Đánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừthu được bằng phương pháp thủy phân và sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản

đánh giá chất lượng của dầu đầu ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản

đánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân và sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản
... suất thu hồi lipid Sau thủy phân đầu ngừ, thu lượng dầu Đem dầu xác định hàm lượng lipid từ tính hiệu suất thu hồi Lượng dầu thu từ 3kg đầu cá: 150g Hàm lượng lipid dầu thu được: ... 3.3.1 Chất lượng cảm quan Kết đánh giá chất lượng cảm quan dầu đầu ngừ thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Chất lượng cảm quan dầu thu từ đầu ngừ Dầu đầu ngừ sau tách chiết Chỉ tiêu Màu sắc Vàng Độ Hơi ... 1.2.4.6 Phương pháp thủy phân dung dịch xút loãng 19 1.3 Chỉ tiêu chất lượng dầu ( theo TCVN) 19 1.4 Những biến đổi dầu trình bảo quản 21 1.4.1 Sự thủy phân dầu ...
 • 61
 • 1,105
 • 1

Đánh giá chất lượng của dầu đầu ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản

Đánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân và sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản
... 1.2.4.6 Phương pháp thủy phân dung dịch xút loãng 19 1.3 Chỉ tiêu chất lượng dầu ( theo TCVN) 19 1.4 Những biến đổi dầu trình bảo quản 21 1.4.1 Sự thủy phân dầu ... 2006 dầu ngừ chứa 5,1% EPA, 18,8% DHA nhiều axit béo không no khác Dưới hướng dẫn cô Nguyễn Thị Mỹ Hương, thực đề tài: “ Đánh giá chất lượng dầu đầu ngừ thu phương pháp thủy phân biến đổi dầu ... tiêu chất lượng dầu ngừ thô 20 Bảng 3.1 Thành phần hóa học đầu ngừ mắt to 31 Bảng 3.2 Chất lượng cảm quan dầu thu từ đầu ngừ 32 Bảng 3.3 Thành phần hóa học dầu đầu cá...
 • 10
 • 73
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm còn lại của chè đen thành phẩm đến chất lượng của chúng trong quá trình bảo quản

Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm còn lại của chè đen thành phẩm đến chất lượng của chúng trong quá trình bảo quản
... tượng nghiên cứu chè OP biến độc lập độ ẩm ban đầu chè biến phụ thuộc chất lượng chè đen để nghiên cứu • Bước 3: Chọn vấn đề nghiên cứu : Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm lại chè đen thành phẩm đến chất ... quan hệ độ ẩm chè độ ẩm không khí kho bảo quản theo thời gian bảo quản 4 Bình luận tên báo -Tên báo :Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm lại chè đen thành phẩm đến chất lượng chúng trình bảo quản - Bình ... luận: Chưa hợp lý cách dung từ “ độ ẩm lại chè đen thành phẩm - Sửa lại: Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm ban đầu” chè đen thành phẩm đến chất lượng chúng trình bảo quản Cảm ơn thầy bạn lắng nghe...
 • 18
 • 284
 • 0

Tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản, chế biến

Tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản, chế biến
... chức biến đổi chúng trình chế biến bảo quản Tìm hiểu protein cần xem xét đến nguồn thu nhận protein Quá trình tìm hiểu hệ thống protein loại đậu đỗ cung cấp cho kiến thức protein thuộc họ đậu ... có đầy đủ 10 loại acid amin cần thiết Các sản phẩm thực phẩm từ loại đậu chế biến dựa tính chất chức protein có thân nguyên liệu đậu Các protein không ngừng biến đổi trình chế biến bảo quản Nắm ... thống protein đậu đỗ: 1.1 Protein số loại đậu: 5.1.1 Đậu nành: Ta biết đậu nành giàu protein Trong sữa đậu nành có 4% protein, đậu hũ có 8% bột đậu nành có từ 40-50% Điểm độc đáo protein đậu nành...
 • 25
 • 1,093
 • 10

đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng Côn Đảo bằng phương pháp mô hình

đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng Côn Đảo bằng phương pháp mô hình
... dựng hình nước đất để đánh giá trữ lượng tiềm tính toán bổ sung nhân tạo tầng chứa nước Pliocen thượng khu vực TPHCM'', TPHCM, (2004) [2] Ngô Đức Chân, báo cáo chuyên đề: "Mô hình dòng chảy nước ... trọn vẹn môi trường khu vực lập hình tạo thành lưới sai phân hữu hạn Các ô nằm biên hình gán không hoạt động (Inactive) không tham gia vào tính toán hình Hệ thống lưới thiết lập ... thác: Hiện hữu Dự kiến Hình 12.Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp thời điểm tháng 9/2036 (so với tháng 9/2006) 3.4.3.Các nguồn hình thành trữ lượng Các nguồn hình thành trữ lượng Côn Sơn đến cuối thời...
 • 10
 • 267
 • 1

Đánh giá tác động môi trường cảng lạch vạn bằng phương pháp ma trận

Đánh giá tác động môi trường cảng cá lạch vạn bằng phương pháp ma trận
... đánh giá tác động môi trường 10 1.2.3 Ý nghĩa việc đánh giá tác động môi trường 10 1.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN 11 1.3.1 Đánh giá môi trường phương ... giá tác động môi trường cảng Lạch Vạn phương pháp ma trận làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tác động môi trường cảng Lạch Vạn phương pháp ma trận ... thực tiễn đánh giá tác động môi trường cảng phương pháp ma trận - Đánh giá trạng môi trường, trạng quản lý xử lý chất thải cảng Lạch Vạn - Từ đó, đánh giá tác động (ĐGTĐ) hoạt động sản xuất...
 • 75
 • 755
 • 2

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG CẢNG LẠCH vạn BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG CẢNG cá LẠCH vạn BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN
... NGHIÊN CỨU Đánh giá tác động môi trường phương pháp ma trận đơn giản Các hành động cảng Lạch Vạn tác động đến môi trường Thành phần môi trường Thi công Vận chuyển NVL Phá, sửa Hoạt động Cơ ... pháp ma trận đơn giản - Phương pháp ma trận định lượng hợp liệt kê hành động hoạt động phát triển liệt kê yếu tố môi trường bị tác động đưa vào ma trận Giới thiệu phương pháp Huế trận môi trường ... 100 Tác nhân Tổng (%) Bảng 4: Đánh giá người dân mức độ tác động tác nhân gây ô nhiễm Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 16 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  Đánh giá tác động môi trường phương pháp ma trận...
 • 23
 • 843
 • 6

Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp mô hình pptx

Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp mô hình pptx
... dựng hình nước đất để đánh giá trữ lượng tiềm tính toán bổ sung nhân tạo tầng chứa nước Pliocen thượng khu vực TPHCM'', TPHCM, (2004) [2] Ngô Đức Chân, báo cáo chuyên đề: "Mô hình dòng chảy nước ... Lỗ khoan khai thác: Hiện hữu Dự kiến Hình 12.Bản đồ đẳng mực nước hạ thấp thời điểm tháng 9/2036 (so với tháng 9/2006) 3.4.3.Các nguồn hình thành trữ lượng Các nguồn hình thành trữ lượng Côn ... nước đất vùng đảo Côn Sơn” (thuộc Dự án: “Điều tra bổ sung, xây dựng mạng quan trắc, quy hoạch khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước vùng Côn Đảo TPHCM, (2006) [3] Nuyễn Hữu Điền, báo cáo...
 • 10
 • 289
 • 4

BÁO CÁO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT TRONG QUÁ TRÌNH SẤY

BÁO CÁO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT TRONG QUÁ TRÌNH SẤY
... ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ ảnh hưởng đến chất lượng màu sắc ớt Có hai nhóm enzyme lipoxygen bật (EC 1.13.11.12;linoleate: ... có ảnh hưởng thấp đến trình oxi hóa sắc tố có hiệu giá trị ban đầu tổng màu NHÓM 12 Page ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ Dù cho ổn định AA thấp ảnh hưởng ... đưa vào báo cáo để tính toán liệu phân tích từ kiểm tra thống kê đơn lẻ NHÓM 12 Page ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tổng sắc tố ớt phân...
 • 9
 • 295
 • 0

Đề tài SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

Đề tài SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN
... SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN I Tóm tắt: Sự ảnh hưởng nồng độ Gelatine, khả tạo gel nguồn gốc đến chất lượng thời ... ảnh hưởng đến độ cứng mashmallow ( Jackson, 1995; Heenan, 2004) IV.3: Sự độ ẩm: Sự độ ẩm theo thời gian yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh hưởng đến việc hình thành tinh thể kết tinh đường Marshmallow ... cường độ Bloom Nồng độ 2 =nồng độ Đại diện cho Bloom nồng độ gelatin A 2.2%, đại diện cho bloom nồng độ gelatin lại Bảng 1: Nguồn gốc, cường độ Bloom nồng độ mẫu gelatine Mẫu Nguồn gốc Cường độ Bloom...
 • 20
 • 390
 • 2

ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG CẢNG LẠCH vạn BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN

ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG CẢNG cá LẠCH vạn BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN
... 1.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP h MA TRẬN 12 in 1.4 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15 cK 1.5 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ... GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CẢNG CÁ uế LẠCH VẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN” làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu tế H 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tác động môi trường cảng Lạch Vạn phương pháp ... cho cảng Lạch Vạn tác động đến yếu tố môi ng trường Tỷ lệ người đánh giá cho tác động cảng môi trường nước lớn với 95% số người đánh giá cảng tác động, tiếp đến tác động đến môi...
 • 73
 • 58
 • 0

khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)

khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng và các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)
... xay xát không kỹ thuật, ảnh hƣởng độ ẩm Vì nghiên cứu “ hảo sát quy trình sản xuất gạo, ảnh hƣởng ẩm độ gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua công đoạn xát trắng biến đổi xảy trình bảo quản gạo ... kỹ thuật nguyên tắc hoạt động thiết bị, độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gãy qua công đoạn xát trắng độ ẩm từ 16,9 17,5% cho tỷ lệ gạo gãy thấp biến đổi xảy thời gian bảo quản gạo nghiệp nhằm ... tài Khảo sát quy trình sản xuất gạo, ảnh hƣởng độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua công đoạn xát trắng biến đổi xảy trình bảo quản La Huệ Ngọc thực đƣợc Hội đồng chấm luận văn thông qua...
 • 59
 • 222
 • 0

Khảo sát các biến đổi của lipid trong quá trình bảo quản, chế biến

Khảo sát các biến đổi của lipid trong quá trình bảo quản, chế biến
... quản chế biến cách Trong tiểu luận này, chúng em trình bày sơ lược lipid, biến đổi bảo quản chế biến thực phẩm thông qua đề tài: LIPID THỰC PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA NÓ LIPID TRONG BẢO QUẢN ... đổi trình bảo quản chế biến thực phẩm Trong trình chiên, có nhiều biến đổi vật lí hóa học xảy chất béo Các phản ứng trình biến đổi xảy dầu trình chiên Bảng có nhiều phản ứng hóa học biến đổi ... bảo quản dầu mỡ C NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA LIPID TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA NHIỆT 1.1 Quá trình chiên Chiên trình gia nhiệt nhiệt độ cao, khoảng 1900C (3750F) Quá trình chiên dựa theo nguyên...
 • 67
 • 4,974
 • 63

Đề tài 33 tìm hiểu những biến đổi dinh dưỡng của rau trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thường

Đề tài 33 tìm hiểu những biến đổi dinh dưỡng của rau trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thường
... Phần 2: SỰ BIẾN ĐỔI DINH DƯỠNG CỦA RAU TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN NHIỆT ĐỘ THƯỜNG 2.1 Quá trình hô hấp rau Để trì trình sống, thực vật nói chung, rau nói riêng tiến hành trình trao đổi chất với ... quản nhiệt độ thường xảy số biến đổi vật lí dẫn tới giảm chất lượng.(10) 2.2 Những biến đổi rau nhiệt độ thường 2.2.1 Sự nước Hơi nước thoát từ rau bảo quản sản phẩm trình hô hấp hiếu khí rau ... hái thời gian bảo quản nhiệt độ thường, rau diễn nhiều trình sinh hóa quan trọng mà chủ yếu qua trình dị hóa Quá trình dị hóa thời kì hô hấp làm biến đổi số thành phần hóa học rau 1.2.7 Các hợp...
 • 23
 • 301
 • 0

nghiên cứu về sắc tố chlorophyll trong rau quả những biến đổi củatrong quá trình bảo quản chế biến

nghiên cứu về sắc tố chlorophyll trong rau quả và những biến đổi của nó trong quá trình bảo quản và chế biến
... màu sắc hấp dẫn 2.6 Những biến đổi chlorophyll chế biến bảo quản [8], [14] Hình 2.7 Cơ chế phản ứng cho suy giảm chlorophyll rau chế biến lưu trữ a = gây nhiệt Trong trình chế biến bảo quản rau ... Trong đồ án này, có nhiệm vụ Nghiên cứu sắc tố Chlorophyll rau biến đổi trình bảo quản chế biến nhằm tìm hiểu cách sâu sắc toàn diện chất tác dụng Chlorophyll, hàm lượng, tính chất biến đổi ... phép Trong trình chế biến bảo quản sản phẩm màu sắc thường đi, bị biến đổi màu bị màu Để giữ màu sắc cho thực phẩm có biện pháp sau [1] - Xây dựng quy trình công nghệ bảo toàn tối đa màu sắc tự...
 • 40
 • 224
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản chế biếnđánh giá vai trò của htx trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuấtkết quả về sự biến đổi chỉ số acid và chỉ số peroxid của dầu trong quá trình bảo quảnchỉ số peroxid của dầu trong quá trình bảo quảnsự thay đổi lutein và các đồng phân cis của lutein trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi của α carotene và các đồng phân cis của α carotene trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi của β carotene và các đồng phân cis của β carotene trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi hệ vi sinh vật của sữa trong quá trinh bảo quảnthánh phần hoá học của nôgn sản và những biến đổi của chúng trong qúa trình bảo quản3 8 sự thay đổi màu sắc của sơri trong quá trình bảo quản 49và sự biến đổi của nó trong quá trình bảo quảnsự thay đổi một số thành phần hóa sinh của vải trong quá trình bảo quảnluận văn đánh giá chất lượng của dầu cáđánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ vây vàngcác phương pháp đánh giá chất lượng của sản phẩm xăng và dầu diesel doĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học