chuong mo dau 1676 chuong mo dau 1676

Bài giảng xác suất thống kê chương mở đầu

Bài giảng xác suất thống kê chương mở đầu
... 1 Giới thiệu môn học Ra đời từ kỷ 17, lý thuyết xác suất nghiên cứu quy luật tượng ngẫu nhiên Dựa vào thành tựu lý thuyết xác suất, thống toán xây dựng phương pháp định điều kiện thông tin ... pháp định điều kiện thông tin không đầy đủ Hơn 300 năm phát triển đến nội dung phương pháp xác suất thống toán phong phú, ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực tự nhiên xã hội khác 2 Tổng quan mối...
 • 9
 • 1,142
 • 12

Bài tập của chương mở đầu và phần xác suất căn bản

Bài tập của chương mở đầu và phần xác suất căn bản
... XÁC SUẤT THEO CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT (CỘNG; NHÂN; ĐẦY ĐỦ; BAYES VÀ BECNULI) Bài 25 Trong 54 có át lấy ngẫu nhiên lá, tính xác suất để có a Át b Ít Át ĐS : a 4800/22100 b 4804/22100 Bài 26 ... 0,406 Bài 37 Một người bắn bia với xác suất bắn trúng p=0,7 a Bắn liên tiếp viên, tính xác suất để có lần trúng bia b Hỏi phải bắn lần để có xác suất lần trúng bia ≥ 0,9 ĐS : Công thức Becnuli Bài ... hàng a Tính xác suất để số chẵn b Cũng từ phiếu chọn ngẫu nhiên xếp thứ tự thành hàng, tính xác suất để số chẵn ĐS : a 4/9 b 4/9 Bài 19 Bộ có 52 lá, có Át Lấy ngẫu nhiên Tính xác suất có: a)...
 • 8
 • 1,590
 • 13

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Phần mở đầu PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... loại dựa vào nội dung hóa học tập: Bài tập hóa đại cương - Bài tập chất khí - Bài tập dung dịch - Bài tập điện phân … • Bài tập hóa vơ - Bài tập kim loại - Bài tập phi kim - Bài tập loại hợp ... muối, … • Bài tập hóa hữu - Bài tập hydrocacbon - Bài tập rượu, phenol, amin - Bài tập andehyt, axit cacboxylic, este, … Dựa vào nhiệm vụ u cầu tập: Bài tập cân phương trình phản ứng • Bài tập viết ... • Bài tập tính theo cơng thức phương trình Bài tập biện luận • Bài tập dùng giá trị trung bình… Dựa vào mục đích sử dụng: • Bài tập dùng kiểm tra đầu Bài tập dùng củng cố kiến thức • Bài tập...
 • 19
 • 2,188
 • 2

Chương mở đầu - Quản trị tác nghiệp

Chương mở đầu - Quản trị tác nghiệp
... 200 6-2 007 Qu n tr s n xu t d ch v 15 CHƯƠNG NH NG V N ð CHUNG Sơ ñ trình s n xu t (cung Các y u t ñ u vào: -Tài nguyên - Lao ñ ng -V n -Công ngh -Thông tin -Tài KD S n ph m ñ u ra: -SP v t ch t -SP ... Minh, Hà n i, 200 6-2 007 Qu n tr s n xu t d ch v 10 CHƯƠNG NH NG V N ð CHUNG 1.1 Doanh nghi p ho t ñ ng s n xu t, cung S n ph m? ng d ch v - S n ph m k t qu ho t ñ ng c a doanh nghi p - S n ph m k ... cu i kỳ T l ñi m: (1)+(2)+(3)~4 0-5 0%; (4)~6 0-5 0% © Nguy n Văn Minh, Hà n i, 200 6-2 007 BÀI M Qu n tr s n xu t d ch v ð U N i dung th i lư ng c a môn h c STT Tên chương T ng s ti t Lý thuy t Th...
 • 15
 • 471
 • 4

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 1

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 1
... NHIÊN LIỆU Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIÊN LIỆU Chương NHIÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ DẦU KHÍ Chương 3.NHIÊN LIỆU SINH HỌC Phần VẬT LIỆU BÔI TRƠN Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU BÔI TRƠN Chương ... Chương DẦU NHỜN Chương MỠ NHỜN BS: Nguyễn Quang Trung Phần NHIÊN LIỆU Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIÊN LIỆU Nhiên liệu vật chất sử dụng để giải phóng lượng cấu trúc vật lý hóa học bị thay đổi Nhiên ... thái: + Nhiên liệu thể lỏng: xăng, diesel,… + Nhiên liệu thể khí: khí thiên nhiên, khí công nghiệp, … + Nhiên liệu thể rắn: than đá (chỉ dùng sau hóa khí) 2) Theo nguồn gốc: + Nhiên liệu có nguồn...
 • 6
 • 370
 • 6

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 2

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 2
... máy chạy LPG 2. 2.1.6 Bảo quản nhiên liệu xăng 2. 2 .2 Nhiên liệu diesel (Diesel Oil – DO) 2. 2 .2. 1 u cầu nhiên liệu sử dụng động diesel - Nhiên liệu có tính nhớt hợp lý để đảm bảo nhiên liệu lưu thơng ... TCVN 27 03 :20 02 (ASTM D 26 99) ASTM D 27 00 TCVN 7143 :20 02 (ASTM D 323 7) TCVN 26 98 :20 02 (ASTM D 86) TCVN 26 94 :20 00 (ASTM D 130) TCVN 6593 :20 00 (ASTM D 381) TCVN 6778 :20 00 (ASTM D 525 ) TCVN 6701 :20 00 ... thấp - Phân đoạn sơi 20 50C làm nhiên liệu diezen - Phân đoạn propan - propylen (PPF) hình thành q trình chế biến, lại hồi lưu dùng tiếp làm ngun liệu 2. 2 NHIÊN LIỆU LỎNG 2. 2.1 Nhiên liệu xăng 2. 2.1.1...
 • 45
 • 309
 • 5

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 3

Nhiên liệu và dầu mỏ - Chương 3
... 800 8 63 172 176 217 232 2 73 325 36 3 446 459 478 482 534 536 572 696 779 828 940 952 1,026 129 132 1 63 175 205 244 272 33 5 34 5 35 9 36 2 401 402 430 522 585 622 705 714 771 18 19 23 25 29 35 39 48 ... Trị số Xêtan 40,9 1 .3 4.1 0.85 7.079 0.05 max 87 13 0.05 max 180 34 0 -3 5 ÷ -1 5 40÷55 ~118,170 4.0÷6.0 0.88 7 .32 8 0.05 max 77 12 11 0.0 ÷ 0.0024 31 5 ÷ 35 0 -1 5 ÷ 10 48÷65 3. 2 .3 Ứng dụng BIODIESEL ... 0 -3 Oxygen, O2 0-2 * 5.2.2 Tính chất BIOGAS CH4 mệnh danh nhiên liệu “sạch”, có nhiệt trị cao, nhiệt trị thấp CH4 1012 Btu/ft3 (37 ,71.103KJ/m3) 1m3 CH4 cháy tỏa nhiệt lượng tương đương với 1,3kg...
 • 16
 • 279
 • 3

sách gv tin 6 chương mở đầu

sách gv tin 6 chương mở đầu
... tiết) Bài Thông tin tin học Thông tin gì? Hoạt động thông tin ngời Hoạt động thông tin tin học Bài Thông tin biểu diễn thông tin Các dạng thông tin Biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin máy tính ... tiTin học Kiến thức Biết khái niệm ban đầu thông tin liệu Biết sơ lợc cấu trúc máy tính điện tử Biết đợc tTin học ngành khoa học xử lí thông tin máy tính điện tử - Giới thiệu dạng thông tin, ... lịchlich ba miền Ôn tập kiểm tra ( 86 tiết) Giải thích Nội dung sách giáo khoa Tin học dành cho THCS, Quyển I, đợc xây dựng theovới định hớng cung cấp kiến thức mở đầu tin học cách nhẹ nhàng, tự nhiên...
 • 23
 • 181
 • 0

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)
... Chơng I - phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Chơng trình bày kiến thức phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Các em học sinh đợc làm quen với phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối ... học: Mở đầu phép biến hình Phép dời hình Phép tịnh tiến Phép đối xứng trục Phép đối xứng tâm Phép quay Hai hình Phép vị tự Phép đồng dạng Đ1 mở đầu phép biến hình A giảng Hoạt động Hãy nhắc lại ... tâm, phép quay, phép vị tự, hiểu hai hình nhau, hai hình đồng dạng Học chơng này, em phải nắm đợc định nghĩa phép nói áp dụng chúng để giải toán liên quan Chơng gồm học: Mở đầu phép biến hình Phép...
 • 4
 • 1,168
 • 19

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ
... T Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí C14 - C30 C6 - C 11 hydrocacbon riêng lẽ xác định 16 Trang 16 Thành phần dầu mỏ khí (1 vòng) Hydrocacbon thơm CnH2n- C9 - C12 CnH2n- 12 C10 - C16 CnH2n- 14 C12 - ... 0,83 1- 0 ,850 -Dầu nặngû, : d204 = 0,85 1- 0 ,865 -Dầu nặng, : d204 = 0,86 6-0 ,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 46 Thành phần dầu mỏ khí -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí ... đến trình sử dụng dầu sau II Thành phần hoá học dầu mỏ khí Thành phần hoá học dầu mỏ khí nói chung phức tạp Khi khảo sát thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu...
 • 47
 • 779
 • 5

chương 0- mở đầu về chùm ngây

chương 0- mở đầu về chùm ngây
... Hạt chùm ngây dùng để lọc nước THỰC PHẨM: Chùm ngây ứng dụng nhiều lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm Hình 2: Một số thực phẩm từ chùm ngây Hiện thị trường có nhiều sản phẩm từ chùm ngây, ... từ hoa, tiêu biểu sản phẩm trà trà chùm ngây, trà hoa chùm ngây dạng sấy khô hay túi lọc Các sản phẩm ngày phổ biến đa dạng kết hợp nguồn nguyên liệu hoa chùm ngây với loại dược thảo gừng, atiso, ... dâu, lựu, chanh, đào… Hình 3: Nước giải khát từ chùm ngây Y DƯỢC Dựa vào thành phần dược tính có giá trị cao chùm ngây, công ty dược dùng chùm ngây loại nguyên liệu tuyệt vời để bào chế thuốc,...
 • 31
 • 269
 • 3

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
...  CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MƠN NHỮNG NGUN LÝ CƠ BẢN CUẢ CHỦ NGHIÃ MÁC - LÊNIN Ths Trần Ngọc Hoa I KHÁI LƯỢC VỀ...
 • 21
 • 187
 • 0

Căn bản về XML - Chương mở đầu

Căn bản về XML - Chương mở đầu
... liệu XML Ngôn ngữ Xpath (XML Path Language) Ngôn ngữ dung để duyệt tài liệu XML XSL (eXtensible style sheet) Ngôn ngữ dùng để chuyển đổi tài liệu XML thành định dạng khác Ngôn ngữ Xlink (XML Link ... http://www.ebook.edu.vn Căn XML Ngôn ngữ xây dựng cấu trúc tài liệu văn bản, dựa theo chuẩn SGML (Standard Generalized Markup Language Ngôn ngữ ... dùng để chuyển đổi tài liệu XML thành định dạng khác Ngôn ngữ Xlink (XML Link Language) Xpointer (XML Pointer Language) Ngôn ngữ lien kết định vị tài liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM THỪA THIÊN...
 • 2
 • 223
 • 0

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU
... Chương 1: Mở đầu 1. 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Phân tích thực trạng công tác trì mối quan hệ với hội viên Hội ... hội viên tiềm hút hội viên tiềm Nâng cao Phân hoạt động Phương pháp tiếp cận Thu -2- Chương 1: Mở đầu Bước 1: Tìm hiểu hoạt động thực tế Agtek, phân tích thực trạng hoạt động Agtek Đánh giá ưu, ... Truyền thông • Nâng cao chất lượng hoạt động Luận văn không thực phần phát triển hội viên -3- Chương 1: Mở đầu -4- ...
 • 4
 • 122
 • 0

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
... Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, kết cấu đề tài gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tín dụng Ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng trung dài hạn Chương 2: ... hưởng nhiều yếu tố khác đến hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng mở rộng độ lớn mẫu với số lượng khảo sát lớn hơn, mở rộng quy mô mẫu với đối tượng khách hàng khách hàng tiềm Ngân hàng toàn ... tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Kiên...
 • 5
 • 161
 • 0

Xem thêm