Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn mã số b2005 – 31 87

nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm (penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn

nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn
... ĐÀO TẠO Trường Đại Học Cần Thơ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề Tài Cấp Bộ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) QUA HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TUẦN HOÀN ... chuyển nước ót để sử dụng trại sản xuất giống tôm sú, đồng thời hạn chế dịch bệnh sản xuất giống tôm 1.5 Mục tiêu đề tài Nhằm xác định khả sử dụng nước biển nhân tạo sản xuất giống tôm ứng dụng ... Việt Nam nói chung ĐBSCL nói riêng Đề tài Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo sản xuất giống tôm (Penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn giải pháp nhằm khắc phục tình trạng...
 • 45
 • 569
 • 1

BÁO cáo KHOA học NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nước BIỂN NHÂN tạo TRONG sản XUẤT GIỐNG tôm (penaeus monodon) QUA hệ THỐNG lọc SINH học TUẦN HOÀN

BÁO cáo KHOA học NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nước BIỂN NHÂN tạo TRONG sản XUẤT GIỐNG tôm sú (penaeus monodon) QUA hệ THỐNG lọc SINH học TUẦN HOÀN
... ĐÀO TẠO Trường Đại Học Cần Thơ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề Tài Cấp Bộ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) QUA HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TU ẦN HOÀN ... thiết cho nghề nuôi tôm Việt Nam nói chung ĐBSCL nói riêng Đề tài Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo sản xuất giống tôm (Penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn giải pháp nhằ ... nước ót để sử dụng trại sản xuất giống tôm sú, đồng thời hạn chế dịch bệnh sản xuất giống tôm 1.5 Mục tiêu đề tài Nhằm xác định khả sử dụng nước biển nhân tạo sả n xuấ t giống tôm ứng dụng...
 • 53
 • 355
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM pptx

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ pptx
... chuyển nước ót để sử dụng trại sản xuất giống tôm sú, đồng thời hạn chế dịch bệnh sản xuất giống tôm 1.5 Mục tiêu đề tài Nhằm xác định khả sử dụng nước biển nhân tạo sản xuất giống tôm ứng dụng ... (pha nước biển nhân tạo với nước biển theo tỉ lệ 0%, 25%, 50%, 75% 100%) lên thời gian tỉ lệ nở trứng tôm c) Khảo sát ảnh hưởng nước biển nhân tạo (pha nước biển nhân tạo với nước biển theo ... ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận Nước biển nhân tạo dùng ương ấu trùng tôm có khả ứng dụng vào sản xuất rộng rãi cho vùng xa biển vùng có độ mặn thấp Công thức nước biển nhân tạo D&K cải tiến ứng dụng...
 • 45
 • 253
 • 1

nghiên cứu sử dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng

nghiên cứu sử dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng
... trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 1.3 Nội dung nghiên cứu -Tìm công thức nước biển nhân tạo thích hợp cho sản xuất giống tôm thẻ chân trắng -Tìm tỷ lệ pha trộn nước biển nhân tạo nước biển ... giống, năm 2013 nước có 1.722 sở sản xuất giống tôm sú 583 sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng Sản lượng giống sản xuất ước khoảng 68,4 tỷ giống (trong đó: Tôm chân trắng: 47,2 tỷ, tôm sú: 21,3 ... N-NO2 tính đơn vị (mg/l) NT1; 0% nước biển nhân tạo, NT2; 25% nước biển nhân tạo, NT3; 50% nước biển nhân tạo, NT4;75% nước biển nhân tạo NT5; 100% nước biển nhân tạo Trên sở phân tích tiêu môi...
 • 31
 • 432
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng mạng neural nhân tạo trong nhận dạng biển số xe mô tô hai bánh

Nghiên cứu ứng dụng mạng neural nhân tạo trong nhận dạng biển số xe mô tô hai bánh
... hình biển số xe Tách biển số xe Tách ký tự biển số Hình 2.2: Phương pháp nhận dạng biển số 24 Nhận dạng ký tự biển số Với đề tài nhận dạng biển số xe nêu, em xin vào nghiên cứu khâu nhận dạng biển ... giải để nhận dạng biển số xe tô, gồm bước tách biển số, tách ký tự nhận dạng ký tự Đầu vào ảnh chứa biển số đầu biển số dạng mã ASCII 3.2 hình hệ thống nhận dạng biển số xe hai bánh ... thống nhận dạng biển số xe hai bánh Đa số bãi giữ xe hai bánh nước ta quản lí cách thức thủ công đơn giản bãi giữ xe hai người:  Đầu vào: Một người đọc biển số, ghi biển số xe vào...
 • 59
 • 218
 • 6

ứng dụng nước biển nhân tạo trong thực tiễn sản xuất giống tôm càng xanh

ứng dụng nước biển nhân tạo trong thực tiễn sản xuất giống tôm càng xanh
... giống nước lợ Tuy nhiên, ứng dụng nước biển nhân tạo chưa khẳng định sản xuất giống tôm xanh Đồng Bằng sông Cửu Long Vì thế, đề tài Ứng dụng nước biển nhân tạo thực tiễn sản xuất giống tôm xanh ... o Ứng dụng nước biển nhân tạo vào thực tiễn sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo quy trình nước xanh cải tiến o So sánh hiệu kinh tế việc sử dụng nước biển nhân tạo với nước ... tôm xanh - Ảnh hưởng nước biển nhân tạo đến trình ấp nở ấu trùng tôm xanh - Ảnh hưởng nước biển nhân tạo phát triển ấu trùng tôm xanh quy trình nước xanh cải tiến - Ảnh hưởng nước biển nhân tạo...
 • 42
 • 394
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố đà nẵng
... ng nơron S d ng ñ c tính ưu vi t c a m ng nơron ñ ng d ng cho công tác d báo Ti n hành d báo ng n h n cho lư i ñi n Đà N ng Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI M ng nơron nhân t o ñã ñư c nghiên ... u trúc m ng nơron ñ ph c v cho d báo ph t i - Nghiên c u ñ th ph t i c a Tp Đà N ng, xây d ng mô hình d báo cho ph t i Đà N ng - Toolbox ANN c a MATLAB m t b sưu t p c a m-file, cho phép m r ... i, cung c p m t d báo ph t i cho ch c B i v y, s d ng k thu t m ng nơron ANN ñ d báo ph t i ng n h n cho Công ty Đi n l c Đà N ng ñi u c n thi t ñư c nghiên c u ñ tài M C ĐÍCH NGHIÊN C U M c tiêu...
 • 13
 • 561
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố Đà Nẵng doc

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong dự báo phụ tải ngắn hạn cho thành phố Đà Nẵng doc
... nói, d báo ph t i nh hư ng ñ n ph t i ñi n (ng n h n) c a m ng nơron C u trúc m ng nơron ñ ph c v cho d báo ph t i - Nghiên c u ñ th ph t i c a Tp Đà N ng, xây d ng mô hình d báo cho ph t i Đà N ... i th c t i d báo s ñư c nơron ñ u dư c dùng cho nhi t ñ c a ngày trư c ñó nơron tính toán truy n ngư c ñ n tr ng s , b ng cách s d ng khác dùng cho d báo nhi t ñ c a ngày k ti p Trong l p n, ... c tính • D báo ph t i cho ngày d gi vai trò ph t i c a ngày trư c ñó d báo t i ngày d+1, • D báo nhi t ñ ngày d gi vai trò nhi t ñ ngày trư c ñó ñ i v i d báo ngày d+1 M c dù d báo cho nhi u ngày...
 • 13
 • 306
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột chanh dây

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột chanh dây
... TPHCM sản xuất Số lượng người thử 40 kết biểu diễn hình Nhìn chung bột chanh dây nhiều người đánh giá tốt, đặc biệt mùi vị thơm đặc trưng KẾT LUẬN CHUNG Tóm lại, sản phẩm bột chanh dây sản xuất ... thu hồi sản phẩm trình sấy phun Nhiệt độ thấp hay cao bất lợi cho trình sấy dịch chanh dây Nhiệt độ không khí sấy thấp độ ẩm hạt vật liệu sấy cao, nên bám nhiều lên thành buồng sấy Độ ẩm sản phẩm,% ... thông số kỹ thuật ảnh hưởng đến trình sấy phun làm giảm hiệu suất thu hồi sản phẩm sau sấy Nhiệt độ không khí sấy cao đạt độ ẩm tốt có vật liệu sấy bị cháy, bám lên thành, sản phẩm sau sấy giảm...
 • 5
 • 1,222
 • 6

Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng

Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng
... kem bánh Màu s c Mùi V Đ mn Matcha Ít xanh Có v trà Kem m n tho ng 1% Thoang xanh thơm Xanh tươi Thơm Có v trà Kem m n xanh 1,5% Xanh 2% Thơm Có v trà Kem m n th m n ng xanh 3.3.3.3 Đánh giá s ưa ... Matcha Màu s c Ít xanh Mùi V Có tho ng 1% Thoang v xanh Đ x p trà Bánh khô, giòn x p thơm Xanh 1,5% Thơm tươi Có v xanh, trà Bánh khô, x p, giòn chát Xanh 2% Thơm Có th m n ng v xanh trà Bánh khô, ... ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Hi n th trư ng có r t nhi u lo i trà xanh, nhiên b t trà xanh Matcha c a Nh t B n lo i trà có nh ng ñ c tính ưu -3- vi c so v i nh ng lo i trà khác...
 • 26
 • 808
 • 7

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men trong sản xuất chè shan tuyết

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men trong sản xuất chè shan tuyết
... Hng Kụng, Macao, i Loan Trong nhng nm gn õy, chố Ph Nh đựoc xut sang Singapore, Malayxia, Nht Bn, c, M [15 ] Vì để đa dạng sản phẩm chè Việt Nam , tạo sản phẩm chè lên men cú li cho sc khe ngi, ... dng quy trỡnh cụng ngh sn xut chố Shan tuyt bng cụng ngh lờn men - Xỏc nh mt s chng vi sinh vt cú hot lc lờn men tt tham gia quỏ trỡnh lờn men - Sản xuất thử sản phẩm (quy mô phòng thí nghiệm) ... nghiệm) - Biên soạn tài liệu/ thí nghiệm công nghệ chế biến chè PHN I : TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii thiu v cõy chố Shan Chố Shan (Camellia Sinensis var Shan) Chố Shan cú c im l thõn g, phõn cnh tha, iu...
 • 117
 • 634
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẤY PHUN TRONG SẢN XUẤT BỘT CHANH DÂY-phanquangthoai@yahoo pps

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẤY PHUN TRONG SẢN XUẤT BỘT CHANH DÂY-phanquangthoai@yahoo pps
... sánh điểm trung bình thị hiếu mẫu nước chanh dây KẾT LUẬN Tóm lại, sản phẩm bột chanh dây sản xuất theo phương pháp sấy phun máy sấy Mobile Minor từ loại chanh dây tía, chín hoàn toàn Dịch tách ... tan sản phẩm bột chanh dây nước lạnh chưa tốt Nguyên nhân dịch chứa nhiều pectin hạt bột đầu phun sương sử dụng nghiên cứu tạo thành mịn Để khắc phục vấn đề nghĩ cần phải thay đổi kiểu đầu phun ... lượng chất khô sản phẩm so với lượng chất khô dịch nhập liệu 3.2 Hệ thống sấy phun Hệ thống sấy phun MOBILE MINOR hãng Niro (Đan Mạch) sản xuất, dạng bán công nghiệp Năng suất sấy 1-7Kg nước...
 • 7
 • 390
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẤY PHUN TRONG SẢN XUẤT BỘT CHANH DÂY" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sánh điểm trung bình thị hiếu mẫu nước chanh dây KẾT LUẬN Tóm lại, sản phẩm bột chanh dây sản xuất theo phương pháp sấy phun máy sấy Mobile Minor từ loại chanh dây tía, chín hoàn toàn Dịch tách ... tan sản phẩm bột chanh dây nước lạnh chưa tốt Nguyên nhân dịch chứa nhiều pectin hạt bột đầu phun sương sử dụng nghiên cứu tạo thành mịn Để khắc phục vấn đề nghĩ cần phải thay đổi kiểu đầu phun ... lượng chất khô sản phẩm so với lượng chất khô dịch nhập liệu 3.2 Hệ thống sấy phun Hệ thống sấy phun MOBILE MINOR hãng Niro (Đan Mạch) sản xuất, dạng bán công nghiệp Năng suất sấy 1-7Kg nước...
 • 7
 • 599
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống tằm năng suất chất lượng tơ kén caonghiên cứu ứng dụng các cơ chất tạo mẫu và huỳnh quang để phát hiện nhanh một số vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩmứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lập trình gameứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng gamenghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng phần mềm fb pier trong tính toán móng cọcnghiên cứu ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phunnghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệunghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổnghien cuu ung dung hinh anh x quang trong phau thuat nho rang khon ham duoc lech ngamnghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong cự đà thanh oai hà nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nướctài liệu nghiên cứu khả năng thay thế artemia bằng moina macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh macrobrachium rosenbergii theo qui trình nước xanh cải tiến potxkỹ thuật sản xuất giống tôm sú kinh nghiệm nhân tạo tôm súslide ứng dụng công nghệ lên men trong sản xuất tôm chuatìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cođề thi anh 8 phú ninhBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN