Ôn tập giữa học kì i môn LTVC lớp 4

ÔN tập GIỮA học i môn TIẾNG VIỆT lớp 5

ÔN tập GIỮA học kì i môn TIẾNG VIỆT lớp 5
... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (MT) I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1 ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1 ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ 1...
 • 16
 • 1,728
 • 0

TUYỂN tập 65 đề KIỂM TRA GIỮA học i môn toán lớp 4

TUYỂN tập 65 đề KIỂM TRA GIỮA học kì i  môn toán lớp 4
... cm Hi trung bỡnh mi bn cao bao nhiờu xng- ti- một? Bi 3: Tui m v tui cng li c 41 tui M hn 27 tui Hi m bao nhiờu tui, bao nhiờu tui ? 14 KIM TRA NH Kè GIA HC Kè I MễN: TON - LP Thi gian: 40 phỳt ... thun tin nht: 3 64 + 257 + 136 + 243 Bi 3: Mt trng Tiu hc cú 555 hc sinh S hc sinh trai nhiu hn s hc sinh g i 27 em Hi trng Tiu hc ú cú bao nhiờu hc sinh trai, bao nhiờu hc sinh g i ? 13 KIM TRA ... Ki-lụ-gam go? Bi 4: Tui m v tui cng li c 41 tui M hn 27 tui Hi m bao nhiờu tui, bao nhiờu tui ? 15 KIM TRA NH Kè GIA HC Kè I MễN: TON - LP Thi gian: 40 phỳt Cõu 1: Vit tip vo ch chm a.S 32 703 40 0 c...
 • 77
 • 267
 • 0

Ôn tập thi học I Môn toán 9

Ôn tập thi học kì I Môn toán 9
... ÔN TẬP HỌC KỲ I c/ ( x − 1) I Đ I SỐ A Lý thuyết : Học sách giáo khoa B B i tập : Gi i tập sau : Chứng minh :  2, (x ≥ 2) a/ x − ( x − 2) =   2x ... nhọn n i tiếp (O) vẽ đường cao AD,BE,CF ΔABC (trực tâm H ) , kẻ đường kính AOM a/ C/minh BHCM hình bình hành b/ G i I giao i m HM BC C/minh : OI ⊥ BC AH = OI c/ G i G trọng tâm ΔABC C/minh ... độ // v i đường thẳng y= -3x +6 12/ Xác định hệ số a,b hàm số y=a x+b biết đồ thị qua hai i m A (-1;3) , B(2 ;9) Vẽ đồ thị hàm số ứng v i a,b tìm II HÌNH HỌC A Lý thuyết : Học sách giáo khoa...
 • 4
 • 420
 • 1

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học I (tiết 3)

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học kì I (tiết 3)
... lẩy Kiều ngâm thơ ; t i liên hoan xã, nghe Tị hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp đẽ th i thơ ấu Theo NGUYỄN KH I a) Tìm từ ngữ đoạn thể tình cảm tác giả v i quê ... ngày chợ phiên, dì l i mua cho v i bánh rợm ; đêm nằm v i chú, gác chân lên mà lẩy Kiều ngâm thơ ; t i liên hoan xã, nghe Tị hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp ... hát chèo đ i lúc l i ng i n i chuyện v i Cún Con, nhắc l i kỉ niệm đẹp đẽ th i thơ ấu Theo NGUYỄN KH I a) Tìm từ ngữ đoạn thể tình cảm tác giả v i quê hương b) i u gắn bó tác giả v i quê hương...
 • 13
 • 4,137
 • 14

ôn tập giữa học I

ôn tập giữa học kì I
... 2010 Học vần: Ôn tập Ôn tập âm chữ ghi âm: e, b, v, i, h, ô, ơ, i, a, n, đ, t, th, ư, x, ch, s, ph, ê, ph, d, kh, gh, q, r, qu, o, gi, m, ng, u, ngh, y, tr Ôn tập vần học: ia, ua, oi, ai, i, i, ... tía, voi, đỗ, nghĩ, dê, vẽ, thu, cờ, rễ, bư i, tu i mùa dưa, vây cá, tờ bìa, c i, máy bay, gà m i, th i c i, ng i m i, đ i n i, leo trèo, b i l i, sáo sậu, lau sậy, lư i rìu, bu i t i, kêu g i, phễu, ... ua, oi, ai, i, i, ây, u i, ay, ao, eo, âu, iu, au, êu, ui, i, ư i Ôn tập dấu ghi huyền \ sắc / h i ngã nặng ’ ~ Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Học vần: Ôn tập Ôn tiếng, từ ứng dụng: bê, hồ,...
 • 13
 • 501
 • 0

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du
... m i trường, thường biến đ i có l i cho thân sinh vật -Biến đ i ki u gen -Di truyền -Xuất ngẫu nhiên v i tần số thấp, thường biến đ i có h i cho thân sinh vật M i quan hệ ki u gen, m i trường ki u ... v i i u ki n ngo i cảnh, không di truyền Phân biệt thường biến đột biến Thường biến Đột biến htngocloan@gmail.com® -Biến đ i ki u hình -Không di truyền -Phát sinh đồng loạt, ứng v i i u ki n ... đồng sinh a/Đồng sinh trứng -Trẻ đồng sinh trứng ki u gen nên đồng gi i b/Trẻ đồng sinh khác trứng -Trẻ đồng sinh khác trứng có ki u gen khác nên gi i khác gi i Ý nghĩa: Nghiên cứu trẻ đồng sinh...
 • 7
 • 1,038
 • 44

Bài giảng đề cương ôn tập thi học I môn Sử

Bài giảng đề cương ôn tập thi học kì I môn Sử
... tàn tật , thi t h i vật chất gấp 10 lần so vs chiến tranh gi i thứ Tính chất chiến tranh gi i thứ hai : - Khi Liên Xô chưa tham chiến mang tính chât phi nghĩa - Khi Liên Xô tham chiến, mang ... ; ph i đóng thuế 8/ Những kiện chứng tỏ Chủ nghĩa Tư thắng l i phạm vi toàn gi i vào kỉ XIX: Cách mạng Tư sản thắng l i v i nhiều hình thức khác nhiều khu vực gi i + Mĩ La Tinh: 16 quốc gia Tư ... cục chiến tranh gi i thứ hai : Chiến tranh kết thúc vs thất b i thảm h i phe phát xít Tuy nhiên, toàn nhân lo i ph i hứng chịu hậu thảm khốc chiến tranh : 60 triệu ngư i chết ; 90 triệu ngư i bị...
 • 6
 • 481
 • 4

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 1 doc

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 1 doc
... tiếp tục lên bốc thăm đọc - ọc trả l i câu h i -G i HS đọc trả l i 1, 2 câu h i n i dung đọc -Theo d i nhận xét -G i HS nhận xét bạn vừa đọc trả l i câu h i -Cho i m trực tiếp HS Chú ý: Những HS ... xin Tuốc-gh - Sự thông cảm sâu sắc T i (chú bé), ông nhép cậu bé qua đường ông lão ăn xin lão ăn xin B i 3: -G i HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS tìm đoạn văn có giọng đọc -Dùng ... yêu cầu SGK Hướng dẫn làm tập: -2 HS ng i bàn trao đ i B i 1: -G i HS đọc yêu cầu +Những tập đọc truyện kể -Yêu cầu Hs trao đ i trả l i câu h i có chu i việc liên +Những tập đọc truyện kể? quan...
 • 6
 • 2,731
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 2 pot

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 2 pot
... ngoặc kép - ọc tả cho HS viết -Soát l i, thu b i, chấm tả Hướng dẫn làm tập: B i 1: -G i HS đọc yêu cầu -2 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS thảo luận cặp đ i phát biểu ý -2 HS ng i bàn trao đ i thảo ... lí Việt Nam tiếng tạo thành tên - i n Biên Phủ -Trường Sơn … Tên riêng, tên địa -Viết hoa chữ đầu Lu -I Pa-xtơ lí nước phận tạo thành tên Nếu Xanh Bê-téc-bua phận tạo thành tên gồm Tuốc-ghê-nhép ... phiếu lên bảng Các -Yêu cầu HS trao đ i hoàn thành phiếu nhóm khác nhận xét bổ sung -Kết luận l i gi i -Sửa Các lo i tên riêng Quy tắt viết Ví dụ Tên riêng, tên địa Viết hoa chữ đầu -Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 2,051
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 3 pot

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 3 pot
... vặt - An-đrây-ca An-đrây-ca An-đrây-ca Thể -Mẹ Trầm buồn, xúc động An-đrây- yêu thương ý ca thức trách nhiệm v i ngư i thân, lòng trung thực, nghiêm khắc v i thân Chị em Một cô bé hay n i -Cô ... -H i: +Chủ i m Măng mọc thẳng g i cho em chủ i m gì? + Những truyện kể em vừa đọc khuyên i u gì? -Dặn HS chưa có i m đọc ph i chuẩn bị tốt để tiết sau kiểm tra xem trước tiết -Nhận xét tiết ... -G i HS đọc tên tập đọc truyện kể tuần -Các tập đọc: +Một ngư i trực trang 36 4, 5,6 đọc số trang GV ghi nhanh lên bảng +Những hạt thóc giống trang 46 +N i dằn vặt An-đrây-ca trang 55...
 • 4
 • 2,078
 • 1

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 4 potx

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 4 potx
... … n i cao -Hiền bụt -thuốc đắng dã tật - ớc tr i mùa -Lành đất Tự trọng: - ứng n i trông -Thương chị em -Giấy rách ph i giữ lấy n i ruột lề -M i hở lạnh - i cho sạch, rách cho thơm -Máu chảy ... 1 Gi i thiệu b i: -H i từ tuần đến tuần em học -Hs trả l i chủ i m: chủ i m nào? +Thương ngư i thể thương thân +măng mọc thẳng +Trên đ i cánh ước mơ -Nêu mục tiêu tiết học Hướng dẫn làm tập: ... hợp thêm dấu hai chấm - ánh dấu v i từ dùng v i nghĩa đặc biệt -G i HS lên bảng viết ví dụ: Cô giáo h i: “Sao trò không chịu làm b i? ” Mẹ em h i: -Con học xong chưa? Mẹ em chợ mua nhiều thứ: gạo,...
 • 6
 • 3,486
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 5 doc

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 5 doc
... -Mẹ Cương -Dịu dàng, thương -Vua Mi-đát i u ước vua Mi- -Tham lam biết h i hận -Thần i- ô-ni-dốt đát -Thông minh, biết dạy cho vua Mi-đát học Củng cố – dặn dò: -H i: Các tập đọc thuộc chủ i m ... phấn kh i, thoả mãn ngư i sang hoảng hốt, khẩn cầu, h i hận L i i- ôni-dốt phán : Oai vệ B i 3: -Tiến hành tương tự 2: Nhân vật Tên Tính cách -Nhân vật “t i - chị Đ i giày ba ta màu -Nhân hậu, ... 6 i u ước Văn xu i Vua Mi-đát muốn vật Khoan thai vua Mi- chạm vào biến thành Đ i giọng linh hoạt đát vàng, cu i hiểu: phù hợp v i tâm trạng ước muốn tham lam không thay đ i vua: từ mang lại...
 • 5
 • 2,823
 • 3

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC I TIẾT 6 potx

Tiếng Việt lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TIẾT 6 potx
... -G i HS lên bảng viết từ tìm -2 HS ng i bàn thảo luận, tìm từ -G i HS bổ sung từ thiếu vào giấy nháp -Kết luận l i gi i - HS lên bảng viết, HS viết lo i từ -Viết vào tập Từ đơn Dư i, tầm, cánh , ... biết +Những cảnh đẹp cho thấy đất nước i u đất nước ta? ta bình, đẹp hiền hoà B i 2: -G i HS đọc yêu cầu -2 HS đọc thành tiếng -Phát phiếu cho HS Yêu cầu HS thảo luận -2 HS ng i bàn trao đ i ... thành phiếu Nhóm làm xong trước dán thành phiếu phiếu lên bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung -Nhận xét, kết luận phiếu -Chữa Tiếng a Tiếng có vần ao Âm đầu Vần Thanh ao Ngang d ư i tầm t b Tiếng...
 • 5
 • 3,535
 • 7

Giáo án: Tiếng Việt tuần 10 tiết 1 ÔN TẬP GIỮA HỌC I (KNS)

Giáo án: Tiếng Việt tuần 10 tiết 1 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (KNS)
... 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 10 0 ... 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 10 0 ... tháng năm 2 01 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 10 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (MT) I MỤC TIÊU : kiến thức: Đọc tr i chảy lưu loát tập đọc học; tốc...
 • 16
 • 770
 • 2

ÔN tập CUỐI học i môn TIẾNG VIỆT lớp 5

ÔN tập CUỐI học kì i môn TIẾNG VIỆT lớp 5
... Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I (KNS) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Đọc tr i chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 110 tiếng/ phút; biết đọc diễn ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : Kiến thức : Đọc tr i chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 110 tiếng/ ... Tiếng Việt tuần 18 tiết ÔN TẬP CU I HỌC KÌ I Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà (KNS) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức văn viết thư Kỹ : Viết thư gửi...
 • 16
 • 415
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giữa học kì i môn toán lớp 4ôn tạp giữa học kì 1 tiết 2 lớp 4ôn tập giữa học kì 1 tiết 3 lớp 4ôn tập giữa học kì 1 tiết 5 lớp 4 potxôn tập giữa học kì 1 tiết 6 lớp 4tiếng việt 5 ôn tập giữa học kì i tiết 3đề cương ôn tập thi học kì i môn tiếng anh lớp 17tiếng việt lớp 4 ôn tập giữa học kì i tiết 6 potxôn tập giữa học kì i tiết 1tiết 10 ôn tập giữa học kì iôn tập giữa học kì iôn tập giữa học kì i tiết 2tập đọc ôn tập giữa học kì i tiết 1chính tả ôn tập giữa học kì i tiết 2luyện từ và câu ôn tập giữa học kì i tiết 5chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả