Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú Yên

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương Trên Cơ Sở Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú Yên

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương Trên Cơ Sở Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú Yên
... đồng thời để bổ sung kinh nghiệm q báu dân gian vào cơng tác nghiên cứu khoa học nên tơi chọn đề tài: Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú n ”.Lĩnh vực nghiên ... câu ngừ đại dương tỉnh Phú n 2.1.1Điều tra, thống kê số tàu mẫu câu ngừ đại dương Phú n Tập hợp tàu mẫu: Các tàu mẫu lựa chọn tập hợp tàu mẫu tàu đánh bắt xa bờ theo mẫu dân gian ngư dân ... Vụ Nam từ tháng đến tháng Các loại khai thác được: ngừ vây vàng, ngừ mắt to, nhám, cờ bườm ,cá cờ kiếm, nục heo v.v 1.3 CÁC TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CỦA TỈNH PHÚ N, THỰC TRẠNG CƠNG...
 • 103
 • 682
 • 2

Luận văn: Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương ppt

Luận văn: Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương ppt
... tháng năm sau - Vụ Nam từ tháng đến tháng Các loại khai thác được: ngừ vây vàng, ngừ mắt to, nhám, cờ bườm ,cá cờ kiếm, nục heo v.v 1.1 CÁC TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CỦA TỈNH PHÚ ... Phía đuôi tàu - Trang thiết bị khai thác: Phù hợp với nghề câu ngừ đại dương tỉnh Phú Yên 2.1.1 Điều tra, thống kê số tàu mẫu câu ngừ đại dương Phú yên Tập hợp tàu mẫu: Các tàu mẫu lựa ... phương pháp thiết thiết kế tối ưu thiết kế theo tàu mẫu, nhằm rút ngắn thời gian thiết kế đảm bảo tính cho tàu thiết kế 1.1 NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN Nhiệm vụ đồ án thiết kế tàu câu mực khơi...
 • 161
 • 314
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 1 pot

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 1 pot
... tháng đến tháng Sản lượng ngừ vây vàng vụ nhiều ngừ mắt to, chất lượng vụ vụ trước  Các đối tượng khai thác ngừ đại dương thuộc họ thu – ngừ (Scombridac), di cư tự do, chúng thường ... khai thác nghề câu ngừ đại dương nằm 50 đến 15 0 độ vĩ Bắc 11 0 đến 15 0 độ kinh Đông Hiện nay, ngư dân nước ta khai thác ngừ vùng biển từ Thừa Thiên Huế đổ vào trong, nước sâu từ 10 0 m trở Ngư ... có khoảng 10 loài ngừ đại dương có loài có trữ lượng cao, trọng lượng lớn có giá trị kinh tế cao Đó ngừ vằn, ngừ vây xanh, ngừ mắt to, ngừ vây vàng ngừ vây dài Trong ngừ vây vàng ngừ vây dài...
 • 7
 • 244
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 2 pps

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 2 pps
... 783 21 ,59 36 0,99 44 1 ,21 Dịch vụ hậu cần 10 14 Lặn 40 Lưới kéo 336 129 61 563 15 ,25 Lưới rê 3 82 274 156 76 888 24 ,49 Lưới vây 67 17 73 165 4,55 Mành 53 580 3 62 79 1074 29 ,61 Pha xúc 60 10 74 2, 04 ... dàn câu khoảng tầm nhìn thấy cờ hiệu (ban đêm pin nhấp nháy) Nếu tàu trôi mạnh phải dùng neo để neo tàu - Thu câu: sau kết thúc thời gian ngâm câu tiến hành thu câu Trong trình thu câu tàu gió ... tính đến 8 /20 07 Đông Phú Sông Tuy phương Tuy Hoà Hoà Cầu An Địa Hoà TT Phân < 20 CV chia (20 ÷ công 49) suất (50 ÷ ứng với 3 32 604 347 73 12 ÷ 143 590 27 4 1 82 136 183 114 15 23 4 12m theo (CV)...
 • 7
 • 191
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 3 pdf

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 3 pdf
... đến tháng năm sau - Vụ Nam từ tháng đến tháng Các loại khai thác được: ngừ vây vàng, ngừ mắt to, nhám, cờ bườm ,cá cờ kiếm, nục heo v.v 1.1 CÁC TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CỦA TỈNH PHÚ ... chữa thấp 1 .3. 2.Đặc điểm tàu câu ngừ đại dương tỉnh Phú Yên 1 .3. 2.1 Đặc điểm đường hình tàu Hình dáng mũi tàu ảnh hưởng nhiều đến tính hàng hải tàu Các tàu câu Phú Yên hình dáng giống tàu khác, ... gỗ theo ý muốn 1 .3. 2 .3 Kết cấu thượng tầng Kết cấu thượng tầng có ảnh hưởng đến tính ổn định tàu Thượng tầng cao tính ổn định tàu giảm Các tàu Phú Yên có cabin đặt đuôi tàu Cabin nơi nghỉ...
 • 7
 • 150
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 4 pptx

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 4 pptx
... thiết kế tàu dễ dàng nhanh mà đảm bảo tính hàng hải thông số kỹ thuật tàu 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ TÀU Thiết kế tàu công việc phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tàu Chất lượng tàu ... pháp thiết kế, phương pháp có ưu nhược điểm riêng, sau số phương pháp thiết kế dùng phổ biến nay: -Thiết kế theo truyền thống -Thiết kế theo tàu mẩu -Thiết kế tối ưu 1.5.1.Phương pháp thiết kế ... hình học tàu Khi thực bước xong ta hình dáng lý thuyết tàu *Bước 5: Thiết kế bố trí chung, thiết kế kết cấu, thiết kế trang thiết bị Được thực sau thiết kế đường hình, bước thường thực kết hợp...
 • 8
 • 214
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 5 pot

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 5 pot
... thiết kế lớn, song thời gian thực đề tài thiết kế có giới hạn Vì áp dụng phương pháp thiết thiết kế tối ưu thiết kế theo tàu mẫu, nhằm rút ngắn thời gian thiết kế đảm bảo tính cho tàu thiết kế ... phương pháp thiết kế tàu :phương pháp thiết kế tối ưu kết hợp với phương pháp thiết kế theo tàu mẫu ( nhằm kế thừ kinh nghiệm ngư dân ) để xác định yếu tố đường hình lý thuyết tàu thiết kế Bởi vì, ... 1 .5. 1.Phương pháp thiết kế tối ưu Các phương pháp thiết kế khác bước thiết lập giải hệ phương trình thiết kế Trong hệ phương trình thiết kế, phưong trình bất phương...
 • 5
 • 181
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 6 ppsx

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 6 ppsx
... Phía đuôi tàu - Trang thiết bị khai thác: Phù hợp với nghề câu ngừ đại dương tỉnh Phú Yên 2.1.1 Điều tra, thống kê số tàu mẫu câu ngừ đại dương Phú yên Tập hợp tàu mẫu: Các tàu mẫu lựa ... 1 .6 72 0 .63 0.87 0.92 3.49 2.0 1.5 25 230 5,15 4,87 2,15 1,7 87, 36 0 ,61 0,88 0,93 3,40 2, 26 1, 26 26 240 5 ,6 5,23 2,35 1,72 109,2 0 ,63 0,88 0,93 3, 26 2,10 1, 36 26 240 5,10 4,78 2,25 1,80 86, 67 ... TS TS 17 16 4.85 4 .6 2.2 1 .68 77 0 .61 0.87 0.93 3.4 2.09 1.3 20 240 16, 2 14,7 4,5 4,25 1,9 1 ,6 63,37 0 ,62 0,88 0,90 3,45 2.23 1,35 21,8 165 15.10 13 .68 4.20 4.09 2.00 1 .65 61 .32 0 .64 0,85 0,90...
 • 7
 • 141
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf
... tàu thiết kế chế tạo phải tuân theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn áp dụng phổ biến tiêu chuẩn tổ chức quốc tế IMO-1 974 Trên sở kết thống kê gần 100 tàu bị lật vào năm 60, đem so sánh đồ thị ổn định tàu ... tốc độ tàu (hl/h) - C0: số hải quân - EPS: công suất có ích trục chân vịt (ML) Phương trình ổn định Ổn định tính hàng hải quan trọng bậc tàu Để đảm bảo ổn định cho tàu tàu cá, vấn đề thiết nhằm ... lý mâu thuẫn, cách tạo mômen ngược với chiều lắc như: dùng thiết bị thụ động sẵn có tàu (vây giảm lắc,két nước giảm lắc) Ta làm cho tàu lắc êm cách tăng chu kỳ lắc tính ổn định tàu không cho...
 • 7
 • 195
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 8 pot

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 8 pot
... có mớn nước T nằm khoảng 1,401 ,84 (m) Như vậy, để phù hợp với nhiệm vụ thư thiết kế tàu câu ngừ đại dương, hoạt động xa bờ chọn mớn nước T nằm khoảng 1,40T1 ,84 (m) Lựa chọn tỷ số H/T Tỷ số ... Khi hệ số  bé tính ổn định tàu tăng lên, sức cản tàu giảm, tốc độ tàu tăng sức chở tàu giảm, không đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ thư Đối với tàu câu ngừ đại dương, hoạt động xa bờ, thời ... tàu thiết kế Chiều dài tàu chọn bị khống chế điều kiện luồng lạch, bến bãi nơi mà tàu hoạt động Chiều dài L không nên dài để tăng tính động cho tàu Nhưng chiều dài tàu bé tính ổn định hướng tàu...
 • 14
 • 146
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 9 ppsx

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 9 ppsx
... (3,64+28+5 ,90 +7+0,84+0,18+1,2) = 34, 49( T)   = 0,220 81,10  1,25  0,63 1,025  34, 49 Vậy  = 0,63 Như dãy số  = 0, 59 0,64 (Thống kê tàu mẫu Phú n) ta chọn hệ số  = 0,63 để thiết kế theo phương ... = 0,035 ,90 = 0,18(T) + Tính Ptt: Ptt = 120,07 = 0,84(T) + Tính Plttp: Plttp = 1218(30+2,5) = 7(T) + Tính Pl: Dựa vào tàu mẫu có sức chở Pc gần với sức chở tàu thiết kế trọng lượng thiết bị ...  Căn vào nhiệm vụ thư thiết kế, sở phân tích phần 2.1 ta tiến hành lựa chọn hệ số  theo hệ thống tàu mẫu Theo hệ thống tàu mẫu nghề câu Phú n hệ số  nằm khoảng: 0, 59  0,64 (bảng2.1) Tính...
 • 16
 • 174
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 10 pps

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 10 pps
... ghi trực tiếp đồ thị TÀU ĐÁNH CÁ VỎ GỖ 240 cv Hình 2.8: Đồ thị thủy tĩnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG BỘ MÔN TÀU THUYỀN - LỚP 45TT ĐỒ THỊ TĨNH THUỶ LỰC SL : KL Họ & Tên CN Thiết kế P.T Hoa Vẽ P.T.Hoa ... - 357 61483 7107 2 3201552058 2109 212 583 133 1938 - 2992326 9.5 - 176 276 410 594811 101 1826 1882240 1191982775 - 3176343 10 - - - - - - 1551151 1272170 247364 - 3369364 2.1 TÍNH TỐN CÁC YẾU TỐ ... 2061234 7 160 195 205 2107 1662232261 181 2279 -11 -11 -11 100 117 2107 240 7 - 119 147 1651754 8711962219 2292157 157 137944 219 2641292 - 167 179 1891957 0212112261 229 5101 101 101 350 176 2411266...
 • 10
 • 233
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 11 pps

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 11 pps
... 3,55 3,66 3,63 0 1,02 1,38 1,41 1,41 0,5 2,63 4,69 4,83 4,80 0,57 2 ,11 2,52 2,57 2,58 1,53 3,76 5,87 6,03 6,01 1,89 3,56 4,02 4 ,11 4,13 0,45 2,62 4,92 7,07 7,22 7,26 0,77 3,60 5,38 5,91 6,04 6,08...
 • 5
 • 92
 • 0

Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương, chương 13 docx

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 13 docx
... tiến tàu Khi sử dụng cách có hiệu công suất động Tính di chuyển tàu phụ thuộc vào kích thước tàu, tuyến hình, trạng thái bề mặt thân tàu, kiểu tàu, công suất động điểu kiện khả khai thác tàu Tính ... đặc tính cần thiết tàu Để đánh giá tính di chuyển tàu điều kiện khác cần phải biết giá trị lực cản tàu vận tốc xác định đặc trưng thiết bị đẩy tàu  Phương pháp tính Để tính sức cản tàu, ta áp ... số béo; δ = 0,63 + L: chiều dài thiết kế; L = 16,54 (m) + B: chiều rộng thiết kế; B= 4,46 (m) + γ: khối lượng riêng nước; γ = 1,025 (T/m3) + T: chiều chìm thiết kế ; T = 1,7 (m) Hệ số diện tích...
 • 5
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của nghề câu cá ngừ tỉnh phú yênthiết kế sơ bộ tàu đánh cáthiết kế tàu câu cá ngừ đại dươngthiết kế tàu câu cá ngừđánh giá khả năng kiêm nghề chụp mực đại dương trên tàu câu cá ngừhướng dẫn thiết kê web kinh nghiệm thiết kê webnhung cau ca dao noi len truyen thong yeu nuoc cua nhan danphương pháp thiết kế theo kinh nghiệmnghiệm marketing xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ tỉnh phú yên và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ tỉnh khánh hòanghiệm marketing xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ tỉnh phú yênsơ bộ xác định chiều sâu h theo công thức kinh nghiệmthiết kế sơ bộ kết cấu của khuôn ép nhựamục tiêu bài dạy kiến thức kỹ năng thái độ được thiết kế tường minh dưới dạng hành vi phù hợp với yêu cầu môn học và đối tượng học sinh làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động của thầy tròtừ các số liệu kích thước công trình nêu trên ta có bảng thống kê số lượng và khối lượng và hình dáng sơ bộ các cấu kiện lắp ghép như sauco so xac dinh nhu cau dao tao boi duong ly luan chinh tri cua doi ngu can bo lanh dao chu chot cap xa hien nay o nuoc taĐề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003TẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đề thi tuyển sinh (mẫu)Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Đề Cương Toán 7Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1kt t1850 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTLISTENING TEST CHO HS 6,7,8,9Tài liệu Vật lý hay và bổ íchon tap kiem tra giua ki 1