cơ quan tiêu hóa

Test lượng giá bài đặc điểm giải phẫu sinh lý quan tiêu hóa trẻ

Test lượng giá bài đặc điểm giải phẫu sinh lý cơ quan tiêu hóa trẻ
... điền đặc điểm giải phẫu sinh dày trẻ em a) Hình thể dày: b) Vùng đáy háng vị hình thành vào: c) Đặc điểm lớp cơ, lớp đàn hồi, lớp tuyến dầy: d) Thời gian tống hết thức ăn dày trẻ sinh đủ ... tiết dày: a) b) c) 8) Anh chị liệt kê đặc điểm giải phẫu ruột trẻ em a) b) c) d) 9) Anh chị điền đặc điểm phân vi khuẩn đường ruột trẻ em Trẻ bú mẹ Trẻ bú sữa công nghiệp 1) Số lần ỉa/1 ngày ... 10) Anh chị liệt kê giới hạn bình thường vùng đục gan trẻ em: 1- Bờ trái gan: 2- Bờ gan: 3- Bờ phải gan: Trẻ > tuổi Trẻ 2-3 tuổi Trẻ 5-7 tuổi Trẻ > tuổi ...
 • 3
 • 2,361
 • 10

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - quan tiêu hóa

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Cơ quan tiêu hóa
... Bước 2: Làm việc lớp GV treo hình vẽ ống - Cả lớp làm việc hình vẽ tiêu hoá phóng to lên bảng Gọi2 HS lên bảng phát cho em tờ phiếu rời viết tên quan ống tiêu hoá yêu cầu em gắn vào hình - HS ... : Quan sát nhận biết quan tiêu hoá sơ đồ Mục tiêu : Nhận biết sơ đồ nói tên quan tiêu hoá Cách tiến hành : - Học sinh theo dõi + Bước 1: GV giảng sách giáo viên + Bước 2: Yêu cầu học sinh quan ... mật, tụy - Học sinh quan sát trả lời câu hỏi GV đặt câu hỏi với lớp kể tên quan tiêu hoá ? GV kết luận chung (SGV) 5’ Họat động : Trò chơi ghép chữ hình Mục tiêu : Nhận biết nhớ vò trí quan tiêu...
 • 3
 • 10,456
 • 133

TIÊU HÓA VÀ CÁC QUAN TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
... thích hình 24.3, để xác đònh vò trí quan tiêu hoá người ? Liệt kê quan tiêu hoá hình 24.3 vào cột tương ứng vào bảng 24 có tập Các quan tiêu hóa Các tuyến tiêu hóa Khoang miệng Răng Lưỡi Họng Gan ... Bài : 24 CHƯƠNG V : TIÊU HOÁ TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA I.Thức ăn tiêu hoá : Các chất có thức ăn chất Hữu Các chất hấp thụ Gluxit Lipit Prơtêin Axitnuclêic Vitamin Các Muối Khống chất Nước ... dịch tiêu hóa Biến đổi hóa học Hấp thụ chất dinh dưỡng Thải phân Đẩy chất ống tiêu hóa SƠ ĐỒ KHÁI QT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA Q TRÌNH TIÊU HĨA @ I/Thức ăn tiêu hoá : -Thức ăn gồm : Chất vô cơ, chất...
 • 15
 • 787
 • 2

co quan tieu hoa

co quan tieu hoa
... Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2008 Tự nhiên xã hội Cơ quan tiêu hóa ...
 • 2
 • 203
 • 0

Tieu hoa va cac co quan tieu hoa

Tieu hoa va cac co quan tieu hoa
... không hấp thụ II Các quan tiêu hoá Xem phim đọc thông tin sách giáo khoa, thảo luận nhóm hoàn thành Các quan hệ tiêu hoá phiếu học tập sau : ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Các quan hệ tiêu hoá ... hoá Các tuyến tiêu hoá Các quan hệ tiêu hoá ống tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá II Các quan tiêu hoá Kết luận Các quan tiêu hoá ống tiêu hoá - Miệng - Hầu - Thực quản - Dạ dày - Ruột (ruột non, ruột ... Chng V: Tiêu hoá Bài 24 : Tiêu hoá quan tiêu hoá I Thức ăn tiêu hoá Thc n c chia thnh nhúm cht no ? Protein Gluxit Lipit Vitamin muối...
 • 18
 • 430
 • 5

Bài 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa

Bài 24: Tiêu hóa và cơ quan tiêu hóa
... II.Các quan tiêu hoá: Hình 24.3 Sơ đồ quan hệ tiêu hóa thể người  Hoàn thành bảng sau: Các quan tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Câu hỏi : việc xác định vị trí quan tiêu hoá có ý nghĩa nào? quan tiêu ... tiêu hoá gồm hoạt động nào? Câu hỏi 2: Nêu vai trò trình tiêu hoá? ĂN Tiêu hoá thức ăn Biến đổi lí học Biến đổi Hấp thụ chất Tiết dịch lí học dinh tiêu hoá dưỡng Thải phân Đẩy chất chất ống tiêu ... gồm: a Các chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoáng, nước b Chất hữu cơ, vitamin, protêin, lipit c Chất hữu cơ, chất vô d Protêin,gluxit,lipit,vitamin,muối khoáng Câu2: vai trò tiêu hoá là: a Biến...
 • 11
 • 222
 • 0

Bai 24 Tieu hoa va cac co quan tieu hoa

Bai 24 Tieu hoa va cac co quan tieu hoa
... II Các quan tiêu hoá Sơ đồ mô tả quan hệ tiêu hoá Các thành phần hệ tiêu hoá Phần ống tiêu hoá: Miệng Phần ống tiêu hoá Câu hỏi thảo luận Quan sát kĩ hình vẽ điền vào bảng sau Các quan tiêu ... Cùng suy ngẫm! Tại phải ăn uống hàng ngày? Con người nhịn ăn tối đa bao lâu? Liệu người không ăn sống không? Tại sao? Điều diễn thể ta ăn? ... bảng sau Các quan tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Kết luận Quá trình tiêu hoá thực nhờ hoạt động quan ống tiêu hoá tuyến tiêu hoá Quá trình tiêu hoá gồm hoạt động: ăn, uống, đẩy thức ăn vào ống...
 • 13
 • 1,252
 • 3

LUYỆN QUAN TIÊU HOÁ

LUYỆN CƠ QUAN TIÊU HOÁ
... thắng * Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Yêu cầu hs nhắc lại tên quan tiêu hoá - Xem bài: Tiêu hoá thức ăn - Nghe, ghi nhớ ...
 • 2
 • 145
 • 0

BÀI 24 HỆ TIÊU HÓA VÀ CÁC QUAN TIÊU HÓA

BÀI 24 HỆ TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
... đồ sau, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi: Các chất thức ăn không bị biến đổi mặt hóa học trình tiêu hóa ? Các chất thức ăn biến đổi mặt hóa học trình tiêu hóa ? ... thể làm để tiêu thụ tất loại thứ ăn, quan đảm nhận chức ? Bài hôm giúp trả lời câu hỏi TIEÂU HOÙA VAØ CAÙC CÔ QUAN TIEÂU HOÙA TIEÂU HOÙA VAØ CAÙC CÔ QUAN TIEÂU HOÙA I – Thức ăn tiêu hóa Hãy đọc...
 • 9
 • 760
 • 6

TIEU HOA VA CAC CO QUAN TIEU HOA

TIEU HOA VA CAC CO QUAN TIEU HOA
... hoạt động quan trọng? II/ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA: Quankể t cáct quancơ quan tiêu u hóa + sá tên liệ kê hệ tiê hóa sơ đồ bên vào cột tương ứng bảng sau: người? + Trong quan đó, quan Cácquan trọtrong ... Cácquan trọtrong ốnt? tiêu quan ng nhấ g Các tuyến tiêu hóa hóa + Việc xác đònh vò trí quan hệ tiêu g,lưỡi), gì? Miệâng(Rănhóa có ý nghóaTuyến nước bọt, Họ+g( hầu), thểcchiancác quan n Gan, u n Ta có ... môn Sơ đồ quan hệ tiêu hóa thể người Ruột 1/ Các chất thức ăn phân nhóm nào? Nêu đặc điểm nhóm? 2/ Vai trò tiêu hóa thể người? 3/ Các chất cần cho thể nước, muối khoáng, loại vitamin vao thể theo...
 • 7
 • 347
 • 3

quan tiêu hóa

cơ quan tiêu hóa
... (hình1 / SGK / trang 12) Đọc thích vò trí quan tiêu hóa 1) Chỉ nói tên quan ống tiêu hóa Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010 Tự nhiên xã hội quan tiêu hóa • - Thức ăn sau vào miệng nhai, nuốt ... Nối quan ống tiêu hóa Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Hậu môn Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010 Tự nhiên xã hội Kết luận • quan tiêu hóa ... phát triể tố H:H:Để cơem không nên mang,nxácth • nênt làmg? vậ nặn gì? • Trò chơi: “Chế biến thức ăn” Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010 Tự nhiên xã hội • - Quan sát sơ đồ ống tiêu hóa (hình1 / SGK...
 • 13
 • 191
 • 0

Bai 24. Tieu hoa va cac co quan tieu hoa

Bai 24. Tieu hoa va cac co quan tieu hoa
... ®éng T×m hiĨu c¸c c¬ quan tiªu ho¸ Mơc tiªu: X¸c ®Þnh ®ỵc c¸c c¬ quan tiªu ho¸ trªn c¬ thĨ ngêi Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc - u cầu HS quan sát H 24.3 - HS tự quan sát H 24.3 , HS lên bảng mơ ... ho¹t ®éng qu¸ tr×nh tiªu ho¸ vµ vai trß cđa tiªu ho¸ Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc - u cầu HS đọc thơng tin SGK quan sát H 24.1 ; 24.2 , với hiểu biết trả lời câu hỏi: - Vai trò tiêu hố gì? - Hằng ngày ... vitamin, muối khống - HS thảo luận trả lời - Hoạt động quan trọng - Rút kết luận nhất? + Tiêu hố thức ăn hấp thụ chất dinh dưỡng quan trọng - Vai trò tiêu hố - HS trình bày thức ăn? - Q trình tiêu...
 • 3
 • 685
 • 11

tiet 25- TIEU HOA VA CAC CO QUAN TIEU HOA

tiet 25- TIEU HOA VA CAC CO QUAN TIEU HOA
... trả lời 10 điểm BÔNG HOA ĐIỂM MƯỜI Đội A 70 60 50 40 30 20 10 Đội B 70 60 50 40 30 20 10 Company Hoa 1: LOGO Đây quan thuộc phận tuyến tiêu hóa nằm gần dày TỤY Trở Company Hoa 2: LOGO Đây chất ... Trở Company Hoa 3: LOGO Hoạt động tiêu hóa hệ tiêu hóa xảy đâu? MIỆNG Trở Company Hoa LOGO Đoạn có kích thước dài ống tiêu hóa gì? RUỘT NON Trở Hoa Chúc mừng đội bạn trúng thưởng ! 10đ Trở Hoa ... B BÔNG HOA ĐIỂM MƯỜI Luật chơi: - Gồm đội tham gia chọn hoa theo thứ tự lần chọn hoa - đọc câu hỏi đến từ hết đội xung phong trước quyền tham gia trả lời -Mỗi hoa trả lời 10 điểm, có hoa trúng...
 • 29
 • 294
 • 1

Tiêu hóa và các quan tiêu hoá

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hoá
... phậcnhấpo? vào máu -Thải phân V TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ I Thức ăn tiêu hoá: II Các quan tiêu hóa : Sơ đồ hệ tiêu hoá V TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ I Thức ăn tiêu hoá: II Các quan tiêu hóa ... V TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ I Thức ăn tiêu hoá: II .Các quan tiêu hoá: Quan sát sơ đồ làm tập sau: Các quan tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá          Sơ đồ hệ tiêu hoá người V TIÊU HOÁ ... nhai cơm từ từ có cảm giác vò nào? - Kẻ bảng 25 Tr.82 V TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ I Thức ăn tiêu hoá : Thức ăn Hoạt động tiêu hoá Vai trò II Các quan tiêu hóa : quan tiêu hoá Tuyến tiêu...
 • 24
 • 285
 • 0

Xem thêm