Tìm Hiểu Giao Thức SSL

Đề tài: Tìm hiểu giao thức SSL Hoạt động,Tấn công và Cách phòng chống pot

Đề tài: Tìm hiểu giao thức SSL Hoạt động,Tấn công và Cách phòng chống pot
... slide Tìm hiểu SSL Phần  Tổng quan giao thức SSL Phần  Cấu trúc cách làm việc SSL Phần  Tấn công cách phòng chống Liên hệ: Rainbownqd@gmail.com Phần :Tổng quan giao thức SSL: SSL gì? SSL viết ... POP3 SSL Liên hệ: Rainbownqd@gmail.com Phần 2 Cấu trúc cách làm việc SSL Cấu trúc giao thức SSL ( Biểu đồ giao thức SSL mô hình TCP/IP) SSL Record Layer - SSL HandShake protocol: Giao thức truyền ... Rainbownqd@gmail.com Giao thức SSL dựa hai nhóm giao thức giao thức “bắt tay” (handshake protocol) giao thức “bản ghi” (record protocol) Giao thức bắt tay xác định tham số giao dịch hai đối tượng...
 • 16
 • 582
 • 4

Báo cáo: "Tìm hiểu giao thức SSL/TLS – Hoạt động, tấn công và phòng chống" doc

Báo cáo:
... Minh Viết báo cáo phần 1,2 Nguyễn Thanh Long Trình bày slide Tìm hiểu SSL/TLS Nội dung trình bày Phần Tổng quan giao thức SSL/TLS Phần Cấu trúc cách làm việc SSL/TLS Phần Tấn công cách phòng chống ... Phần Tấn công cách phòng chống Tìm hiểu SSL/TLS Phần Tổng quan giao thức SSL/TLS SSL/TLS ? • Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) hai giao thức bật để cung cấp dịch vụ bảo ... Ftps 990 Tìm hiểu SSL/TLS Phần Cấu trúc cách làm việc SSL/TLS Cấu trúc giao thức SSL/TLS • Gồm phần : The Handshake protocols layer Record layer The Handshake protocols layer Các giao thức lớp...
 • 39
 • 1,386
 • 11

Nghiên cứu tim hiểu Giao thức SSL

Nghiên cứu tim hiểu Giao thức SSL
... algorithm) Giao thức SSL bao gồm giao thức con: giao thức SSL record giao thức SSL handshake Giao thức SSL record xác định định dạng dùng để truyền liệu Giao thức SSL handshake (gọi giao thức bắt ... - Các giao thức SSL xếp lớp SSL Record Protocol để cung cấp hỗ trợ cho việc quản lý session SSL thiết lập nối kết Giao thức SSL quan trọng SSL Handshake Protocol Lần lượt giao thức giao thức xác ... Đề Tài: Giao thức SSL GVHD: Đặng Trung Thành cách suốt, hỗ trợ nhiều giao thức khác chạy giao thức TCP, SSL chạy ứng dụng cổng định trước (socket 443) Giao thức SSL (Secure Socket...
 • 32
 • 469
 • 3

Bài báo cáo môn an toàn thông tin mạng đề tài tìm hiểu giao thức SSL Hoạt động,tấn công và cách phòng chống

Bài báo cáo môn an toàn thông tin mạng đề tài tìm hiểu giao thức SSL Hoạt động,tấn công và cách phòng chống
... cáo phần Thành viên Viết báo cáo phần Thành viên Viết báo cáo phần slide Tìm hiểu SSL Phần Tổng quan giao thức SSL Phần Cấu trúc cách làm việc SSL Phần Tấn công cách phòng chống Liên hệ: Rainbownqd@gmail.com ... Phần :Tổng quan giao thức SSL: SSL gì? SSL viết tắt Secure Socket Layer giao thức (protocol) cho phép bạn truyền đạt thông tin cách bảo mật an toàn qua mạng SSL thiết kế để tạo giao tiếp hai ... - SSL HandShake protocol: Giao thức truyền tay - SSL Change cipher spec protocol: Giao thức Thay đổi thuật toán mã hóa thông số - SSL Alert Protocol : Giao thức báo động x Theo biểu đồ trên,SSl...
 • 16
 • 467
 • 0

Tìm hiểu giao thức ssl/tls cách tấn công và phòng chống

Tìm hiểu giao thức ssl/tls cách tấn công và phòng chống
... Các kiểu tấn công và phòng chống 1/Các kiểu công SSL/TLS Mặc dù giao thức SSL/TLS về mặt lý thuyết thì có mức an toàn cao, thực tế nó có thể nó có thể bị tấn công một vài ... hóa khóa công khai (hay khóa bất đối xứng) được đưa là một giải pháp thay thế Trong mật mã hóa khóa công khai có hai khóa được sử dụng, là khóa công khai (hay khóa công cộng) ... tế, thông số kỹ thuật giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0 Chương 2: Cấu Trúc và cách hoạt động của SSL 1/Cấu trúc giao thức SSL: Cấu trúc của SSL và giao thức SSL tương ứng...
 • 32
 • 428
 • 2

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL TLS CÁCH tấn CÔNG và PHÒNG CHỐNG

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL TLS CÁCH tấn CÔNG và PHÒNG CHỐNG
... các giao thức ứng dụng chạy TLS /SSL Từ khóa Cổng Mô tả Nsiiop 261 Dịch vụ tên IIOP TLS /SSL https 443 HTTP TLS /SSl Smtps 465 SMTP TLS /SSL Nntps 563 NNTP TLS /SSL Ldaps 636 LDAP TLS /SSL Ftps-data ... liệu) TLS /SSL Ftps 990 FTP (Điều khiển) TLS /SSL Tenets 992 TELNET TLS /SSL Imaps 994 IRC TLS /SSL Pop3s 995 POP3 TLS /SSL Nói chung, một session SSL có trạng thái và giao thức SSL phải ... SSL 3.0 đã được điều chỉnh bởi IETF TLS WG Thực tế, thông số kỹ thuật giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0 Chương 2: Cấu Trúc và cách hoạt động của SSL 1/Cấu trúc giao thức SSL: ...
 • 32
 • 489
 • 3

Tìm hiểu giao thức IP multicast ứng dụng trong đào tạo điện tử

Tìm hiểu giao thức IP multicast ứng dụng trong đào tạo điện tử
... (MOSPF) - Ứng dụng giao thức IP Multicast đào tạo điện tử Hướng tiếp cận Với mục tiêu tìm hiểu công nghệ IP multicast, luận văn tiếp cận theo hướng tập trung nghiên cứu khái niệm, tìm hiểu giao thức ... biến multicast, từ ưu điểm nhược điểm khả áp dụng IP multicast vào ứng dụng đào tạo điện tử Kết cấu luận văn Phần mở đầu Chương 1: Tìm hiểu công nghệ IP Multicast Chương 2: Đào tạo điện tử dựa ... nhóm, giao thức định tuyến xây dựng cho phép ứng dụng gửi liệu cách hiệu mạng Mục tiêu luận văn Xuất phát từ vấn đề nêu trên, luận văn Tìm hiểu giao thức IP multicast ứng dụng đào tạo điện tử ...
 • 74
 • 538
 • 10

Tìm hiểu giao thức H323, xây dựng ứng dụng VoIP và so sánh H323 với giao thức SIP

Tìm hiểu giao thức H323, xây dựng ứng dụng VoIP và so sánh H323 với giao thức SIP
... phộp ngi dựng cú th thụng tin qua li m khụng phi quan tõm ti tng thớch Vi ỏn Tỡm hiu giao thc H323, xõy dng ng dng VoIP v so sỏnh H323 vi giao thc SIP, nhim v ca ỏn l: + Tỡm hiu cụng ngh VoIP ... cụng ngh VoIP ( dch v in thoi IP ), nú c da trờn s kt hp gia mng chuyn mch kờnh v mng chuyn mch gúi cú th trin khai VoIP, ngi ta ó a cỏc b giao thc h tr v mt s cỏc b giao thc ú l giao thc H323 H.323 ... Network convegence and Voice over IP Debashish Mitra 2001 www .VoIP- voice-over-ip.com /H323 www.openh323.org http://www.packetizer.com /voip/ h323/ 20 ...
 • 20
 • 1,109
 • 3

Tìm hiểu giao thức SNMP và triển khai hệ thống giám sát và quản trị hệ thống mạng solarwinds orion network performance monitor

Tìm hiểu giao thức SNMP và triển khai hệ thống giám sát và quản trị hệ thống mạng solarwinds orion network performance monitor
... PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG SOLARWINDS 2.1 Giới thiệu solarwinds Solarwinds công cụ hổ trợ đắc lực cho nhà quản trị nhằm phân tích, giám sát công cụ quản lý việc thực thi hệ thống mạng Phần ... Alert 1.2 Giới thiệu giao thức SNMP SNMP giao thức quản mạng đơn giản”, dịch từ cụm từ “Simple Network Management Protocol” Thế giao thức quản mạng đơn giản? Giao thức tập hợp thủ tục ... PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG SOLARWINDS 21 2.1 Giới thiệu solarwinds 21 2.2 Các chức quản trị Solarwinds 21 2.3 Cài đặt cấu hình Solarwinds Orion NetWork Performance...
 • 57
 • 1,261
 • 0

Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP luận văn tốt nghiệp đại học
... TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 1.1 Khái niệm giao thức định tuyến Giao thức định tuyến sử dụng để giao tiếp router với Giao thức định ... ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP • Giá trị AD bằng 90 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP CHƯƠNG 2: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP 2.1 Khái niệm • EIGRP giao ... Shortest Path First (CSPF) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP 1.2 Phân loại giao thức định tuyến Có hai loai giao thức định tuyến sau: 1.2.1 Giao thức định tuyến theo Distance Vector...
 • 65
 • 620
 • 3

tìm hiểu giao thức smpp

tìm hiểu giao thức smpp
... hồi có giao thức SMPP Hình 1-1 mô tả giao tiếp sử dụng giao thức SMPP Hình 1-1 Sơ đồ mô tả giao tiếp mạng di động 1.1 Định nghĩa giao thức SMPP SMPP dựa trao đổi đơn vị liệu (PDU) giao thức yêu ... diện cho server SMPP SMPP client ( External Short Message Entity - ESME) kết nối Giao thức SMPP hỗ trợ cho công nghệ mạng Digital Cellular gồm có: GSM, CDMA, IDMA, iDEN Giao thức SMPP cho phép ... tương thích phiên cũ giao thức SMPP Để đảm bảo tương thích thực thể SMSC ESME sử dụng phiên cũ giao thức SMPP dễ dàng giao tiếp với thực thể sử dụng phiên Do vậy, việc diễn giải SMPP phải đảm bảo...
 • 77
 • 1,203
 • 9

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU GIAO THỨC TCP VÀ DÙNG PHẦM MỀM WIRESHARK BẮT GÓI TIN docx

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU GIAO THỨC TCP VÀ DÙNG PHẦM MỀM WIRESHARK BẮT GÓI TIN docx
... : Tìm Hiểu Giao Thức TCP Giới Thiệu Khái Niệm 1.1 Giới Thiệu Việc hiểu biết giao thức xếp đặt vào mô hình OSI điều cần thiết cho người quan tâm mạng Bài phân tích TCP xếp vào loại giao thức ... hỗ trợ giao thức (khoảng 850 loại), từ loại phổ biến TCP, IP đến loại đặc biệt AppleTalk Bit Torrent Wireshark phát triển mô hình mã nguồn mở, giao thức thêm vào nói giao thức Wireshark ... giải vấn đề Đây giới phân tích gói tin 1.2 Thế Nào Là Phân Tích Gói Tin? Phân tích gói tin, thông thường quy vào việc nghe gói tin phân tích giao thức, mô tả trình bắt phiên dịch liệu sống luồng...
 • 37
 • 1,524
 • 7

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng orion netflow traffic analyzer

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng orion netflow traffic analyzer
... tài Tìm hiểu giao thức SNMP phần mềm quản hệ thống mạng Orion Netflow Traffic Analyzer để làm đồ án môn học Nội dung đồ án gồm chương:  Chương 1: Tổng quan quản mạng với giao thức SNMP ... o Về thuyết: Nhóm tìm hiểu tổng quan giao thức giám sát mạng SNMP, phương thức giám sát mạng Ưu nhược điểm thiết kế SNMP Tìm hiểu thuyết phần mềm quản trị mạng Orion Netflow Traffic Analyzer ... qua giao thức thông tin quản giao thức SNMP Tuy nhiên hệ thống quản tập trung khó mở rộng mức độ phức tạp hệ thống tăng Nhóm – Lớp: MM03A Trang Tìm hiều giao thức SNMP PM QLHTM Orion Netflow...
 • 50
 • 868
 • 0

Xem thêm