Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 3 THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH

slide bài giảng thuyết thông tin chương 4 bùi văn thành mã hóa nguồn tin

slide bài giảng lý thuyết thông tin chương 4 bùi văn thành mã hóa nguồn tin
... ngược lại hóa gọi giải (Decoding) hiệu thông số  Từ (code wod), mã: Từ chuỗi kí hiệu biểu diễn cho tin nguồn Tập tất từ tương ứng với tin nguồn gọi • Vì nói hóa phép ... gọi số (m) nhị phân m=2, tam phân m=3…  hóa (Encoding): hóa trình dùng ký hiệu để biểu diễn tin nguồn • Biến đổi nguồi tin thành hiệu, biến đổi tập tin thành tập tin khác ... Chương LÝ THUY ẾT MÃ MÃ HÓA NGUỒN hóa nguồn tin Khái niệm điệu kiện thiết lập Điều kiện để phân tách thống kê tối ưu Trương Hải Bằng -Lý Thuyết Giới thiệu ...
 • 33
 • 725
 • 0

slide bài giảng thuyết thông tin chương 6 bùi văn thành mã vòng

slide bài giảng lý thuyết thông tin chương 6 bùi văn thành mã vòng
... vòng 13.1 Giới thiệu 13.2 Các tính chất vòng 13.3 Ma trận sinh ma trận kiểm tra 13.4 BCH Giới thiệu  Định nghĩa    Đa thức   Một tuyến tính C(n, k) gọi vòng w ... thức Theo định nghĩa g(x) suy r(x) = Chứng minh hoàn tất  Từ định gọi g(x) đa thức sinh, từ g(x) sinh tất đa thức khác Các tính chất vòng (tt)  Định 13.4   Đa thức sinh vòng ... x6 + x + x4 + x6 x + x2 + x3 + x6 + x2 + x6 0010111 x2 + x4 + x5 + x6 1010 1110010 + x + x2 + 1011 1111111 + x + x2 + x3 x5 + x4 + x5 + x6 0110 0101110 x + x3 + x4 + 0111 0100011 x + x5 + x6...
 • 30
 • 546
 • 0

bài giảng thuyết thông tin chương 3 bùi văn thành lượng tin, nguồn rời rạc

bài giảng lý thuyết thông tin chương 3 bùi văn thành lượng tin, nguồn rời rạc
... truyn tin 3. 1 Mi liờn h ca lng tin v thuyt xỏc sut V mt truyn tin ta ch quan tõm n bt ng ca tin hay xỏc sut xut hin cỏc ký hiu Xột mi liờn h gia khỏi nim tin tc vi thuyt xỏc sut: oMt ngun tin ... v mt tin bt k cha tin y j Y xi X nhn c, lng tin ú gi l lng tin tng h gia xi v yi .Mun xỏc nh lng tin tng h ta phi tỡm lng tin ban u cú xi , sau thc hin quỏ trỡnh truyn tin ta tỡm lng tin cũn ... ca tin, nhn c mt tin , hóy xỏc nh tin tng ng ca ngun X Li gii tỡm c s cú dng: Vi tin nhn c, tin no ca ngun X cú nhiu kh nng ó c phỏt i nht y j Y y j Y gii quyt , phi qua hai bc: Tớnh cỏc lng tin...
 • 20
 • 240
 • 0

Bài giảng thuyết kiểm toán chương 3: báo cáo kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 3: báo cáo kiểm toán
... giảng thảo luận Kết cấu chương 3.1 Báo cáo kiểm toán ý nghĩa báo cáo kiểm toán 3.2 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài 3.1.1.Khái niệm BCKT -   Khái niệm: Báo cáo kiểm toán báo cáo KTV lập công bố để ... cần kiểm toán Báo cáo kiểm toán BCTC báo cáo KTV lập công bố để đưa ý kiến BCTC đơn vị kiểm toán Báo cáo kiểm toán tuân thủ báo cáo KTV lập để đưa ý kiến việc chấp hành đơn vị kiểm toán ... đơn vị kiểm toán - Kết qủa kiểm toán - Nhận xét kiến nghị chung - Ngày lập báo cáo kiểm toán ký tên đóng dấu - Nơi nhận báo cáo kiểm toán - Phụ lục Link4 Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài...
 • 21
 • 304
 • 0

BÀI GIẢNG THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA
... thừa, khai số phức? 25.e j300 = e j2.150 = 5.e j150 = 5∠15 Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức 3. 2.1 Biểu ... tính công suất số phức 6- Khái niệm, ý nghĩa cách vẽ đồ thị Tôpô mạch điện Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 1 BỔ TÚC VỀ SỐ PHỨC 3. 2 BIỂU DIỄN ... mạch điện số phức 3- Các luật Kiếchôp dạng số phức 4- Các phương pháp phân tích mạch điện số phức: Phương pháp dòng điện nhánh, Phương pháp dòng điện mạch vòng, Phương pháp điện nút 5- Cách tính...
 • 82
 • 2,609
 • 0

Bài giảng thuyết ô tô chương 3 cơ học chuyển động thẳng của ô tô

Bài giảng lý thuyết ô tô  chương 3 cơ học chuyển động thẳng của ô tô
... Ý nghĩa sử dụng : 3. 3.2.2 .3 Mức độ sử dụng cơng suất động : YN = Nψ + Nω Nk = Nψ + Nω Ne η (3. 1 13) 3. 3.2 .3 Đặc tính động lực học tơ : 3. 3.2 .3. 1 Khái niệm đặc tính động lực học tơ : P k − Pω  ... k A2 b1 Hình 3. 10 : Sơ đồ minh họa lăn bánh xe đàn hồi 3. 3 CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CỦA Ơ TƠ : 3. 3.1 Các lực tác dụng lên tơ chuyển động tổng qt Lực riêng cơng suất tương ứng : 3. 3.1.1 Các lực ... động Ta có : X = Px , Z = Gb X = Pf (3. 31) Pf = f.Z (3. 32) Phương trình cân tâm bánh xe : Z.a = Pf.rd = f.Z.rd = Mf Từ hình 3. 4 ta rút quan hệ : tgα = a / rd = P f / Z = f (3. 34) (3. 33) 3. 2 .3. 2...
 • 58
 • 176
 • 0

Bài giảng thuyết trò chơi chương 3 chiến lược cạnh tranh

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 3 chiến lược cạnh tranh
... ưa thích hơn”? [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt) 2.000 đ/tờ  Độc  Báo 23 P Cạnh tranh theo giá bán (tt) 24 [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt)  Thông tin toán (tt):  Giá trị chiến lược:  AC(TT) = AC(TN) ... Cạnh tranh theo giá bán (tt) 21 22 [2.2] Chọn chủ đề cho trang - phần (tt)  Cạnh tranh theo giá bán (tt) Phân tích toán:  Thị [2 .3] Cạnh tranh giá bán  trường bạn đọc báo TT báo TN: Cạnh tranh ... (tt) 25 26 [2 .3] Cạnh tranh giá bán (tt)  Cạnh tranh theo giá bán (tt) Phân tích toán:  Lợi [2.4] Cạnh tranh giá bán có phân biệt sản phẩm  nhuận báo TT báo TN (triệu đ): Cạnh tranh giá báo...
 • 9
 • 255
 • 2

Bài giảng thuyết tín hiệu Chương 3

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu Chương 3
... n0 ) T T Trang 40 t T Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO thuyết tín hiệu Tác giả: Phạm Thò Cư F De Coulon thuyết xử tín hiệu Giáo trình ĐHBK ... Cho tín hiệu x (t) = cos2.103t Điều chế AM – SC tín hiệu có tần số f = 104Hz Vẽ x (t), yAM – SC (t) Xác đònh phổ, mật độ phổ Tính công suất x(t), yAM – SC (t) * Điều chế AM Trang 36 Bài giảng ... 0   Trang 35 Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm Y() -  -max - Bề rộng phổ: BAM SC  2max - Công suất: PAM SC  Px f -min 0 -max - Cách tạo tín hiệu yAM – SC(t)...
 • 8
 • 93
 • 0

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Thị trường thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 3: Thị trường thương mại điện tử
... THỊ TRƯỜNG TMĐT VÀ THANH TOÁN Thị trường Thương mại điện tử Thanh toán trực tuyến Thị trường Thương mại điện tử Khái niệm thị trường TMĐT Phân loại thị trường TMĐT Nghiên cứu thị trường ... lý mối quan hệ khách hàng CRM Khái niệm thị trường Thương mại điện tử Thị trường Thương mại điện tử nơi trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ, toán Thị trường tạo giá trị cho bên tham gia: Người ... tiếp thị Nghiên cứu thị trường TMĐT  Khi nghiên cứu thị trường, người ta phải phân khúc thị trường, tức chia thị trường làm nhiều nhóm để tiến hành tiếp thị, quảng cáo bán hàng  Nghiên cứu thị...
 • 31
 • 507
 • 2

Bài giảng kinh tế nông nghiệp chương 3, Thị trường nông sản

Bài giảng kinh tế nông nghiệp chương 3, Thị trường nông sản
... thu quan Hn ngch nhp khu - Tác động Nâng giá hàng nhập thị tr-ờng nội địa Cho phép nhà sản xuất sản xuất sản l-ợng cao Chính phủ doanh nghiệp n-ớc xác định tr-ớc đ-ợc khối l-ợng nhập - So sỏnh ... Nhp khu Cõn i 2000 821,3 367,5 +4 53,8 2001 10 53,2 460,4 +592,8 2002 2394,8 580,0 1814,8 2003 4554,8 13 23,8 +3231,1 2004 5275,3 1164,3 +4111,0 2005 6631,2 11 93,2 +5438,0 2007 10,1 t USD 2008 11,9 ... cỏc t chc quc t v khu vc: Nh nc, doanh nghip v ngi tiờu dựng - Đối với Nhà n-ớc - Đối với doanh nghiệp - Đối với ng-ời tiêu dùng 3.2.1 S can thip ca cỏc t chc quc t Cỏc t chc hip hi ngnh hng nụng...
 • 102
 • 739
 • 2

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm
... ngữ bảo hiểm • • • Đồng bảo hiểm (co-insurance): “Là việc từ hai công ty bảo hiểm trở lên liên kết với bảo hiểm cho đối tượng” Bảo hiểm trùng (double insurance): “Là tượng bảo hiểm tài sản, tài ... người bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm cho người bảo hiểm Xét phương diện tài chính: Bảo hiểm phạm trù tài gắn liền với trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ bảo hiểm I Khái niệm bảo hiểm ... CHUNG VỀ BẢO HIỂM • Khái niệm Bảo hiểm • Đặc điểm Bảo hiểm • Phân loại • Vai trò • Các nguyên tắc quản Bảo hiểm B BẢO HIỂM KINH DOANH • Khái niệm • Phân loại • Nguồn hình thành quỹ Bảo hiểm •...
 • 24
 • 1,489
 • 7

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ - chương 6 - Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 6 - Tài chính doanh nghiệp
... kinh doanh Là bảng tổng hợp tình hình doanh thu, chi phí kết kinh doanh thời kỳ cụ thể doanh nghiệp 10/ 26/ 12 26 Doanh thu Doanh thu doanh nghiệp toàn số tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ... nhập doanh nghiệp Phân phối lợi nhuận 10/ 26/ 12 29 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Báo cáo tất dòng tiền vào doanh nghiệp thời kỳ cụ thể  Lợi nhuận doanh nghiệp dòng tiền thực vào doanh nghiệp ... trường doanh nghiệp) ] 10/ 26/ 12 1.3 Nguyên tắc Tài doanh nghiệp Tôn trọng Luật pháp  Hạch toán kinh doanh  Đảm bảo an toàn kinh doanh  Giữ chữ tín  10/ 26/ 12 1.4 Hình thức tổ chức doanh nghiệp Doanh...
 • 40
 • 1,551
 • 3

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ chương 8 GVC ths nguyễn thị minh quế

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 8  GVC ths nguyễn thị minh quế
... ứng tiền tệ 10.2.2 Thành phần Cung tiền tệ a- Cơ số tiền tệ b- Quá trình tạo tiền gửi hệ thống NHTM 16/04/2014 50 Chương 10: Cung cầu tiền tệ (tiếp) 10.3 Cầu tiền tệ 10.3.1 Khái niệm Cầu tiền tệ ... … Chương 10: Cung cầu tiền tệ 10.1 Quan niệm tiền kinh tế đại 10.1.1 Tiền theo nghĩa hẹp tiền theo nghĩa rộng 10.1.2 Sự khác biệt tiền tài sản khác 10.2 Cung tiền tệ 10.2.1 Khái niệm lượng tiền ... Quản hoạt động NHTM 9.5.2 Nội dung quản  Quản nguồn vốn  Quản tiền cho vay  Quản dự trữ  Quản tài sản  Quản rủi ro lãi suất tỷ giá 16/04/2014 43 9.5.2 Nội dung quản lý...
 • 113
 • 541
 • 0

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ chương 3 phạm đặng huấn

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3  phạm đặng huấn
... ĐỊNH KỲ (1) TS N ĐẦU KỲ (2) TIỀN THANH TOÁN (3) LÃI (4) GỐC (5) TS N CÒN LẠI (6) 37 .900.000 10.000.000 3. 790.000 6.210.000 31 .690.000 31 .690.000 10.000.000 3. 169.000 6. 831 .000 24.859.000 24.859.000 ... năm; tiền th trả vào đầu năm; tiền th năm sau 1,1 lần tiền th năm trước; giá bán TS cuối hợp đồng th 13. 310 USD Hãy tính tiền th năm lập bảng phân tích hạch tốn với lãi tính TS nợ lại PDH 31 ... quyền lựa chọn mua KHƠNG TC3 + TC 3: Thời gian th CĨ phần lớn thời gian KHƠNG TC4 hữu dụng TS CHO TH CHO TH + TC 4: Hiện giá VẬN HÀNH TÀI CHÍNH khoản tiền th gần giá trị tài sản CĨ PDH 24 Ví dụ...
 • 31
 • 290
 • 0

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ chương 4 phạm đặng huấn

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 4  phạm đặng huấn
... T’ = T + t • T: Số tiền vốn cho vay ban đầu • T’: Số tiền người cho vay nhận lại sau thời gian định • t: Lợi tức PDH —> Khái niệm lợi tức: - Ở góc độ người cho vay, lợi tức số tiền vượt số vốn ... vay lần gồm tiền gốc cộng với tiền lãi đáo hạn PDH 13 - Trái phiếu chiết khấu (TPCK): • Người vay trả cho người cho vay đáo hạn khoản tiền mệnh giá trái phiếu PDH 14 • • • • • • • • • • • → i* ... phiếu coupon • Hàng kỳ, trái chủ nhận khoản tiền lãi Khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ nhận tiền lãi kỳ cuối vốn gốc • Lãi suất coupon xác định số tiền lãi tốn theo định kỳ chia cho mệnh giá trái...
 • 23
 • 514
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng lý thuyết tài chínhbài giảng ly thuyet tai chinh tien te chuong 2bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3 bảo hiểmbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệđề cương bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng lý thuyết tài chính côngbài giảng lý thuyết tài chính doanh nghiệpbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ths nguyễn văn minhbai giang ly thuyet tin hieu chuong 1slide bài giảng lý thuyết tiền tệ tín dụngslide bài giảng lý thuyết mạch 1slide bài giảng lý thuyết mạchslide bài giảng lý thuyết thống kêslide bài giảng lý thuyết xác suất thống kêPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học