chuong 8

Giáo trình C toàn tập chương 8

Giáo trình C toàn tập chương 8
... nghĩa chúng không sử dụng c ch hạn chế chúng làm cho hoạt động chương trình khó tiên đoán C ng c rủi ro thêm vào vi c tạo mơ hồ Sự mơ hồ xảy trình biên Chương 8: Tái định nghĩa 129 dịch c chọn ... nghĩa toàn c c 8. 10.Tái định nghĩa new delete C c đối tượng kh c thường c kích thư c tần số sử dụng kh c Kết chúng c yêu c u nhớ kh c Cụ thể đối tượng nhỏ không điều khiển c ch hiệu phiên m c định ... BitVec { public: BitVec (const short dim); BitVec (const char* bits); BitVec (const BitVec&); ~BitVec (void){ delete vec; } BitVec& operator = (const BitVec&); BitVec& operator &= (const BitVec&);...
 • 24
 • 337
 • 1

Cơ học kết cấu tập 1 chương 8.pdf

Cơ học kết cấu tập 1 chương 8.pdf
... 0,0022 D -0,0005 -0,0 011 -0,0 011 B -0,0 010 -0,0 018 -0,0009 C 0,0004 0,0008 0,0006 0,0003 D -0,00007 -0,00 015 -0,00 015 Mcc -1, 710 2 1, 710 8 -0, 717 4 0, 717 3 -1, 230 1, 230 B.9 .1. 2 Bảng phân phối mômen ... 0,297 -0 ,14 9 -0,222 0, 213 0 ,11 2 o MP Mcc -0,583 0,638 -1, 170 1, 173 -2,778 1, 277 1, 488 0 ,10 6 -0 ,11 2 -0,50 B.9 .1. 5 Bảng xác định mômen hệ Sau xác định mômen 2,778 uốn đầu thanh, ta vẽ 1, 488 1, 17 biểu ... hạn (H.9 .1. 6b) Kiểm tra cân nút: Nút B: -1, 710 2 + 1, 710 8 = 0,0006 » Nút C: -0, 717 4 + 0, 717 3 = -0,00 01 » CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 10 2 Nút D: -0 ,12 30 + 0 ,12 30 = * Chú ý: - Ta kiểm tra kết trình...
 • 14
 • 1,241
 • 19

Giáo trình: Chương 8:Kiểm địn giả thuyết thống kê

Giáo trình: Chương 8:Kiểm địn giả thuyết thống kê
... Kiểm định hai đầu: Khi giả thuyết ngược lại H1 có tính chất phía (two – sided) việc kiểm định gọi kiểm định đầu Ho: θ = θo H1: θ ≠ θo Cao Hào Thi 90 8.2 CÁC BƯỚC CỦA VIỆC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG ... dụ Cũng ví dụ trên, kiếm định giả thuyết số giảng viên đồng ý nửa số giảng viên trường Giải: Giả thuyết: Ho : P ≥ Po = 0,5 H1 : P < 0,5 Zα = Z0,1 = 1,28 ⇒ -Zα = -1,28 Ra định: Z = 0,65 > -Zα = ... 244g Có thể khẳng Cao Hào Thi 92 định máy tự động sản xuất sô cô la có trọng lượng nhỏ qui định không? Với mức ý nghĩa α=0,05 kiểm định giả thuyết thống tương ứng Giải 1/ Ho : µ = 250g 2/ H1 :...
 • 16
 • 967
 • 5

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông
... lệ mẫu Fn  ước n lượng điểm tỉ lệ đám đông p X1  X1   X n + Trung bình mẫu X n  n ước lượng điểm trung bình đám đông   X1, , X n   1.3 Thống kê  X , , X   là ước lượng không ...   n   chệch VD + M(Fn) = p (tỉ lệ mẫu ước lượng không chệch tỉ lệ đám đông) + M  X n    (trung bình mẫu ước lượng không chệch trung bình đám đông  ) Trong thực hành Khi có mẫu cụ thể ... 1,  ước l n g điểm ượ    +     2 độ xác ước lượng Bài toán tìm khoảng tin cậy  toán ước lượng khoảng 2.2 Khoảng tin cậy cho tỉ l đám đông p Với tỉ lệ p phần tử có tính chất A đám đôn...
 • 25
 • 1,006
 • 5

Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 8

 Giáo trình nghiên cứu Marketing- Chương 8
... ba Th t Th nm Th sỏu Th by Ch nht S bnh nhõn (quan sỏt) 86 23 83 08 8420 9032 87 54 4361 4502 52000 S bnh nhõn (lớ thuyt) 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 6000 6000 52000 Khi ú, gi thit v i thit: H0: Nhu ... 157 (140 ,83 3) 126 (135,036) 58 (65,131) 341 Hóng ch to B C 181 65 (79,296) (1 58, 179) 142 82 (76,032) (151,6 68) 60 45 (73,153) (36,672) 192 383 D 10 (34,692) 46 (33,264) 28 (16,044) 84 Tng ct ... (trieu) Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 87 185 676.623 33196619123.377 33 283 80 480 0.000 df 197 199 Mean Square 4359 283 8.312 1 685 10756.971 F 259 Sig .772 Vi F=0,259 v p-value = 0,772>0,05...
 • 57
 • 609
 • 11

Giáo trình quản trị chiến lược - Chương 8

Giáo trình quản trị chiến lược - Chương 8
... cho phép nhà quản trị chiến lược giành nhiều thời gian cho định chiến lược Các nhà quản trị chiến lược giao trách nhiệm định điều hành xuống quản trị trung gian, nhà quản trị gần nhất, họ giảm ... (đặt kiểm soát cung cấp bối cảnh cho) Quản trị viên cấp sở - 2 68 - 8. 6.3 Các loại kiểm soát Bảng 8- 1 hệ loại hệ thống kiểm soát chiến lược khác mà nhà quản trị sử dụng để giám sát phối hợp hoạt ... Trong chương sau thảo luận hệ thống kiểm soát chiến lược mà tổ chức sử dụng để làm cho cấu tổ chức hoạt động cách hiệu 8. 5 KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? Kiểm soát chiến lược trình người quản trị...
 • 54
 • 699
 • 19

Chương 8: Kiểm định giả thiết (Phần II).doc

Chương 8: Kiểm định giả thiết (Phần II).doc
... nghĩa α=5% kiểm định giả thiết sau : a) - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1>μ2 Với số liệu sau : n1 = 50; n2 = 32; x = 105; y = 98;σ 12 = 105;σ = 256 b) - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 ... nghĩa α=1%, kiểm định toán : - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1≠μ2 Giải Ta có 130 −140 80 100 + 40 50 T= = −5 Với α=1%, ta có uα/2=2.576 Vì |T|=5>2.576, nên ta bác bỏ giả thiết H0 Ví ... với độ lệch tiêu chuẩn 30 Kiểm định xem có khác hay không hai hệ vận động viên năm 1970 1995? Mức ý nghĩa α=5% Giải Bài toán kiểm định là: - Giả thiết H0 : μ1=μ2 - Đối thiết H1 : μ1≠μ2 Ta có T...
 • 9
 • 482
 • 1

Chuong 8-Thuy San Ho Chua.ppt

Chuong 8-Thuy San Ho Chua.ppt
... cấp nước cho hồ Các ho t động thủy sản hồ người chứa: bổ sung Sử dụng hồ chứa cho nuôi thủy sản Tận dụng cách có hiệu nguồn lợi tự nhiên hồ, Bảo vệ thiết lập bền vững suất sinh học cho hồ, Nâng ... điều kiện cần thiết cho nuôi thủy sản  Các yếu tố thủy lý thủy ho : pH; D.O; BOD; COD, nhiệt độ  Năng suất sinh học sơ cấp  Là sở cho việc dự đoán sức sản xuất  Làm sở cho việc xác đònh loài ... remained superphosphate at a ratio of 10:1 (volume) and soak overnight  Add the remained 1/3 N fertilizer, and dissolve 43 Application Methods (2)  Spray: (12 ha/hour) 44 Application Methods (3)...
 • 50
 • 423
 • 6

Giáo trình toán rời rạc - chương 8

Giáo trình toán rời rạc - chương 8
... toán, NXB Đại học THCN, 1977 [4] Đỗ Đức Giáo, Toán rời rạc, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000 [5] Nguyễn Xuân Quỳnh, Cơ sở toán rời rạc ứng dụng, NXB Giáo dục, 1995 [6] Đặng Huy Ruận, Lý thuyết ... dụng sau: - Hàm F1 hàm 0, - Hàm F2 hàm 1, - Hàm F3 hàm hội, F3(x,y) viết xy (hay x  y), - Hàm F4 hàm tuyển, F4(x,y) viết x+y (hay x  y), - Hàm F5 hàm tuyển loại, F5(x,y) viết x  y, - Hàm F6 ... Nguyễn Cam-Chu Đức Khánh, Lý thuyết đồ thị, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1999 [2] Hoàng Chúng, Đại cương toán học hữu hạn, NXB Giáo dục, 1997 [3] Phan Đình Diệu, Lý thuyết Ô-tô-mat thuật toán, NXB...
 • 21
 • 556
 • 5

Chương 8: Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

Chương 8: Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng
... 8.2 Khái niệm chung trao đổi lượng lượng sinh học Trao đổi chất gắn liền với trao đổi lượng Đối với thể người, động vật phần lớn vi sinh vật nguồn lượng lượng hóa học chất thức ăn Trong thể, chất ... sử dụng lượng vào hoạt động sống; thứ tư, không sử dụng lượng tự tất loại phản ứng phát nhiệt mà nguồn lượng thể sử dụng trình oxy hóa 8.2.1 Sự biến đổi lượng tự Sự thay đổi đại lượng lượng tự ... lượng đồng thời phải xảy trình dị hóa để cung cấp lượng cho trình đồng hóa Do trao đổi chất trao đổi lượng hai mặt vấn đề Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành hai nhóm: nhóm...
 • 15
 • 1,518
 • 3

Chương 8: Điện hóa học

Chương 8: Điện hóa học
... Nguyên tố điện hóa (Nguyên tố Ganvani) a/ Khái niệm Nguyên tố điện hóa hay nguyên tố Ganvani gọi nguồn điện hóa học hệ điện hóa cho phép biến đổi lượng phản ứng hóa học điện cực thành điện b/ Cấu ... hiđro, điện cực Zn điện cực âm điện cực âm pin đồng – hiđro, điện cực Cu điện cực dương điện cực dương Chú ý : Thế điện cực chuẩn (nồng độ = 1M) gọi oxihóa – khử chuẩn Phản ứng anot phản ứng oxihóa, ... thành pin điện ⇒ Thế điện cực tiêu chuẩn cặp oxi hóa – khử liên hợp suất điện động pin ráp điện cực chuẩn cặp oxi hóa – khử liên hợp với điện cực hidro tiêu chuẩn VD1 : Cần xác định điện cực tiêu...
 • 11
 • 1,169
 • 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8
... 26,67 26,67 28, 83 28, 83 42,164 42,164 48, 26 48, 26 60,325 60,325 73,025 73,025 88 ,9 88 ,9 114,3 114,3 1 68, 275 1 68, 275 219,07 219,07 219,07 273,05 273,05 273,05 323 ,85 323 ,85 323 ,85 323 ,85 355,6 355,6 ... 97,536 109,7 28 124,9 68 140,2 08 1 58, 496 185 ,9 28 2,4 38 2,743 3,353 4,572 6,096 7,315 9,144 10,6 68 13,106 15,240 17,6 78 21,641 26 ,88 2 35,052 44,196 50,292 56, 388 61,010 73,152 83 ,82 0 97,536 1 ,82 9 2,134 ... 0, 487 0,609 0,792 1,006 1,219 1,524 1 ,82 9 2, 286 2,743 3,0 48 3,692 4 ,87 7 6,096 10 12 14 16 18 20 24 7,620 4 ,87 7 9,1144 5,791 10,363 7,010 11, 582 7,925 12 ,80 0 8, 839 15,240 10,0 58 18, 288 12,192 -...
 • 17
 • 417
 • 4

Chương 8: Cơ học chất lưu

Chương 8: Cơ học chất lưu
... cần phải ý đến tính nén chất lưu Các chất lưu chảy ống, dòng sông, biển.v.v coi chất lưu nhớt (thực), không nén 2 Các dạng chảy chất lưu thực TOP Với vận tốc nhỏ, chất lưu thực chảy ống thành ... nghiệm đưa vào dòng chất lưu nơi vào ống thủy tinh luồng mảnh chất lưu màu Trong chế độ chảy thành lớp, luồng chất lưu màu không trộn vào dòng chất lưu Tăng dần vận tốc chất lưu ống ta thấy bắt ... lực học chất lưu thực: Phương trình Bernouilli không áp dụng cho chất lưu thực có phần chất lưu ống dòng bị tiêu hao công lực nội ma sát b.Công thức Poiseuille Ta xét chảy thành lớp chất lưu...
 • 27
 • 1,127
 • 11

công nghệ enzyme - protein - Chương 8

công nghệ enzyme - protein - Chương 8
... (hoặc lấy đi) nhóm phosphate Enzyme xúc tác phản ứng bẻ gãy phân tử polysacharide glycogen thành glucose-1 - phosphate (Glucose)n + Pi (glucose)n-1 + Glucose-1 - P Enzyme tồn hai hạng phosphorylase ... hợp enzyme Đây chế chậm phải qua nhiều khâu trung gian (tác động lên hoạt động gen qua lên tổng hợp protein - enzyme) Cơ chế chậm song kinh tế: tiết kiệm nguyên liệu để tổng hợp protein - enzyme ... - ketobutyrate ↓ α - aceto oxybutyrate ↓ α - β - dihydroxy - β methyl valerale ↓ L Isoleucine Hình 8. 2: Sự ức chế threonine dehydratase Isoleucine theo chế ức chế ngược, (-) : ức chế Ở trình sinh...
 • 17
 • 483
 • 12

Xem thêm