Giáo trình vi ba vệ tinhi

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51
... Tổng quan vi điều khiển MCS-51 EA/VPP RST U10 Giáo trình vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh ADDRESS BUS Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình ... Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.4 – Chu kỳ lệnh Phạm Hùng Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển 2.3 Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Tổ chức nhớ ... trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.20 – Chu kỳ ghi liệu nhớ Phạm Hùng Kim Khánh Trang 33 Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giải thích...
 • 34
 • 407
 • 4

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1:Tổng quan về vi điều khiển MCS-51 ppt

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1:Tổng quan về vi điều khiển MCS-51 ppt
... RAM 62512 Tổng quan vi điều khiển MCS-51 EA/VPP RST U10 Giáo trình vi điều khiển ADDRESS BUS Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình thực thi ... Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.4 – Chu kỳ lệnh Giáo trình Vi điều khiển 2.3 Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Tổ chức nhớ Bộ nhớ Bộ nhớ ROM 4KB  Bộ nhớ chương trình ... Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Address   0000h – 0FFFh Xem bảng 1.9 Hình 1.15 – Sơ đồ mạch kiểm tra cho AT89C51 Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51...
 • 34
 • 418
 • 2

Báo cáo thực tập giáo trình tại Ba - Lớp BVTV

Báo cáo thực tập giáo trình tại Ba Vì - Lớp BVTV
... nghiệp, đối tượng bảo vệ thực vật, thuốc BVTV phạm vi nước - Thực khảo nghiệm thuốc BVTV 13 Báo cáo thực tập giáo trình K53 Nhóm - BVTVA - Thực chức khuyến nông, khuyến lâm BVTV - Hợp tác quốc tế nghiên ... số lượng mẫu nhiều - Lượng mẫu xử lý cần môn thu lại để bảo quản tốt - Nhà trường nên có hỗ trợ sinh viên đợt thực tập giáo trình 19 Báo cáo thực tập giáo trình K53 Nhóm - BVTVA 20 ... Báo cáo thực tập giáo trình K53 - Nhóm - BVTVA Thứ ngày 22/5/2012 6h00: Tập trung trường xuất phát Ba 8h30: Thăm quan khu vực trồng hoa hồng, bưởi...
 • 20
 • 2,175
 • 14

Giáo trình vi điều khiển-Tổng quan về vi điều khiển MCS-51-Chương 1 pptx

Giáo trình vi điều khiển-Tổng quan về vi điều khiển MCS-51-Chương 1 pptx
... A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 12 11 10 27 26 23 25 28 31 24 29 22 30 19 18 31 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 I/O4 I/O5 I/O6 I/O7 13 14 15 17 18 19 20 21 ... A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 P2.0/A8 P2 .1/ A9 P2.2/A10 P2.3/A 11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3 .1/ TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 ... BUS DATA BUS U1 A8 A9 A10 A 11 A12 A13 A14 A15 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 P2.0/A8 P2 .1/ A9 P2.2/A10 P2.3/A 11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3 .1/ TXD P3.2/INT0...
 • 34
 • 248
 • 0

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển MCS-51 pdf

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển MCS-51 pdf
... Tổng quan vi điều khiển MCS-51 EA/VPP RST U10 Giáo trình vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh ADDRESS BUS Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình ... Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.4 – Chu kỳ lệnh Phạm Hùng Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển 2.3 Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Tổ chức nhớ ... trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.20 – Chu kỳ ghi liệu nhớ Phạm Hùng Kim Khánh Trang 33 Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giải thích...
 • 34
 • 202
 • 0

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ B - TÓM TẮT NỘI DUNG VỀ 89C51

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ B - TÓM TẮT NỘI DUNG VỀ 89C51
... gián tiếp nội dung vùng RAM xuống INC DPTR (1,2): Tăng nội dng trỏ liệu lên MUL AB (1,4): Nhân nội dung ghi A với nội dung ghi B DIV AB (1,4): Chia nội dung ghi A cho nội dung ghi B DA A (1,1,): ... Output READ STANDBY PROGAM PROGRAM VERYFY PROGRAM INHIBIT Vil Vih Vil Vil Vil X X Vil Vih X Vil Vih Vcc Vcc Vpp Vpp Vcc Vcc Vcc Vcc Dout HighZ Din Dout Vih X X Vpp Vcc HighZ B NHỚ RAM -Ram nhớ truy ... tích trữ tụ điện Trang 19 Giáo < /b> trình < /b> VXL B GVGD : Nguyễn Vi< /b> n Quốc Tóm tắt lệnh thường dùng VXL 89C51 a Nhóm lệnh xử < /b> lý < /b> số học: ADD A,Rn (1byte, chu kỳ máy) : cộng nội dung ghi Rn vào ghi A ADD...
 • 54
 • 199
 • 0

Giáo trình vi sinh vật

Giáo trình vi sinh vật
... Picornaviridae Caliciviridae Togaviridae Flaviviridae Coronaviridae Potyviridae Tymovirus Tobamoviridae Cormoviridae Vi khuẩn Động vật Động vật Động vật Động vật Động vật Thực vật Thực vật Thực vật ... Năm 1971, David Baltimore đưa hệ thống phân loại virus dựa mối quan hệ genom virus mARN Theo tất virus chia làm nhóm hay lớp, chúng virus động vật, thực vật hay vi sinh vật Lớp I: Virus có genom ... gan B (HBV) Caulimoviridae Côn trùng Khối, không vỏ Khảm hoa lơ Động vật Thực vật Lớp II Virus có genom ADN đơn Microviridae Parvoviridae Geminiviridae Vi khuẩn Động vật Thực vật Khối, không vỏ...
 • 15
 • 751
 • 3

Giáo trình mỹ thuật - Vẽ mẫu

Giáo trình mỹ thuật - Vẽ mẫu
... Trang 28 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật CHƯƠNG VẼ PHONG CẢNH (màu bột) BÀI VẼ SINH VIÊN H67 Lê Văn Thắm, 02KT-ĐHBK ĐN, phong cảnh nhà thờ Hòa Sơn, màu bột, 2003 TRẦN VĂN TÂM Trang 29 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật ... TRẦN VĂN TÂM Trang 36 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật H79 Phương Danh, 05KT- ĐHBK ĐN, phong cảnh làng Đường Lâm, màu nước, 2007 TRẦN VĂN TÂM Trang 37 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật CÁC BÀI VẼ, TRANH PHONG CẢNH ... TÂM Trang 32 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật H73 Ronan Olier, phong cảnh 1, màu bột, 2007 H74 Ronan Olier, phong cảnh 2, màu bột, 2007 TRẦN VĂN TÂM Trang 33 Giáo trình Vẽ Mỹ Thuật CHƯƠNG VẼ PHONG CẢNH...
 • 41
 • 4,895
 • 44

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1
... 11 111 10 011 0000 11 011 01 111 1 011 011 0 011 10 110 11 1 011 111 11 10000 Trang Giáo trình vi xử Tổ chức hệ thống vi xử 10 11 12 13 14 15 A B C D E F 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 111 111 1 ... 77 - 88 - 11 010 0 11 01b - 010 1 10 00b → 010 0 11 01b + 10 10 10 00b 11 11 010 1b Số 88 010 1 10 00b → số bù 010 011 1 → số bù 2: 010 10 00 bit dấu = -8 8 trở thành 10 10 10 00b Kết phép cộng số bù 11 11 010 1b ... ) 011 0 11 01b 14 9 - 0 011 0001b 0 011 11 00b 49 10 0 Ngồi cách trừ trên, ta thực phép trừ thơng qua số bù số trừ VD: 011 0 11 01b - 0 011 0001b Số bù 011 0 11 01b → Nhớ + 11 00 11 11b 0 011 11 00b 10 0 11 10b...
 • 42
 • 552
 • 5

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2
... có giá trị gán ban đầu 1 ,2, 3,1,1,3 ,2, 2,1,1,3 ,2, 2 Ta thực sau: A9 Hay: A9 Hay: A9 DB DB DB 1 ,2, 3,1,1,3 ,2, 2,1,1,3 ,2, 2 1 ,2, 3 ,2 DUP(1,1,3 ,2, 2) 1 ,2, 3 ,2 DUP (2 DUP(1),3 ,2 DUP (2) ) Đối với biến có nhiều ... Kim Khánh Trang 44 Giáo trình vi xử Lập trình hợp ngữ chương trình lấy chương trình đàu đoạn mã làm chương trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có ... BIOS: gọi phục vụ đĩa cứng/mềm Trang 65 Giáo trình vi xử 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h 25 h 26 h 27 h 28 h – 3Fh 40h 41h 42h – 45h 46h 47h – 49h 4Ah 4Bh – 67h...
 • 34
 • 347
 • 4

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3
... PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 40 39 38 37 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 13 12 11 10 Giáo trình vi xử Phạm Hùng Kim Khánh 34 33 32 31 30 29 28 27 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 ... D3 D2 D1 D0 10 25 24 23 22 21 20 37 38 39 40 35 36 27 28 29 30 31 32 33 34 A4 A0 A14 RESET A12 A1 WR RD CS INTR CLKIN CLKR DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 VREF/2 -IN +IN 19 18 17 16 15 14 13 ... A14 A 13 A12 A11 2 1 34 33 32 31 30 29 28 27 36 35 IOR IOW A0 A1 RESET 2 U?A A10 7400 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 2 8255 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 18 19 20 21 22 23 24 25 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4...
 • 32
 • 449
 • 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 4

Giáo trình Vi xử lý - Chương 4
... nhấn (2 chân) với vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 115 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản VCC R SW To uP Hình 4. 9 – Sơ đồ kết nối phím nhấn (3 chân) với vi xử Các phím đơn ... thúc chương trình ; Địa Port C ; Cho PC4 = ứng với Trang 120 Giáo trình vi xử OUT DX,AL IN AL,DX AND AL,0Fh CMP AL,00001110b JNE Not0 CALL Sw0 Not0: CMP AL,00001101b JNE Not4 CALL Sw4 Not4: ... Hùng Kim Khánh Trang 122 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản JMP Start Exit: MOV AH,4Ch INT 21h Main ENDP ; - ; Kết thúc chương trình Sw0 PROC ; Chương trình cho phím RET Sw0...
 • 18
 • 423
 • 5

Giáo trình Vi xử lý - Phụ lục

Giáo trình Vi xử lý - Phụ lục
... reg32,mem32,immed - 13 21 16 24 21 21 21 24 24 9-1 4 9-2 2 9-3 8 1 2-1 7 1 2-2 5 1 2-4 1 9-2 2 9-3 8 1 2-2 5 1 2-4 1 9-2 2 9-3 8 9-2 2 9-3 8 1 2-2 5 1 2-4 1 486 1 3-1 8 1 3-2 6 1 2-4 2 1 3-1 8 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 ... Clocks 286 386 7 0-7 7 11 8-1 13 (7 6-8 3)+EA (12 4-1 39)+EA - 13 21 16 24 - 9-1 4 9-2 2 9-3 8 1 2-1 7 1 2-2 5 1 2-2 1 486 1 3-1 8 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-1 8 1 3-2 6 1 3-4 2 Size Bytes 2 2-4 2-4 2-4 2-4 NEG - Two's Complement ... 1 3-1 8 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 1 3-2 6 1 3-4 2 Size Bytes 2 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 IN - Input Byte or Word From Port Usage: IN accum,port Modifies...
 • 44
 • 250
 • 2

Giáo trình Vi xử lý - Lời nói đầu

Giáo trình Vi xử lý - Lời nói đầu
... Thiết bị logic lập trình .9 3.3 Chốt, flipflop ghi 10 3.4 Bộ nhớ 12 Giới thiệu vi xử 13 4.1.Các hệ vi xử 13 4.2 Vi xử (μP – microproccessor) ... Giáo trình vi xử MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 1 Các hệ thống số dùng máy tính loại mã 1.1 Hệ thập ... chuỗi 38 7.6 Thay đổi ghi đoạn mặc định 39 ii Giáo trình vi xử Bài tập chương 40 CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 43 Các tập tin EXE COM 43 1.1...
 • 4
 • 512
 • 3

Xem thêm