Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm

lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
... đề lập đợc đồ x với phơng pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, sở định hớng cho việc xẻ cở sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu: Loại gỗ keo tràm ... phơng pháp thực nghiệm kết hợp với thực nghiệp để xản xuất sở t gỗ keo tràm với phơng pháp xẻ bán xuyên tâm với trợ giúp phần mềm OTP Chơng II: sở lý thuyết 2.1 Bản đồ xẻ Là hệ thống đờng nét hệ ... công láy G8 + ảnh hởng đồ xẻ phơng pháp xẻ: vị trí gỗ troogn tính theo đờng kính liên quan nhiều đến co rút cong vênh sở nh sản phẩm sau ép Vì sản xuất ván ghép thanh, phơng pháp xẻ đồ xẻ định...
 • 23
 • 907
 • 3

lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm

 lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
... thầy PGS.Ts: Nguyễn Phan Thiết em tiến hành làm chuyên đề: Lập đồ xẻ với phơng pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ cở để sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm. Vì thời gian điều kiện nghiên cứu có hạn khả thân ... đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, sở định hớng cho việc xẻ cở sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu -Loại gỗ keo tràm 7- 10 tuổi, Núi Luốt Trờng Đại học Lâm Nghiệp - Sản ... tiết diện gỗ 2.3 Công nghệ sản xuất ván ghép yếu tố ảnh hởng 2.3.1 Công nghệ sản xuất ván ghép 2.3.1.1 Lịch sử pháp triển công nghệ ván ghép Ván ghép loại sản phẩm ván nhân tạo xuất từ sớm từ nớc...
 • 38
 • 658
 • 2

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm doc

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm doc
... tiêu chuyên đề lập đồ x với phương pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, sở định hướng cho việc xẻ cở sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu: Loại gỗ ... phương pháp nghiên cứu Phương pháp kế thừa phương pháp thực nghiệm kết hợp với thực nghiệp để xản xuất sở gỗ keo tràm với phương pháp xẻ bán xuyên tâm với trợ giúp phần mềm OTP CHƯƠNG II: CƠ SỞ ... phôi gỗ thành sở việc làm trước tiên ảnh hưởng lớn đến khâu sau thống thầy Ts: Nguyễn Phan Thiết em tiến hành chuyên đề: Lập đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ cở để sản xuất ván ghép từ...
 • 25
 • 306
 • 0

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 4 pot

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 4 pot
... xẻ (P%) X1(d) X2() -1 -1 P2(%) P3(%) Ptb(%) 40 .15 39.50 40 .32 39.99 -1 55. 64 54. 30 54. 15 54. 7 -1 39.5 38.70 40 .61 39.6 1 41 .03 42 .00 40 .21 40 .07 -1 38.20 38. 14 39.22 38.52 42 .63 43 .00 42 .27 42 .66 ... -1 47 .23 46 .52 47 .50 47 .08 49 . 14 50.23 49 .56 49 . 64 0 53.00 52.20 52.55 52.58 P1(%) Do đặc điểm gỗ keo tràm có độ sinh trưởng thân , nên để giảm bớt độ biến dạng sở sau khâu sấy, tiến hành xẻ ván ... 0.00 145 d. - 0.05655. + 0.000329.2 Từ phương trình xây dựng đồ xẻ hợp lý cho cấp đường kính nhằm đạt tỷ lệ lợi dung gỗ cao mà đảm bảo chất lượng sản xuất ván ghép nên sử dụng phương pháp xẻ xuyên tâm...
 • 6
 • 147
 • 1

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 3 pot

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 3 pot
... với ba cấp đường kính g : d1 = 16 (cm) d2 = 20 (cm) d3 = 24 (cm) Với góc: =450 =550 =650 Thoả mãn điều kiện: 35 0...
 • 10
 • 177
 • 0

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 2 pps

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 2 pps
... cong vênh sở sản phẩm sau ép Vì sản xuất ván ghép thanh, phương pháp xẻ đồ xẻ định nhiều đến chất lượng sở Nếu phương pháp xẻ đồ xẻ hợp lý hạn chế khuyết tật tự nhiên gỗ Nếu sở xẻ xuyên tâm bị biến ... nghiệm Với mục đích phạm vi chuyên đề khả tận dụng gỗ, chọn phương pháp bố trí thực nghiệm đa yếu tố, phương pháp xẻ sơlà phương pháp xẻ bán xuyên tâm với thông số đầu vào đầu xác sau: Xác địng ... khí gỗ + Đảm bảo chất lượng sở phù hợp với công nghệ Trong sản xuất ván ghép thanh, để đánh giá cách đầy đủ hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm,người ta đưa nhiều tiêu chí nh : Tỷ lệ lợi dụng gỗ, biến...
 • 10
 • 122
 • 0

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 1 ppt

Luận văn : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 1 ppt
... lớn đến khâu sau thống thầy PGS.Ts: Nguyễn Phan Thiết em tiến hành làm chuyên đ : Lập đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ cở để sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm Vì thời gian điều kiện nghiên ... đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, sở định hướng cho việc xẻ cở sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1. 2 Phạm vi đề tài nghiên cứu -Loại gỗ keo tràm 7- 10 tuổi, Núi Luốt Trường Đại học Lâm Nghiệp - Sản ... tế phương pháp xẻ bán xuyên tâm 1. 3 Nội dung chủ yếu đề tài: +Cơ sở lý luận +Tính toán lý thuyết phương pháp xẻ, đồ xẻ +Thực nghiệm +Kết đề tài, kết luận kiến nghị 1. 4 phương pháp nghiên cứu: Phương...
 • 10
 • 120
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 2 docx

Chuyên đề tốt nghiệp : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 2 docx
... khúc gỗ có đường kính 20 0mm + Thí nghiệm khúc gỗ có đường kính 25 0mm Bản đồ xẻ xuyên tâm: +Thí nghiệm với khúc gỗ có d = 150mm - Góc xẻ xuyên tâm = 400 - Góc xẻ xuyên tâm = 500 - Với góc xẻ ... Tiến hành với khúc gỗ có d = 20 0mm - Góc xẻ = 400 Với góc xẻ 50 0: Với góc xẻ 600 Chúng tiến hành đồng thời thí nghiệm xẻ sở phương pháp xẻ suốt thu kết sau: Ptb = 62% Ta có bảng so sánh: 40 50 ... cưa đĩa xẻ dọc Quá trình xẻ thực với ba cấp đường kính g : d1 = 15 (cm) d2 = 20 (cm) d3 = 25 (cm) Với góc: =450 =550 =650 Thoả mãn điều kiện: 350...
 • 11
 • 191
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm part 1 docx

Chuyên đề tốt nghiệp : Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm part 1 docx
... I:Tổng quan 1. 1 Mục tiêu chuyên đề lập đồ x với phương pháp xẻ bán xuyên tâm xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, sở định hướng cho việc xẻ cở sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1. 2 Phạm vi đề ... Kết đề tài, kết luận kiến nghị 1. 4 phương pháp nghiên cứu Phương pháp kế thừa phương pháp thực nghiệm kết hợp với thực nghiệp để xản xuất sở gỗ keo tràm với phương pháp xẻ bán xuyên tâm với ... miền xẻ : Là góc xuyên tâm ván xẻ D: Là đường kính tiết diện gỗ 2.3 Công nghệ sản xuất ván ghép yếu tố ảnh hưởng 2.3 .1 Công nghệ sản xuất ván ghép 2.3 .1. 1 Lịch sử pháp triển công nghệ ván ghép Ván...
 • 12
 • 150
 • 0

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
... luận: Xây dựng đợc phơng pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm ,làm sở định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ Gỗ keo tràm loại gỗ ... sánh tỷ lệ thành khí thực tế với tỷ lệ thành khí định mức cho ta phân tích đợc tình hình sản xuất tốt hay xấu sở sản xuất Pđm= H.pc Trong đó: pđm tỷ lệ thành khí định mức (%) Pc tỷ lệ thành khí ... thực tế sở sản xuất + Tỷ lệ thành khí định mức: Đem tỷ lệ thành khí thực tế nhân với hệ số ảnh hởng đến tỷ lệ thành khí qua tính toán thống kê ta đợc tỷ lệ thânh khí định mức cho sở sản xuất So...
 • 21
 • 1,046
 • 2

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh
... ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng đợc phơng pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm ,làm sở định mức tiêu hao nguyên ... tỷ lệ thành khí định mức (%) Pc tỷ lệ thành khí thực tế (%) H hệ số ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí + Phơng pháp xác định hệ số ảnh hởng tới tỷ lệ thành khí: Hệ số ảnh đờng kính gỗ tròn: Khi xác định ... tỷ lệ thânh khí định mức cho sở sản xuất So sánh tỷ lệ thành khí thực tế với tỷ lệ thành khí định mức cho ta phân tích đợc tình hình sản xuất tốt hay xấu sở sản xuất Pđm= H.pc Trong đó: pđm tỷ...
 • 21
 • 721
 • 1

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... tiờu đề tài Xõy dựng phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp từ gỗ keo lỏ tràm, làm sở định mức tiờu hao nguyờn liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề ... phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sỡ để sản xuất vỏn ghộp từ gỗ Keo lỏ tràm ,làm sở định mức tiờu hao nguyờn vật liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ Gỗ keo lỏ tràm loại gỗ lỏ rộng cú ... khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp cú phủ mặt từ gỗ keo lỏ tràm Chương 2: CƠ SỞ Lí THUYẾT 2.1 Khỏi niệm tỷ lệ thành khớ, tỷ lệ thành khớ định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khớ: Là tỷ số thể tớch gỗ...
 • 25
 • 591
 • 2

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... QUAN 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm ... nghiệm xác định tỷ lể thành khí định mức ẻ sữ cho sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn –Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ... xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép có phủ mặt từ gỗ keo tràm Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: tỷ số thể tích gỗ xẻ( bao gồm sản...
 • 25
 • 457
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NÔNG HỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP pot

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NÔNG HỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH ĐỒNG THÁP pot
... tham gia chương trình tập huấn ƯDTBKT vào sản xuất lúa; (2) Đánh giá mức độ hài lòng nông hộ phương pháp tập huấn ƯDTBKT Kết nghiên cứu khoa học cho ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp tham khảo để ... lệ nông hộ tham gia tập huấn ƯDTBKT vào sản xuất lúa Trong tổng số nông hộ điều tra có 34,3% nông hộ tham gia lớp tập huấn Nội dung chủ yếu buổi tập huấn nhằm định hướng cho nông dân sản xuất lúa ... Phương pháp phân tích nhân tố (Factor Analysis) sử dụng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nông hộ phương pháp tập huấn ƯDTBKT Để xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nông hộ, ...
 • 9
 • 489
 • 1

xác định phương pháp xẻ xoay tròn hợp lý khi xẻ thanh sở để sản xuất ván ghép thanh tờ gỗ keo tai tượng

xác định phương pháp xẻ xoay tròn hợp lý khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh tờ gỗ keo tai tượng
... hành sản xuất Căn vào chia phơng pháp: Phơng pháp xẻ suốt Phơng pháp xẻ hộp Phơng pháp xẻ xoay tròn 2.2.2 Một số phơng pháp xẻ hợp xẻ sở 2.2.2.1 Phơng pháp xẻ suốt Phơng pháp xẻ suốt phơng pháp ... thớc miền Z Kích thớc miền Z1 Kích thớc miền Z2 Z3 hợp xẻ cho hợp xẻ cho hợp xẻ cho hợp xẻ cho hợp xẻ cho hợp xẻ cho hợp xẻ cho + Cấp đờng kính D=210: Miền Z1 Miền Z Miền ... kgf/cm2 * Sản phẩm ván ghép thanh: Ván ghép loại sản phẩm thu đợc cách ghép nối gỗ nhỏ lại với điều kiện định Các loại ván ghép thanh: Ván ghép ghép không phủ mặt Ván ghép có phủ mặt Ván ghép không...
 • 26
 • 47
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lắp mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha bằng phương pháp đổi nối sao tam giác bằng tay có bảo vệ quá tảihiện nay công ty có dây chuyền tự động của ấn độ nhật bản trung quốc theo công nghệ ctd để sản xuất các loại chè khác nhaunếu chỉ có một tuyến đường xây dựng theo phương pháp dây chuyền thì sau khi hoàn thành công việc của mình cácphương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuấtphương pháp và các chỉ tiêu trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhphương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếcphương pháp bảo vệ ăn mòn kim loại trong nhà máy sản xuất hóa chất axit photphoricđối tượng tập hợp phương pháp xác định và nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt namđối với biện pháp kỹ thuật trồng trọt và thu nhập của người sản xuấtmột là công cuộc đổi mới đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển cơ cấu sản xuất chuyển dịch dần từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và cải thiện cơ cấu xuất nhập khẩutình hình thực hiện pháp luật về lao động tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản naforimex hà nộitình hình thực hiện pháp luật về nghĩa vụ của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản naforimex hà nộisánh với phương pháp đo bán kính vòng vô khuẩnđề xuất với phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán bctc do aasc thực hiện6 12 sơ đồ công nghệ phương pháp bắn đạn chất khử vào gàuNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anKT 1 tiet anh 8 2017-2018Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 4. Bím tóc đuôi samLuyện tập chung Trang 42