mô hình quá trình phản ứng của khách hàng theo aida và trình bày các quảng cáo nhằm mục tiêu theo các cấp độ của aida

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
... Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp hướng dẫn cần thiết sử dụng đĩa CD Thư mục Word : chứa file định dạng doc Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Pdf: chứa file định dạng pdf Luận văn/Tiểu luận tốt ... … 3.2 … • Luận văn/Tiểu luận phải đóng bìa (bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng) sau chỉnh sửa theo ý kiến góp ý hội đồng bảo vệ Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Gáy Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp ghi ... văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Resource: tài liệu tham khảo, phần mềm sử dụng cho Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Source: kết chương trình, vẽ thực Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp (Mẫu trang...
 • 7
 • 2,599
 • 6

Nghiên cứu sơ đồ công nghệ phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC nhà máy lọc dầu dung quất

Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC  nhà máy lọc dầu dung quất
... Chương trình bày nh ng ki n th c lý thuy t v trình FCC, Ph n m m ph ng ProII nghiên c u c th phân xư ng RFCC c a nhà máy l c d u Dung Qu t Chương – MÔ PH NG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH S N PH M RFCC DUNG ... n c a phân xư ng sau Đó n i dung ñư c trình bày ñ án: « Nghiên c u ñ công ngh ph ng trình tách phân ño n s n ph m c a phân xư ng FCC - Nhà máy l c d u Dung Qu t » Đ i tư ng ph m vi nghiên ... a ch n hình nhi t ñ ng 1.2.2.4 Các bư c xây d ng m t ñ công ngh chương trình PRO/II 1.3 Phân xư ng RFCC c a nhà máy l c d u Dung Qu t 1.3.1 Gi i thi u v nhà máy Nhà máy l c d u Dung Qu...
 • 24
 • 1,465
 • 8

Tài liệu Chương 2: hình quá trình - phần I pdf

Tài liệu Chương 2: Mô hình quá trình - phần I pdf
... N i dung chương 2.1 2.2 2.3 2.4 Gi i thiệu chung Các dạng hình toán học hình hóa lý thuyết hình hóa thực nghiệm Chương 2: hình trình © 2006 - HMS 2.1 Gi i thiệu chung hình hình ... vào i u khiển biến ₫ược i u khiển, biến vào-ra ₫ược biểu diễn ₫ i lượng vô hướng — hình ₫a biến: Nhiều biến vào i u khiển hoặc/và nhiều biến ra, biến vào-ra ₫ược biểu diễn dạng vector Chương ... Chương 2: hình trình © 2006 - HMS Các dạng hình toán học (tiếp) hình tham số hằng/ hình tham số biến thiên: — hình tham số : tham số hình không thay ₫ i theo th i gian — hình...
 • 58
 • 561
 • 0

Tài liệu Chương 2: hình quá trình phần II ppt

Tài liệu Chương 2: Mô hình quá trình phần II ppt
... thống)! Chương 2: hình trình – 2.4 hình hóa thực nghiệm © 2006 - HMS 11 2.4.1 Nhận dạng dựa ₫áp ứng ₫ộ Chương 2: hình trình – 2.4 hình hóa thực nghiệm © 2006 - HMS 12 Xấp xỉ hình ... phương pháp xác Chương 2: hình trình – 2.4 hình hóa thực nghiệm © 2006 - HMS 13 Phương pháp kẻ tiếp tuyến hình FOPDT: ˆ G( s ) = k e − Ls + Ts Chương 2: hình trình – 2.4 hình hóa thực ... HMS 14 Ví dụ trình hình lý tưởng G( s) = hình ước lượng: ˆ G( s ) = ( s + 1)5 e −2.2s + 3.25s ——— hình lý tưởng, — — hình ước lượng Chương 2: hình trình – 2.4 hình hóa thực...
 • 40
 • 523
 • 1

Tài liệu Điều khiển quá trình - Chương 2: hình quá trình - phần pptx

Tài liệu Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô hình quá trình - phần pptx
... quan qui trình hình hóa Đặt toán hình hóa Phân chia thành trình Xây dựng hình thành phần Kết hợp hình thành phần Phân tích kiểm chứng hình Chương 2: hình trình © 2006 - HMS Phương ... số hình Chương 2: hình trình © 2006 - HMS 2.2 Các dạng hình toán học hình tuyến tính /Mô hình phí tuyến: — hình tuyến tính: Phương trình vi phân tuyến tính, hình hàm truyền, ... — hình tham số rải: tham số hình phụ thuộc vị trí, biểu diễn hình (hệ) phương trình vi phân ₫ạo hàm riêng hình liên tục /mô hình gián ₫oạn Chương 2: hình trình © 2006 - HMS 2.3 Mô...
 • 98
 • 596
 • 7

hình cấu trúc phân tử của một số chất vô cơ ứng dụng trong giảng dạy hoá học phổ thông

Mô hình cấu trúc phân tử của một số chất vô cơ và ứng dụng trong giảng dạy hoá học phổ thông
... trúc hình học phân tử cách hệ thống, khoa học để giảng dạy tốt chương liên kết hoá học 10 trường THPT chọn đề tài: hình cấu trúc phân tử số chất ứng dụng giảng dạy hoá học phổ thông Nội ... Thuyết VB cấu trúc phân tử chất theo VB - Khai thác hình cấu trúc phân tử số chất Internet - ứng dụng giảng dạy hoá học phổ thông Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thành – K30A Hoá Chương ... nguyên tử F Phân tử IF7 có dạng lưỡng tháp ngũ giác Hình 3.30 – Cấu trúc phân tử IF7 không gian Cấu trúc hình học số hợp chất tổng kết thành bảng số dạng hình học phân bố không gian phân tử vô...
 • 73
 • 918
 • 2

Nghiên cứu về một số hình phát triển phần mềm của các công ty lớn ở việt nam một số bài toán ứng dụng

Nghiên cứu về một số mô hình phát triển phần mềm của các công ty lớn ở việt nam và một số bài toán ứng dụng
... dụng, làm ứng dụng trở nên “chậm” cách thông thường • Việc phát triển ứng dụng phức tạp 3) hình đa tầng Page 13 Kiến trúc đa tầng phần mềm kiến trúc mà phần mềm chia thành nhiều phần khác ... • Đơn giản, dễ sử dụng • Hiệu suất sử dụng lớn, truy xuất liệu nhanh • Thích hợp sử dụng toán vừa lớn III Sự khác hình lập trình 1) hình lớp hình lớp thông thường hình mà chương trình ... • Việc phát triển ứng dụng phức tạp Page 14 KẾT LUẬN: Từ kết so sánh trên, ta nhận thấy rằng: hình lớp hình đa tầng hình có ưu điểm vượt trội hẳn Tuy nhiên hình ba lớp hình đáng...
 • 30
 • 326
 • 0

Xây dựng phần mềm phỏng quá trình truyền nhiệt báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Xây dựng phần mềm mô phỏng quá trình truyền nhiệt báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập tổng hợp tài liệu sở lý thuyết trình truyền nhiệt Nghiên cứu hình toán tính trình truyền nhiệt qua vách Xây dựng phần mềm tính toán trình truyền nhiệt IV XÂY DỰNG MÔ ... trình truyền nhiệt ổn định 12 Phụ lục 2: Code cho trình truyền nhiệt không ổn định 14 XÂY DỰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Quá trình truyền ... toán, xử lý số liệu trình truyền vận, hóa lý, hóa học … mà hạn chế tính trực quan trình Thế nên việc xây dựng phần mềm diễn biến trình công nghệ, đặc biệt trình truyền nhiệt cách trực quan...
 • 22
 • 477
 • 1

KIỂM TRA sự PHÙ hợp HÌNH QUÁ TRÌNH NHẬT ký sự KIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT lại

KIỂM TRA sự PHÙ hợp mô HÌNH QUÁ TRÌNH và NHẬT ký sự KIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT lại
... phƣơng pháp phát lại toán kiểm tra phù hợp hình trình nhật kiện Hình 2.5: Ý tưởng phương pháp phát lại Phương pháp phát lại: Phương pháp sử dụng nhật kiện hình trình liệu đầu vào Nhật ... thuyết trình bày chương, xin phát biểu toán kiểm tra phù hợp hình trình nhật kiện phương pháp phát lại sau:  Đầu vào: hình trình nhật kiện có  Đầu ra: Những độ đo đánh giá phù hợp ... 25 Hình 2.6: Quá trình phát lại dấu vết ABDEA 26 Ví dụ thể trình phát lại dấu vết nhật kiện L2 hình M1, m số đếm thẻ thiếu trình phát lại, r số đếm thẻ lại hình trình trình phát lại...
 • 63
 • 101
 • 0

nghiên cứu phát triển công nghệ tái sinh năng lượng từ rác đô thị tp.hcm bằng các hình thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor) quy pilot- thiết bị

nghiên cứu phát triển công nghệ tái sinh năng lượng từ rác đô thị tp.hcm bằng các mô hình thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor) quy mô pilot- thiết bị
... Nguyễn Thị Kim Yến - VITTEP iii TĨM TẮT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ TÁI SINH NĂNG LƯỢNG TỪ RÁC THẢI ĐƠ THỊ TP.HỒ CHÍ MINH BẰNG CÁC MƠ HÌNH THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SINH HỌC (BIOREACTOR) QUY ... 109 xv QUY T TỐN KINH PHÍ Đề tài: Nghiên cứu, phát triển cơng nghệ tái sinh lượng từ rác thải thị TP Hồ Chí Minh mơ hình thiết bị phản ứng sinh học (Bioreactor) quy mơ pilot Chủ nhiệm: TS Trần ... 46.000.000 xvi PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển cơng nghệ tái sinh lượng từ rác thị TP Hồ Chí Minh mơ hình thiết bị phản ứng sinh học (Bioreactor) quy mơ pilot Chủ nhiệm đề tài: TS Trần...
 • 174
 • 197
 • 0

CON GÀ QUA ĐƯỜNG ,PHẢN ỨNG CỦA CÁC NHÀ TOÁN HỌC

CON GÀ QUA ĐƯỜNG ,PHẢN ỨNG CỦA CÁC NHÀ TOÁN HỌC
... DESCARTES) * Toán học cánh cửa chìa khóa để qua đường an toàn (ROGER BACON) * Giá trị qua đường mà sau qua đường giữ phận (I.N.HERSTEIN) * Đừng lo lắng khó khăn bạn gặp phải Toán học Tôi dám băng ... con có tinh thần HÌNH HỌC qua đường thành công thu cường lực hoàn toàn mẻ (BLAISE PASCAL) * Mọi cách qua đường có bàn tay hướng dẫn Toán học, có người đường khác (CHARLES DARWIN) * Toán học ... băng qua đường, gặp nhiều khó khăn bạn (ALBERT EINSTEIN) * Toán học có cội rễ sâu xa đời sống hàng ngày tảng cách tìm để băng qua đường (N.A.Court) * Không có hủy hoại thói quen tiếp nhận đường...
 • 2
 • 84
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện hình marketing hiện đại đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình marketing hiện đại đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
... t Marketing hi i v i d ch v doanh nghi p - - doanh l c kh c th c hi n h - D n - :C - Marketing N N - 4: Marketing N V MARKETING HI 1.1 I ng hi u bi t chung v Marketing 1.1.1 m chung v marketing ... - Marketing Nam (BIDV) ba Marketing M Gi Marketing hi P i hi u qu th c hi n iv pt uT Tri n Vi t Nam : ch k t vi : vi c th c hi n ph m d ch v t c ti ch n m u ch t p trung t i khu v H s ho ch marketing ... c u th 1.2 Marketing hi Quan ni m Marketing hi ng nh t i c bi u di n theo bi sau: Ngu n: www .marketing9 1.com Maketing hi i 14 Marketing th k n p r c P truy n th ng c P Nh ng n l c Marketing s...
 • 100
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình bày các cấp độ của sản phẩmmô hình quá trình phát triển phần mềmmô hình quá trình phần imô hình quá trình phần iimô hình quá trình truyền thôngmô hình quá trình giao tiếpmô hình quá trình mua sắmmô hình quá trình truyền thông marketingmô hình quá trình quản trị chiến lượcmô hình quá trình xử lý thông tinmô hình quá trình quản lý marketingmô hình quá trình truyền thông đại chúng theo h lasswellmô hình quá trình đào tạomô hình quá trình kinh doanh bằng biểu đồ hoạt động activity diagramsmô hình quá trình kdd lặp ccg98PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học