Mở rộng vốn từ ước mơ bài LTVC lớp 4

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ ước

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 9 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ ước mơ
... đầu tiếng ước M: ước muốn b) Bắt đầu tiếng M: ước - Từ nghĩa với từ ước bắt đầu tiếng ước: ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng - Từ nghĩa với từ ước bắt đầu tiếng mơ: ước, ... vọng, ước, mộng, màng, … Bài 3, 4: *Những ước đánh giá cao: ước đẹp đẽ, ước cao cả, ước lớn, ước đáng *Những ước đánh giá không cao: ước nho nhỏ *Những ước bị ... đẹp đẽ ước viển vông ước nho nhỏ ước cao ước kì quặc ước lớn ước dại dột ước đáng -> Đó -> Đó ước -> Đó ước vươn lên làm việc có ích cho người TaiLieu.VN ước giản...
 • 25
 • 276
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ ước

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ ước mơ
... lời giải Đánh giá cao: ước đẹp đẽ, ước cao cả, ước lớn, ước lớn, ước đáng Đánh giá không cao :ước nho nhỏ Đánh giá thấp: ước viễn vong, ước kì quặc, ước dại dột -1 ... thành tiếng ước phiếu đầy đủ -Kết luận từ Bắt đầu tiếng Ước mơ, ước muốn, ước, ước ao, ước mong, tưởng, ước vọng mộng Lưu ý: Nếu HS tìm từ : ước hẹn, ước đoán, ước ngưyện, màng…GV ... Trung thu độc lập, ghi tìm từ vào nháp từ ngữ đồng nghĩa với từ ước -Gọi HS trả lời -Mong ước có nghĩa gì? -Đặt câu với từ mong ước -Các từ: tưởng, mong ước -Mong ước : nghĩa mong muốn thiết...
 • 6
 • 417
 • 0

Mở rộng vốn từ "Ước mơ" lớp 4

Mở rộng vốn từ
... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài : Tìm thêm từ nghĩa với từ ước mơ: a) Bắt đầu tiếng ước M: ước muốn b) Bắt đầu tiếng mơ M: mơ ước Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Luyện từ câu: Mở rộng vốn ... năm 2008 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài 4: Nêu ví dụ minh họa loại ước mơ nói Trò chơi: Ước mơ muôn màu Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài ... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài 5: Em hiểu thành ngữ sau: a)Cầu ước thấy b)Ước Đạt điều mơ ước Đạt điều mong ước Thứ tư ngày 15 Luyện từ câu: tháng 10 năm 2008 Mở rộng vốn từ : Ước...
 • 15
 • 2,830
 • 7

Mở rộng vốn từ ước

Mở rộng vốn từ ước mơ
... tiếng ước M: ước muốn b) Bắt đầu tiếng M: ước -Từ nghĩa với từ ước bắt đầu tiếng ước: ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng -Từ nghĩa với từ ước bắt đầu tiếng mơ: ước, tưởng, ... từ câu Mở rộng vốn từ : ước Đánh giá cao Đánh giá không cao ước đẹp đẽ ước cao ước lớn ước đáng ước nho nhỏ Đánh giá thấp ước viển vông ước kì quặc ước dại dột Thứ hai ... tưởng, mộng Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : ước Bài 3: Ghép thêm vào sau từ ước từ ngữ thể đánh giá: - Đánh giá cao M: Ước cao đẹp - Đánh giá không cao M: Ước...
 • 16
 • 631
 • 10

MO RONG VON TU UOC MO

MO RONG VON TU UOC MO
... Cột B Mong muốn điều có c)Ước trái mùa Không yên tâm với điều có mà mong muốn điều người khác có Mong ước điều cũngđược đáp ứng d) Đứng núi trông núi Mong ước điều ý b)Ước Mẫu: Phóng viên: Trong ... hợp? Cột A a)Cầu ước thấy b)Ước c)Ước trái mùa Cột B Mong muốn điều có Không yên tâm với điều có mà mong muốn điều người khác có Mong ước điều ý Mong ước điều cũngđược d) Đứng núi trông núi đáp ứng ... ngát vàng thơm, với nông trường to lớn , vui tư Trăng đêm sáng quá! Trăng mai sáng Anh mừng cho em mong ước ngày mai Tết Trung vui Tết Trung thu độc lập anh thu tươi đẹp đến với em Thứ hai ngày15...
 • 12
 • 601
 • 7

LOP4Mo rong von tu Uoc mo

LOP4Mo rong von tu Uoc mo
... tập đọc Trung thu độc lập là: mong ước, mơ tưởng Là mong hiểu tưởng tượng Em mỏi mong ước điều mong gì? đạt có nghĩa mỏi tương lai Là mong muốn thiết thaEm hiểu mơtrong điều tốt đẹp tưởng nghĩa ... Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài 2: Những từ nghĩa với ước mơ: Bắt đầu tiếng ước ước mơ,ước muốn, ước mong, ước ao, ước vọng Bắt đầu tiếng mơ mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ ... rộng vốn từ : Ước mơ Bài 5: Em hiểu thành ngữ sau: a)Cầu ước thấy b)Ước Đạt điều mơ ước Đạt điều mong ước Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ c)Ước trái mùa d)Đứng núi trông núi Muốn điều trái...
 • 12
 • 373
 • 6

Mo rong von tu: Uoc mo - lop 4

Mo rong von tu: Uoc mo - lop 4
... từ ước mơ - Những từ nghĩa với từ ước mơ tập đọc Trung thu độc lập là: mong ước, mơ tưởng Em hiểu mong ước có nghĩa gì? mong ước có nghĩa mong muốn thiết tha điều tốt đẹp tư ơng lai - Em đặt câu ... Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Ước mơ Bài 4: Nêu ví dụ minh họa loại ước mơ nói - Ước mơ đánh giá cao - Ước mơ đánh giá không cao - Ước mơ bị đánh giá thấp - Đó ước mơ vươn lên làm việc có ích cho ... mơ Bài 3: Ghép thêm vào sau từ ước mơ từ ngữ thể đánh giá: - Đánh giá cao M: ước mơ cao đẹp - Đánh giá không cao M: ước mơ bình thường - Đánh giá thấp M: ước mơ tầm thường (Từ ngữ để chọn: đẹp...
 • 14
 • 1,070
 • 6

Gián án Mở rộng vốn từ: Ước

Gián án Mở rộng vốn từ: Ước mơ
... dột, đáng ) Đánh giá cao M: ước cao đẹp, ước đẹp đẽ, ước cao cả, ước lớn, ước đáng Đánh giá không cao M: ước bình thường ước nho nhỏ Đánh giá thấp M :ước tầm thường, ước ... tiếng M: ước Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 2: Những từ nghĩa với từ ước mơ: a Bắt đầu tiếng ước : ước muốn ước mơ, ước mong, ước vọng, ước ao, ước ... vông, ước kì quặc, ước dại dột Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Vở tập: Bài tập Đánh giá cao M: ước cao đẹp, ước đẹp đẽ, ước cao cả, ước mơ...
 • 16
 • 465
 • 6

Tài liệu Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC docx

Tài liệu Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ docx
... +Đánh giá cao: ước đẹp đẽ , ước cao cả, ước lớn, ước đáng Đánh giá không cao là: ước nho nhỏ Đánh giá thấp là: ước viển vông, ước kì quặc, ước dại dột Gọi HS đọc HS thảo ... tiếng ướclà: ước muốn , ước ao, ước mong, ước vọng Bắt đầu tiếng :mơ ước, tưởng mộng HS đọc 1HS đọc bài3 Thảo luận nhóm đôi HS thảo luận cặp đôi HS viết vào +Đánh giá cao: ước đẹp ... thầm với từ ước +mơ tưởng , mong ước Hỏi : mong ước có nghĩa gì? +Mong ước có nghĩa mong muốn Đặt câu với từ mong ước thiết tha điều tốt đẹp tương lai +Mơ tưởng nghĩa gì? +Em mong ước bà em...
 • 4
 • 417
 • 2

Giáo án luyện từ và câu " Mở rộng vốn từ ước " pot

Giáo án luyện từ và câu
... thêm vào sau từ ước từ ngữ thể đánh giá: a) Đánh giá cao M: ước cao đẹp ước đẹp đẽ ước cao ước lớn ước đáng b) Đánh giá không cao M: ước bình thường ước nho nhỏ c) Đánh ... ngày 19 tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu ƯỚC MƠ Tìm thêm từ nghĩa với từ ước : a) Bắt đầu tiếng ước: ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong , ước vọng b) Bắt đầu tiếng mơ: ước, mộng, tưởng ... Chọn phương án đúng: Dòng sau gồm từ ngữ thể đánh giá cao ? A ước đẹp đẽ, ước nho nhỏ, ước dại dột B ước đáng, ước cao cả, ước lớn C ước cao cả, ước kì quặc, ước đẹp đẽ...
 • 12
 • 326
 • 1

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC potx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ potx
... tìm từ vào nháp từ ngữ đồng nghĩa với từ ước -Các từ: tưởng, mong ước -Gọi HS trả lời -Mong ước : nghĩa mong muốn thiết -Mong ước có nghĩa gì? tha điều tốt đẹp tương lai - ặt câu với từ ... -Tiết luyện từ câu hôm giúp em -Lắng nghe củng cố mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Ước b Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Gọi HS đọc đề -1 HS đọc thành tiếng -2 HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm -yêu ... tưởng, ước vọng ước ngưyện, màng…GV giải nghĩa ước, ước ao, ước mong, Lưu ý: Nếu HS tìm từ : ước hẹn, ước đoán, Ước mơ, ước muốn, mộng Ước đóan:đoán trước điều Ước nguyện: mong muốn Mơ...
 • 7
 • 2,905
 • 3

Mở rộng vốn từ: Ước

Mở rộng vốn từ: Ước mơ
... đầu tiếng : M : ước Bài : Tìm thêm từ nghĩa với ước : a/ Bắt đầu tiếng ước : M : ước muốn , ước , ước ao , ước mong, ước vọng , b/ Bắt đầu tiếng : M : ước , tưởng, mộng ... từ ước từ ngữ thể đánh giá : Đánh giá cao M : ước cao đẹp, ước đẹp đẽ, ước đáng , ước cao Đánh giá không cao M : ước bình thường ,ước nho nhỏ Đánh giá thấp M : ước tầm ... câu Bài : Ước Bài : Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với ước Từ nghĩa với ước có : tưởng, mong ước Bài : Tìm thêm từ nghĩa với ước : a/ Bắt đầu tiếng ước : M : ước muốn...
 • 9
 • 209
 • 0

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm - Bài giảng điện tử lớp 4
... trường Bài tập : Chọn từ thích hợp từ sau để điền anh dũ g, dũng cảm dũ g mã hh vào chỗ trống : anh dũnng dũng cảm, dũnngmãnnh - … ……… bênh vực lẽ phải -khí thế……………………… - hi sinh………………………… Bài ... Bài cũ Đặt câu kể Ai ? Xác đònh chủ ngữ, vò ngữ câu kể vừa tìm Thứ năm ngày 11 tháng năm 2010 Luyện từ câu 1.) Bài tập : Tìm từ nghóa từ trái nghóa với từ dũng cảm M : - Từ nghóa ... tập gan vàng sắt, vào sinh tử Anh Nguyễn Văn Trỗi người gan vàng sắt  Chò Võ Thò Sáu người gan vàng sắt  Bộ đội ta người gan vàng sắt  Bác vào sinh tử chiến trường  Chú đội vào sinh tử nhiều...
 • 21
 • 2,557
 • 0

Mo rong von tu Uoc mo

Mo rong von tu Uoc mo
... mừng cho em mong ước vui Tết Trung thu độc lập anh mong ước ngày mai Tết Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: ước mơ H? Em hiểu mong ước có nghĩa gì? Mong ước mong muốn ... 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ước mơ Hoạt động nối tiếp * Các từ nghĩa với từ ước mơ: - mong ước, ước mong, ước muốn, ước ao, ước vọng - mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng * Giá trị ước mơ - Ước mơ đánh ... gì? Mong ước mong muốn thiết tha điều tốt đẹp tương lai H? Em hiểu mơ tưởng có nghĩa gì? Mơ tưởng mong mỏi tưởng tượng điều muốn đạt tương lai Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng...
 • 12
 • 165
 • 0

Mở rộng vốn từ : Ước

Mở rộng vốn từ : Ước mơ
... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ Ước Mở rộng vốn từ : : Ước Bài 1: Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước Bài 2: Tìm thêm từ nghĩa với từ ước : a) Bắt đầu tiếng ước M: ước ... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước Bài 1: Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước Bài 2: Tìm thêm từ nghĩa với từ ước : a) Bắt đầu tiếng ước M: ước muốn b) Bắt đầu tiếng ... Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước Bài 1: Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước Bài 2: Tìm thêm từ nghĩa với từ ước : a) Bắt đầu tiếng ước M: ước muốn b) Bắt đầu tiếng mơ...
 • 14
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mo rong von tu do choi tro choi lop 4mở rộng vốn từ dũng cảm tuần 25 lớp 4giáo án lớp 4 môn tiếng việt bài mở rộng vốn từ ; ước mơluyện mở rộng vốn từ ước mơ động từmở rộng vốn từ ước mơtiết 17 mở rộng vốn từ ước mơmở rộng vốn từ ước mơ trang 87mở rộng vốn từ quyền và bổn phận lớp 5mở rộng vốn từ truyền thống tuần 27 lớp 5mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường lớp 5sáng kiến kinh nghiệm mở rông vốn từ về gia đình của lớp 3 ở tiểu họcltvc bai mo rong von tu ; y chi nghi lucltvc bài mở rộng vốn từ bảo vệ môi trườngltvc bai ;mo rong von tu cong danltvc lop 2 bai mo rong von tu ve cay coiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học