Câu hỏi tự luận và đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

Câu hỏi tự luậnđáp án môn Quản trị học

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học
... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương ... tích, lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, ... dù hình thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ đònh hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trò phải sáng tạo đònh quản trò Câu : Chức Năng Và Yêu Cầu Đối...
 • 13
 • 8,059
 • 14

Câu hỏi tự luậnđáp án môn Quản trị học 2

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học 2
... Quản trị vừa khoa học, thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, để quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng ... thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ định hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo định quản trị Câu 3: chưa tìm đc Câu : Cho Biết Tác Dụng ... đến mục tiêu lâu dài tổ chức _ Mục tiêu quản trị trạng thái mong đợi cần phải hệ thống quản trị thời điểm sau thời gian định _ Vai trò mục tiêu quản trị thể mặt : + Mặt tĩnh : xác định cụ...
 • 11
 • 2,322
 • 1

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
... Chí Minh với việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộ LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM Câu :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí ... cán bộ, chống kì thị dân tộc, tự ty dân tộc, dân tộc hẹp hòi Câu 16: Không có quý độc lập, tự hay có quý độc lập tự do? Chứng minh Trả lời: Là người dân đất nước độc lập, ta tìm, đọc, hiểu tự ... độc lập tự chủ dựa vào sức Tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ lực lượng cách mạng tiến giới không ỷ lại trông chờ, mà phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào sức chính, phải đem sức ta để tự giải...
 • 77
 • 3,486
 • 175

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐÁP ÁN MÔN TƯỞNG HCM (Phiên bản 2) pot

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HCM (Phiên bản 2) pot
... phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đôi với hợp tác kinh tế quốc tế Câu 40 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh việc ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Trả lời: Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ ... Người tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng xã hội...
 • 75
 • 484
 • 3

56 câu hỏi tự luận đáp án môn tưởng hcm

56 câu hỏi tự luận và đáp án môn tư tưởng hcm
... đậm đà sắc dân tộc LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM Câu :Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Trả lời: Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ ... tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Trả lời: Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng...
 • 43
 • 1,063
 • 2

Tài Liệu Đề Tài: 56 Câu hỏi tự luận đáp án môn TTHCM

Tài Liệu Đề Tài: 56 Câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM
... nhật tài liệu- Phần mềm thi NEU 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN www.Diachu.ning.com Địa cập nhật tài liệu ... quyền” 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM CHO CÁC LỚP HỌC TẠI NVH PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN www.Diachu.ning.com Địa cập nhật tài liệu ... Địa cập nhật tài liệu ôn thi -Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên NEU Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Điều kiện lịch...
 • 20
 • 122
 • 0

BỘ câu hỏi tự LUẬN đáp án môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

BỘ câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... ? Câu 37.Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39.Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... ta nay? Câu 48.Phân tích nguồn gốc hình thành tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50.Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người ... Người) việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh + Hồ Chí Minh độc lập, tự chủ sáng tạo, có óc phê phán tinh ng sáng suốt việc nghiên...
 • 153
 • 1,201
 • 4

56 câu hỏi tự LUẬN đáp án môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

56 câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mỏc-Lờnin vào Việt Nam, cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Dưới cờ tưởng Hồ Chí Minh, ... www.Diachu.ning.com Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Trả lời: Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hóy nờu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí ... Ngày 3/2/1930, Hồ Chí Minh trở thành nhà tưởng theo nghĩa tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hình thành Có thể tóm tắt nội dung quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo Hồ Chí Minh đường cách...
 • 37
 • 1,101
 • 2

Câu hỏi tự luận đáp án môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu hỏi tự luận và đáp án môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
... lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2: Cấu trúc hệ thống trị nước ta nay? Phân tích vai trò, vị trí Đoàn niên Cộng sản HCM hệ thống trị? *Cấu trúc: - - Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Cộng hoà ... nghĩa Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Năm đoàn thể trị - xã hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, ... dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác phát triển - Về lĩnh vực khác: Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ đối ngoại đảng với đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền đảng...
 • 20
 • 2,422
 • 43

56 câu hỏi tự LUẬN đáp án môn TTHCM

56 câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn TTHCM
... Chí Minh với việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộ LỜI GIẢI CHI TIÊT 56 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TTHCM Câu :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí ... cán bộ, chống kì thị dân tộc, tự ty dân tộc, dân tộc hẹp hòi Câu 16: Không có quý độc lập, tự hay có quý độc lập tự do? Chứng minh Trả lời: Là người dân đất nước độc lập, ta tìm, đọc, hiểu tự ... độc lập tự chủ dựa vào sức Tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ lực lượng cách mạng tiến giới không ỷ lại trông chờ, mà phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào sức chính, phải đem sức ta để tự giải...
 • 99
 • 44
 • 0

56 câu hỏi tự LUẬN đáp án môn tưởng hồ chí minh

56 câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư tưởng hồ chí minh
... ? Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Dưới cờ tưởng Hồ Chí Minh, ... tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Trả lời: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Sau cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng đời, Hồ...
 • 77
 • 93
 • 0

Câu hỏi ôn thi đáp án môn Quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi ôn thi và đáp án môn Quản trị doanh nghiệp
... đoán Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung : A Trực tiếp B Gián tiếp C Bán trực tiếp D Bán gián tiếp Câu 71: Quản ... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thi t mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... khích công nghệ, có công nghệ C Dự đoán công nghệ , có công nghệ , thực công nghệ , khai thác công nghệ , khuyến khích công nghệ D Khuyến khích công nghệ , dự đoán công nghệ , khai thác công nghệ...
 • 43
 • 3,598
 • 1

Những CÂU HỎI trọng tâm ĐÁP ÁN môn Quản Trị Công Nghê pps

Những CÂU HỎI trọng tâm và ĐÁP ÁN môn Quản Trị Công Nghê pps
... dự án công nghệ cao, dự án công nghệ hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt Thông qua hợp đồng CGCN số lượng cán công nhân viên đào tạo mới, đào tạo lại 10637 người.Hợp đồng CGCN dự án mang lại kết đáng ... lựa chọn công nghệ theo hàm lượng công nghệ công suất tối ưu? Theo hàm lượng công nghệ : Khi ta lựa chọc theo CN theo hàm lượng công nghệ ta đánh giá vào đóng góp chung bốn thành phần công nghệ ... chuyên môn kỹ thuật, khả làm chủ máy móc, thiết bị công nghệ đại, đặc biệt trình độ quản lý đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước bước nâng cao rõ rệt Như vậy, việc quản công nghệ...
 • 18
 • 717
 • 12

câu hỏi ôn tập đáp án môn quản trị học

câu hỏi ôn tập và đáp án môn quản trị học
... thiết nhà quản trị phải có? Kỹ kỹ thuật ( hay kỹ chuyên môn ) Kỹ chuyên môn hiểu biết, kiến thức chuyên môn lĩnh vực hoạt động phận nhà quản trị phụ trách Nhà quản trị cần phải có kỹ chuyên môn để ... thông tin quản trị giải thích đặc điểm, nguyên tắc thông tin? NHÀ QUẢN TRỊ Nhiều ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊ Sơ đồ 4.1 Mô hình thông tin quản trị học A, Giải thích đặc điểm, nguyên tắc thông tin: _ Thông ... kiến, tham gia vào trình định quản trị Kỹ tư Kỹ tư khả nhận thúc, phán đoán, hình dung trình bày vấn đề chúng dạng tiềm ẩn hay tương lai Khả nhận thức, phán đoán giúp nhà quản trị có nhìn tổng...
 • 17
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nhiệm và đáp án môn quản trị doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn quản trị tài chínhtrac nghiem va dap an mon quan tri chien luoctrắc nghiệm và đáp án môn quản trị chiến lượcđêcương và đáp án môn quản trị chiến lượccâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm và đáp án hệ quản trị csdltổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị nhân lựctrắc nghiệm đáp án môn quản trị chiến lượctrắc nghiệm có đáp án môn quản trị chiến lượcđề thi có đáp án môn quản trị chiến lượccâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi môcâu hỏi và đáp án môn quản trị tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn đường lốicâu hỏi và đáp án môn quản trị doanh nghiệp111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA