định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm tiết 2

Định nghĩa ý nghĩa đạo hàm (tiết 2)

Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm (tiết 2)
... TRấN MT KHONG MC CH Hc sinh nm c ý ngha hỡnh hc v vt lý ca o hm Bit lp phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ti mt im.Nm c o hm trờn mt khong Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm KIM TRA BI C Cho hm s f ( ... )-2 -2 -4 -2 1/2 Chn ỏp ỏn ỳng: k(x) = x4-2 x2 -2 f(1 /2) 3/2 3 h(-1) 1 -1 k(1) -3 0 -2 C p (x) = -3 -4 B Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm a) Tip tuyn ... v(to) = s(to) b) Cng tc thi I(to) = Chỳ ý: Mun lp c phng trỡnh tip tuyn ti mt im cn xỏc nh c yu t: xo, yo, f (xo) Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm...
 • 11
 • 506
 • 7

Dinh nghia , y nghia dao ham tiet 2

Dinh nghia , y nghia dao ham tiet 2
... trình tiếp tuyến đồ thị (C) qua điểm biết hệ số góc k ? hàm số y = f(x) điểm M(x0 ; f(x0)) là: y = k( x x0) + y0 y y0 = f (x0)(x x0) Ví dụ : Cho y = x3 + x2 a) Tính hệ số góc tiếp tuyến điểm x ... Qua điểm cho trớc lập đợc phơng trình tiếp tuyến đến đồ thị hàm số hay không ? có tiếp tuyến ? Dặn dò - Về nhà xem lại ví dụ làm tập : 4,5 , 6,7 ,8 SGK ... Hệ số góc cát tuyến tg, góc tạo trục Ox đờng thẳng M0M Ta có tg = HM y = M M0 x0 M H x f(x) nên f '( x ) = lim x y = lim tg x M M - Khi điểm M chuyển động (C) đến điểm M0 x tiến...
 • 2
 • 476
 • 4

Định nghĩa ý nghĩa cảu đạo hàm tiết 2

Định nghĩa và ý nghĩa cảu đạo hàm tiết 2
... im h (x) = (x3 +x2 ) -2 -2 g( x) = x2 -4 -2 1 /2 Chn ỏp ỏn ỳng: k( x) = x4 -2 x2 -2 f(1 /2) 3 /2 3 h(-1) 1 -1 k(1) -3 0 -2 C p( x) = -3 -4 B Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) ... x) = x3 g( x) = x -2 -2 Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm a) Tip tuyn ca ng cong phng (SGK) -1 f( -1 x )2 +x) =( 2x A q (x) = x-1 D 1 /2 Nhn xột: ng thng ... cú phng trỡnh tip tuyn y = 3x -2 Khi xo=-1 thỡ f(-1) = -1 ú phng trỡnh tip tuyn cn lp l: y (-1) = 3.(x-(-1)) y = 3x +2 Tr.3 Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh...
 • 11
 • 146
 • 0

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý
... Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA I ) Mục đích yêu cầu: Qua tiết học giúp học sinh : Về kiến thức: • Nắm vững định nghĩa đạo hàm hàm số điểm; • Cách tính đạo ... trực tiếp đạo hàm ý nghĩa vật đạo hàm toán chuyển động Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo  Hoạt động 4: Củng cố kiến thức + tập nhà * Củng cố kiến thức: + Định nghĩa đạo hàm hàm số điểm; ... định nghĩa ý nghĩa đạo hàm, nhớ công thức, quy tắc tính đạo hàm sử dụng thành thạo chúng Bài mới : Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo CHƯƠNG V : ĐẠO HÀM BÀI : KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM  Hoạt...
 • 5
 • 1,035
 • 31

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số
... IV: Đạo hàm chủ đề sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn hàm số I Kiến thức Nhắc lại định nghĩa: f'(xO)= lim x x f( x ) f( x ) x x0 Bài toán Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn hàm số ... xác định giới hạn ta cần sử dụng phơng pháp gọi số vắng, để chia giới hạn ban đầu thành hai giới hạn là: x lim x + x x x2 x2 Sau sử dụng phép nhận liên hợp để xác định hai giới hạn b Cúng sử ... x x Bài (ĐHSP II/Khối A-99) Tính giới hạn: lim x 2x + x x1 giải Đặt f(x)= 4 x + x , ta có: f(1)=0, Chủ đề 5: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tính giới hạn hàm số f(x)= ( x 1) Khi đó: lim x +...
 • 6
 • 1,722
 • 43

Giáo án 11 (định nghĩa đạo hàm)

Giáo án 11 (định nghĩa đạo hàm)
... THPT Lộc Thanh Giáo án Đại số giải tích 11 Tiết:64 Ổn định lớp: Kiếm tra cũ: Nêu cách tính đạo hàm định nghĩa ? -Tính đạo hàm hàm số : y = x − x x0 = Bài Hoạt động 1: Ý nghĩa hình học đạo hàm Hoạt ... quy tắc tính đạo hàm định nghĩa Giáo án Đại số giải tích 11 ∆x gọi số gia đối số x0 ∆y gọi số gia tương ứng hàm số ∆y  Công thức f ′( x0 ) = lim ∆x → ∆x  Cách tính đạo hàm định nghĩa Hoạt động ... định nghĩa đạo hàm hàm số điểm ? Cách tính đạo hàm hàm số ? Hướng dẫn nhà: GV giao nhiệm vụ cho HS : - Nắm vững cách tính đạo hàm định nghĩa , làm BT 1, , – Sgk / 156 - Đọc trước nội dung mục Ý nghĩa...
 • 7
 • 3,758
 • 27

Sử dụng định nghĩa đạo hàm để tìm giới hạn

Sử dụng định nghĩa đạo hàm để tìm giới hạn
... số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Nhận thấy rằng, tính đạo hàm kết phức tạp phải sử dụng đạo hàm tích, ta biến đổi biểu thức để phải tính đạo hàm tổng biểu thức ... x0 ) = giới h( x) - h( x0 ) ' hạn trở thành xlim = h ( x0 ) ® x0 x - x0 Giáo viên: Đoàn Minh Kế Trường THPT số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Chẳng hạn câu ... ( x) - g ( x) a = n -1 f ( x) n.b Bài Tìm giới hạn sau: Giáo viên: Đoàn Minh Kế Trường THPT số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 1) lim x ®0 3) lim x ®0 sin x x...
 • 7
 • 394
 • 3

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM
... câu việc tính giới hạn dạng xlim0 x − x →x , nói cách khác ta tìm hàm số y = f ( x) tính đạo hàm hàm số điểm x0 dạng biểu thức cần tính giới hạn, dạng lim x→0 Ta có lời giải sau : Xét hàm số ... bớt số hạng hợp lý để tách thành tổng hai giới hạn, giới hạn loại thức từ tính tiếp cách dùng biểu thức liên hợp sử dụng đạo hàm Tuy nhiên, việc thực theo cách dài có khả nhầm lẫn cao Ở ta tìm ... quan đến hàm số lượng giác, để tìm giới hạn sin x =1 Tuy nhiên quan điểm đạo hàm x f ( x) − f ( x0 ) = f ' ( x0 ) với y = f ( x) thấy chất giới hạn dạng xlim0 x − x →x dùng kết lim x→0 hàm số lượng...
 • 7
 • 474
 • 2

định nghĩa đạo hàm cơ bản

định nghĩa đạo hàm cơ bản
... tính đạo hàm định nghĩa Cách tính đạo hàm định nghĩa sau Để tính đạo hàm hàm số y = f ( x) điểm x0 định nghĩa ta có quy tắc sau HS: Đứng dậy đọc quy tắc GV: Như thể có hai cách tính Quy tắc đạo hàm ... tính đạo hàm hàm số khoảng (a;b) ta phải tìm đạo hàm điểm khoảng ( a;b) HS: Suy nghĩ GV: ta đến định nghĩa sau Gọi học sinh đọc định nghĩa Ghi bảng – Trình chiếu II Đạo hàm khoảng Định nghĩa Hàm ... tính đạo hàm hàm số điểm theo định nghĩa (tại điểm, khoảng) Biết ý nghĩa vật lí hình học đạo hàm Tính đạo hàm hàm số lũy thừa, hàm đa thức bậc theo định nghĩa Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm...
 • 7
 • 111
 • 0

NGHIÊN cứu VIỆC dạy học ĐỊNH NGHĨA đạo hàm ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

NGHIÊN cứu VIỆC dạy học ĐỊNH NGHĨA đạo hàm ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
... lượng dạy học nội dung này, từ lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu việc dạy học định nghĩa đạo hàm trường trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu xây dựng giáo án dạy học ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  - HUỲNH CHÍ TÂM MINH MẪN NGHIÊN CỨU VIỆC DẠY HỌC ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học môn Toán Mã số: ... dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông...
 • 94
 • 81
 • 1

Quy tac tinh dao ham(tiet 2)

Quy tac tinh dao ham(tiet 2)
... x nhy =tiêp x x đươc khơng? Ta có: ( =( =( y'= x x + x x + x ) +( ' x x x ) ) ' ' ) ' Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (tiếp theo) I Đao ham cua mơt sơ ham sơ thương găp II Đao ham cua tơng, ... giá trị y=f(u) là Khi đó, ta lập mợt hàm sớ xác định (a;b) và lấy giá R trị R theo quy tắc sau: x a f ( g ( x)) Ta gọi hàmy = f ( g ( x)) là hàm hợp của y = f (u ) hàm u = ... + Nhận xét: Cơng thức tính đạo hàm của hàm sớ hợp: (u )' = nu n ( u )' = n− u' u' u Ban nao tinh tiêp bai tốn cua ban Kiên đươc? ( y'= x x + x = ( x3 ) ( ' + x ) ' x5 ) ' Ví dụ : Tính đạo...
 • 14
 • 1,088
 • 17

Các qui tắc tính đạo hàm (tiết 2)

Các qui tắc tính đạo hàm (tiết 2)
... Thế hàm hợp? * Ví dụ: Hàm số y = ( x - 5x ) hàm hàm y = u3 u = x - 5x hợp Hàm số y = x + x + hàm hàm y = u u = x + x +1 hợp III Đạo hàm hàm hợp Củng cố BÀI 5: CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Đạo hàm hàm ... CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Hàm hợp: I Đạo hàm số hàm số thường gặp II Đạo hàm tổng, hiệu tích, thương III Đạo hàm hàm hợp a ( x b ) g c ( d ) u = g ( x) f y = f ( u) y = f ( g ( x) ) * Thế hàm ... sau: x → f ( g ( x ) ) Củng cố Hàm số y = f(g(x)) hàm hợp hàm y = f(u) u = g(x) BÀI 5: CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Hàm hợp: I Đạo hàm số hàm số thường gặp II Đạo hàm tổng, hiệu tích, thương a (...
 • 10
 • 648
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm tiết 2định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm tiet 2định nghĩa đạo hàmđịnh nghĩa đạo hàm theo hướnggiáo án định nghĩa đạo hàmdạy học định nghĩa đạo hàmđịnh nghĩa đạo hàm của hàm sốđịnh nghĩa đạo hàm là gìđịnh nghĩa đạo hàm tại 1 điểmđịnh nghĩa đạo hàm cấp caođịnh nghĩa đạo hàm riêngđịnh nghĩa đạo hàm của hàm phứcđịnh nghĩa đạo hàm suy rộngđịnh nghĩa đạo hàm tại một điểmđịnh nghĩa đạo hàm một phíaufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22455uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYKT1Ton tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL320100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuBia - Phu luc Chien luoc 2011-20202002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung QuocPrint SV chapter 1 overview of negotiation