Định lượng coliforms bằng pp MPN

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS VÀ E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS VÀ E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN
... lý phương pháp MPN (Most Probable Number) • Trình bày phạm vi áp dụng thử nghiệm • Nêu thực bước qui trình định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN www.hsph.edu.vn PHƯƠNG PHÁP MPN (Phương pháp ... thấp chọn (10n) www.hsph.edu.vn MPN calculator software www.hsph.edu.vn PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS/ E coli GIẢ ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN www.hsph.edu.vn Coliforms • • • • Trực khuẩn gram ... Phương pháp MPN (tt) www.hsph.edu.vn Phương pháp MPN (tt) B1: Chuẩn bị ống nghiệm có chứa môi trường thích hợp cho tăng trưởng đối tượng VSV cần định lượng www.hsph.edu.vn Phương pháp MPN (tt)...
 • 33
 • 724
 • 2

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS VÀ E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS VÀ E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN
... lý phương pháp MPN (Most Probable Number) • Trình bày phạm vi áp dụng thử nghiệm • Nêu thực bước qui trình định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN www.hsph.edu.vn PHƯƠNG PHÁP MPN (Phương pháp ... thấp chọn (10n) www.hsph.edu.vn MPN calculator software www.hsph.edu.vn PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS/ E coli GIẢ ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN www.hsph.edu.vn Coliforms • • • • Trực khuẩn gram ... Phương pháp MPN (tt) www.hsph.edu.vn Phương pháp MPN (tt) B1: Chuẩn bị ống nghiệm có chứa môi trường thích hợp cho tăng trưởng đối tượng VSV cần định lượng www.hsph.edu.vn Phương pháp MPN (tt)...
 • 33
 • 2,264
 • 2

định lượng coliforms và e coli bằng phương pháp MPN

định lượng coliforms và e coli bằng phương pháp MPN
... DUNG Bài 1: Định lượng Coliforms E coli Trang 1.1 Tóm tắt kiến thức 1.2 Quy trình định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN 1.3 Cách tiến hành thí nghiệm 1.4 Cách tính kết 10 Bài Định lượng Staphylococcus ... nhiệt Coliforms có khả lên men lactose sinh khoảng 24h ủ 440C môi trường canh EC Coliforms phân (Faecal Coliforms) Coliforms chịu nhiệt có khả sinh indole ủ khoảng 24h 440C canh Trypton E coli Coliforms ... giống là: E coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter Tính chất sinh hóa đặc trưng nhóm thể qua thử nghiệm Indol (I), Methyl Red (MR), Voges-Proskauer (VP) Citrate (iC) thường gọi IMViC Coliforms...
 • 7
 • 365
 • 0

định lượng coliforms – e.coli bằng phương pháp đếm khuẩn lạc

định lượng coliforms – e.coli bằng phương pháp đếm khuẩn lạc
... lượng định lên môi trường có chứa lactose, ủ 44oC 24h, đếm khuẩn lạc có hình dạng đặc trưng Coliforms Khẳng định khuẩn lạc đếm E.coli thử nghiệm IMViC  Định lượng Coliforms, Coliform phân E.coli ... ủ 440C -Mật độ Coliforms hay Coliforms phân tính dựa số lượng khuẩn lạc điển hình đếm được, tỉ lệ khẳng định độ pha loãng mẫu trước cấy vào đĩa  Định lượng E.coli pp đếm khuẩn lạc  Nguyên tắc: ... khẳng định Thử nghiệm IMViC Coliforms phân Mật độ Coliforms phân Đếm số ống canh EC(+)&IMViC ++ , tính tỉ lệ khẳng định E.coli Mật độ E.coli Quy trình định lượng Coliforms, Coliforms phân, E.coli...
 • 90
 • 7,083
 • 20

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS - KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT

ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS - KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT
... Các trường hợp đặc biệt VD: 3 0 2 - Xác định số MPN - Tính số xác suất lớn Nhân số MPN với số đảo độ pha loãng thấp chọn Với nồng độ kép:chia số MPN cho 10 ... 4882 : 2001 Dụng cụ - Thiết bị - Máy đồng mẫu - Tủ sấy 180 – 200°C - Nồi hấp áp lực - Tủ ấm 30 ±1°C - Đĩa petri đường kính 90 – 100mm - Pipet vạch vô trùng loại xả hết 10 ml - Nồi cách thuỷ, ... độ 45 ±1°C - Bình thuỷ tinh vô trùng, dung tích 250 – 500ml - Ống nghiệm vô trùng 16 – 18 mm - pH met, xác tới 0,1 đơn vị pH 25°C - Ống Durham Môi trường - Dung dịch pepton – muối - Canh thang...
 • 4
 • 1,322
 • 33

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng sunfua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lượng sunfua trong tỏi luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng sunfua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lượng sunfua trong tỏi luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === nghiên cứu số điều kiện để định lợng sunfua phơng pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lợng sunfua tỏi khóa luận tốt nghiệp đại học ... hp cht V ti c bit n vi mt lng ln sunfua Vỡ vy lun ny tụi chn ti: NGHIấN CU MT S IU KIN NH LNG SUNFUA BNG PHNG PHP CC PH XUNG VI PHN NG DNG NH LNG SUNFUA TRONG TI Trong phm vi khoỏ lun ny tụi ... mt s v sunfua, mt s phng phỏp xỏc nh sunfua - Kho sỏt mt s iu kin ti u xỏc nh hm lng sunfua - Nghiờn cu nh hng ca ion xianua, sunfit n vic xỏc nh hm lng sunfua - Bc u xỏc nh hm lng sunfua ti...
 • 65
 • 760
 • 2

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng xianua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lượng xyanua trong sắn cao sản luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng xianua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lượng xyanua trong sắn cao sản luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu số điều kiện để định lợng xianua phơng pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lợng xianua sắn cao sản khóa luận tốt nghiệp ... xianua Vỡ vy vic xỏc nh v kim soỏt hm lng xianua sn l vic cn thit v cp bỏch Cú nhiu phng phỏp xỏc nh xianua ú phng phỏp cc ph xung vi phõn l phng phỏp cú chớnh xỏc, chn lc, nhy v tin cy cao, ... lng xianua bng phng phỏp cc ph xung vi phõn ng dng nh lng xianua sn cao sn lm ti khoỏ lun tt nghip i hc ti nhm gii quyt cỏc : - Tỡm mt s iu kin ti u nh lng xianua bng phng phỏp cc ph xung vi...
 • 56
 • 836
 • 2

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng xianua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng định lượng xianua trong măng luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để định lượng xianua bằng phương pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng định lượng xianua trong măng luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === nghiên cứu số điều kiện để định lợng xyanua phơng pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng định lợng xyanua măng khóa luận tốt nghiệp đại học ... Ton b quỏ trỡnh o ca phng phỏp ny trờn git thu ngõn vi bc quột th nhanh vi xung súng vuụng 10 giõy, biờn xung 50mV c thờm vo, thi gian t xung vi tn s 250Hz cú tc quột 1000mV/s vỡ th iu kin o ... phng phỏp DPP Fei : Biờn xung Estep: Bc th mt xung in tstep : Thi gian np xung in 38 i ip = i1 i2 E Hỡnh 1.6: Dng tớn hiu u ca phng phỏp DPP Trong phng phỏp cc ph xung vi phõn in cc git thu ngõn...
 • 66
 • 1,001
 • 6

Nghiên cứu một số điều kiện định lượng sunfua bằng phương pháp cực phổ sung vi phân ứng dụng để định lượng sunfua trong nước thải luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện định lượng sunfua bằng phương pháp cực phổ sung vi phân ứng dụng để định lượng sunfua trong nước thải luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === nghiên cứu số điều kiện để định lợng sunfua phơng pháp cực phổ xung vi phân ứng dụng để định lợng sunfua nớc thải khóa luận tốt nghiệp đại ... I.2.4 Tớnh cht ca Sunfua ioxit (SO2 ) .7 I.2.5 Tớnh cht ca Sunfua trioxit (SO3) .8 I.3 CC SUNFUA Cể TRONG NC V NGUN GY ễ NHIM 11 I.4 CC PHNG PHP LOI B SUNFUA TRONG NC THI ... Sunfua v cỏc hp cht ca nú khỏ ph bin nc thi t nhiu ngun khỏc Vi nng cao chỳng gõy nh hng n sc khe ngi Vỡ vy, vic xỏc nh v kim soỏt hm lng sunfua l vic lm cn thit Cú nhiu cỏch xỏc nh hm lng sunfua, ...
 • 58
 • 538
 • 0

Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC

Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC
... khảo phương pháp định lượng tobramycin HPLC - 26 - - Dựa vào cấu tạo phân tử, tính chất hoá lý tobramycin điều kiện thực nghiệm nước ta để xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng tobramycin HPLC ... THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 2.2.1 Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin phương pháp HPLC 2.2.1.1 Nguyên tắc lựa chọn điều kiện sắc ký Chọn phương pháp sắc ký: Tobramycin sulfat chất hữu ... dùng phương pháp vi sinh để định lượng Trong dược điển Mỹ, Anh dùng phương pháp HPLC, song phải tạo dẫn chất với thuốc thử nhập ngoại đắt tiền Vì nghiên cứu xây dựng phương pháp HPLC để định lượng...
 • 42
 • 679
 • 2

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ doc

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ doc
... Thảo Võ Hiệp ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA Định lượng axit nucleic thường thực để xác định nồng độ trung bình DNA RNA có mặt hỗn hợp Ứng dụng phương pháp định tính, định lượng DNA dùng nhiều ... vực y học để chẩn đo n bệnh học di truyền  PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ Mục đích Nguyên tắc hoạt động Các yếu tố ảnh hưởng Mục đích Xác định hàm lượng kiểm tra độ tinh khiết phân tử DNA, ARN có dung ... tắc  Phương pháp đo quang phổ dựa vào hấp thu mạnh ánh sáng tử ngoại bước sóng 260nm base Purine Pyrimidine, độ hấp thụ tỷ lệ với nồng độ DNA Dựa vào tính chất mà người ta xác định hàm lượng...
 • 17
 • 2,929
 • 33

luận văn:Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC pdf

luận văn:Xây dựng quy trình kỹ thuật để định lượng tobramycin bằng phương pháp HPLC pdf
... khảo phương pháp định lượng tobramycin HPLC - 26 - - Dựa vào cấu tạo phân tử, tính chất hoá lý tobramycin điều kiện thực nghiệm nước ta để xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng tobramycin HPLC ... cứu áp dụng phương pháp để định lượng tobramycin chế phẩm - 42 - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 3.1 KẾT LUẬN Trong trình làm khóa luận tốt nghiệp thu số kết quả: Xây dựng phương pháp định lượng tobramycin ... dùng phương pháp vi sinh để định lượng Trong dược điển Mỹ, Anh dùng phương pháp HPLC, song phải tạo dẫn chất với thuốc thử nhập ngoại đắt tiền Vì nghiên cứu xây dựng phương pháp HPLC để định lượng...
 • 42
 • 521
 • 2

Xác định thuốc BVTV bằng pp sắc ký khí ppt

Xác định thuốc BVTV bằng pp sắc ký khí ppt
... DDVP, Diazinon mg vết mỏng Màu sắc vết thấy cách rõ nét vết chấm có 15 mg dư lượng HCBVTV 4.2.2 Xác định phương pháp sắc khí: Điều kiện làm việc: Cột sắc khí ký: Sử dụng cột mao quản SPB-1, ... đặt vào bình sắc đậy nắp lại Cần bão hoà bình sắc trước chạy cách đổ 75 ml dung môi chạy sắc vào bình, đậy nắp để 30 phút Bão hoà bình trước làm giảm thời gian chạy sắc tăng tính ... gạn 500 ml - Cột sắc có khoá 400 x 20 mm - Phễu hút chân không - Bình phun sương thuốc thử - Micro syringe - Đèn tử ngoại UV - Máy sắc khí 3.2 Hoá chất - Các chất chuẩn HCBVTV: Methyl parathion,...
 • 6
 • 695
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: trình định lượng coliforms và e coli bằng phương pháp mpnđịnh lượng coliforms coliforms chịu nhiệt coliforms phân bằng phương pháp mpnbài 15 định lượng coliform bằng phương pháp mpnđịnh lượng coliforms coliforms phân bằng phương pháp đếm khuẩn lạcđịnh lượng cân bằngđịnh lượng protein bằng điện diđịnh lượng berberin bằng phương pháp thêmphương pháp định lượng coliformsđịnh lượng flavonoid bằng hplcmoi trường định lượng ecoli bằng cách đếm khuẩn lạcđịnh lượng novocain bằng phương pháp chiết đo quangđịnh lượng lipid bằng phương pháp soxletkhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhauxác định lượng dư bằng phương pháp phân tíchphương pháp định lượng citroflavonoid bằng quang phổ tử ngoạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học