hướng dẫn cài đặt dspace 5 1 trên ubuntu server 14 04 1

Hướng dẫn cài đặt BIKA LIMS Inkosi trên Ubuntu Server

Hướng dẫn cài đặt BIKA LIMS Inkosi trên Ubuntu Server
... thư m c bika: ROOT_LOGIN='admin' ROOT_PASSWORD='PASSWORD' BIKA_ TARBALL_DIR=http://downloads.sourceforge.net/project /bika/ bika/2.2.1 BIKA_ TARBALL =bika- 2_2_1_bundle.tar.gz BIKA_ VERSION =bika- 2_2_1_bundle ... REPORTLAB_WGET_ADDRESS=$REPORTLAB_TARBALL_DIR/$REPORTLAB_TARBALL BIKAFONTS_ZIPFILE_DIR=http://bioinf.scri.ac.uk/lp/downloads/programs/genomediagram/ BIKAFONTS_ZIPFILE=linfonts.zip BIKAFONTS_DIR=linfonts BIKAFONTS_WGET_ADDRESS=$BIKAFONTS_ZIPFILE_DIR/$BIKAFONTS_ZIPFILE ... $DOWNLOAD_DIR/$BIKAFONTS_ZIPFILE $MY_PRODUCTS_DIR/$BIKAFONTS_DIR/$BIKAFONTS_ZIPFILE sudo apt-get install unzip cd $MY_PRODUCTS_DIR/$BIKAFONTS_DIR sudo unzip -j $MY_PRODUCTS_DIR/$BIKAFONTS_DIR/$BIKAFONTS_ZIPFILE...
 • 6
 • 268
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt các Font Windows trên Ubuntu Đây là 1 trong những bước cơ docx

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt các Font Windows trên Ubuntu Đây là 1 trong những bước cơ docx
... Roman): Cài đặt font khác Bên cạnh Microsoft Core Fonts, hệ thống Ubuntu Software Center có kèm với hàng trăm font miễn phí khác có sẵn: Khi tìm font vừa ý đó, kích đúp để xem chế độ preview cài đặt ... nhận diện toàn font Kiểm tra lại chương trình soạn thảo văn (tại viết sử dụng OpenOffice Writer, chế độ mặc định OpenOffice sử dụng font Liberation Serif, sau cài đặt Core Microsoft Fonts, hệ thống ... nhấn Install ô kết Installer for Microsoft TrueType core fonts: Điền mật tài khoản sử dụng nhấn Authenticate: Sau đó, font tự động tải cài đặt hệ thống Quá trình diễn vòng vài phút phụ thuộc vào...
 • 6
 • 322
 • 0

Hướng dẫn cài đặt màn hình MATE trên Ubuntu pdf

Hướng dẫn cài đặt màn hình MATE trên Ubuntu pdf
... sau cài đặt MATE Chọn hình MATE từ danh sách hình đăng nhập trước cung cấp mật Sử dụng MATE Nếu người dùng sử dụng Linux thời gian, họ cảm thấy MATE quen thuộc hình GNOME xuất lần cuối Ubuntu ... apt-get install mate- core Gõ Y nhấn Enter Cài đặt gói mate- utils (mate- utils package) chứa công cụ chụp hình số tiện ích nhỏ khác câu lệnh sau: sudo apt-get install mate- utils Khởi chạy MATE Đăng ... lệnh để cài khóa kho MATE (MATE archive’s key) Kho liệu sử dụng khóa để thực ký số bảo mật cho package nó: sudo apt-get install mate- archive-keyring Cuối cùng, chạy câu lệnh sau để cài hình MATE: ...
 • 11
 • 217
 • 0

Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 docx

Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 docx
... Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 Trong môi trường terminal, bạn chạy lệnh sau: gedit ~/.bashrc Trong cửa ... /home/thanh ) Lưu ý : đổi tên không xác không cài đặt # LD_LIBRARY_PATH OTCL_LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ otcl-1.14 NS2_ LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ lib X11_LIB=/usr/X11R6/lib USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib ... USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB: $NS2_ LIB:$X11_ LIB:$USR_LOCAL_LIB # TCL_LIBRARY TCL_LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ tcl8.5.10/library USR_LIB=/usr/lib export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB...
 • 2
 • 1,688
 • 9

Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 pot

Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 pot
... Hướng Dẫn Cài Đặt NS2 2.35 Trên Ubuntu 12.04 Trong môi trường terminal, bạn chạy lệnh sau: gedit ~/.bashrc Trong cửa ... /home/thanh ) Lưu ý : đổi tên không xác không cài đặt # LD_LIBRARY_PATH OTCL_LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ otcl-1.14 NS2_ LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ lib X11_LIB=/usr/X11R6/lib USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib ... USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB: $NS2_ LIB:$X11_ LIB:$USR_LOCAL_LIB # TCL_LIBRARY TCL_LIB=/home/thanh/ns-allinone -2.35/ tcl8.5.10/library USR_LIB=/usr/lib export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB...
 • 2
 • 530
 • 10

Hướng dẫn cài đặt KeePass Password Safe trên Ubuntu pot

Hướng dẫn cài đặt KeePass Password Safe trên Ubuntu pot
... install keepass2 Một số đường dẫn tham khảo: - Về PPA KeePass2 Launchpad - KeePass Password Safe dành cho hệ thống Linux dựa Debian - Diễn đàn tham khảo riêng KeePass Password Safe tảng Ubuntu ... trình cài đặt, việc lại thiết lập sở liệu mật Cài đặt qua Command Line: Phần viết dành cho người thích làm việc dòng lệnh đơn Để thực trình trên, bạn gõ lệnh: sudo apt-add-repository ppa:jtaylor /keepass ... tất trình này, quay trở lại cửa sổ Ubuntu Software Center nhấn vào danh sách PPA dành choKeePass cửa sổ bên trái, sau nhấn nút Install hình dưới: Để sử dụng KeePass2 , bạn mở mục Accessories Applications:...
 • 5
 • 195
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt Joomla 3.1.1 trên localhost pptx

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt Joomla 3.1.1 trên localhost pptx
... thời điểm phiên 3.1.1 phiên Joomla (17/07/2013) Hôm Tailieu.vn hướng dẫn bạn bước cài đặt Joomla 3.1.1 localhost Những thứ cần chuẩn cài Joomla 3.1.1 localhost - Gói cài đặt Joomla 3.1.1 - Web Server ... Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Giải nén source - Sau tải gói cài đặt Jooma 3.1.1 cài xamp bạn vào htdocs vào tạo thư mục để chưa source website (Ở tạo thư mục joomla3 ) Sao chép gói cài đặt Joomla 3.1.1 ... sang bước cuối Bước 5: Cài đặt liệu mẫu - Trong gói cài đặt Joomla chứa liệu mẫu giúp cho người làm quen với Joomla nắm bắt bố cục website Nhưng cài liệu mẫu sinh nhiều liệu thừa trình thiết kế...
 • 8
 • 430
 • 0

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tảng CentOS 5.x doc

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tảng CentOS 5.x doc
... dụng rsyslog 5.7.2: cd /tmp wget http://www .rsyslog. com/files/download/rsyslo g /rsyslog- 5.7.2.tar.gz tar -xvf rsyslog- 5.7.2.tar.gz cd rsyslog- 5.7.2 Để tìm hiểu thông tin tùy chọn có sẵn Rsyslog, ... Syslog Rsyslog: service syslog stop chkconfig syslog off chmod 755 /etc/init.d /rsyslog chkconfig add rsyslog chkconfig rsyslog on Các đoạn mã init download (http://honeynet.ir/software /rsyslog/ ) ... ^/root/restart-network.sh Sau đó, khởi động Rsyslog: chmod 640 /etc /rsyslog. conf service rsyslog start tail -f /var/log/messages Và kiểm tra trình hoạt động Rsyslog sau: logger "this is a test message"...
 • 29
 • 368
 • 0

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tảng CentOS 5.x QuanTriMang - Trong bài ppsx

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tảng CentOS 5.x QuanTriMang - Trong bài ppsx
... enable-rsyslogrt -enable-rsyslogd enable-extended-tests -enable-mail enable-imptcp enableomruleset enable-valgrind enableimdiag enable-relp enable-testbench -enable-imfile enable-omstdout ... enable-regexp enable-zlib enable-pthreads enable-klog enableinet enable-unlimited-select enabledebug enable-rtinst enable-memcheck -enable-diagtools enable-mysql enablesnmp enable-gnutls ... enable-omuxsock enable- imtemplate enable-omtemplate enablepmlastmsg enable-omudpspoof enableomprog enable-impstats make make install Cài đặt khởi tạo sở liệu MySQL: mysql -u root -p < plugins/ommysql/createDB.sql...
 • 30
 • 174
 • 0

Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14 SugarCRM là 1 giải pháp potx

Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14 SugarCRM là 1 giải pháp potx
... cron.php > /dev/null 2> &1 Như hoàn tất bước để cài đặt SugarCRM Fedora 14 Ngoài ra, bạn tham khảo thêm tài liệu Chúc bạn thành công! Các đường dẫn tham khảo: SugarCRM, SugarForge Fedora ... SugarCE-Full-6.0.3/ mv * /var/www/html /sugarcrm/ chown -R apache:apache /var/www/html /sugarcrm Khởi động trình duyệt gõ địa sau http://server1.example.com /sugarcrm http:/ /19 2 .16 8.0 .10 0 /sugarcrm Tại trang bắt ... /etc/init.d/httpd start Cài đặt SugarCRM: Truy cập vào tải file nén dạng *.zip SugarCRM Community Edition (tại thời điểm viết 6.0.3) Sau gõ lệnh sau: mkdir /var/www/html /sugarcrm cd /tmp wget http://www.sugarforge.org/frs/downloa...
 • 19
 • 245
 • 0

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tản CentOS 5.x doc

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tản CentOS 5.x doc
... sử dụng rsyslog 5.7.2: cd /tmp wget http://www .rsyslog. com/files/download /rsyslog/ rsy 5.7.2.tar.gz tar -xvf rsyslog- 5.7.2.tar.gz cd rsyslog- 5.7.2 Để tìm hiểu thông tin tùy chọn có sẵn Rsyslog, ... enable-impstats make make install Cài đặt khởi tạo sở liệu MySQL: mysql -u root -p < plugins/ommysql/createDB.sql mysql -u root -p mysql GRANT ALL ON Syslog.* TO rsyslog@ localhost IDENTI BY 'your-mysql-password'; ... 'your-mysql-password'; flush privileges; Tiếp theo, cấu hình mã init: vi /etc/init.d /rsyslog #!/bin/bash # # rsyslog Starts rsyslogd/rklogd # # # chkconfig: - 12 88 # description: Syslog is the facility...
 • 13
 • 216
 • 0

Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14 (phần 1) pot

Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14 (phần 1) pot
... Cài đặt MySQL Database Server: Trước tiên, cần giải nén gói cài đặt MySQL: yum install unzip gõ lệnh: yum install mysql mysql-server Sau tạo đường dẫn khởi động dành cho...
 • 5
 • 199
 • 0

Hướng dẫn cài đặt KDE 4.1 trên Ubuntu 8.04 pot

Hướng dẫn cài đặt KDE 4.1 trên Ubuntu 8.04 pot
... KDE 4.1 Live CD co sẵn phải chờ đợi sản phẩm tích hợp KDE 4.1. 0 mắt TTCN xin gửi đến bạn viết hướng dẫn bước cài đặt trực tiếp KDE 4.1 lên hệ điều hành Ubuntu 8.04 8. 04.1 LTS Bước ... bạn khám phá giao diện KDE Tùy chọn: Cách khôi phục lại hình khởi động gốc Ubuntu Tiến trình cài đặt KDE 4.1 chép đè lên màu khởi động Ubuntu Nếu bạn không thích màu xanh Kubuntu bạn muốn khôi ... đóng lại Bước 2: Cài đặt KDE 4.1. 0 Bạn mở cửa sổ Terminal theo đường dẫn Applications -> Accessories -> Terminal Sau gõ lệnh sudo apt-get update && sudo apt-get install kubuntu -kde4 -desktop Đợi...
 • 10
 • 200
 • 0

huong dan cai dat camera ip xem tren INTERNET EXPLORER

huong dan cai dat camera ip xem tren INTERNET EXPLORER
... xem hình ảnh IPcamera từ mạng khác từ thiết bị di động :iPad,iPhone, Android,… HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IPCamera ĐỂ XEM QUA MẠNG INTERNET TRÊN PHẦN MỀM VIDEO VIEWER I Bước 1: Nhập địa IP để vào mở port ... 2: Click chuột vào dòng Add để nhập thông tin IPcamera Dòng IP Address nhập địa IP IPcamera địa mặc định là: 192.168.1.10 Dòng Port: nhập Port IPcamera mặc định là: 88 Dòng Username/Password ... đăng nhập xem hình ảnh IP camera quan sát từ mạng khác phần mềm VideoViewer từ thiết bị di động như: iPad,iPhone, Android,… Click chuột vào dòng Add để nhập thông tin IPcamera Dòng IP Address...
 • 10
 • 606
 • 4

Hướng dẫn cài đặt mạng EVNTelecom - 1

Hướng dẫn cài đặt mạng EVNTelecom - 1
... Trung tâm viễn thông - Điện lực Nam Định HX-550C HX-575B U -1 0 5 U -1 0 0 U-200 S-500e Fix wireless AXW-P450R HTP-450 WSH -1 0 00U WSH -1 1 00UF Menu\ Settings\ Data Service: + Data port: RS-232 USB Menu\ Settings\ ... dung hướng dẫn: + Cài đặt modem + Cài đặt thiết bị đầu cuối (fix wireless/ handset) + Cài đặt cấu hình chương trình Winfax Pro + Gửi nhận PC fax Cài đặt Modem  Cài đặt Modem sử dụng cổng COM1, ... #0 *10 080202 212 * 38 Trung tâm viễn thông - Điện lực Nam Định Code B: #0 *10 0802022 21* (chế độ mặc định máy terminal WSH -1 1 00UF) VI Hướng dẫn thực PC fax fix wireless/ handset CDMA Bản hướng dẫn...
 • 65
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt mysql 5 5 trên windowshướng dẫn cài đặt mac ver leopard trên pchương dẫn cái đặt moodle cục bộ trên windowshướng dẫn cài đặt rsyslog 5 7 xhướng dẫn cài đặt raid 5hướng dẫn cài đặt mac os x trên pchướng dẫn cài đặt mac os x trên laptophướng dẫn cài đặt win 8 1hướng dẫn cài đặt windows 8 1hướng dẫn cài đặt windows phone 8 trên máy tínhhướng dẫn cài đặt mic thu âm trên win 7hướng dẫn cài đặt fifa online 2 trên win7hướng dẫn cài đặt orcad 9 1hướng dẫn cài đặt orcad 9 2 trên win 7hướng dẫn cài đặt localhost bằng iis trên win7Quyết định 54 2016 QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2442 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2211 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2210 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2387 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2385 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2365 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà GiangQuyết định 939 QĐ-UBND năm 2016 về mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia LaiQuyết định 4886 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ AnQuyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2970 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 3926 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị truyền hình lưu động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh HóaQuyết định 2205 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện II Lâm ĐồngQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 2389 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 3176 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 3016 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh HòaQuyết định 522 QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tạp chí Nghiên cứu dân tộc thuộc Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành