Tap lam van lop 2

Giáo án môn Tập làm văn - Lớp 2

Giáo án môn Tập làm văn - Lớp 2
... yêu cầu đề - Đọc yêu cầu - Nghe, suy nghó - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - ọc yêu cầu - Trình bày vào - Yêu cầu HS viết đoạn văn bạn lớp - Gọi HS trình bày - Lớp nhận ... nghó - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp * Bài 2/ 62 - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS viết lại thời khóa biểu - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét - ọc yêu cầu - Trình ... trước lớp - Gọi số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - GV nhận xét * Bài 2/ 69 - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi thầy cô giáo - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét - ọc...
 • 78
 • 4,022
 • 8

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời cảm ơn - Tả ngắn về loài chim.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời cảm ơn - Tả ngắn về loài chim.doc
... - Yêu cầu HS viết vào tập 2 Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành đáp lời cảm ơn IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 7,896
 • 33

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời chào - Lời tự giới thiệu.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời chào - Lời tự giới thiệu.doc
... - GV yêu cầu viết vào tập lời đáp - HS viết vào sau đọc viết Nam đoạn đối thoại 2 Họat động : Củng cố, dặn dò - GV nhắc HS thực hành đáp lời chào hỏi, lời tự giới thiệu gặp khách,...
 • 3
 • 2,928
 • 13

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khẳng định - Viết nội quy.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khẳng định - Viết nội quy.doc
... - Yêu cầu HS ngồi cạnh đóng vai thể lại tình - GV theo dõi nhận xét Bài tập : Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc Nội quy trường học - Nhìn bảng chép 2, điều bảng nội quy 2 Họat động : ... học - Nhìn bảng chép 2, điều bảng nội quy 2 Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học – Dặn HS thực hành đáp lại lời khẳng đònh người khác IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 4
 • 2,197
 • 9

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khen ngợi - Tả ngắn ảnh Bác.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khen ngợi - Tả ngắn ảnh Bác.doc
... - GV yêu cầu HS ngắm kỹ ảnh Bác treo - Quan sát tranh trả lời câu hỏi bảng lớp – Trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi + Bài tập 3: (Viết) - HS đọc yêu cầu - GV nhắc HS viết đoạn văn ngắn tả ảnh ... HS viết đoạn văn ngắn tả ảnh Bác Hồ - HS viết dựa vào câu trả lời tập - Tiếp nối đọc viết - Cả lớp GV nhận xét, GV chấm số 5’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM...
 • 3
 • 6,989
 • 20

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời phủ định - Nghe trả lời câu hỏi.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời phủ định - Nghe trả lời câu hỏi.doc
... nào ? - GV nêu câu hỏi Yêu cầu HS trả lời 2 Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - HS trả lời câu hỏi IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 2,783
 • 15

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Kể ngắn về các con vật.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Kể ngắn về các con vật.doc
... - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự viết sau đọc cho lớp nghe Theo dõi nhận xét HS 5’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Tổng kết tiết học - Nhận xét, tuyên dương - HS đọc: Lập thời ... Nhận xét, tuyên dương - HS đọc: Lập thời gian biểu buổi tối em - Cả lớp đọc thầm lại thời gian biểu bạn Phương Thảo ( SGK trang 1 32 ) - số HS đọc IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 2,184
 • 6

Xem thêm