Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 7: Hội nhập kinh tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 7: Hội nhập kinh tế
... Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one CHương hội nhập kinh tế Các vấn ề nghiên cứu chính: Khái niệm cấp độ hội nhập kinh tế Tác động hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế ... kinh tế giới Hội nhập kinh tế kinh doanh quốc tế Glo b a l on In te g ti Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Glo b a l In te g tio n Hội nhập kinh tế gì? Quá trình ... triển cải cách kinh tế Vòng đàm phán Doha (2001 >) Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực Các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực AFTA...
 • 36
 • 878
 • 5

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế
... International Business Chapter 12 - Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia Các vấn đề nghiên cứu Chương 2-4 © Prentice International Business Chapter 12 - Đánh giá tiềm thị trường: Các nước công nghiệp phát ... thông tin - Tiếp xúc với khách hàng/đối tác Phân tích đối thủ cạnh tranh - Tiếp cận đầu vào - Số lượng thị phần đối thủ cạnh tranh - Chiến lược đối thủ cạnh tranh - Tiếp cận kênh phân phối - Mức ... dùng • sở hạ tầng thương mại • Mức độ tự kinh tế • Mức độ mở cửa kinh tế • Rủi ro © Prentice International Business Chapter 12 - Lựa chọn thị trường/địa điểm Khảo sát thực địa - Đàm phán - Kiểm...
 • 10
 • 449
 • 1

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 10: Chiến lược và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 10: Chiến lược và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
... lược toàn cầu Chiến lược cấu tổ chức Chiến lược xuyên quốc gia Chiến lược quốc tế cấu phân ban quốc tế Irwin/McGraw-Hill Cấu trúc ma trận phi thức â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section ... nng học hỏi v hợp tác chiến lược toàn cầu â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Các chiến lược kinh doanh quốc tế section one Chiến lược Ưu điểm Chiến lược toàn cầu (Chiến lược chuẩn hóa toàn ... Caterpillar Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Các chiến lược kinh doanh quốc tế section one Chiến lược Ưu điểm Nhược điểm Chin lược quốc tế (Chiến lược chép) Dễ thực hiện, phù hợp...
 • 50
 • 686
 • 3

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 11: Lựa chọn phương thức thâm nhập thịt trường nước ngoài

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 11: Lựa chọn phương thức thâm nhập thịt trường nước ngoài
... chọn ph ơng thức thâm nhập Irwin/McGraw-Hill Luôn có đánh đổi!!! Tuy nhiên, rút vài nguyên tắc chung â The McGraw-Hill Companies, Lựa chọn ph ơng thức thâm nhập nh nào? Ph ơng thức thâm nhập phụ ... giảm bớt Thâm nhập với quy mô nhỏ: -Hiểu biết thị tr ờng tr ớc định thâm nhập với quy mô lớn, thâm nhập nh - Rủi ro đ ợc hạn chế thấp - Khó khăn việc tạo thị phần có đ ợc lợi Irwin/McGraw-Hill ... Quy mô thâm nhập Thâm nhập với quy mô lớn : - Ngăn cản đối thủ thu hút khách hàng - Rủi ro phản ứng cạnh tranh gia tăng - Nguồn lực dành cho việc thâm nhập thị tr ờng khác bị hạn chế - Mức độ...
 • 14
 • 509
 • 7

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 12: quản trị các chức năng kinh doanh

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 12: quản trị các chức năng kinh doanh
... TRONG kinh doanh QuC T Irwin/McGraw-Hill Các định đầu tư Các định vốn Quản trị dòng tiền toàn cầu Quản trị rủi ro hối đoái â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Quản trị tài ... Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Ai sản xuất Boeing 777? Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Quản trị nhân lực (HRM) KDQT Quản trị ... tiêu thụ Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Sản xuất đâu? section one Khác biệt trị, kinh tế, văn Yếu tố quốc gia hóa Khác biệt chi phí yếu tố sản xuất Các rào cản thương...
 • 15
 • 385
 • 1

Môn : Kinh tế học

Môn : Kinh tế học vĩ mô
... mục tiêu chung Kinh tế học c Các đề mục chương: • Đối tượng kinh tế • Các vấn đề kinh tế • Vai trò kinh tế • Mục tiêu sách Kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết ... Sau học xong chương này, sinh viên có th : • Ôn tập lại chất khái niệm Kinh tế học • Phân biệt đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết vấn đề Kinh tế học • Biết ... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết lớp + tập Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Số tiết dự kiến:...
 • 7
 • 1,057
 • 6

Môn : Kinh tế học mô p2

Môn : Kinh tế học vĩ mô p2
... mục tiêu chung Kinh tế học c Các đề mục chương: • Đối tượng kinh tế • Các vấn đề kinh tế • Vai trò kinh tế • Mục tiêu sách Kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết ... Sau học xong chương này, sinh viên có th : • Ôn tập lại chất khái niệm Kinh tế học • Phân biệt đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết vấn đề Kinh tế học • Biết ... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết lớp + tập Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Số tiết dự kiến:...
 • 7
 • 425
 • 0

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm
... Fisher, NXB Giỏo dc Macroeconomics, Rudiger Dornbusch & Stainley Fischer, Eighth Edition, Macroeconomics, N.Gregory Mankiw, Fourth Edition Economics, David Begg, Fourth Edition, Bi Kinh t v mụ, ... bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ht hay thng d ca cỏn cõn toỏn s nh hng n s thay i ca t giỏ hi o i 66 Khi xut khN tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u 67 Lm phỏt tng i ... tỏc ng n t giỏ hi o i 68 Khi nhp khN ca mt nc tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u II TR LI CC CU SAU: Cỏch xỏc nh cỏc ch tiờu GDP, GNP, NNP, Nờu v gii thớch cỏc bin phỏp bự...
 • 9
 • 672
 • 11

Cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo DHTM

Cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo DHTM
... thc hnh mụn Kinh t hc v mụ I B mụn Kinh t hc - HTM Chng 5: Tng cung v Chu k kinh doanh 47 Thc cht ca hm tng cung ngn hn l hm theo giỏ c 48 Cỏc nh kinh t cú th bit c trng thỏi ca nn kinh t v kt ... tc tng trng kinh t nm 2007 (khong 8,5%) l tng i cao nhng khụng bin vng Chng 7: Kinh t v mụ nn kinh t m 65 Cỏn cõn toỏn l mt c s quan trng phõn tớch nhng bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ... thc hnh mụn Kinh t hc v mụ I B mụn Kinh t hc - HTM TI LIU THAM KHO Giáo trình chính: Kinh tế học Vĩ mô, Bộ Giáo dục Đào tạo, tỏi bn ln th 6, 2006 Nguyờn lý Kinh t hc v mụ, i hc Kinh t quc dõn,...
 • 9
 • 1,048
 • 11

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Mục tiêu chương: Sau học xong chương này, sinh viên phải nắm được: ... tài khóa • Các công cụ sách tiền tệ b • Tác động cuối sách toàn kinh tế Các đề mục chương: • Giới thiệu hai loại sách kinh tế m : tài khóa tiền tệ • Phân tích tác động sách tài khóa AD • Phân ... lượng kinh tế b Các đề mục chương: • Giới thiệu thành tố tổng chi tiêu o Tiêu dùng tiết kiệm o Đầu tư o Chi tiêu phủ o Xuất ròng • Tác động số nhân việc thay đổi thành tố tổng chi tiêu Chương 4:...
 • 5
 • 293
 • 1

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học vi mô nhập môn lý thuyết trò chơi bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học vi mô  nhập môn lý thuyết trò chơi  bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi mô
... khóa 2 011 – 2 012 * Bây giả sử q  q m  Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần ac 3(a  c) => 1  q1.[  q1 ] 4 d 1 3(a  c) 3(a  c)   q1  q1   2q1 dq1 4 * Nếu q1  ... tồn cân Nash trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Kết hợp ... )  c  n Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Bây giả sử định số bị chăn thả định cá nhân...
 • 10
 • 960
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô - Khoa Giáo dục cơ bản doc

Tài liệu Đề kiểm tra môn Kinh tế vi mô - Khoa Giáo dục cơ bản doc
... Khoa Giáo dục Đề kiểm tra môn Kinh tế vi - Số thứ tự:………… BÀI KIỂM TRA MÔN: KINH TẾ VI MÔ Họ tên:………………………………… Đề ... Thị Hạnh Khoa Giáo dục Đề kiểm tra môn Kinh tế vi - Thị trường sản phẩm A có hàm cầu hàm tổng phí sau: P=3 4-2 Q TC=Q2+6Q+20 ... Trương Thị Hạnh Khoa Giáo dục Đề kiểm tra môn Kinh tế vi - Cung cầu sản phẩm X giảm làm cho sản...
 • 7
 • 365
 • 3

Đề cương môn Kinh tế mô - khoa công nghệ thông tin

Đề cương môn Kinh tế vĩ mô - khoa công nghệ thông tin
... HTTT Kinh t - 9 Kinh tế Khoa Công nghệ thông tin CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 2.1 Đối tượng phương pháp nghiên cứu kinh tế học Chương cho thấy phạm vi nghiên cứu rộng lớn kinh ... lớn, hình hoá kinh tế Đặc biệt năm gần dự đoán nhiều năm tới, hình kinh tế lượng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng lý thuyết kinh tế học đại HTTT Kinh t - 10 Kinh tế Khoa Công ... thực tế, phát điểm bất hợp lý, đề rra giả thiết lại kiểm nghiệm thực tế để rút kết luận sát thực với đời sống kinh tế HTTT Kinh t - 2 Kinh tế Khoa Công nghệ thông tin 1.2 Tổ chức kinh tế kinh...
 • 121
 • 494
 • 0

Xem thêm