Luận văn Thử nghiệm sản xuất giống cá trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TRÊ VÀNG ĐA BỘI (Clarias macrocephalus Gunther)" doc

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... lưỡng bội (A) đa bội (B) Tóm lại, kết nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội phù hợp với nghiên cứu trước Theo A.A GHEYAS et al (2002), tiến hành đa bội Heteropneustes ... kiểm tra đa bội Do thể đa bội lớn nhanh thể lưỡng bội, nên cách đơn giản so sánh tốc độ tăng trưởng thể lưỡng bội thể đa bội từ ta xác định tỷ lệ đa bội xuất nghiệm thức sốc nhiệt (Thorgaard, ... át loài khác Từ vấn đề nên đề tài Thử nghiệm sản xuất trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội thực Trại Thực Nghiệm – Bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước – Khoa thủy sản – Trường...
 • 56
 • 350
 • 1

thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)

thử nghiệm sản xuất giống cá trê vàng đa bội (clarias macrocephalus gunther)
... lưỡng bội (A) đa bội (B) Tóm lại, kết nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống trê vàng đa bội phù hợp với nghiên cứu trước Theo A.A GHEYAS et al (2002), tiến hành đa bội Heteropneustes ... kiểm tra đa bội Do thể đa bội lớn nhanh thể lưỡng bội, nên cách đơn giản so sánh tốc độ tăng trưởng thể lưỡng bội thể đa bội từ ta xác định tỷ lệ đa bội xuất nghiệm thức sốc nhiệt (Thorgaard, ... át loài khác Từ vấn đề nên đề tài Thử nghiệm sản xuất trê vàng (Clarias macroephalus Gunther, 1864) đa bội thực Trại Thực Nghiệm – Bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước – Khoa thủy sản – Trường...
 • 56
 • 448
 • 1

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C. gariepinus) docx

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C. gariepinus) docx
... TÓM TẮT trê vàng lai kết lai tạo trê vàng (Clarias macrocephalus) trê Phi đực ( Clarias gariepinus) Kể từ trê Phi du nhập vào Việt Nam, nhà sản xuất giống tiến hành lai tạo x y dựng ... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ CHÂU PHƯƠNG QUANG KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C gariepinus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... Văn Kiểm, 2008) Để sản xuất giống trê vàng lai, bắt buộc phải chọn bố trê Phi đực mẹ trê vàng Việt Nam Người ta thường nuôi bố mẹ hai ao riêng biệt Chọn trê Phi đực từ tháng...
 • 38
 • 607
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống đối đất (liza subviridis valenciennes,1836)

Luận văn: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống cá đối đất (liza subviridis valenciennes,1836)
... kích thích sinh sản nhân tạo ương đối đất từ bột lên giống, góp phần phát triển nghề sản xuất giống nuôi đối đất vùng Trong nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản đối đất (Liza subviridis) , ... tài, luận án thực nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản đối đất - Nghiên cứu tiêu huyết học sinh hóa liên quan đến thành thục sinh sản đối đất - Nghiên cứu kích ... phần vào nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản, tiêu huyết học sinh hóa đối đất đất giai đoạn sinh sản Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu ứng dụng kích thích sinh sản ương đối đất bột lên giống...
 • 170
 • 539
 • 0

Luận án " Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sảnthử nghiệm sản xuất giống nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766)

Luận án
... nâu chiều dài bột 63 3.2 Một số đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.1 Đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.2 Đặc điểm sinh sinh sản nâu đực 75 3.3 Kích thích sinh ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất giống nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) thực Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: bổ sung sở liệu khoa học đặc điểm sinh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÝ VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản...
 • 180
 • 817
 • 3

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sảnthử nghiệm sản xuất giống nâu

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
... thức đặc điểm sinh học sinh sản sinh sinh sản nâu; Luận án thành công việc cho sinh sản nhân tạo nâu ương nâu bột lên giống Những kết luận sinh học kỹ thuật sản xuất giống ương nâu ... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản nâu Mẫu nâu nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thu hàng tháng, (30 thể/tháng) thời gian 12 tháng Các tiêu theo dõi gồm khối lượng cá, giới tính, ... dài bột 2.2.2 Nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh sản nâu Mẫu nâu nghiên cứu đặc điểm sinh sinh sản thu đủ giai đoạn phát triển tuyến sinh dục Các tiêu theo dõi gồm khối lượng cá, ...
 • 36
 • 193
 • 0

Luận văn thử nhiệm sản xuất giống cua bùn bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học

Luận văn thử nhiệm sản xuất giống cua bùn bằng hệ thống hoàn lưu lọc sinh học
... gi ng cua bùn (Scylla serrata var paramamosain Estampador, 1949) b ng h th ng hoàn lưu l c sinh h c” * M c tiêu c a ñ tài: ðánh giá ñư c hi u qu sinh s n c a cua bùn h th ng hoàn lưu l c sinh ... hao oxy sinh hoá (trong th i gian ngày) Z1-Z5 u trùng cua giai ño n zoae ñ n zoae Me u trùng cua giai ño n Megalope C1 Cua CW ð r ng mai cua (cm) HLLSH Hoàn lưu l c sinh h c 10 LSH L c sinh h ... nư c ta 1.3 H th ng hoàn lưu l c sinh h c Trong nghiên c u s n xu t gi ng cua bùn, s d ng h th ng hoàn lưu l c sinh h c ng p nư c v i v t li u l c CaCO3 H th ng bao g m b l c sinh h c, thi t b...
 • 69
 • 258
 • 1

thử nghiệm sản xuất giống mè vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ

thử nghiệm sản xuất giống cá mè vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ
... nở,…) Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Thử nghiệm sản xuất giống vinh kích thích tố khác tiến hành 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại kích thích tố liều lượng cho hiệu kích thích vinh ... Hình 2.1 vinh Hình 3.1 Kích dục tố sử dụng kích thích vinh sinh sản Hình 3.2 Các dụng cụ sử dụng trình thí nghiệm Hình 3.3 Kiểm tra trước cho đẻ Hình 3.4 Chích vinh iii DANH ... sinh sản vinh: Danh Long Vương 2000 Thực nghiệm sản xuất giống vinh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khoa Nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Lê Như Xuân ctv 1994 Kỹ thuật nuôi cá...
 • 41
 • 974
 • 0

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CHẠCH LẤU " ppt

BÁO CÁO
... phù hợp cho Chạch lấu rụng trứng sử dụng: HCG, liều 25003000UI/kg, não thùy chép, liều 4-5mg/kg LHRH-a liều 150-200g/kg Thời gian hiệu ứng chất kích thích sinh sản Chạch lấu 46-49 nhiệt ... nhiệt độ 28-31 0C nở 40- 42 sau gieo tinh H Khung lưới ấp trứng H bột ngày tuổi Tỉ lệ nở Chạch lấu dao động khoảng 33-88% Sau nở, yếu Qua ngày thứ nước xáo trộn ngoi lên mặt nước ... Bảng Kết sinh sản Chạch lấu với chất kích thích sinh sản khác Liều tiêm Chất kích thích sinh sản HCG(UI) Não thùy (mg) LHRH-a g/kg) (UI,mg,g /kg) 2000 2500 3000 100 150 200 Số sử dụng (n)...
 • 6
 • 298
 • 4

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT " pot

BÁO CÁO
... Sơ đồ 1: Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ hệ thống ... sóc qu n thí nghiệm giống thí nghiệm năm 2007 nuôi 80 ngày tuổi thu hoạch kiểm tra tỉ lệ đực hóa Thử nghiệm sản xuất giống phi đơn tính đực phương pháp xử nhiệt năm 2009 Các kết ... t giống phi toàn đực phát triển qui trình s n xu t phi toàn đực b ng phương pháp xử hormon sinh dục đực ngoại sinh chưa biệt hóa giới tính áp dụng rộng rãi Đực hóa phi...
 • 12
 • 409
 • 5

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx
... tất chủng E coli Kháng thể tạo có số kháng thể đặc hiệu cho tất chủng E coli vi c định tính kháng thể kháng chủng E coli không xác Chủng O139:K82 (H28) chủng K88+ (E68) thuộc nhóm E coli gây bệnh ... số yếu tố kháng nguyên giống Do dùng chủng E68 để hấp phụ huyết loại kháng thể chung cho E68 H28 nên huyết lại kháng thể đặc hiệu cho H28 Vì vi c thực phản ứng ngƣng kết với kháng huyết hấp phụ ... dịch vi khuẩn S aureus nghiên cứu 1:4 với nồng độ S aureus 1014 tế bào/ ml 4.2.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Khi đƣa kháng nguyên vào thể kích thích thể tạo kháng thể chống lại định kháng...
 • 9
 • 232
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps
... chủng vi khuẩn E coli E68 để KHT lại kháng thể đặc hiệu cho H28 KHT đƣợc hấp phụ với vi khuẩn E coli E68, sau định hiệu giá kháng thể phản ứng ngƣng kết chậm ống nghiệm thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng ... hiệu giá kháng thể ngƣng kết kháng huyết thỏ thỏ Thỏ Lấy máu Lần Huyết Lần Huyết Lần Ghi ch : Huyết KHT thẩm tích KHT thẩm tích KHT thẩm tích Thỏ Thỏ Trung bình 1/ 160 0 1/ 960 1/ 160 0 1/480 1/ 160 0 1/720 ... phát đƣợc kháng thể ngƣng kết sau mũi tiêm mẫn cảm với kháng huyết không xử lí cho kết (-) 4.1.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Do kháng nguyên sử dụng nguyên tế bào vi khuẩn E coli có kháng...
 • 9
 • 143
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx
... ống  Cho NaN3 vào VNaN3 = 0, 05% Vmáu  Để qua đêm 4oC  Tách lấy huyết thanh, sau li tâm bỏ phần cặn Kháng huyết đƣợc chia làm phần: Phần 1: để nguyên kháng huyết thanh, bổ sung glycerol (Vglycerol ... 37oC Lấy 0 ,5 ml canh khuẩn cấy đĩa thạch TSA đƣờng kính 15 cm Ủ 37oC qua đêm Rửa vi khuẩn ml nƣớc muối sinh lí 0, 85% thu dịch huyền phù vi khuẩn Pha với ml kháng huyết (hoặc kháng thể thẩm tích) ... muối sinh lí để đạt nồng độ thử nghiệm Cho kháng huyết vào với tỉ lệ KHT : dịch VK 1:4 1:9 50 oC 2h Dịch kháng thể gắn với protein A S aureus Sơ đồ 3.4 Qui trình gắn kháng thể với protein A Staphylococcus...
 • 9
 • 181
 • 1

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt
... tiêm khác nhau: ngắn ngày dài ngày 3.3 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM  Th : Vi khuẩn E .coli gây bệnh phù đầu heo (chủng O139:K82 hay H28), vi khuẩn E coli gây tiêu chảy heo (K88+ hay E68)  Vi khuẩn Staphylococcus ... Dịch huyền phù kháng nguyên E coli Sơ đồ 3.1 Qui trình tạo dịch huyền phù kháng nguyên E coli (theo rskov, 1977) 3 .4. 1.2 Tiêm thú thí nghiệm  Đƣờng tiêm: tiêm dƣới da  Hàm lƣợng vi khuẩn khoảng ... cyanogen bromide đƣợc cung cấp nhà sản xuất ( ví d : protein A – Sepharose CL4B; Pharmacia) Mỗi ml phức hợp gắn với 10-20 mg IgG (tƣơng đƣơng với 1-2 ml kháng huyết thanh) Kháng thể gắn với protein A...
 • 9
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thử nghiệm sản xuất giống ốc nhồinghiên cứu sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống ốc đĩa nerita balteata reeve 1855sản xuất giống cá trê laikỹ thuật sản xuất giống cá trê laitrình công nghệ sản xuất giống cá lăng vànglê như xuân 1997 sinh học sinh sản và kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn trichogaster pectoralis regan 1910 luận văn cao học ngành nttsluận văn quy trình sản xuất thử nghiệm kim chi đóng hộpluận văn nghiên cứu sản xuất cáluận văn kỹ thuật sản xuất cáluận văn công nghệ sản xuất cà phê hòa tanthử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá basa cuộn khoai cao tẩm bột chiên pangasius bocourticaroluan van ke hoach san xuat va tieu thu san pham cong ty xang daucuu san xuat thu de hoan thien quy trinh cong nghe san xuat giong ca ro phi don tinhthực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc83thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc111Nghi quyet DHCD 2011bao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017