giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Đề thi giao lưu hoc sinh giỏi lớp 5

Đề thi giao lưu hoc sinh giỏi lớp 5
... lập Đội thi u niên tiền phong Hồ Chí Minh Đáp án: 955 4111 Câu 19: Trong câu: Mời anh chị ngồi vào bàn. có cách hiểu? Đáp án: Có cách hiểu Câu 20: Tí thích 900 không thích 800; Tí thích 2 25 không ... thi n nhiên Em viết 10 câu văn tả cảnh sông nớc mà em có dịp đến thăm để giới thi u cho ngời biết yêu mến cảnh đẹp đất nớc Việt Nam Môn Toán: ( Mỗi 2 ,5 điểm) Bài 1: So sánh A B biết: A= B= 5 ... làm ngời thứ hai làm họ làm đợc công việc Hỏi ngời làm công việc xong ? Bài 3: Đội tuyển lớp dự thi An toàn giao thông đợc chia làm nhóm( Mỗi nhóm có số ngời nh nhau) Các em đạt điểm 10 Tổng số...
 • 3
 • 18,625
 • 246

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... mời, phần nghìn viết là: A 8 ,5 B 0, 85 C 0,8 05 Đáp án: C Câu 14: Dòng dới gồm từ láy A bố mẹ, lim dim, trắng, nghiêng nghiêng, đứng B nghiêng nghiêng, vồn vã, chênh vênh, học hành, lim dim C nghiêng ... Trung Quốc C Thái Lan Đáp án: B Câu 22: Số thập phân lớn đợc lập từ năm chữ số: 3; 4; 5; 6; A 3 456 ,7 B 7, 654 3 C 7 654 ,3 Đáp án: C Câu 23: Trong câu hỏi sau, câu hỏi đợc dùng với mục đích để hỏi? A ... Đáp án : A Câu 8: Bạn Lan làm phép tính chia nh sau: 658 ,96 26 138 089 25, 34 116 12 Sau bạn cẩn thận thử lại: 25, 34 x 26 + 12 = 670, 84 Loay hoay Lan sai đâu Em chỗ sai giúp bạn...
 • 5
 • 9,933
 • 151

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... 24: Trong hội thi giao lu học sinh giỏi lớp 5, có 20 học sinh tham gia thi khiếu, 10 tổng số học sinh dự thi Hỏi hội thi có tất học sinh tham dự? A 90 B 70 C 50 D 30 Câu 25: Tý anh Mùi Nhâm anh ... số phép nhân) abc = 54 3 (2 ,5 điểm) Thử lại: 54 38 - 54 3 = 489 (chọn) (0 ,5 điểm) TL: số cần tìm 54 3 (0 ,5 điểm) Cách 3: Từ (1) ta viết lại phép tính theo cột dọc: 48 95 + abc (0 ,5 điểm) abc8 Xét phép ... sau: ? abc (1 điểm) abc8 48 95 Số cần tìm là: (48 95 - 8) : (10 - 1) = 54 3 (1 điểm) Đ/s: 54 3 (0 ,5 điểm) Cách 2: Từ (1) ta có: abc x 10 + = abc + 48 95 abc x 10 = abc + (48 95 - 8) 4887 (Tìm số hạng...
 • 6
 • 914
 • 30

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 đề số 2

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 đề số 2
... thời gian nào? A 15/ 5/19 45 B 15/ 5/19 42 C 15/ 5/1941 Câu 15: Hình bên có hình tam giác? A 15 B 16 Câu 16: Tìm hai số biết tổng thơng chúng 0, 25 ? A 0 ,5 0 ,2 B 0, 05 0 ,2 C 0 ,5 0, 02 Câu 17: "Công danh ... từ "hòa bình" A bình B thái bình C bình lặng Câu 12: Một trờng tiểu học 126 học sinh nam học sinh nam có học sinh nữ Hỏi trờng có tất học sinh? A.183 B 177 C 180 Câu 13: Câu văn sau sử dụng ... Câu 12: C Câu 13: C Câu 14: C Câu 15: A Câu 16: B Câu 17: A Câu 18: B Câu 19: C Câu 20 : A Câu 21 : B Câu 22 : C Câu 23 : C Câu 24 : B Câu 25 : B Phần ii: tự luận ( 15 điểm) Câu ( điểm) - HS nêu đợc:...
 • 5
 • 1,206
 • 46

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 đề số 3

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 đề số 3
... trớc năm trớc 15 48 38 7,6 Loại 20 64 10 54 5, 4 Chọn 25 80 15 70 14 /3 Loại 30 96 20 86 4 ,3 Loại Vậy năm bà 64 tuổi cháu 20 tuổi (0 ,5 điểm) Cách 2: Tuổi bà năm tuổi cháu là: (1 điểm) 3, 2 - = 2,2 ... hơn100 Do đó, 3, 2 lần tuổi cháu phải nhỏ 100 tức tuổi cháu phải nhỏ 35 (1 ,5 điểm) Vậy tuổi cháu 15, 20, 25 30 (1 điểm) Ta có bảng sau: (2 điểm) Tuổi cháu Tuổi bà Tuổi cháu 10 Tuổi bà 10 Tỷ số tuổi ... việc có phụ nữ làm đợc? A may vá B mang thai C chăm sóc D làm bếp Câu 25: Số 0 ,5 25% A B 5 số 200? C 10 D Phần II: Tự luận ( 15 điểm ) Câu 1: ( điểm) Hãy nêu cảm nhận em sau đọc thơ: Hôm trời nắng...
 • 7
 • 1,674
 • 51

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... Kết vòng Lớp Điểm số 5A 5B 5C 5D 5E 5G Kết hai vòng thi Lớp Vòng Vòng Tổng 5A 5B 5C 5D 5E 5G Chủ đề toán học lịch sử- địa lí tiếng việt- văn học tiếng anh khoa học- tnxh Câu 1: Để viết số từ đến ... hỏi giao lưu với khán giả Năm 1 954 , chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng lấy thân lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên diệt thù ai? Đáp án: Phan Đình Giót Kết vòng Lớp Điểm số 5A 5B 5C 5D 5E ... 10; a 14 b 15 c 16 d 20 Đáp án: b Câu 10:Answer the question: He designs house What is his Job? a.engineer b artist c.nurse d teacher Đáp án: a Kết vòng Lớp Điểm số 5A 5B 5C 5D 5E 5G Phần thi...
 • 38
 • 535
 • 10

Giao lưu Học sinh gioi lớp 5

Giao lưu Học sinh gioi lớp 5
... dung Gồm phần thi Phần Giao lưu tập thể Phần Giao lưu chung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: Số sau chia hết cho 2, 5: 15; 20; 24; 30; 35 Câu 2: Ghi lại công ... nước ta dòng sông nào? Câu 4: Câu sau thuộc kiểu câu kể gì? Em thích buổi giao lưu học sinh giỏi toàn diện hôm Câu 5: Viết số lớn có chữ số khác Câu 6: Cơ quan thể người có chức hấp thụ ô xi ... Quốc ca Việt Nam sáng tác? Tìm Tiếng Việt tiếng có nhiều chữ nhất? Ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm Giao lưu 57 bạn nam đua tài Nam nữ chen vai nam - nữ chẳng sai chút Các bạn tính xem Gộp chung...
 • 79
 • 423
 • 4

Đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... Khoa học Khoanh tròn vào trớc chữ đặt trớc ý trả lời Câu 1: Tuổi dậy bắt đầu vào khoảng nào? A, Con gái từ 10 đến 15 tuổi, trai 13 đến 17 tuổi B, Con gái từ 10 đến 15 tuổi, trai 13 đến 15 tuổi ... Tính : ( cho đ) 161 % - 1,2 + 231 : = 1,61 1,2 + 99 = 0,41 + 99 = 99,41 : 25 :x= : 25 :x= 14 17 25 x= : 14 238 x= 1 25 : x = 3 cho điểm cho điểm cho điểm cho điểm cho 3điểm cho điểm cho 1điểm ... từ, Động từ, Tính từ, Quan hệ từ câu a, Tuy Lan học giỏi Lan kiêu căng b, Vì mẹ ốm nên mẹ làm việc sức Bài giải Chữa câu cho điểm a, Tuy Lan học giỏi nhng Lan khiêm tốn b, Vì mẹ làm việc sức nên...
 • 7
 • 1,543
 • 29

DE THI GIAO LUU HOC SINH GIOI LOP 5

DE THI GIAO LUU HOC SINH GIOI LOP 5
... (19 95 + 4) (0 ,5 ) = 1991 x 19 95 + 1991 x (0, 25 ) B = 19 95 x 19 95 = 19 95 x (1991 + 4) (0 ,5 ) = 19 95 x 1991 + 19 95 x (0, 25 ) Vì 1991 x < 19 95 x nên A < B (0 ,5 ) b) (1đ)Ta viết tử số sau: 32 x 53 ... (31 + 1) x 53 – 21 (0, 25 ) = 31 x 53 + 53 – 21 (0, 25 ) = 31 x 53 + 32 (0, 25 ) Vậy tử số mẫu số; Suy kết phép tính (0, 25 ) Bài 5: (3đ); Gía máy giặt lại sau lần giảm giá thứ là: (0 ,5 ) 450 0000 : ... 4 050 000 (đ) (0, 75 ) Gía máy giặt sau lần giảm giá thứ hai (cũng giá bán máy giặt lại sau hai lần giảm giá) là: (0 ,5 ) 4 050 000 : 10 x = 36 450 00 (đ) (0, 75 ) Đáp số: 36 450 00 đ (0 ,5 ) Bài 6: (5 );...
 • 3
 • 1,526
 • 41

HĐNNLL : Giao lưu học sinh giỏi lớp 5

HĐNNLL : Giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... số dãy số sau : 20; 19; 17; 14; 10; … 10 10 Sự biến đổi từ chất thành chất khác gọi … biến đổi hóa học 10 10 Lớp 5A có 33 học sinh, học sinh nam Hỏi : Lớp 5A có học sinh nữ? 11 15 14 13 12 11 ... huynh em học sinh tham dự Ngày Hội Giao lưu Học Sinh Giỏi Lớp PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH Ngày 28 – - 2009 Ngày 28 – - 2009 CHỌN NGƯỜI ĐỖ VßNG 10 Nước ta có dân tộc ? 54 10 Những ... trộn với nước, ta … bê tông 15 14 13 12 11 10 Nếu ngày 24/4 thứ bảy thứ bảy tuần sau ngày ? 1 /5 15 14 13 12 11 10 Ranh giới khí hậu miền Bắc miền Nam nước ta dãy núi ? 15 14 13 12 Bạch Mã 11 10 Cuối...
 • 81
 • 404
 • 2

Đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5 2010-2011

Đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5 2010-2011
... 2 35 x 347 x 459 x 56 1) ( 71 x 73 x 75 x 77 x 79) đ/a: Câu 24: Hàng năm, nớc ta tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày, tháng nào? /a: 20 / 11 Câu 25: Trờng tiểu học Hiệp Hoà nơi em học ... Dơng B Thanh Hoá C Quảng Ninh đ/a: C Quảng Ninh Câu 50 : Hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( ) "Trẻ em có đợc học tập, vui chơi." đ/a quyền Ngời đề Nguyễn Thị Nga ... Câu 10: Trung bình cộng hai số 100 Một hai số 50 Số lại bao nhiêu? đ/a: 150 Câu 11: Phần đất liền nớc ta giáp với nớc nào? A Lào, Trung Quốc, Cam-pu- chia...
 • 5
 • 735
 • 15

Bộ đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5

Bộ đề giao lưu học sinh giỏi lớp 5
... nay, Giao lu học sinh giỏi toàn diện, mẹ Đáp án: Ai lm gì? Câu 22:Tích 15 số tự nhiên liên tiếp ? Đáp án: Câu 23: Từ dới không dùng để tả màu quả? Đỏ mọng; đỏ ửng; đỏ lòm Đáp án: đỏ lòm Câu 25: ... Nghiêng Câu 35: Ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm Giao lu có 57 bạn nam đua tài Nam nữ chen vai nam - nữ chẳng sai chút Các bạn tính xem Gộp chung nam nữ bao ngời dự thi? Đáp án: 95 ... truyền Nhân vật đợc nhắc đến câu thơ ông vua nào? Đáp án: Đinh Tiên Hoàng ( Đinh Bộ Lĩnh) Câu 30: Trong biển báo giao thông, biển báo quy định điều gì? Đáp án: Cấm ngợc chiều Câu 31: Bài Quốc ca...
 • 3
 • 604
 • 18

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 - Năm học 2010 - 2011

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 - Năm học 2010 - 2011
... Nội dung Gồm phần thi Phần Giao lưu tập thể Phần Giao lưu chung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: Từ thiếu câu thành ngữ sau? Uống ... 2; 3; 5; 6; 7; B 0; 1; 3; 5; 7; 9; 11; C 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; D 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; Câu 9: Bãi biển Đồ Sơn thuộc miền nước ta? Câu 10: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào? ... sang sáng, sang sảng Câu 15: Kể tên tháng có 31 ngày năm? Câu 16: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào? Câu 17: Năm em tuổi, anh tuổi Sau năm nữa, tổng số tuổi hai...
 • 80
 • 269
 • 0

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 - Nam hoc 2010 - 2011

Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 - Nam hoc 2010 - 2011
... Việt Nam sáng tác? Tìm Tiếng Việt tiếng có nhiều chữ nhất? Ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm Giao lưu 57 bạn nam đua tài Nam nữ chen vai nam - nữ chẳng sai chút Các bạn tính xem Gộp chung nam ... Nội dung Gồm phần thi Phần Giao lưu tập thể Phần Giao lưu chung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: Từ thiếu câu thành ngữ sau? Uống ... làm sao! ( Là chữ gì?) Câu 30: Nam Hải có tổng cộng 24 viên bi, Nam cho Hải viên bi số bi hai bạn Hỏi Nam có viên bi? Câu 30: Nam Hải có tổng cộng 24 viên bi, Nam cho Hải viên bi số bi hai bạn...
 • 80
 • 299
 • 0

DE GIAO LUU HOC SINH GIOI LOP 5

DE GIAO LUU HOC SINH GIOI LOP 5
... 24 ,50 4: 1,23=19,9(d) Số điền vào chỗ chấm .là: A 27 B 0,27 C 0,027 Câu 25: Một phép chia có SBC là789.Biết phép chia có thơng số d số d lớn Tìm số chia phép chia Đáp án: 79 Đề giao lu học sinh ... có diện tích 2 050 dm2 Gấp chiều dài lên lần ,chiều rộng lần Tính diện tích hình chữ nhật xăng ti mét-vuông ? Đáp án : 2 050 000cm2 Câu 21: Trong đợt viếng nghĩ trang liệt sĩ Học sinh lớp xếp hàng ... số ? A= 1x2x3x4x5x6x7x8x9 B =1x3x5x7x9 Đáp án : Alà B Câu 18: Nhà máy thuỷ điện nớc ta đợc xây dựng sông Đà? a Hoà Bình b Y-a-li Đáp án: a c Trị An Câu 16: Với chữ số 1,2,3,4 ,5. lập đợc số có...
 • 4
 • 237
 • 7

Xem thêm