slide bài giảng môn nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lenin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ

Nguyên bản chủ nghĩa Mac Lenin - chương III chủ nghĩa duy vật lịch sử

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin - chương III chủ nghĩa duy vật lịch sử
... Ng©n hµng Vietcombank TỰ ĐỌC & THẢO LUẬN -HTKT-XH? -TẠI SAO NĨI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HTKT-XH LÀ MỘT Q TRÌNH LỊCH SỬ, TỰ NHIÊN? • Dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu QHSX đặc trưng cho xã ... ên xác định -Tự tơn “Làng mình”; Dị ứng với bên ngoài; - Bất li hương; - Trọng tình xóm - làng; - Trọng lê ê làng phép nước; - Khơn vă êt; Trọng danh hão - Suy nghĩ theo ... mét c¬ cÊu thèng nhÊt d íi sù l·nh ®¹o cđa ®¶ng CSVN -Giai cấp giữ vai trò thống trị kinh tế giữ vai trò thống trị trị, tư tưởng, triết -Cơ sở hạ tầng thay đổi kiến trúc thượng tầng thay đổi...
 • 54
 • 4,080
 • 9

Bài giảng Nguyên bản chủ nghĩa Mác - Lênin Chuyên đề 1 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Chuyên đề 1 - TS. Nguyễn Minh Tuấn
... CỦA SẢN XUẤT XUẤT HÀNG HĨA HÀNG HĨA Phân cơng lao động Phân cơng lao động xã hội xã hội Sựtách biệt Sự tách biệt chủ thể kinh chủ thể kinh tế tế 1. 1 Phân cơng lao động xã hội:  Là chun mơn hố ... Hàng hóa hai thuộc tính hàng hóa 1. 1 Khái niệm hàng hố? THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA HÀNG HĨA Giá trị sử dụng Giá trị 1. 2 Hai thuộc tính hàng hóa a, Giá trị sử dụng ( cơng dụng)  Thoả mãn nhu cầu người ... Chun đề HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ TS NGUYỄN MINH TUẤN I SẢN XUẤT HÀNG HỐ 1. Điều kiện đời tồn sản xuất hàng hóa  Khái niệm sản xuất hàng hố?...
 • 33
 • 190
 • 0

Bài giảng Nguyên bản chủ nghĩa Mác - Lênin Chuyên đề 2 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Chuyên đề 2 - TS. Nguyễn Minh Tuấn
... thành tư Cơng thức chung tư • Khi tiền tệ TB, vận động theo cơng thức: T -H- T’, T’=T+t • T-H-T’ cơng thức chung TB, phản ánh mục đích SX, KD TB 2 Mâu thuẫn cơng thức chung tư  Mâu thuẫn cơng thức ... doanh , đầu tư Chênh lệch m’ với p’ cấu giá trị hàng hóa m m’ = -x 100 v m p’ = x 100 c + v 80c + 20 v + 20 m m’ = 100% p’ = 20 % 80c + 20 v + 40m m’ = 20 0% p’ = 40% • Cạnh tranh nội ngành ... lợi tức? 4.3 Cơng ty cổ phần thị trường chứng khốn a Cơng ty cổ phần  Khái niệm: Cơng ty cổ phần cơng ty vốn cổ đơng đóng góp  Ưu, nhược điểm cơng ty cổ phần Ưu điểm Nhược điểm  Cơng ty cổ...
 • 39
 • 212
 • 0

Bài giảng nguyên bản chủ nghĩa mác lênin học thuyết giá trị thặng dư học viện nông nghiệp việt nam

Bài giảng nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin học thuyết giá trị thặng dư  học viện nông nghiệp việt nam
... ngha Thực cải cách sản xuất nông nghiệp Thực cách mạng dân chủ t sản Quan hệ sản xuất t chủ nghĩa nông nghiệp Địa chủ Nhà t kinh doanh nông nghiệp R P Công nhân nông nghiệp m R: Địa tô TBCN Các ... c1 + c2 + v: Chi phí sản xuất t chủ nghĩa Ký hiệu: K USD C1 V Thuê lao động Giá trị thặng d m USD USD Khái niệm: CPSX t chủ nghĩa phần giá trị bù lại giá TLSX giá sức lao động tiêu dùng để sản ... công nhân làm thuê nông nghiệp tạo đợc nhà t kinh doanh nông nghiệp trả cho địa chủ dới dạng tiền thuê đất Lợi nhuận siêu ngạch tồn nông nghiệp lâu công nghiệp Giá sản xuất chung nông phẩm đợc xác...
 • 17
 • 210
 • 0

Bài giảng nguyên bản chủ nghĩa mác lênin học thuyết về chủ nghĩabản độc quyền và chủ nghĩabản độc quyền nhà nước học viện nông nghiệp việt nam

Bài giảng nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước  học viện nông nghiệp việt nam
... trỡnh gn bú cht ch vi nhau: Chủ nghĩa TBQNN kết hợp hay dung hợp sức mạnh độc quyền t nhân với sức mạnh nhà nớc t sản thành chế thống nhằm làm giàu cho tổ chức độc quyền giúp cho quan hệ sản xuất ... l t ch ngha t bn t cnh tranh 11 8/1/15 Lp Hc Phn VNUA ( Khoa Nụng Hc ) - Hc Vin Nụng NGhip Vit Nam https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ c im kinh t c bn ca ch ngha t bn c quyn a) ... Phi chia s thnh tu sn xut, - Bnh trng s thng tr th gii ca cỏc khoa hc cụng ngh, kinh nghim qun u s ti chớnh d) S phõn chia th gii v kinh t gia cỏc t chc c quyn * i vi cỏc nc NKTB + Tớch cc:...
 • 13
 • 279
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf
... nộp cho địa chủ Ý nghĩa luận địa tô của Mác: Ý nghĩa luận địa tô C.Mác không nêu quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nông nghiệp, mà sở luận để nhà nước xây dựng sách thuế nông nghiệp ngành ... giá trị thặng dư công nhân tạo để trả cho địa chủ hình thức địa tô Như vậy, địa tô tư chủ nghĩa phận lợi nhuận siêu ngạch lợi nhuận bình quân tư đầu tư nông nghiệp công nhân nông nghiệp tạo mà ... thành nên chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nông phẩm 12 Ví dụ: Có hai tư nông nghiệp công nghiệp 100, cấu tạo hữu nông nghiệp 3/2, cấu tạo hữu công nghiệp 4/1 Giả sử m'=100%,...
 • 15
 • 28,228
 • 700

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN BẢN CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
... LLSX khoa học công nghệ nước TBCN GCCN người bị áp bóc lột, nước XHCN GCCN người từ địa vị nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ XH, người có quyền tham gia vào công việc quản XH quản nhà ... công nhận lãnh đạo thông qua đảng cộng sảo , sở lien minh công nông & đại diện cho lợi ích toàn dân tộc b Những đặc trưng XH XHCN :(6 cái) - sở vật chất kỹ thuật CNXH đại công nghiệp dã hoàn ... tranh chung trình đấu tranh dựng nước giữ nước B Những nguyên tắc CN Mac Lenin việc giả vấn đề dân tộc: - Vấn đề dân tộc vấn đề chung CM XHCN giải vấn đề dân tộc phải gắn liền với CM vô sản sở CM...
 • 12
 • 1,339
 • 4

tiểu luận môn nguyên bản chủ nghĩa mác lê nin

tiểu luận môn nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin
... triển vọng CNXH? HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN Quy cách trình bày tiểu luận Quy cách chung Mỗi đề tài tiểu luận gồm phần Độ dày từ 15 –30 trang (tùy theo loại hình tiểu luận môn học) Mỗi trang 25 dòng ... cứu: Tiểu luận tiến hành thời gian nào, đâu, xác định rõ nội dung cần nghiên cứu 1.6 Kết nghiên cứu: Sau nghiên cứu tiểu luận, sinh viên rút vấn đề Phần hai Nội dung tiểu luận sở luận: ... Nêu nội dung bản, kiến thức mà tiểu luận yêu cầu sở thực tiễn: trạng thực tiễn, vấn đề thực tiễn chưa giải giải kết vướng mắc từ có nhu cầu phải có luận soi sáng Nội dung chủ yếu: nêu thực...
 • 10
 • 422
 • 0

Bài thuyết trình những nguyên bản chủ nghĩa mác lênin kinh tế xã hội chủ nghĩa liên xô

Bài thuyết trình những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác  lênin kinh tế xã hội chủ nghĩa liên xô
... nước hội chủ nghĩa Khái niệm I KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Nguyên nhân tất yếu đời kinh tế hội chủ nghĩa ... SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA So, Which way will you turn? Thanks for your attention I KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA • Nền kinh tế hội chủ nghĩa kinh tế sản ... CNXH LIÊN XÔ (NỬA SAU 1970- 1991) (NỬA SAU 1970- 1991) Nguyên nhân tan rã SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ IV TƯ BẢN CHỦ NGHĨA IV SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ TƯ BẢN CHỦ...
 • 30
 • 267
 • 0

Bài thuyết trình Những nguyên bản chủ nghĩa Mác - Lênin Kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên Xô

Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên Xô
... KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  2. Nguyên nhân tất yếu ra đời của nền kinh tế hội chủ nghĩa ... 2. Nguyên nhân tất yếu ra đời của nền kinh tế hội chủ nghĩa I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  3. Các giai đoạn phát triển của nền kinh tế hội chủ nghĩa a. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa hội ­ Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong hệ thống kinh tế ... ­ Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất, vận động theo định hướng hội chủ nghĩa ­ Nền kinh tế có nhiều thành phần được xác lập trên sở khách quan củểm nền kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hất, với ...
 • 10
 • 1,074
 • 0

Đề ,đáp án những nguyên bản chủ nghĩa Mác- Lenin

Đề ,đáp án những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lenin
... dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa ... hội chủ nghĩa, nguyên nhân cua cách mạng xã hội chủ nghĩa? Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác – ̉ Lênin mục tiêu, nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Phân tích quan niệm chủ nghĩa ... trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Khái niệm dân tộc hiểu nào? Làm rõ nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin việc giải vấn đề dân...
 • 130
 • 3,807
 • 16

đề và đáp án những nguyên bản chủ nghĩa Mác - Lênin

đề và đáp án những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
... hội chủ nghĩa, nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa? Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin mục tiêu, nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác ... dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa ... từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội tất yếu? Phân tích đặc điểm, thực chất nội dung thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Câu (6 điểm): Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ...
 • 125
 • 10,731
 • 57

419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin

419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin
... riêng lẻ khác C Vì riêng chung cìn tồn đ c ất D Vì lí quan niệ đa dạng co ời âu 93 T eo qua điểm triết học Mác-lênin chung chuyể óa t đ ất? A Khi chung bị thoái hóa B Khi chung phù hợp với v động ... ế iới qua co ời XH Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only C Là ột ì t ý t ức XH ó ả ột oa đ ảo t ế iới iệ t ức k ác qua vào đầu oc co ời T iáo ... i iai cấ Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010 For Evaluation Only Câu 357 Đổi ới ệ t ố c í trị ớc ta iệ ay là: A Đổi ới ục tiêu, co đ XH N B Đổi ới ội du , oạt độ...
 • 46
 • 5,089
 • 72

Dap an 419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin

Dap an 419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin
... A B A D B C C D A C D D 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 C B D B A B B D B B D D A D D D C B B ...
 • 2
 • 6,608
 • 148

Một số đề thi những nguyên bản chủ nghĩa Mac-Lenin

Một số đề thi những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lenin
... Một Số Đề Thi Cũ khóa 48: khó Đề 1: Câu 1: Hai phương pháp sx giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư siêu phươ phá ... giá trị thặ dư Đề 3: Câu tích tụ tập trung tư bản, cấu tạo hữu tb Câu tỉ suất lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng suấ nhuậ nhâ ưởng Câu điều kiện quan trọng quy định gccn kiệ trọ nhấ định Đề 4: Câu 1: ... sao? nhữ trườ ường Giả thí ngắ Đề 2: Câu 1: Lịch sử đời, chất chức phương tiện đời, chấ phươ tiệ ương lưu thông tiền tề thô tiề Câu 2: Khái niệm cách mạng XHCN, nguyên nhân Khá niệ nguyê nhâ CMXHCN...
 • 3
 • 2,659
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin phần 1slide nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lêninbài tập nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênincâu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac leninbài tập nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin 2sách hỏi đáp môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lêninde cuong on ap mon nhung nguyen ly co ban chu nghia mac lenintiểu luận tóm tắt môn học những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin 2đề thi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lêninnguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac leninchủ nghĩa xã hội nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lêninnhững nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lêninnguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênintài liệu nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac leninnguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả