bai 52 28

toán lớp 2 bài : 52 - 28

toán lớp 2 bài : 52 - 28
... phép tính 52 28 52 28 = 24 ? CÁCH ĐẶT TÍNH VÀ TÍNH 52 28 không trừ 8, ta lấy 12 trừ 4, viết nhớ thêm 3, trừ viết 24 Vậy : 52 28 = 24 Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 20 10 Toán Bài : Đặt tính ... l : a) 72 27 b) 82 38 c) 92 55 • Bài • Tóm tắt Đội Hai trồng: 92 38 Đội Một trồng : ? Vừa cam vừa quýt có 42 quả, có18 cam Hỏi có quýt? Khoanh vào chữ số có kết đúng: A 42 + 18 = 60 (quả) B 42 ... có kết đúng: A 42 + 18 = 60 (quả) B 42 – 18 = 34 (quả) C 42 – 18 = 24 (quả) • Ôn lại bảng 12 trừ số • Xem lại 52 28 • Chuẩn bò tiết 5 5: Luyện tập ...
 • 12
 • 1,284
 • 7

bài 52 - 28

bài 52 - 28
... tháng 11 năm 2009 Toán 52 28 52 28= ? 52 28 24 52 28= 24 * không trừ được, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ * thêm 3, trừ 2, viết Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán SGK 54 52 28 Bài : Tính 62 _ 32 _ 82 ... : - Đặt tính, tính kết 72 - 72 63 42 - 42 35 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán Que tính 5 2- 28 = ? Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán Que tính 52 28= ? Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán 52 28 ... 23 69 28 44 42 52 22 62 82 _ _ _ _ 18 14 25 77 24 38 13 37 05 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 B Toán 52 28 Bài : Tính Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bò trừ số trừ là: a) b) - 72 27 45 -8 2 38...
 • 9
 • 131
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 5228 potx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 52 – 28 potx
... nờu phộp tớnh cựng dng vi 52 28 ó hc (51 15) 2.2 Phộp tr 52 28 : Bc : Nờu - Cú 52 que tớnh, bt 28 que tớnh Hi - Nghe v nhc li bi toỏn cũn li bao nhiờu que tớnh ? - Hi: bit cũn bao nhiờu que ... Túm tt i : 92 cõy i ớt hn i : 38 cõy i : cõy ? Bi gii S cõy i trng l : 92 - 38 = 54 ( cõy ) ỏp s : 54 cõy 2.4 Cng c , dn dũ : - Yờu cu HS nhc li cỏch t tớnh v thc hin phộp tớnh 52 - 28 - Nhn ... tớnh - Thc hin phộp tr 52 28 ta phi lm th no ? - Vit lờn bng: 52 28 Bc : i tỡm kt qu - Yờu cu HS ly bú chc v 2que - Thao tỏc trờn que tớnh 2HS tớnh ri Sau ú tỡm cỏch bt i 28 que ngi cnh tho lun...
 • 6
 • 263
 • 1

bài giảng toán 2 chương 3 bài 8 52-28

bài giảng toán 2 chương 3 bài 8 52-28
... TaiLieu.VN 82 27 55 7 72 24 48 Toán Bài 1: Tính - 62 19 43 TaiLieu.VN - 32 16 16 52 28 - 82 37 45 - 92 23 69 - 72 28 44 Toán 52 28 Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) - 72 27 45 ... Toán Bài cũ: Đặt tính tính: 52 - 52 49 TaiLieu.VN 72 - 72 65 52 - 28 TaiLieu.VN Toán 52 - 28 52 - 28 = ? Vậy 52 28 = 24 TaiLieu.VN Toán 52 - 28 10 TaiLieu.VN 10 10 10 10 Toán 52 - 28 10 10 ... Toán 52 28 52 28 24 * không trừ 8, ta lấy 12 trừ viết 4, nhớ * thêm 3, trừ viết Vậy : 52 28 = 24 - 62 13 49 TaiLieu.VN Toán 52 28 Ai nhanh hơn? Điền chữ số thích hợp vào ô trống 52 34 18 TaiLieu.VN...
 • 13
 • 300
 • 0

Giáo án điện tử bài 52 trừ 28 Toán lớp 2

Giáo án điện tử bài 52 trừ 28 Toán lớp 2
... 52 - Bài toán: 52 que tính, bớt 28 que tính Hỏi lại que tính? ĐD ĐD 52 28 = 52 28 = 24 B 52 - 28 24 52 28 = 24 không trừ 8, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ thêm 3, trừ 2, viết VBT S/47 62 ... không trừ 8, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ thêm 3, trừ 2, viết VBT S/47 62 - 25 37 82 - 77 B Vở Bài giải Số đội Một trồng là: 92 – 38 = 54 (cây) Đáp số: 54 ...
 • 13
 • 528
 • 0

bài 50: 52 - 28

bài 50: 52 - 28
... Bµi : 52 - 28 Bµi 1: TÝnh 62 32 - - 19 16 43 16 - 82 37 45 - 92 23 69 M«n: To¸n Bµi : 52 - 28 2,Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a,72 27 b,82 38 c,92 55 72 82 92 - 27 45 - 38 44 - 55 ... là: a,72 b,42 c,62 - 72 65 42 36 62 54 - M«n: To¸n Bµi : 52 - 28 52 28 = ? 52 10 10 10 10 10 10 28 2 kh«ng trõ ®­îc 8, lÊy 12 trõ b»ng 4, viÕt 4, nhí 24 10 10 10 10 52 28 = 24 2 thªm b»ng ... 0:09 0:07 0:06 0:04 0:03 0:01 0:00 0 :28 0:27 0:26 0:25 0:24 0:23 0:22 0:21 0:20 0:18 0:15 0:12 0:08 0:05 0:02 Trß ch¬i: AI NHANH AI ĐÚNG - 52 - 62 14 25 38 37 - 82 77 05 Tiết học đến kết thúc Chúc...
 • 9
 • 257
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28
... Môn :: Toán Toán 52 52 28 28 52 - 28 = ? Vậy 52 28 = 24 Toán – Tiết 54 52 - 28 52 - 28 = ? 52 - 28 = 24 - 52 28 2* 4 * không trừ 8, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ * thêm 3, trừ 2, viết Toán - ... Tiết: 54 52 - 28 72 58 14 Tính: Tính: 92 69 23 62 34 28 82 28 54 42 35 07 Toán - Tiết: 54 52 - 28 52 36 16 Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: 92 76 16 Toán - Tiết: 54 52 - 28 Một Một ... Toán 1/ Kiểm tra cũ: • 1/ Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a/ 72 2/ Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn nhãn Hỏi Hòa lại nhãn ? Bài giải Hòa lại số nhãn là: 22 – = 13 ( nhãn...
 • 9
 • 171
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28
... Toán: Đặt tính tính: 62 - = TaiLieu.VN 92 - = Toán: 52 28 52 28 = ? TaiLieu.VN Toán: 52 28 52 28 = 24 ? TaiLieu.VN Toán: 52 28 52 28 = ? * không trừ 52 8, lấy 12 28 trừ 4,viết ... 4,viết nhớ *2 thêm 3, trừ 2, viết 52 28 = 24 TaiLieu.VN Toán: 52 28 Bài 1: Tính 62 32 19 16 43 16 82 37 45 92 23 69 72 28 44 Bài 2: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 72 27 TaiLieu.VN ... bị trừ số trừ là: a) 72 27 TaiLieu.VN b) 82 38 c) 92 56 Toán: 52 28 Bài 3: Đội Hai trồng 92 cây, đội Một trồng đội Hai 38 Hỏi đội Một trồng cây? 92 caây Ñoäi Hai troàng Ñoôi Moôt troăng 38...
 • 9
 • 172
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28
... Toán B Kiểm tra cũ : - Đặt tính, tính kết 72 - 72 63 TaiLieu.VN 42 - 42 35 Toán Que tính 52- 28 = ? TaiLieu.VN Toán Que tính 52 28 =? TaiLieu.VN Toán 52 28 52 28 =? 52 28 24 52 28 =24 TaiLieu.VN ... không trừ được, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ * thêm 3, trừ 2, viết Toán SGK 54 52 28 Bài : Tính 62 _ _ 32 _ 82 _ 92 _ 72 _ 19 43 16 16 37 45 23 69 28 44 42 52 22 62 82 18 TaiLieu.VN2 _ _ _ _ 14 25 ... _ 14 25 77 38 13 37 05 B Toán 52 28 Bài : Tính Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bò trừ số trừ là: a) b) - 72 27 45 - 82 38 44 TaiLieu.VN c) 5 - 92 55 37 Toán V 52 28 Bài : Đội Hai trồng cây,...
 • 9
 • 218
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28
... 52 - 28 TaiLieu.VN kết 52 28 = 24 ? TaiLieu.VN CÁCH ĐẶT TÍNH VÀ TÍNH 52 28 không trừ 8, ta lấy 12 trừ 4, viết nhớ thêm 3, trừ viết 24 Vậy : 52 28 = 24 TaiLieu.VN TaiLieu.VN Bài 1: Tính 62 ... 19 32 16 82 37 92 23 72 28 43 16 45 69 44 Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 72 27 27 82 38 45 44 - 72 b) 82 38 TaiLieu.VN Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ ... HỌC TẬP 62 52 32 42 92 54 43 25 39 86 Tính điền kết vào phiếu học tập TaiLieu.VN Thực đến phép tính Thực đến phép tính TaiLieu.VN Thực phép tính BÀI MỚI TaiLieu.VN Tìm kết phép tính 52 - 28 TaiLieu.VN...
 • 21
 • 227
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28

Bài giảng Toán 2 bài 52 trừ 28
... tính: 52 – - 52 Tổ9 43 Tìm x: x + = 42 x = 42 - x = 35 TaiLieu.VN 82 – - 82 Tổ4 78 - 22 - 22 Tổ3 19 B Toán Bài 52: 52 - 28 52 28 = ? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 52 28 = 24 TaiLieu.VN - 52 28 ... - 52 28 24 1 0 520 28 = 24 Bài 1: Tính - 32 - 82 16 37 16 45 - 92 23 69 - 72 28 44  không trừ 8, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ  thêm 3, trừ 2, viết Bài 2: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ ... không trừ 8, lấy 12 trừ 4, viết 4, Đ 24 nhớ 1 3, trừ  thêm 2, viết Bài 1: Tính - 62 19 43 - 32 16 - 82 37 45 - 92 23 69 - 72 28 44 16 Bài 2: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 72 27...
 • 8
 • 249
 • 0

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 2: 52 - 28
... Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đội Hai trồng 92 cây, đội Một trồng đội Hai 38 Hỏi đội Một trồng cây? Hướng dẫn giải Số đội Một trồng là: 92 – 38 = 54 (cây) Đáp số: 54 VnDoc - Tải tài...
 • 2
 • 206
 • 0

24 câu hỏi kiểm tra trong lớp và bài tập(28/12/06) KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

24 câu hỏi kiểm tra trong lớp và bài tập(28/12/06) KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG
... dung 18) Hình thức kế toán mô hình tổ chức kế toán nội dung bao gồm, ngoại trừ: a) Số nhân viên giữ sổ b) Số lượng sổ c) Kết cấu sổ d) Các loại sổ 19) Tính chất Bản cân đối kế toán: a) Nhất quán ... thu khi: a) Khách hàng toán cho doanh nghiệp tiền mặt b) Khách hàng nhận chưa toán cho doanh nghiệp c) Đã ký gởi với khách hàng, doanh nghiệp nhận tiền ứng trước d) Không câu 11) Điều sau chưa ... kinh tế phát sinh ghi sổ kế toán a) Ký hợp đồng chi nhà xưởng triệu đồng b) Hủy hợp đồng 200 triệu c) Chi tiền nhận hợp đồng với khách hàng triệu đồng d) Tất 12) Thanh toán khoản nợ phải thu sẽ:...
 • 4
 • 676
 • 3

Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
... truy cập không trang web riêng uploads bị xóa Trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 2,874
 • 7

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Bài 52: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
... Hạt nhân nguyên tử Z Xđược cấu tạo gồm Z nơtron A prôton A B Hạt nhân nguyên tử Z X cấu tạo gồm Z prôtôn A nơtrôn C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo gồm Z prôton (A - Z) nơtron A Z X A D Hạt nhân nguyên ... kỹ C Số prôtôn hạt nhân số êlectron nguyên tử D Cả A, B, C ọc kỹ úng Cõu Phát biểu sau sai nói cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A Prôtôn hạt nhân mang điện tích +e Sai B Nơtron hạt nhân mang điện ... thỳc Cõu 235 Hạt nhân 92 U có cấu tạo gồm: A 235p v 92n B 92p v 235n Sai Sai C 92p v 143n ỳng D 143p v 92n Sai Cõu Phát biểu sau nói cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A Hạt nhân cấu tạo từ nuclôn...
 • 27
 • 683
 • 0

Xem thêm