Luận văn Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)
... Sản Nhân Tạo 17 4.1.1 Kết nuôi vỗ ếch bố mẹ 17 4.1.2 Thí nghiệm cho ếch Thái Lan sinh sản 19 4.2 Các Hình Thức Cho Ếch Thái Lan Sinh Sản 4.2.1 So sánh phương thức cho sinh sản 4.2.2 Sinh sản nhân ... Nghiệm thức A: Sinh sản tự nhiên Nghiệm thức B: Tạo mưa nhân tạo Nghiệm thức C: Sinh sản nhân tạo tiêm LH – RHa 3.3.4.2 Thí nghiệm Sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan dùng kích thích sinh sản tiêm chất ... kích thích sinh sản Ếch bố mẹ tham gia sinh sản 100% tiêm chất kích thích sinh sản Tỷ lệ thụ tinh ếch Thái Lan dao động từ 8% đến 88,7% cho ếch sinh sản nhân tạo Tỷ lệ thụ tinh ếch Thái Lan cao...
 • 54
 • 1,195
 • 8

ĐỀ TÀI: Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (ranna tigerina tigrina)

ĐỀ TÀI: Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan (ranna tigerina tigrina)
... khiển học kỹ thuật đại Ngay từ buổi đầu tiên, điều khiển mờ đem lại ngạc nhiên đáng kể hoàn toàn trái với tên gọi nó, kỹ thuật điều khiển đồng nghóa với độ xác khả thực Tuy ngành kỹ thuật điều ... mãn mệnh đề kết luận giá trò đầu y Biểu diễn hệ số thỏa mãn mệnh đề q y tập mờ B’ sở với B mệnh đề hợp thành ánh xạ µA(x0) → µB’(y) Mô tả mệnh đề hợp thành: Ánh xạ µA(x0) → µB’(y) mệnh đề hợp thành ... hai mệnh đề Ký hiệu mệnh đề (1.23a) p (1.23b) q mệnh đề hợp thành p ⇒ q (từ p suy q), hoàn toàn tương xứng với luật điều khiển (mệnh đề hợp thành điều kiện) NẾU χ = A THÌ γ = B Trong mệnh đề p gọi...
 • 200
 • 266
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan
... Sản Nhân Tạo 17 4.1.1 Kết nuôi vỗ ếch bố mẹ 17 4.1.2 Thí nghiệm cho ếch Thái Lan sinh sản 19 4.2 Các Hình Thức Cho Ếch Thái Lan Sinh Sản 4.2.1 So sánh phương thức cho sinh sản 4.2.2 Sinh sản nhân ... Nghiệm thức A: Sinh sản tự nhiên Nghiệm thức B: Tạo mưa nhân tạo Nghiệm thức C: Sinh sản nhân tạo tiêm LH – RHa 3.3.4.2 Thí nghiệm Sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan dùng kích thích sinh sản tiêm chất ... kích thích sinh sản Ếch bố mẹ tham gia sinh sản 100% tiêm chất kích thích sinh sản Tỷ lệ thụ tinh ếch Thái Lan dao động từ 8% đến 88,7% cho ếch sinh sản nhân tạo Tỷ lệ thụ tinh ếch Thái Lan cao...
 • 54
 • 1,206
 • 3

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Ở TRUNG TÂM GIỐNG CASEAMEX – TP CẦN THƠ potx

LUẬN VĂN: KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Ở TRUNG TÂM GIỐNG CASEAMEX – TP CẦN THƠ potx
... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN PHẠM THẾ HIỂN KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) TRUNG TÂM GIỐNG CASEAMEX TP CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN ... Học Cần Thơ 53 trang Nguyễn Văn Kiểm, 2004 Kỹ thuật sản xuất giống 189 trang Khoa Thủy Sản Đại Học Cần Thơ Nguyễn Chung, 2007 Kỹ thuật sinh sản nuôi Tra Nhà xuất nông nghiệp, 142 trang ... thích tra sinh sản nhân tạo trung tâm giống Caseamex Tp Cần Thơ đồng thời nâng cao kỹ nghề nghiệp cho sinh viên Nội dung nghiên cứu: Nội dung đề tài nghiên cứu là: Kỹ thuật nuôi vỗ bố...
 • 49
 • 576
 • 1

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo Ếch trái vụ pot

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo Ếch trái vụ pot
... (chết) Do giai đoạn phải tạo môi trường thật tự nhiên, tốt sử dụng bèo hoa dâu để ổn định môi trường nhiệt độ cho nòng nọc phát triển - Theo anh Hậu, thời điểm nuôi ếch có khả cho giá cao vào ... nuôi thời điểm ếch hay bị bệnh: Mù mắt, ghẻ số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa… Nếu gặp phải trường hợp bà liên hệ số điện thoại 0989.706192 (gặp anh Võ Xuân Hậu) hay mang mẫu ếch, nước đến...
 • 2
 • 230
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá hồi vân (oncorhynchus mykiss) tại trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh thác bạc sapa lào cai

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá hồi vân (oncorhynchus mykiss) tại trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh thác bạc  sapa  lào cai
... s n nhân t o h i vân (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) t i Trung tâm nghiên c u nư c l nh Thác B c Sa Pa - Lào Cai" , v i hy v ng s ñóng góp s khoa h c cho vi c nghiên c u sinh s n nhân ... Châu, Lào Cai Tuyên Quang (Ngu n thông tin cán b ñ tài) M t s k thu t sinh s n nhân t o h i vân V i s thành công vi c nghiên c u sinh s n nhân t o h i vân nư c, FAO ñã ñưa quy trình sinh ... thành th c sinh s n nhân t o h i vân ñang ñư c th c hi n t i Trung tâm nghiên c u nư c l nh Sapa t năm 2008 - 2010 Mùa sinh s n năm 2008 - 2009, ñ tài ñã s n xu t ñư c 17 v n c 0,1 -...
 • 68
 • 592
 • 0

Luận văn nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương cá quế (siniperca chuatsi basilewsky, 1855) giai đoạn từ cá bột lên cá hương tại thuỷ nguyên hải phòng

Luận văn nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương cá quế (siniperca chuatsi basilewsky, 1855) giai đoạn từ cá bột lên cá hương tại thuỷ nguyên  hải phòng
... thu ñư c v ương giai ño n b t lên hương ñi u ki n thí nghi m Th y Nguyên – H i Phòng Giai ño n ương t b t lên hương s d ng th c ăn b t c a loài (cá trôi, mè, tr m) ương 21 ngày, ... t t giai ño n Do v y, ñã tìm hi u nghiên c u v n ñ v i ñ tài Nghiên c u k thu t sinh s n nhân t o ương qu (Siniperca chuatsi Basilewsky, 1855) giai ño n t b t lên hương t i Thu Nguyên ... ương t b t lên hương ñư c ti n hành 21 ngày tu i (trong th i gian t gi a tháng năm ñ n ñ u tháng 6) K t qu ương b t lên hương ñư c th hi n b ng sau B ng 4.8: K t qu ương lên hương...
 • 64
 • 616
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cá sặc rằn (Trixchogaster Pectoralic Regan)

Tìm hiểu kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cá sặc rằn (Trixchogaster Pectoralic Regan)
... trình sản xuất giống sặc rằn -Kỹ thuật chọn bố mẹ -Kỹ thuật xử lý nước cho đẻ - Kỹ thuật ấp trứng Qui trình ương giống - Kỹ thuật Cải tạo ao ni - Kỹ thuật Xử lý nước - Kỹ thuật thả giống ... sản xuất giống sặc rằn - Kỹ thuật chọn bố mẹ - Kỹ thuật xử lý nước cho đẻ - Kỹ thuật ấp trứng Qui trình ương giống - Kỹ thuật Cải tạo ao ni - Kỹ thuật Xử lý nước - Kỹ thuật thả giống chăm ... nhu cầu ni, nhà sản xuất chủ động tạo nguồn giống phương pháp cho sinh sản nhân tạo Do kỹ thuật ni cho sinh sản nhân tạo cần quan tâm để đạt hiệu cao 2.1 Phân loại: - sặc rằn thuộc + Bộ :...
 • 27
 • 1,036
 • 7

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Vền Megalobrama terminalis

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Vền Megalobrama terminalis
... hành tài: Nghiên c u quy trình k thu t sinh s n nhân t o V n Megalobrama terminalis M c tiêu c a tài: + Sinh s n thành công V n Megalobrama terminalis b ng phương pháp sinh s n nhân t o ... 2.2.3 Tình hình sinh s n nhân t o V n (Megalobrama terminalis) : Trên th gi i ch có Trung Qu c ã ti n hành th nghi m hoàn thi n quy trình s n xu t gi ng V n (Megalobrama terminalis) Lin, ... Megalobrama terminalis, t o àn b m , nghiên c u k thu t nuôi v , kh thành th c c a V n i u ki n nhân t o có th ch ng s n xu t gi ng, hoàn thi n quy trình sinh s n nhân t o V n 31 ng...
 • 49
 • 620
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng Trachinotus blochii Lacepède 1801 tại trại thực nghiệm trường Cao đẳng Thuỷ Sản-Yên Hưng- Quảng Ninh

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng Trachinotus blochii Lacepède 1801 tại trại thực nghiệm trường Cao đẳng Thuỷ Sản-Yên Hưng- Quảng Ninh
... blochii Lacepède 1801 trại thực nghiệm trường Cao đẳng Thuỷ Sản- Yên Hưng- Quảng Ninh Mục tiêu đề tài - Nắm bắt phương pháp nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ... 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu Trại thực nghiệm nuôi trồng Thuỷ sản Quảng Ninh - Trường Cao đẳng Thuỷ sản 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu Chim vây vàng Trachinotus blochii Lacepède 1801 2.1.3 Thời gian nghiên ... xuất giống nhân tạo Chim vây vàng Đài Loan năm 1986 Lâm Liệt Đường thu gom 126 chim vây vàng loại nhỏ, loại vừa lớn nuôi chung với Năm 1989 bắt đầu thực nghiệm cho sinh sản nhân tạo, qua...
 • 35
 • 1,656
 • 19

kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở trung tâm giống caseamex – tp cần thơ

kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở trung tâm giống caseamex – tp cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN PHẠM THẾ HIỂN KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) TRUNG TÂM GIỐNG CASEAMEX TP CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN ... Học Cần Thơ 53 trang Nguyễn Văn Kiểm, 2004 Kỹ thuật sản xuất giống 189 trang Khoa Thủy Sản Đại Học Cần Thơ Nguyễn Chung, 2007 Kỹ thuật sinh sản nuôi Tra Nhà xuất nông nghiệp, 142 trang ... thích tra sinh sản nhân tạo trung tâm giống Caseamex Tp Cần Thơ đồng thời nâng cao kỹ nghề nghiệp cho sinh viên Nội dung nghiên cứu: Nội dung đề tài nghiên cứu là: Kỹ thuật nuôi vỗ bố...
 • 49
 • 575
 • 1

kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra (pangasianodon hypophthalmus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra (pangasianodon hypophthalmus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... chung tiêu kỹ thuật kích thích sinh sản Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp đạt dược cao, chứng tỏ trình độ kỹ thuật nuôi vỗ kích thích sinh sản nhân tạo tra sở tốt Tỷ lệ đẻ qua đợt ... xuất giống, nâng cao kỹ nghề nghiệp ;đồng thời thu thập thông tin vấn đề thuộc kỹ thuật sản xuất giống tra Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp Nội dung nghiên cứu: Khái quát Trung Tâm Giống ... Nhiệm vụ Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp sản xuất kinh doanh Kiểm tra thành thục kết hợp rong lần cho đẻ Vì vậy, kết theo dõi thành thục Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp số...
 • 41
 • 495
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tầm doc

Tài liệu Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tầm doc
... đông nhân tạo (bổ sung cho tầm nuôi Việt Nam) Do tầm loài ôn đới, nước ta nước nhiệt đới, nên phai cho tầm trải qua giai đoạn mùa đông định buồng trứng chuyển sang gia đoạn cho sinh sản ... nguồn bố mẹ Dựa vào phân bố tự nhiên tầm Nga, Mỹ, Trung Quốc, người ta đánh bắt tầm bố mẹ điều kiện di cư để tiến hành sản xuất giống nhân tạo Những thể thành thục bắt cho đẻ Những ... khoảng cách từ nhân đến màng tế bào.(1) - Đo đường kính trứng.(2) - Tính số phân cực noãn bào (PI) cách lấy (1)/(2) Nếu PI ...
 • 8
 • 453
 • 0

Tài liệu Luận văn: Kích thích sinh sản nhân tạo cá mè vinh bằng một số phương pháp khác nhau docx

Tài liệu Luận văn: Kích thích sinh sản nhân tạo cá mè vinh bằng một số phương pháp khác nhau docx
... sánh số tiêu sinh sản vinh kích thích LH-RHa dòng chảy, góp phần bổ sung tư liệu cho SXG ĐBSCL 1.2 Nội dung nghiên cứu: - Theo dõi số tiêu sinh sản cá: Thời gian hiệu ứng, tỷ lệ đẻ, sức sinh ... (90µgLH-RHa +10mgDOM) cho sức sinh sản cao - vinh loài nước có sức sinh sản cao - Sức sinh sản tương quan tỷ lệ thuận với trọng lượng bố mẹ Chương 3: KẾT QUẢ & THẢO LUẬN d Tỷ lệ thụ tinh ... Chương 4: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN - Các yếu tố môi trường nằm khoảng thích hợp cho sinh sản vinh - Cường độ KT tăng thời gian hiệu ứng rút ngắn lại - Nghiệm thức KTSS vinh với...
 • 21
 • 506
 • 0

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Rô Đồng ppt

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Rô Đồng ppt
... việc sản xuất giống đồng nhân tạo xem điều kiện quan trọng cho việc phát triển nghề nuôi đồng thương phẩm 3.1 Nuôi vỗ thành thục bố mẹ 3.1.1 Chọn bố mẹ - Trọng lượng đồng ... hình có nguồn gốc từ tự nhiên từ nguồn nuôi ao - Phân biệt đực cái: + đực thường nhỏ có thân dài + có bụng to, mềm có tỷ lệ chiều dài thân chiều cao lớn đực 3.1.2 Kỹ thuật ... thục để chọn thời điểm kích thích sinh sản 3.2 Kích thích sinh sản 3.2.1 Chọn kích thích sinh sản Sau nuôi vỗ khoảng 45 – 60 ngày kiểm tra để đánh giá mức độ thành thục Khi chọn cá...
 • 10
 • 337
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật sinh sản nhân tạokỹ thuật sinh sản nhân tạo cá chépkỹ thuật sinh sản nhân tạo cá rô đồngkỹ thuật sinh sản nhân tạo cá thát látky thuat sinh san nhan tao ca ro phiky thuat sinh san nhan tao ca locky thuat sinh san nhan tao ca troiky thuat sinh san nhan tao ca roky thuat sinh san nhan tao luon dongkỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trakỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê laikỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê vàngkỹ thuật sinh sản nhân tạo cua biểnkỹ thuật sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuôngkỹ thuật sinh sản nhân tạo cá chạch bùnBài 13. Phản ứng hoá họcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. Clothingchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULID