ôn tập chương 4

Bài tập ôn tập chương 4

Bài tập ôn tập chương 4
... Cn n n n n k k n n Bài 1: Giản ước biểu thức: ( m + 1) ! 5! a) m ( m + 1) ( m 1) !3! áp dụng: ( m + )! = 1.2 ( m-1 ).m.( m + 1) ĐSố: 20 12 11 10 A49 + A49 A17 + A17 b) 10 A49 A17 n! áp dụng: ... Vậy: n = 3; n = 4; n = 15 < ( n 1) ! Bài 3: Giải phương trình (ẩn n N k N) Pn +5 k +3 = 240 An + Pn k áp dụng: Pn = n! = 1.2 ( n-1 ).n Điều kiện: k n ta có: ( n + ) ! = 240 ( n + 3) ! ( ... m + 1) ĐSố: 20 12 11 10 A49 + A49 A17 + A17 b) 10 A49 A17 n! áp dụng: A = ( nk)! k n ĐSố: 144 0 Bài 2: Giải bất phương trình (ẩn n N*) ( An + < n + 2) ! Giải Điều kiện n N* ta có ( 15 n ...
 • 6
 • 388
 • 0

tiet 64:on tap chuong 4

tiet 64:on tap chuong 4
... b) Gọi x1, x2 nghiệm phương trình (1) Ta có: x12+ x22= (x1+x2)2- 2x1x2 m 4m 8m + + 14m 18m 8m + 2( m 2) = = 49 49 = Hướng dẫn nhà Lý thuyết : -Nắm vững tính chất đặc điểm đồ thị hàm ... i (h) + Qung ng i (km) Vn tc (km/h) Thi gian i (h) Qung ng i (km) Xe lửa Xe lửa x X+5 45 0 x 45 0 x+5 45 0 45 0 ... - Cách giải loại phương trình quy pt bậc 2 Bài tập: Làm 54; 56;58; 61 (sgk/ 63- 64) - Tiết sau ôn tập cuối năm Hướng dẫn Bài 65/sgk- 64: Một xe lửa từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi) Sau giờ,...
 • 21
 • 369
 • 2

on tap chuong 4

on tap chuong 4
... phản ứng đó nguyên tư hoặc ion này nhường electron cho nguyên tư hoặc ion khác D.Phản ứng oxi hóa – khư là phản ứng đó chất oxi hóa nhường electron cho chất khư E.Phản ứng ... nhỏ Câu 3:Trong phản ứng Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 A Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tư phân tư có sự chuyển dịch electron B.Số oxi hóa là số electron trao đổi ... định rằng các cặp electron chung chuyển hẳn về nguyên tư đó có độ âm điện lớn E.Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tư phân tư electron chuyển từ nguyên tố âm...
 • 6
 • 230
 • 0

giao an On tap chuong 4 (NC)

giao an On tap chuong 4 (NC)
... : Bài 40 / Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số : a/ x < x d) Lập bất phương trình : 2 x + (x - 2) 2 x + x - 4x + 2 x - x + 4x - 4x 3 x Vậy giá trị x cần tìm ... trình : II/ ôn tập phương trình tuyệt đối : * Củng cố : * Hướng dẫn nhà : Bài 44 / (SGK) : Đố : Trong thi đố vui, ban tổ chức quy định người dự thi phải trả lời 10 cấu hỏi vòng sơ tuyển Mỗi câu...
 • 10
 • 440
 • 5

On tap chuong 4

On tap chuong 4
... 4x) 4 = 2x + 4x + 4x 4x + 2x + 4x + = 4x3 4x b [P(x) - Q(x)] + [R(x) - S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) (x + 4x + 2x 4x + 1) + (2x + 4x + 4x 4x + 2) ( 4x + 4x) = 4x + 4x + 2x ... 4x + 2x 4x + R( x ) = 2x + 4x + 4x 4x + 2 Cho đa thức S ( x ) = 4x + 4x Tính : a [P(x) + Q(x)] - [R(x) + S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) + (x + 4x + 2x 4x + 1) (2x + 4x + 4x 4x + 2) + ( 4x + 4x) ... + 8x + 4x 8x + = 2x + 4x + 4x 4x + c [P(x) - Q(x)] - [ R(x) - S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) (x + 4x + 2x 4x + 1) (2x + 4x + 4x 4x + 2) ( 4x + 4x) = 4x + 4x 2x + 8x + 4x 8x +...
 • 4
 • 262
 • 1

đê cương ôn tập chuong 4 12CB

đê cương ôn tập chuong 4 12CB
... xét không đúng? A Các polime không bay B Đa số polime khó hòa tan dung môi thông thường C Các polime nhiệt độ nóng chảy xác đònh D Các polime bền vững tác dụng axit Câu 64: Phát biểu sau không ... C 24. 000 D 25.000 Câu 40 : Phân tử khối trung bình polietilen X 42 0000 Hệ số polime hố PE A 12.000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 41 : Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27 346 đvC đoạn mạch tơ capron ... capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 1 14 C 121 152 D 113 1 14 Câu 42 : Cho polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutien...
 • 5
 • 301
 • 4

Ôn tập Chương 4

Ôn tập Chương 4
... Xác định giao điểm d với mặt phẳng trung trực cạnh Bài tập ôn chương IV Bài 1: 1ya Cach 2/a 1/b b1/c2 bài2 h1 h2 h3 Bài 1/a: Bài tập ôn chương IV Cách 2:Dựng hình hộp có ba kích thước OA, OB, ... Bài 1: Bài tập ôn chương IV d H I M Cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp : Bước 1: Xác định tâm đường tròn (J) ngoại tiếp đáy Bước 2: Vẽ đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ... bán kính R = IA = IB = IC = IO Ta có : a b2 + c 2 R = IO = IH + OM = + = a + b2 + c2 4 Bài 1: Bài tập ôn chương IV I Đáp án b) Gọi G giao điểm AM OI Ta chứng minh G trọng tâm tam giác ABC Thật...
 • 15
 • 224
 • 0

ôn tập chương 4

ôn tập chương 4
... (a,b ) không nghiệm BPT( c ) BÀI : a/ − x < c/ 4x − 7−x > b/ 2x + − x ≥ 4 −3 a/ − x < ⇔2- x < 20 ⇔ x < 20 -2 ⇔-x < 18 x ⇔ > -18 Vậy nghiệm BPT x > - 18 -18 b/ 4x − 7−x > MSC : 15 ⇔ (4x -5 ) > ... -2x = 4x +18 , -2 x ≥ hay x≤ -2x – 4x = 18 -6x =18 x = -3 ( thoả điều kiện ) Vậy x =-3 nghiệm phương trình (2) ⇔ ⇔ ⇔ Giải phương trình : -(-2x) = 4x +18 -2 x < hay x >2 ⇔ 2x = 4x +18 ⇔ 2x - 4x =18 ... biểu thức 4x-5 c/ Giá trò biểu thức: 2x – không âm Giải phương trình : 5-2x số dương 5-2x >0 -2x > -5 ⇔ ⇔ ⇔ x< b/ Giá trò biểu thức:x+3 nhỏ giá trò biểu thức 4x-5 x + < 4x – ⇔ ⇔ x – 4x < -3 ⇔...
 • 22
 • 177
 • 0

Bài soạn Ôn tập chương 4 và 5 vật lí 12 chọn lọc

Bài soạn Ôn tập chương 4 và 5 vật lí 12 chọn lọc
... C = 750 nF Tìm độ tự cảm cuộn cảm A 213mH; B 54 8 mH; C 125 mH; D 374mH Câu 23: Nhận định sau đúng? A Tại điểm phương truyền , vectơ điện trường E vectơ từ trường B luôn vuông góc với hai vuông góc ... tâm là: A 120 (mm) B 0 ,12( mm) C 1,2(mm) D 12( mm) Câu 20: Chọn câu đúng: A Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào thành phần hóa học vật nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng ... đến vạch thứ 37 1,39 mm Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm m m m m A 0, 257 µ B 0, 250 µ C 0 ,129 µ D 0,1 25 µ Câu 44 : Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia...
 • 6
 • 1,649
 • 49

Tài liệu Ôn tập chương 4 và 5 vật lí 12 chọn lọc

Tài liệu Ôn tập chương 4 và 5 vật lí 12 chọn lọc
... C = 750 nF Tìm độ tự cảm cuộn cảm A 213mH; B 54 8 mH; C 125 mH; D 374mH Câu 23: Nhận định sau đúng? A Tại điểm phương truyền , vectơ điện trường E vectơ từ trường B luôn vuông góc với hai vuông góc ... tâm là: A 120 (mm) B 0 ,12( mm) C 1,2(mm) D 12( mm) Câu 20: Chọn câu đúng: A Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào thành phần hóa học vật nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng ... đến vạch thứ 37 1,39 mm Bước sóng xạ sử dụng thí nghiệm m m m m A 0, 257 µ B 0, 250 µ C 0 ,129 µ D 0,1 25 µ Câu 44 : Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia...
 • 6
 • 352
 • 2

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 4: Dung sai lắp ghép trụ trơn ppt

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 4: Dung sai lắp ghép trụ trơn ppt
... hiệu miền dung sai ý nghĩa sơ đồ sau: Hình 4.4 Sơ đồ phân bố miền dung sai 4.2 Hệ thống lắp ghép trụ trơn Tại phải quy định hệ thống lắp ghép trụ trơn? 4.2.1 - Hệ thống lỗ Đặc điểm lắp ghép theo ... miền dung sai từ a – h nhận mối ghép có độ hở *) Các miền dung sai js, k, m, n nhận mối ghép trung gian *) Các miền dung sai từ p – zc nhận mối ghép có độ dôi - Hệ thống trục: Khi phối hợp trục ... dụng chúng? 4.2.2 Hệ thống trục Đặc điểm lắp ghép theo hệ thống trục? Ứng dụng chúng? 4.2.3 Sử dụng hệ thống lắp ghép Căn vào tiêu để chọn hệ thống lắp ghép Tại lắp ghép theo hệ thống lỗ sử dụng...
 • 4
 • 747
 • 15

Tài liệu Câu hỏi ôn tập Chương 4 môn thanh toán quốc tế doc

Tài liệu Câu hỏi ôn tập Chương 4 môn thanh toán quốc tế doc
... dụng hay không? Câu 44 : Ngân hàng thông báo có phải đưa cam kết toán chiết khấu chứng từ hay không? Câu 45 : Ngân hàng thông báo có trách nhiệm toán tín dụng chứng từ/ Câu 46 : Ngân hàng thông báo ... dịch vụ thông báo L/C văn tu chỉnh ngân hàng khác (ngân hàng thông báo thứ hai) hay không? Câu 47 : Có thể thực thông báo L/C ngân hàng, thông báo tu chỉnh ngân hàng khác hay không? Câu 48 : Nếu ... người bán máy Hàn Quốc gởi tới Sắp xếp kỳ hạn toán người mua nhận thấy chất lượng máy không ổn định Hỏi công ty A đề nghị ngân hàng ACB từ chối toán cho người bán Hàn Quốc không? Câu 28: L/C thay...
 • 12
 • 1,088
 • 4

ôn tập chương 4 mạng máy tính và internet

ôn tập chương 4 mạng máy tính và internet
... Lý thuyết Chương IV Bài 20 Bài 21 Bài 22 Lý thuyết Mạng máy tính gì? Phương tiện truyền thông: Có dây, không dây Bài 20: Mạng máy tính Các kiểu bố trí máy tính mạng: đường thẳng, hình ... 24 25 29 30 12 20 21 22 23 26 27 28 sánh mạng LAN WAN? A Mạng LAN kết nối máy tính gần so với mạng WAN B Số lượng máy tính mạng LAN nhiều so với mạng WAN C Tốc độ truyền liệu mạng LAN nhanh mạng ... thống WWW B Phần mềm giúp trao đổi liệu máy tính Internet C Công cụ tìm kiếm thông tin Internet D Chương trình giúp máy tính kết nối vào Internet Bài tập mã hóa liệu Quy tắc mã hóa vòng tròn...
 • 21
 • 649
 • 2

ON TAP CHUONG 4,5 LOP 11

ON TAP CHUONG 4,5 LOP 11
... cường độ dòng điện hai dây dẫn thẳng song song lên lần lực từ tác dụng lên đơn vị dài dây tăng lên:A lần B lần C lần D 12 lần 4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 (cm) chân không, dòng điện ... là:A 7,3.10-5 (T) B 6,6.10-5 (T) C 5,5.10-5 (T) D 4,5. 10-5 (T) 4.37 Hai dòng điện có cường độ I1 = (A) I2 = (A) chạy hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 (cm) chân không I1 ngược chiều I2 Cảm ... 1,0.10-5 (T) B 1,1.10-5 (T) C 1,2.10-5 (T) D 1,3.10-5 (T) 4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách cách 40 (cm) Trong hai dây có hai dòng điện cường độ I = I2 = 100 (A), chiều chạy qua Cảm ứng từ...
 • 6
 • 314
 • 2

Xem thêm