Toan 36+15

Toan 36+15

Toan 36+15
...
 • 11
 • 151
 • 0

Toan 2: 36+15

Toan 2: 36+15
...
 • 2
 • 117
 • 0

Giáo án môn toán lớp 2 " 36 + 15 " pot

Giáo án môn toán lớp 2
... : 36 + 36 + 45 + 46 + 46 53 Giải toán theo tóm tắt sau : Bài giải Tháng sau đạt số điểm mười : 16 + = 21 (điểm mười) ®áp số : 21 điểm mười Giáo án điện tử Môn :Toán Bài : 36 + 15 = ? Bài toán: ... 36 + 15 = ? *6 cộng 11, viết 1, nhớ 36 + 15 51 *3 cộng 4, thêm 5,viết 66 36 + 15 = 51 29 + 15 + 46 61 Phép cộng có nhớ dạng 3 6+ 15 có điểm giống phép cộng dạng 49 + 25 , dạng 38 + 25 dạng 47 + ... 47 + 25 học? Đều phép cộng có nhớ phạm vi 100 cộng qua 10 hàng đơn vị Bài 1: Tính 16 + 29 + 26 38 64 + 36 47 83 + 46 36 82 +5 6 25 81 Bài Đặt tính tính tổng, biết số hạng là: a 36 18 b 24 19...
 • 13
 • 2,339
 • 10

Giáo án Toán lớp 2 - 36 + 15 pdf

Giáo án Toán lớp 2 - 36 + 15 pdf
... 2. 1 Giới thiệu : GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng 2. 2 Giới thiệu phép cộng 36 + 15 : Bước : Nêu toán - 36 que tính, thêm 15 que tính, hỏi tất - Nghe phân tích đề toán có que ... đội trồng : 46 + = 51 ( ) Đáp số : 51 Bài : - Vẽ hình lên bảng - Hình 1, hình 3, hình ( + + ) - Đánh số cho phần hình vẽ - Có hình tam giác - Hình 2, hình ( + ), hình (1 + 2) - Kể tên hình ... : - Vẽ lên bảng nội dung tập +6 10 16 +6 - Số - Số 10 - Số nối với số ? - Mũi tên số thứ vào đâu ? - Nối với số thứ - Như lấy cộng 10 - Chỉ vào số 16 ghi 10 vào dòng thứ bảng ( + - 10 +...
 • 9
 • 883
 • 6

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 36 + 15 ppsx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 36 + 15 ppsx
... + HS : Tính nhẩm : 36 + + 4; 96 + + 2; 58 + + - Nhận xét cho điểm HS Dạy – học : 2.1 Giới thiệu : GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng 2.2 Giới thiệu phép cộng 36 + 15 : Bước : Nêu toán ... Nêu toán - 36 que tính, thêm 15 que tính, - Nghe phân tích đề toán hỏi tất que tính ? - Để biết tất que tính - Thực phép cộng 36 + ta làm ? 15 Bước : - Yêu cầu HS sử dụng que tính để ... tính để tìm kết Bước : Đặt tính thực phép tính  Viết 36 viết 15 + 36 15 51 - Gọi HS lên bảng đặt tính sau 36 cho yêu cầu trình bày cách đặt tính thẳng cột với 6, thực phép tính thẳng cột với...
 • 5
 • 443
 • 2

bài giảng toán 2 chương 2 bài 18 36+15

bài giảng toán 2 chương 2 bài 18 36+15
... + 18 54 35 + 26 61 Bài 2/ 36 : Đặt tính tính tổng, biết số hạng : a) 36 18 b) 24 19 c) 35 26 24 + 19 43 TaiLieu.VN 36 + 18 54 35 + 26 61 Bài / 36 : Giải toán theo hình vẽ sau : ?kg TaiLieu.VN Bài ... thêm 5, viết Bài / 36 : Tính 16 + 29 45 36 + 47 83 44 + 37 81 26 + 38 64 TaiLieu.VN 46 + 36 82 56 + 25 81 Bài 2/ 36 : Đặt tính tính tổng, biết số hạng : a) 36 18 b) 24 19 c) 35 26 24 + 19 43 TaiLieu.VN ... 36 : Giải toán theo hình vẽ sau : Bao gạo nặng 46 kg, bao ngô nặng 27 kg Hỏi hai bao nặng ki – lô – gam ? ?kg Bài giải Cả hai bao nặng : 46 + 27 = 73 ( kg ) Đáp số : 73 kg TaiLieu.VN Bài 4/36...
 • 20
 • 254
 • 0

Tài liệu Giáo án môn Toán - tuần 15 - lớp 3

Tài liệu Giáo án môn Toán - tuần 15 - lớp 3
... bảng chia - Nhận xét tiết Kế họach dạy tuần 15 - Nhận xét - HS nêu - Thi đua điền nhanh tích số: 30 , 30 , 32 , 63 - Nhận xét - HS nêu cách tìm - Lớp làm - Sửa bài, nhận xét - HS đọc - Thảo luận ... số Kế hoạch dạy tuần 15 - HS làm tập - HS đọc yêu cầu - HS làm tập - HS lên bảng sửa - HS đọc đề, phân tích toán Vở tập - HS nêu cách giải - HS làm tập - HS vẽ vào nháp - Vẽ Ê-ke - HS nhìn đồng ... hợp - Sửa bài, nhận xét Bài 2: Điền số - Muốn tìm tích số, tìm thừa số chưa biết ta làm nào? - Trò chơi “Bão thổi” sửa Bài 3: Giải toán - Gọi HS đọc đề - Dạng toán gì? (Gấp số lên nhiều lần) -...
 • 12
 • 2,021
 • 36

tài liệu giáo án môn toán tuần 15 - lớp 3

tài liệu giáo án môn toán tuần 15 - lớp 3
... Cho HS làm vào - Gọi HS đọc yêu cầu – Cho HS làm - Gọi vài HS thực bảng lớp - Nhận xét Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu – Thực giải - Gọi HS thực bảng lớp - Gọi HS nhận xét làm bảng - Yêu cầu HS ngồi ... đến hàng thấp) - Nhận xét – sửa chữa – điều chỉnh sai sót sau học sinh hồn thành - Kết quả: 648: = 216 Đây phép chia hết Giới thiệu phép chia 236 :5 -GV tiến hành tương tự -KQ: 236 : = 47 (dư 1) ... lẫn Bài 3: - Hướng dẫn tìm hiểu mẫu cho sẵn * Muốn giảm số số lần ta làm sao? - Yêu cầu HS điền tiếp số cho phù hợp vào ô trống dòng - Gọi HS nêu miệng kết ô - Nhận xét – Chữa D Củng cố: - Trò...
 • 4
 • 572
 • 15

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC15

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC15
... động Công ty .6 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty AASC 12 1.3.1 Sơ đồ tổ chức .12 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận .12 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ... TOÁN AASC 2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức đoàn kiểm toán Bùi Thị Thơm lý kiểm kiểm toán Trợ lý kiểm Trợ Trưởng nhóm toán toán TrợKhách hàng toán 48B lý kiểmKiểm toán ... thành công công ty kiểm toán độc lập nay, nhiều công ty hình thành đáp ứng nhu cầu dịch vụ kiểm toán nước Nhưng bên cạnh có cạnh tranh đáng kể công ty kiểm toán, thành công công ty kiểm toán không...
 • 38
 • 241
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán - đề 15

Đề thi thử đại học môn toán - đề 15
... +x  Trung điểm AB I  ; x1 + x2 + m ÷ ≡ I( (− ; ) ( theo định lý Vi-et)   Ta có I ∈ MN ==> m = - 4, (1) ⇒ 2x – 4x = ⇒ A(0; - 4), B(2;0) Câu 2: 3x 4cos4x – cos2x − cos4x + cos = 3x 3x ⇔ cos2x ... < 27 Hết HƯỚNG DẪN GIẢI: (đề số 31) LỜI GIẢI TÓM TẮT: I PHẦN CHUNG: Câu 1: Bạn đọc tự giải uuuu r MN = (2 ;-1 ) ==> MN: x + 2y + = Đường thẳng (d) ⊥ MN, (d) có dạng ... qua A (P) ⊥ (d) ==> (P): 3x – 2y + 2z + = H = (d)∩ (P) ==> H (- 1;2;2) Gọi A’ điểm đối xứng A qua (d) ==> H trung điểm AA’ ==> A’ (-3 ;2;5) Ta có A;A’;B;(d) nằm mặt phẳng Gọi M = A’B∩(d) Lập phương...
 • 5
 • 414
 • 10

ĐỀ THI TOÁN 7 - 15

ĐỀ THI TOÁN 7 - 15
... a Chứng minh AB // QC b Chứng minh A trung điểm PQ PQ = 4MN ã ã c Biết góc APB = 500 Góc AQC = 70 0 Tính góc tam giác ABC ...
 • 2
 • 207
 • 1

toán 9 - 15-16

toán 9 - 15-16
... thẳng song song với a-1=3-a 2a=4 a=2 Bài 35: Hai đờng thẳng y=kx+m-2 y=(5-k) x+4-m trùng k=5-k m-2=4-m k=2,5 m=3 Bài 37 C(1,2;2,6) Bài tập 37 SGK (Đề đa lên bảng phụ) A (-4 ;0) Gọi hai học sinh ... x+2(2x-3)=4 y=2x-3 y=2x-3 ta đợc điều gì? x+2(2x-3)=4 5x-6=4 Cuối GV biến đổi đến y=2x-3 x=2 kết toán x=2 y=1 HS làm ?1 SGK Vậy hệ phơng trình có Giải hệ: 4x-5y=3 nghiệm (x=2;y=1) Cho HS làm ?1 3x-y=16 ... Yêu cầu em lên bảng 4x-2x =-6 hệ vô nghiệm vô số trình bày giải -2 x+y=3 Trng THCS Phan Thỳc Duyn Nm hc 2008 - 20 09 Giỏo ỏn toỏn nghiệm, giáo viên nêu ý Ta xét ví dụ 4x-2x =-6 -2 x+y=3 Phan L Thu Giải:...
 • 28
 • 212
 • 3

Giáo án toán 8 -15

Giáo án toán 8 -15
... CẠC PHÁN THỈÏC ÂẢI SÄÚ Trường THCS Phan Thúc Duyện – Năm Học: 20 08 - 2009 Soản :16/11/2 0 08 Ging: / / 20 08 Phan LƯ Thủ Giáo Án tốn I MỦC TIÃU: - HS biãút cạch viãút phán thỉïc âäúi ca mäüt phán ... HS tr låìi miãûng bi 28 Bi 28 Bi 29 x −1 x −1 x −1 − x +1 HS lãn bng trçnh by − = a) bi 29 3x y 3x y 3x y Bi 28/ sgk Bi táûp 29tr50 (SGK) −4x −4 = x y xy 11x x − 18 11x x − 18 − = + c) 2x − 3 − 2x ... + KiĨm tra 15 So¹n: 17/11/20 08 Gi¶ng: / /20 08 I MỦC TIÃU:  - Cng cäú quy tàõc phẹp trỉì phán thỉïc - Rn luûn k nàng thỉûc hiãûn phẹp trỉì phán thỉïc, âäøi dáúu phán thỉïc - HS biãút thỉûûc hiãûn...
 • 10
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 2 36 15 pdfgiao an mon toan lop 2 bai 36 1536 15 toan lop 2toan lop 2 36 15học dạng toán số có 2 chữ số cộng với số có 2 chữ số qua bài 36 15chuẩn mực kế toán số 15giao an toan tuan 15vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng để xác định chi phí hợp đồng xây dựngde thi thu dai hoc mon toan 20 15đề thi violympic toán vòng 15 lớp 3giao an lop 2 mon toan tuan 15giao an toan tuan 15 lop 5giao an toan tuan 15 lop 3hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 15hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 15Nghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSTuyến nước bọt tụy gantúi mậtphương pháp nghiên cứu khoa họcTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamThiết bị media gatewayđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 4. Bím tóc đuôi sam