Đề thi thử Tiếng Anh cơ sở 4 FTU có đáp án

Đề thi thử ĐH-CĐ (có đáp án) - HAY 4

Đề thi thử ĐH-CĐ (có đáp án) - HAY 4
... H2SO4 đặc sản phẩm có hai anken đồng đẳng liên tiếp Vậy hỗn hợp X chứa tối đa ancol ? A B C D Câu 29 Sản phẩm đehiđrat hóa 2-metylpentan-3-ol chất nào? A 3-Metylpent-2-en B 2-Metylpent-1-en C 2-Metylpent-2-en ... A 6,912 B 7,2 24 C 7 ,42 4 D 7,092 Câu 47 Cho hiđrocacbon có công thức phân tử: C4H8, C4H6 C5H12 Số đồng phân cấu tạo mạch hở tương ứng chúng là: A 3, 2, B 4, 4, C 4, 2, D 3, 4, Câu 48 Hỗn hợp gồm ... thi n nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có khoảng 2,0% lưu huỳnh khối lượng Giả thi t S thay cho H cầu metylen mạch cao su Vậy, khoảng mắt xích isopren có cầu đisunfua -S-S- ? A 50 B 46 C 48 D 44 ...
 • 5
 • 145
 • 0

10 đề thi thử ĐH 2011 (CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ 3 +4 pot

10 đề thi thử ĐH 2011 (CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ 3 +4 pot
... người nông dân nạn đói => Vợ nhặt nhan đề có ý nghĩa sâu sắc, độc đáo Câu 3: Mở : Giới thi u Tố Hữu thơ Tâm tư tù , giới thi u vị trí đoạn thơ - Tháng 4- 1 939 , lúc hoạt động cách mạng sôi nổi, ... tầm túc thụ Cô vân mạn mạn độ thi n không Sơn thôn thi u nữ ma bao túc Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng” ( Hồ Chí Minh ) GỢI Ý LÀM BÀI BỘ ĐỀ ĐỀ A: Câu 1:Trình bày nét đời ... Minh Giới thi u vẻ đẹp cổ điển tinh thần đại nét đặc trưng phong cách thơ Hồ Chí Minh, điều thể rõ Mộ Những biểu vẻ đẹp cổ điển: ( câu đầu ) - Dùng thi liệu cổ: Chim mây để miêu tả tranh thi n nhiên...
 • 15
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN-THPT ĐÁP ÁN - Đề 4 pptx

ĐỀ THI THỬ TN-THPT CÓ ĐÁP ÁN - Đề 4 pptx
... D Question 42 : Farmers can help enriching the soil by adding fertilizers A @B C D Question 43 : Mary was told to apologize at being rude to her brother D 1916 D 42 A @B C D Question 44 : Never before ... dream Question 40 : Jack London died at the age of A 39 @B 40 C 41 IV Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 41 : We feel like ... differently Question 48 : A There are lots of people The people like to things together B @There are lots of people who like to things together C There are lots of people who like things together D...
 • 5
 • 147
 • 0

De thi thu DH 2008 (co dap an)

De thi thu DH 2008 (co dap an)
... hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trò 2, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dòch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu sau phản ứng (cho H = 1, C = 12, O = 16, ... tạo thu gọn X (cho C =12, O = 16) A HOCH2C6H4COOH B C6H4(OH)2 C C2H5C6H4OH D HOC6H4CH2OH Câu 20: X este no đơn chức, có tỉ khối CH 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dòch NaOH (dư), thu ... C4H8O2 Câu 29: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A HCOOCH2CH2CH3...
 • 4
 • 423
 • 6

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)
... sinh chế di truyền biến dị c Đánh giá sai nguồn gốc lòai tự nhiên d Đánh giá chưa đầy đủ vai trò CLTN trình tiến hóa Kết chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại a sống sót cá thể thích nghi b sống sót ... hình thích nghi với điều kiện địa lí khác Quá trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN cách: a Làm cho đột biến phát tán quần thể b Trung hòa tính có hại đột biến c Tạo vô số biến ... hóa không nhóm b tổ chức thể đơn giản hay phức tạp thích nghi với hoàn cảnh sống tồn c cường độ CLTN không giống hoàn cảnh sống nhóm d b c Theo nội dung định luật Hacđi – Vanbec, yếu tố sau có khuynh...
 • 5
 • 313
 • 1

Đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)

Đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)
... điện trờng tụ điện A biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kì 2T B biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kì T C biến thi n tuần hoàn với chu kì T/2 D không biến thi n điều hoà theo thời ... Sao chắt trắng B Sao nơtron C Sao khổng lồ ( hay kềnh đỏ ) D Sao trung bình chắt trắng khổng lồ Đáp án 1A 11D 21B 31C 41C 2C 12B 22B 32C 42C 3C 13C 23B 33B 43B 4A 14A 24D 34B 44D 5C 15C 25B 35B...
 • 4
 • 286
 • 1

Đề thi thử Tốt nghiệp (có đáp án)

Đề thi thử Tốt nghiệp (có đáp án)
... NH Kè CHT LNG HC Kè II NM HC 2008-2009 MễN : TON LP : 12 TUN THC HIN : 33 THI GIAN : 120 PHT (khụng k thi gian phỏt ) ĐáP áN Và Hớng dẫn chấm Câu I ý Nội dung Điểm a I = + sin x cos x dx...
 • 3
 • 257
 • 0

17 đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)

17 đề thi thử ĐH 2009 (có đáp án)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 255
 • 1

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 535
 • 6

DE THI THU VAO THPT ( CO DAP AN)

DE THI THU VAO THPT ( CO DAP AN)
... a (0 ,5đ) a b/ M= (2 đ) a Câu 3: a /(1 đ) Khi m=0 (1 ) x2 -2x -3 =0 Phơng trình có dạng : a-b+c=0 nên theo hệ vi ét ta có x1= -1 ; x2=3 b /(1 ,5đ) Phơng trình (1 ) có nghiệm với m 2 = (m +1) (- 2m-3)=m ... +4m+4= (m+2)2 M Vì (m+2)2 nên (1 ) có nghiệm với m N Câu 4: Vẽ hình 0,5đ a/ (0 ,5đ) I Tứ giác BOIM nội tiếp đợc : ã Vì OIM =1v ( I trung điểm dây cung AN) A B H O ã =1v ( Bx tiếp tuyến ) OBM b/ (1 đ) ... IBN OBM.vì có: V V V V V ã ã INB = OBM =1v ã ã BOM = NIB ( Hai góc nôI tiếp chắn BM c /(1 đ) Ta kẻ IH vuông góc với AB Ta thấy SAIO= AO.IH ( AO =R cố định) SAIO Lớn IH lớn Do I chạy đờng tròn đờng...
 • 2
 • 255
 • 0

De thi thu Toan 2009 co dap an

De thi thu Toan 2009 co dap an
... nghiệm  Câu 3: π 2 1) Tính tích phân I = ∫ sin x × sin x + π π 2 dx − cos x ×d (cos x) Giải: I = − ∫ π §Æt cos x = 3 ×cos u π 2 ⇒ I = ⋅ ∫ sin udu = π 16 ( π + 2) 2) Tìm giá trị tham số thực ... (m–3)t+(2-m)t2 +3-m = ⇔ m = (2) t − t +1 Xét hàm số f(t) = 2t − 3t + (t ≥ 0) t − t +1 Lập bảng biến thi n (1) có nghiệm ⇔ (2) có nghiệm t ≥ ⇔ ≤ m ≤ Câu 4: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn abc ... trình (∆ ) 2x +y –1 =0; khoảng cách từ C đến (∆ ) lần khoảng cách từ B đến (∆) Tìm A, C biết C thu c trục tung Giải: Gọi H, I hình chiếu B, C lên (∆) M đối xứng B qua ∆ ⇒ M ∈ AC M trung điểm...
 • 4
 • 293
 • 1

16 đề thi thử vào 10 đáp án chi tiết

16 đề thi thử vào 10 có đáp án chi tiết
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 101 01 10 +165 27 198 + B= 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... y + z 16 x y z Cộng vế bất đẳng thức ta có: 1 1 1 1 1 1 + + + + ữ+ + + ữ+ + + ữ x + y + z x + y + z x + y + z 16 x y z 16 x y z 16 x y z 4 4 1 1 + + ữ + + ữ = 16 x y z 16 x ... tìm m để phơng trình hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 f ( x) = 10 x = 10 c) A= x = 12...
 • 41
 • 500
 • 7

ĐỀ THI THU ĐH 2009 (có Đáp án)

ĐỀ THI THU ĐH 2009 (có Đáp án)
... Trang 3/4 - Mã đề thi 134 Câu 48: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28M thu dung dịch X 8,736 lít H2 (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu lượng muối khan ... , dùng dd HCl, dùng dd NaOH Trang 2/4 - Mã đề thi 134 Câu 31: Trộn dung dịch H2SO4 0,01M với dung dịch Ba(OH) 0,01M theo tỉ lệ thể tích 1:2 Dung dịch thu có pH A 11,82 B 1,18 C 1,114 D 12,9 Câu ... Câu 15: Thu phân 62,5g dung dịch Saccarozơ 17,1% môi trường axit thu dung dịch X Cho AgNO3/NH3 dư vào dung dịch X đun nhẹ khối lượng Ag thu là: A 16g B 7,65g C 13,5g D...
 • 4
 • 246
 • 0

ĐÊ THI THU DH 2009 (CO DAP An)

ĐÊ THI THU DH 2009 (CO DAP An)
... sau thời gian thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) Tính hiệu suất phản ứng? A 50% B 80% C 56% D 89% Câu 13 Cho m gam kim loại Na vào dung dịch chứa 0,02 mol CuSO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,98 gam ... chức mạch hở X, Y: − Lấy 7,1 gam A đem thực phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu 43,2 gam Ag − Đốt cháy hoàn toàn 7,1 gam A thu 15,4 gam CO2 4,5 gam H2O Công thức cấu tạo X, Y A HCHO; CH2=CH-CHO B ... chứa x mol NaOH, pH dung dịch thu có giá trị A nhỏ B C lớn D Câu 23 Đun sôi 3,09g este metanol với alanin với dung dịch chứa 2,1g kali hiđroxit cô cạn dung dịch thu Tính khối lượng bã khô A 4,77g...
 • 9
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn lý có đáp ánđề thi thử toán 2012 có đáp ánđề thi thử vật lý có đáp án chi tiếtđề thi thử vật lý có đáp ánđề thi thử môn hóa có đáp ánđề thi thử môn lí có đáp ánde thi thu mon sinh co dap anđề thi thử toeic 2013 có đáp ánđề thi thử môn sinh có đáp án chi tiếtđề thi thử môn sinh có đáp ánđề thi thử đại học có đáp án môn lýđề thi thử đại học có đáp án 2013đề thi thử đại học có đáp án môn sinhđề thi thử đại học có đáp án 2012đề thi thử đại học có đáp án năm 2013chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại