số bị trừ số trừ hiệu

Bài giảng số trừ số bị trừ hiệu

Bài giảng số trừ số bị trừ hiệu
... trừ 38, số trừ 12 c Số bị trừ 67, số trừ 33 d Số bị trừ 55, số trừ 22 b Số bị trừ 38, số trừ 12 c Số bị trừ 67, số trừ 33 d Số bị trừ 55, số trừ 22 38 12 26 67 33 34 55 22 33 Bài 3: Một sợi dây ... Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép tính sau: 78 ã 25 = 53 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ Số trừ Hiệu 19 90 ... 62 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), biết: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), biết: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 b Số bị trừ 38, số trừ...
 • 12
 • 82
 • 0

So bi tru - so tru - hieu

So bi tru - so tru - hieu
... SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU 59 Số bị trừ 35 Số trừ = 24 59 35 Hiệu 24 Chú ý: 59 - 35 gọi hiệu Số bị trừ Số trừ Hiệu LUYỆN TẬP Bài 1/ 9: Viết số ... (theo mẫu), bi t: a Số bị trừ 79, số trừ 25 b Số bị trừ 38, số trừ 12 c Số bị trừ 67, số trừ 33 d Số bị trừ 55, số trừ 22 Mẫu: 79 25 54 LUYỆN TẬP Bài 2/ 9: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), bi t: 79 ... 3/9: Giải toán Tóm tắt: Sợi dây dài : dm dm Cắt đi: … dm ? Còn lại: Bài giải Đoạn dây lại dài là: - = (dm) Đáp số: dm Dặn dò Bài sau: Luyện tập/ trang 10 ...
 • 7
 • 845
 • 1

bai so bi tru so tru hieu

bai so bi tru so tru hieu
... 72 Thứ ngày 25 tháng năm 2009 Toán Số bị trừ Số trừ Hiệu Bài 2: Đặt tính tính hiệu( theo mẫu), bi t: a) Số bị trừ 79, số trừ 12 Mẫu: b) Số bị trừ 38, số trừ 12 38 79 Số bị trừ 12 Số trừ 26 Hiệu...
 • 7
 • 278
 • 0

so bi tru - so tru- hieu

so bi tru - so tru- hieu
... Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép tính sau: 78 ... 50 34 13 30 62 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), bi t: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), bi t: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 b Số bị ... 12 26 67 33 34 55 22 33 Bài 3: Một sợi dây dài 8dm, cắt đoạn dài 3dm Hỏi đoạn dây lại dài đề - xi - mét? Tóm tắt: Sợi dây dài: 8dm Cắt đi: Còn lại: 3dm dm? Bài giải: Đoạn dây lại dài là: =...
 • 12
 • 195
 • 0

Bai Số bị trừ Số trừ Hiệu

Bai Số bị trừ Số trừ Hiệu
... trừ 38, số trừ 12 c Số bị trừ 67, số trừ 33 d Số bị trừ 55, số trừ 22 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), biết: b Số bị trừ 38, số trừ 12 c Số bị trừ 67, số trừ 33 d Số bị trừ 55, số trừ 22 ... Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 35 = 24 Hiệu Chú ý: 59 35 gọi hiệu S b tr 35 S tr 24 Số bị trừ Số trừ 59 Hiu Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép tính sau: 79 46 = 33 Số bị trừ Số trừ Hiệu ... Đáp số: dm Trũ chi Sai rồi! Cho phộp tớnh : 48 25 = 23 Hóy chn kt qu ỳng ? a 23 số bị trừ, 25 số trừ 48 hiệu b 48 số bị trừ, số trừ 25 hiệu 23 c chúc mừng! số rồi! Xin48 làSai bị trừ, 23 số trừ...
 • 13
 • 228
 • 0

so bi tru- so tru - hieu

so bi tru- so tru - hieu
... Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 35 = 24 Số bị trừ Số trừ Hiệu Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép tính sau: 78 ... 50 34 13 60 62 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), bi t: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 Bài 2: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), bi t: a Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 25 54 b Số bị ... 12 26 67 33 34 55 22 33 Bài 3: Một sợi dây dài 8dm, cắt đoạn dài 3dm Hỏi đoạn dây lại dài đề - xi - mét? Tóm tắt: Sợi dây dài: 8dm Cắt đi: Còn lại: 3dm dm? Bài giải: Đoạn dây lại dài là: =...
 • 12
 • 125
 • 0

Giáo án môn toán lớp 2 " Số bị trừ - Số trừ - Hiệu " pdf

Giáo án môn toán lớp 2
... tháng năm 20 11 Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu Số bị trừ – 35 Số trừ = 24 Hiệu Chú ý: 59 – 35 gọi hiệu – 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 59 Hiệu Thứ ba ngày 30 tháng năm 20 11 Toán Số bị trừ - Số trừ - ... Số bị trừ - Số trừ - Hiệu Nêu Số bị trừ, Số trừ, Hiệu phép tính sau: 87 – 35 = 52 Số trừ Số bị trừ 90 Số bị trừ – 40 Số trừ Hiệu = 50 Hiệu 77 Số bị trừ 55 Số trừ 22 Hiệu Thứ ba ngày 30 tháng ... a) Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: 79 – b) Số bị trừ 38, số trừ 12 25 c) Số bị trừ 67, số trừ 33 54 d) Số bị trừ 55, số trừ 22 d) 55 c) 67 b) 38 – – – 22 33 12 33 34 26 Thứ ba ngày 30 tháng năm 20 11...
 • 8
 • 742
 • 3

Tiết 7: SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRƯ - HIỆU pot

Tiết 7: SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRƯ - HIỆU pot
... 72 Số trừ 30 25 50 Hiệu 60 62 72 mẫu.( Bài viết sẵn bảng) G: Số bị trừ số trừ số nào? H: em nêu số bị trừ là19 Số trừ Bài 2: Đặt tính tính hiệu( theo mẫu) - Muốn tìm hiệu biết nào? a Số bị trư ... kết 60 80 - 30 - 20 = 30 80 - 50 H: em đọc yêu cầu bài: = 30 Bài 3: Đặt tính tính hiệu biết số bị G: Số bị trừ số nào? ( 84) trừ số trừ a 84 31 84 - - Số trừ số nào? (31) H: Làm vào bảng - em lên ... làm - - - - 36 15 44 12 52 34 50 G: Nhận xét 84 H: em đọc yêu bài: Bài 2: tính nhẩm: (M) 60 -1 0 - 30 = 20 90 - 10 - 20 = G: Hướng dẫn tính theo cột 60 60 - 40 - em nêu cách tính nhẩm = 20 90 -...
 • 6
 • 272
 • 0

bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu

bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu
... TaiLieu.VN Bài 3: Đặt tính tính hiệu (theo mẫu) , biết: a) Số bị trừ là79, số trừ 25 79 - b) Số bị trừ 87, số trừ 32 87 - 32 25 55 54 c) Số bị trừ 24 , số trừ 18 - 68 d )Số bị trừ 49 , số trừ 40 - 49 40 ... cũ Bài 1: Đặt tính tính tổng, biết : -Các số hạng là: 23 24 23 + 24 47 TaiLieu.VN Bài 2: Số: 1dm =10 cm 30cm = 3dm Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 – 35 = 24 59 Số bị trừ Số bị trừ TaiLieu.VN Số ... TaiLieu.VN Số trừ Hiệu 35 24 Số trừ Hiệu Bài 1: Nối( theo mẫu) Số bị trừ 39 TaiLieu.VN - Số trừ = 34 Hiệu 66 - 22 = 44 Bài 2: Số? Sè bÞ trõ 28 60 98 79 16 75 Sè trõ 10 25 70 75 HiÖu 21 50 73 16 TaiLieu.VN...
 • 11
 • 294
 • 0

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 4: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 4: Số bị trừ - số trừ - hiệu
... tính - hs đọc yêu cầu bạn Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu - hs lên bảng làm, lớp làm bảng Bài tập 3: Y/C hs đọc đề * hs làm cột d - Gợi ý, tóm tắt - hs đọc đề - Chấm chữa - Làm vào lớp Củng cố: - ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí *Hoạt động 2: Thực hành 13 ’ Mục tiêu: Hs củng cố phép trừ không nhớ, giải tốn có lời văn - Đọc yêu cầu Bài tập 1: GV đính BT lên bảng - hs ... trừ - Nhận xét bình chọn hs học tốt tiết học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Nhận xét tiết học nêu ưu điểm hs nhắc nhở hs chưa tích cực học cần cố gắng - Dặn dò nhà xem lại học để tiêt sau học tốt -...
 • 2
 • 146
 • 0

Số bị trừ

Số bị trừ
... TÌM SỐ BỊ TRỪ Số trừ Hiệu Số trừ : x X 10 – = 10 = + Số trừ :4 x - = x = + Hiệu :6 x = 10 Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ x - = x = + x = 10 Bài : Tìm x Muốn tìm số trừ ... với số trừ a) x - = x = + x = 12 c) x - = 24 b) x - = 18 x = 18 + x = 27 d) x - = 21 x = 24 + x = 21 + x = 32 x = 28 Bài : Viết số thích hợp vào ô trống : Tổ tổ Tổ tổ Số trừ 11 21 49 62 94 Số ... –2=5 A B C – = 10 A 10 B C –5=0 A B C –3=3 A B C Dặn dò  Học thuộc ghi nhớ  Chuẩn bò bài: 13 trừ số; 13 –- xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô ...
 • 16
 • 548
 • 0

Toán 2 :Tìm số bị trừ

Toán 2 :Tìm số bị trừ
... trừ Số bị trừ: x Số trừ : Hiệu :6 x ? 4=6 x=6 + x = 10 Số bị trừ = Hiệu + Số trừ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 20 08 Toán Tìm số bị trừ Muốn tìm số bị ... năm 20 08 Toán Tìm số bị trừ ? 10 = Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 20 08 Toán Tìm số bị trừ 10 = Số bị trừ 10 = = Số trừ Hiệu + + Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 20 08 Toán 10 = 10 = + Tìm số bị trừ ... 10 = 25 d) x - = 24 e) x - = 21 g) x - 12 = 36 Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 20 08 Toán Tìm số bị trừ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ...
 • 17
 • 631
 • 3

TOÁN: TÌM SỐ BỊ TRỪ

TOÁN: TÌM SỐ BỊ TRỪ
... cầu hs tự làm - Nhận xét, chữa Củng cố, dặn dò: - Gọi hs nêu cách tìm số bị trừ - Nhận xét học - Học thuộc qui tắc tìm số bị trừ - Làm vào VN, em làm vào phiếu lớn.Dán phiếu chữa - hs nêu - Lắng...
 • 3
 • 6,775
 • 9

LUYỆN TÌM SỐ BỊ TRỪ ; GIẢI TOÁN (T12 - chiều)

LUYỆN TÌM SỐ BỊ TRỪ ; GIẢI TOÁN (T12 - chiều)
... Tìm số, biết số trừ 28 32 Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: A B 50 C 60 - Nhận xét, chữa Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Đọc yêu cầu Tự làm ...
 • 3
 • 278
 • 0

Xem thêm