Slide Đầu tư quốc tế chương 2 Cô Quyên FTU

Bài giảng đầu quốc tế chương 2 đa dạng hóa đầu gián tiếp quốc tế

Bài giảng đầu tư quốc tế chương 2  đa dạng hóa đầu tư gián tiếp quốc tế
... sinh lời vốn đầu nước ngồi Lợi ích đầu cổ phiếu quốc tế Lợi ích đầu trái phiếu quốc tế Đa dạng hóa đầu quốc tế I Suất sinh lời vốn đầu nước ngồi Cổ tức/lãi Tổng vốn đầu thu hồi ... cổ phiếu hiêơn khơng? II Lợi ích đầu cổ phiếu quốc tế (tt)  Tiếp cận nhiều hội đầu  Phân tán rủi ro Lợi nhuận nhiều với mức độ rủi ro Đa dạng hóa đầu Ít rủi ro với mức lợi nhuận Tỷ ... 39 ,21 II Lợi ích đầu cổ phiếu quốc tế  Định giá cổ phiếu phổ thơng  Cổ phiếu có mức tăng trưởng khơng Năm Cổ c 1,3183 gs= 30% D1 = 1,4950 30% D2 = 1,9435 30% gn = 8% D3 = 2, 526 6 D4 = 2, 728 7...
 • 30
 • 247
 • 0

bài giảng đầu quốc tế chương 4 - gv.nguyễn thị việt hoa

bài giảng đầu tư quốc tế chương 4 - gv.nguyễn thị việt hoa
... song phương – 4. 2.2.2 T hóa đ u ph m vi toàn c u 10 11 12 13 4. 3 Các khu v c đ u t • • • • 4. 3.1 Khu v 4. 3.2 Khu v 4. 3.3 Khu v 4. 3 .4 Xu hư c đ u ASEAN c đ u EU c đ u B c M ng liên ... n đ i • 4. 1.2.2 M i quan h h u gi a toàn c u hóa kinh t t hóa đ u 4. 1.3 Xu hư ng t hóa đ u th gi i nư c • 4. 1.3.1 T hóa đ u trư c năm 1990 • 4. 1.3.2 T hóa đ u sau năm 1990 4. 2 Nh ng ... sách FDI • 4. 2.1 C p qu c gia – 4. 2.1.1 C i cách lu t pháp sách theo hư ng t hóa – 4. 2.1.2 Có m t s thay đ i ngư c l i v i xu hư ng t hóa • 4. 2.2 C p qu c t – 4. 2.2.1 Các hi p đ nh đ u song phương...
 • 7
 • 307
 • 0

bài giảng đầu quốc tế chương 8 - gv.nguyễn thị việt hoa

bài giảng đầu tư quốc tế chương 8 - gv.nguyễn thị việt hoa
... nh t: 189 7-1 904: M&A theo chi u ngang • Làn sóng th 2: 191 6-1 929: M&A theo chi u d c • Làn sóng th 3: 196 5-1 969: M&A h n h p • Làn sóng th 4: 1 981 -1 989 : M&A thù đ ch • Làn sóng th 5: 199 2-2 000: ... M&A thù đ ch 8. 3 Các phương pháp ti n hành M&A • 8. 3.1 Bán công ty (sell-off) • 8. 3.2 Chào bán c ph n công chúng (Equity carve-out) • 8. 3.3 Phân b c phi u c a công ty (Spinoffs) • 8. 3.4 Phát hành ... 6: 200 3-2 0 08: c đông đ ng, v n t có c a nhân, vay n 8. 2 Phân lo i M&A • 8. 2.1 Theo quan h dây chuy n s n xu t kinh doanh – M&A theo chi u ngang – M&A theo chi u d c – M&A h n h p • 8. 2.2 Theo...
 • 14
 • 304
 • 0

Bài giảng Đầu quốc tế Chương 5: Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 5: Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư
... động nước Đăng ký dấu Đăng ký kế hoạch nhập Chuyển giao công nghệ Xin giấy phép xây dựng - Nhà đầu triển khai thực dự án đầu có xây dựng công trình phải tuân thủ quy định pháp luật quản ... quản xây dựng - Xin giấy phép xây dựng quan quản nơi nhà đầu đặt trụ sở kinh doanh Thuê đất, mặt  Do nhà đầu bên cho thuê thỏa thuận theo quy định pháp luật Việt Nam quản đất đai.(Lưu ... thuế nhà đầu nước  Xuất (2) Điều chỉnh giấy phép  Nếu dự án thuộc diện đăng ký (điều 52 NĐ 108 ): nộp nội dung xin điều chỉnh cho quan quản vòng 15 ngày kể từ ngày điều chỉnh  Nếu dự án...
 • 23
 • 142
 • 0

Bài giảng Đầu quốc tế Chương 7: Tác động của FDI đối với nước đầu

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 7: Tác động của FDI đối với nước đầu tư
... B .Tác động FDI nước nhận đầu Tác động tích cực  Tác động tiêu cực Tác động tích cực  Bổ sung vốn cho kinh tế  Chuyển giao phát triển công nghệ  ... đổi sinh viên quốc tế - Liên doanh dự án nghiên cứu khoa học - Các thỏa thuận sản xuất có trao đổi thông tin khoa học Thế hệ công nghệ quốc tế TNCs -R&D hoạt động đổi công nghệ nước nước - Mua lại ... PRODUCTION (SX CƠ BẢN) Các loại đổi công nghệ quốc tế hóa Loại Người thực Hình thức Khai thác đổi công nghệ sản xuất nước tầm quốc tế Các hãng cá nhân với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận -Xuất sản phẩm...
 • 9
 • 264
 • 0

Bài giảng Đầu quốc tế Chương 6: Quản lý nhà nước trong KCN, KCX, khu công nghệ cao

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 6: Quản lý nhà nước trong KCN, KCX, khu công nghệ cao
... qua đầu mối Ban Quản Nhà đầu làm thủ tục đầu cách dễ dàng địa điểm tập trung QLNN gọn nhẹ, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu hoạt động QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KCN, ... pháp - Nghị định 36/1997/NĐ-CP ngày 24/4/1997 quy chế KCN, KCX, Khu CNC - Nghị định 99/2003/NĐ-CP khu công nghệ cao - Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy chế KCN, KCX, KKT QLNN TRONG KCN, ... lập từ dự án đầu thuộc lĩnh vực sau: - Sản xuất phần mềm - Công nghệ cao theo quy định pháp luật, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, - Đầu phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện,...
 • 8
 • 273
 • 0

giáo trình đầu quốc tế chương 3

giáo trình đầu tư quốc tế chương 3
...  của  nhà đầu  trên  phạm  vi   tồn  cầu     MƠI  TRƯỜNG  ĐẦU  TƯ  QUỐC  TẾ   Môi trường quốc tế (dung môi) Môi trường kinh doanh nước chủ đầu (Các nhân tố đẩy) Môi trường đầu nước chủ ... vốn đầu nước Dòng lợi nhuận đầu chuyển nước Mơi  trường đầu quốc  gia  là  tổng  hồ  các  yếu  tố  bên   ngồi  liên  quan  đến  hoạt  động đầu  như  chính  trị,  kinh   tế,  văn ...   •  Các  Hiệp  định quốc tế  về đầu  đã  kí  kết     3. 3.2  Các  yếu  tố  kinh tế    tổng  thể  các  nhân  tố  hữu  hình  và  vơ  hình  cấu  thành  một    kinh tế,  gồm:   •  Tính  sẵn...
 • 11
 • 94
 • 0

bài giảng đầu quốc tế chương các tnc trong hoạt động đầu quốc tế

bài giảng đầu tư quốc tế chương các tnc trong hoạt động đầu tư quốc tế
... trụ sở công ty 12/1/2011 17 Các mô hình tổ chức TNC Đa quốc gia Quốc tế Toàn cầu Trạng Các hoạt động Các hoạt động nước Các hoạt động nước thái nước coi coi coi các quản tập hợp phần bổ sung ... 80 100 10 12 14 46 23 Sự mở rộng hoạt động FDI TNC thay đổi lớn kinh tế giới: trước kia, thương mại nước cách để hội nhập với kinh tế giới đây, sản xuất quốc tế: FDI thương mại kèm 47 Thương ... quan đến TNC Phần xuất liên quan đến TNC xuất giới, % Xuất khối TNC, 34 % Công ty mẹ xuất từ nước chủ đầu Xuất 33% chi nhánh từ nước tiếp nhận đầu 33% Phần thương mại nội khối TNC thương...
 • 25
 • 486
 • 2

SLIDE thương mại quốc tế chuong 2 các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

SLIDE thương mại quốc tế chuong 2 các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế
... hãng sản xuất mặt hàng 2. 2 Điều kiện tên hàng Ghi tên hàng kèm theo nhãn hiệu hàng hóa 10/11 /20 12 2 .2 Điều kiện tên hàng Ghi tên hàng kèm theo quy cách hàng hóa 2. 2 Điều kiện tên hàng Ghi tên ... 17 10/11 /20 12 2.9 Điều kiện giao hàng 2. 9.1 Thời hạn giao hàng Các phương pháp quy định thời hạn giao hàng - Thời hạn giao hàng có định kỳ: vào ngày 30/ 12/ 209, không chậm ngày 30/ 12/ 2009, quý ... hàng 2. 5 Điều kiện bao bì hàng hóa 2. 5 .2 Phân loại yêu cầu bao bì hàng hóa Bao bì vận chuyển 10/11 /20 12 2.5 Điều kiện bao bì hàng hóa 2. 5 .2 Phân loại yêu cầu bao bì hàng hóa Bao bì tiêu thụ 2. 5 Điều...
 • 25
 • 130
 • 0

Bài giảng quản trị dự án đầu quốc tế chương 4 TS nguyễn thị việt hoa

Bài giảng quản trị dự án đầu tư quốc tế chương 4  TS nguyễn thị việt hoa
... 12/18/20 14 1.1 Khái niệm kiểm toán dự án • Kiểm toán dự án đánh giá việc quản trị dự án nhiều góc độ (phương pháp, qui trình, ngân sách, chi phí, …), so sánh thực tế thực dự án với kế ... thành dự án thế 1.2 Mục đích việc đánh giá dự án • Đánh giá mức độ thành công dự án • Đánh giá mức độ đóng góp dự án cho việc thực mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp 12/18/20 14 1.3 Nội ... kiểm toán • Tình hình dự án • Dự báo về Ɵến triển ng lai • Thực trạng nhiệm vụ trọng yếu dự án (crucial task) • Đánh giá rủi ro • Bài học rút cho dự án khác • Hạn chế kiểm toán Kết...
 • 3
 • 343
 • 3

Bài giảng quản trị dự án đầu quốc tế chương 5 TS nguyễn thị việt hoa

Bài giảng quản trị dự án đầu tư quốc tế chương 5  TS nguyễn thị việt hoa
... vấn đề thường gặp quản trị dự án đầu quốc tế • • • • 5. 2.1 Các vấn đề liên quan đến dự án 5. 2.2 Các vấn đề liên quan đến kinh doanh 5. 2.3 Các vấn đề liên quan đến quản trị 5. 2.4 Các vấn đề ... chi nhánh 100% sở hữu nước Thành lập liên doanh quốc tế Hiệp định song phương phủ nhằm đảm bảo nguồn cung tài nguyên thiên nhiên Đặc trưng dự án quốc tế Rủi ro Duy Phức tạp Dự án quốc tế Đa dạng ... 12/18/2014 5. 1 Các hình thức dự án đầu quốc tế phổ biến • Tìm kiếm thị trường đối tác nước mới: – – – – – • Liên doanh quốc tế Liên kết chiến lược với đối tác nước...
 • 13
 • 267
 • 0

Bài giảng đầu quốc tế chương 5 ngân sách vốn cho công ty đa quốc gia

Bài giảng đầu tư quốc tế chương 5  ngân sách vốn cho công ty đa quốc gia
... NGÂN SÁCH VỐN CHO CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CHƯƠNG NĂM I Các sở ngân sách vốn II Các vấn đề phân tích đầu nước III Thẩm định dự án đầu nước IV Phân tích rủi ro trị ... (chi phí đầu tư) ban đầu cho dự án I CÁC CƠ SỞ CỦA NGÂN SÁCH VỐN Công thức tính NPV : n Xt NPV = − I + ∑ t t =1 (1 + k ) Trong đó:     Io: vốn đầu ban đầu Xt : dòng ngân lưu giai đoạn ... nhuận Tỷ giá Dòng ngân lưu CN chuyển Công ty mẹ 15 II CÁC VẤN ĐỀ TRONG PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Giá trị DA xác định dựa vào giá dòng ngân lưu ng lai trả cho chủ đầu (công ty mẹ) 16 II CÁC...
 • 30
 • 347
 • 2

Bài giảng đầu quốc tế chương 1 tổng quan về đầu quốc tế

Bài giảng đầu tư quốc tế chương 1   tổng quan về đầu tư quốc tế
... Kinh tế - Luật TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QuỐC TẾ KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ VỐN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI a ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP b ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP c TÍN DỤNG QUỐC TẾ ... Trường ĐH Kinh tế - Luật NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: Tổng quan đầu quốc tế Chương 2: Đa dạng hóa đầu gián tiếp quốc tế Chương 3: Tổ chức hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) Chương 4: Chi ... Giờ Chương Thảo luận đề tài Chương 1( tt) 10 Thảo luận đề tài Chương 11 Chương Chương (tt) 12 Chương (tt) Thảo luận đề tài 13 Chương 6 Chương 14 Ơn tập +giải đáp Chương 15 Ơn tập +giải đáp Thảo luận...
 • 27
 • 300
 • 2

Bài giảng đầu quốc tế chương 6 chiến lược đầu nước ngoài của MNCs

Bài giảng đầu tư quốc tế chương 6  chiến lược đầu tư nước ngoài của MNCs
... ty nước II CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA MNCs Công ty khởi  Chiến lược đầu nước Đầu trực tiếp -> không thích hợp  Đầu gián tiếp -> thực rủi ro cao  Chiến lược tài II CÁC CHIẾN ... 10 II CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA MNCs Công ty tăng trưởng (tt)  Chiến lược đầu nước (tt)  Các hình thức thực  Theo chân người dẫn đầu  Liên doanh  Thỏa thuận giá đầu lẫn  ... EPS Thấp • Giá cổ phần Tăng dễ biến động II CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA MNCs Công ty tăng trưởng (tt)  Chiến lược đầu nước  Lợi kinh tế theo quy mô - Số lượng sản phẩm tăng -> giảm...
 • 17
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tài chính quốc tế chương 2 có lời giảibài tập kinh tế quốc tế chương 2 có đáp ánbài tập thanh toán quốc tế chương 2 có lời giảislide đầu tư quốc tế ftuslide đầu tư quốc tếcông ty cổ phần quản lý đầu tư quốc tếcông ty cổ phần đầu tư quốc tế vnpttổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettelcông ty cổ phần đầu tư quốc tế apeccông ty cổ phần đầu tư quốc tế mỹ đìnhcông ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tếcông ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế hà ancông ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế promanacông ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế đại ancông ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế iccbáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmskkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngTuần 8. Người mẹ hiềnMột số phương pháp để nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 10 ở trường THPT lê lợihttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuduy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đaiBài 29. Một số loài vật sống dưới nướcSử dụng windows7, ofice 2013 vào giảng dạy chương II tin học 10 và chương II tin học 12 tại trường THCSTHPT quan hóaTạo hứng thú học tập môn tin học lớp 11 với hệ thống bài tập tích hợp cho học sinh trường THPT quan sơnskkn sử dụng hàm sinh số ngẫu nhiên random tạo test cho một số bài tập cơ bản tin học 11skkn sử dụng phương pháp quy hoạch động trong bồi dưỡng HSG cấp tỉnh môn tin họcSử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnNhững kỹ năng cơ bản khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11Phối hợp nhiều phương pháp giúp học tốt bài toán và thuật toán tin học 10Phương pháp giúp học sinh học tốt bài 4 bài toán và thuật toán SGK tin học 10NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và hướng dẫn học sinh khắc phục những sai lầm thường gặp khi giải bài toán hóa học về sắt và hợp chất sắt – hóa vô cơ lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ