Slide bài bài giảng môn marketing căn bản chương 1 giới thiệu về marketing

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 1 giới thiệu môn học

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 1 giới thiệu môn học
... vụ Nông nghiệp 1, 14 0,22 0 ,13 0 ,12 Công nghiệp 0 ,16 0 ,16 1, 16 0,06 Giao thông VT 0 ,19 1, 10 0 ,16 0,07 Dịch vụ 0,08 0,05 0,08 1, 09 Tổng 1, 57 1, 53 1, 53 1, 34 Hoạt động bán 30 4 /14 /2 011 III Các quan ... phố II Nội dung nghiên cứu Kinh tế Vùng Kinh tế Vùng (Regional Economics) môn khoa học kinh tế, nghiên cứu hệ thống lãnh thổ (nội dung, chất, trình & hoạt động kinh tế - xã hội…) nhằm rút đặc điểm, ... 4 /14 /2 011 II Nội dung nghiên cứu Kinh tế Vùng KTV có nguồn gốc từ (hay tiếp cận của) địa lý học kinh tế học Ø Ø Địa lý học (Geography) lý giải (graphy) vấn đề liên quan đến vùng đất (Geo) Kinh...
 • 31
 • 1,164
 • 7

Bài giảng Lập trình căn bản: Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Võ Duy Tín

Bài giảng Lập trình căn bản: Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Võ Duy Tín
... Language 10 10 011 0 011 1 011 0 0 010 011 0 00000000 11 111 010 11 111 010 010 011 10 10 10 011 0 11 10 011 0 10 010 110 11 0 011 10 0 010 111 0 10 10 011 0 010 011 10 11 111 010 011 0 011 0 010 011 10 10 00 011 0 etc Hợp Ngữ (Assembly language) ... Nhập vào số a b hệ số pt: ax+b=0 – Cho biết nghiệm phương trình Các Cấu Trúc Suy Luận Cơ Bản Của Giải Thuật (1) Tuần tự (Sequential): Cấu Trúc Suy Luận Cơ Bản Cấu trúc lặp (Repeating) Cấu trúc ... Các đặc trưng giải thuật Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật Một số giải thuật Các cấu trúc suy luận giải thuật Từ giải thuật đến chương trình Khái Niệm Giải Thuật – Ví dụ: Hoán đổi chất lỏng bình A (nước...
 • 26
 • 414
 • 0

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý
... NEU I KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra, kiểm soát quản * Cấp quản lý: - Cấp quản vi mô (cấp đơn vị sở): Các đơn vị sở vừa khách thể kiểm tra, kiểm soát ... Thanh Diệp - NEU I KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra, kiểm soát quản * Cấp quản lý: - Cấp quản vĩ mô (cấp Nhà nước): Nhà nước thực chức kiểm tra thông qua ... chịu kiểm tra mặt tài quan quản tài trở thành khách thể quan kiểm toán độc lập Th.S Nguyễn T Thanh Diệp - NEU I KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm tra, kiểm soát quản...
 • 17
 • 2,337
 • 26

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành
... CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang NỘI DUNG Các thành phần hệ thống máy tính Khái niệm hệ điều hành Các ... 2008 Hà Quang Thụy Nguyên lý hệ điều hành Nxb KHKT 2009 Nguyễn Thanh Tùng Giáo trình hệ điều hành ĐHBK HN 1999 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA ... MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Hệ điều hành Phần cứng Trang II KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH  Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, chức hệ thống máy tính  Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung...
 • 24
 • 689
 • 4

bài giảng môn thiết kế web - chương i giới thiệu về web

bài giảng môn thiết kế web - chương i giới thiệu về web
... nguồn hiển thị 2 CÁC LO I LIÊN KẾT   Internal Hyperlink:(Liên kết trong) liên kết v i phần t i liệu liên kết trang web site External Hyperlink (Liên kết ngo i) liên kết v i trang web site khác ... SIÊU LIÊN KẾT-HÌNH ẢNH SIÊU LIÊN KẾT I GI I THIỆU SIÊU LIÊN KẾT    Siêu liên kết cho phép ngư i truy cập duyệt từ trang web đến trang web khác Một liên kết gồm phần: Nguồn: chứa n i dung hiển ... t i hình xuống trang web Màu liên kết, cách thể liên kết trang Hiệu chỉnh trang Web: View source->hiệu chỉnhchọn File  Save để lưu l i F5 để cập nhật l i n i dung vừa hiệu chỉnh CHƯƠNG II SIÊU...
 • 57
 • 391
 • 0

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 giới thiệu về thương mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử  chương 1 giới thiệu về thương mại điện tử
... TMĐT Thương mại điện tử Nội dung Các khái niệm thương mại điện tử Lịch sử phát triển thương mại điện tử Các đặc tính TMĐT Vai trò thương mại điện tử Những vấn đề thương mại điện tử Thương mại điện ... tử Các khái niệm thương mại điện tử Thương mại điện tử (E-Commerce) bao gồm giao dịch thương mại thực thông qua công nghệ kỹ thuật số tổ chức cá nhân  Thương mại điện tử Giao dịch thương mại ... tỷ trang vào năm 2007 Thương mại điện tử 17 Vai trò thương mại điện tử  Đối với người bán: Tăng lợi nhuận, giảm chi phí  Đối với người mua:        Thương mại điện tử Tăng hội mua hàng...
 • 24
 • 303
 • 0

bài giảng tin học đại cương chương 1 giới thiệu về máy tính cá nhân ths nguyễn minh thành

bài giảng tin học đại cương chương 1 giới thiệu về máy tính cá nhân ths nguyễn minh thành
... Code Name Pins Các dòng CPU 11 56 I3,i5,i7 13 66 Size 11 55 I3,i5,i7 22nm Socket 11 56 (13 66) Socket 11 55 Sandy Bridge Ivy Bridge Socket 2 011 Sandy Bridge- 2 011 I7 E Ivy Bridge-E Socket 11 50 37 Nehalem ... rights reserved 1 Các chứng nhận CNTT (tt) Nội dung môn Tin học đại cương (ITE): • Máy tính nhân (Personal Computer) • Lắp ráp máy tính (Computer Assembly) • Xử lý cố (Troubleshooting) • Hệ điều ... mềm máy tính • Kỹ thuật viên CNTT người có kỹ cài đặt, bảo trì sửa chữa máy tính Các kỹ bao gồm :  Máy tính nhân (Personal computers)  Máy in (printers)  Máy quét (scanners)  Máy tính...
 • 72
 • 510
 • 0

Bài giảng quản lý dự án Chương 1 Giới thiệu về dự án và quản lý dự án trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam

Bài giảng quản lý dự án Chương 1 Giới thiệu về dự án và quản lý dự án trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam
... PM1.doc Chương trình i Chương trình n Dự án Dự án i Dự án n (Project) Nhiệm vụ G.V Cao Hào Thi Nhiệm vụ i Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam (AITCV) Giới Thiệu Dự n Quản Dự Án Hệ thống ... ro dự án - Thay đổi công nghệ - Kế hoạch giá cố đònh 2.4 Các chức quản dự án a Chức hoạch đònh PM1.doc G.V Cao Hào Thi Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam (AITCV) Giới Thiệu Dự n Quản ... g Dự án viện trợ phát triển / phúc lợi công cộng (Public / Welfare / Development Project) GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2 .1 Quản dự án (Project Management) PM1.doc G.V Cao Hào Thi Trung Tâm Viện...
 • 9
 • 115
 • 0

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán
... NEU I BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN Kết luận chất kiểm toán: - Kiểm toán hoạt động độc lập, chức kiểm toán xác minh, thuyết phục để tạo niềm tin cho người quan tâm vào kết luận kiểm toán - Kiểm toán ... Diệp - NEU 10 II CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Kiểm toán có hai chức năng: - Chức xác minh - Chức bày tỏ ý kiến Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 11 II CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Chức xác minh * Chức xác minh ... riêng: kiểm toán chứng từ kiểm toán chứng từ - Kiểm toán thực Kiểm toán viên người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU I BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN Khái niệm kiểm toán: ...
 • 18
 • 748
 • 13

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 3: Các loại kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 3: Các loại kiểm toán
... thể kiểm toán Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập hay Kiểm toán nội Nhưng chủ thể chủ yếu Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập - Khách thể kiểm toán: thực thể kinh tế có bảng khai tài kiểm toán ... thể kiểm toán: - Nội kiểm - Ngoại kiểm Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU I KHÁI QUÁT CÁC CÁCH PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN * Nếu phân loại theo phạm vi tiến hành kiểm toán: - Kiểm toán toàn diện - Kiểm toán ... phân loại theo tính chu kỳ kiểm toán: - Kiểm toán thường kỳ - Kiểm toán định kỳ - Kiểm toán bất thường (đột xuất) * Nếu phân loại theo quan hệ pháp lý kiểm toán: - Kiểm toán bắt buộc - Kiểm toán...
 • 16
 • 973
 • 12

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 4: Đối tượng kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 4: Đối tượng kiểm toán
... VỀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN * Đối tượng kiểm toán: Đối tượng kiểm toán thực trạng tài hiệu hiệu nghiệp vụ, dự án cụ thể - Từ góc độ hẹp cụ thể: đối tượng kiểm toán báo cáo kế toán tài liệu kế toán ... 13 II CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN Hiệu hiệu - Đối tượng cụ thể kiểm toán - Hiệu hiệu đối tượng mở rộng kiểm toán - Hiệu hiệu trở thành đối tượng kiểm toán đòi hỏi thực tế quản lý ... thể kiểm toán, khách thể kiểm toán đối tượng kiểm toán xác định nhu cầu quản lý, khả kiểm toán, yêu cầu luật pháp mối quan hệ xã hội khác - Một kiểm toán thường bao gồm yếu tố xác định: + Đối tượng...
 • 15
 • 953
 • 11

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 5: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 5: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán
... VIỆC LỰA CHỌN NỘI DUNG KIỂM TOÁN CỤ THỂ Trọng yếu * Khái niệm trọng yếu: - Trọng yếu, xét quan hệ với nội dung kiểm toán, khái niệm chung rõ tầm cỡ tính hệ trọng phần nội dung kiểm toán có ảnh ... TỪ KIỂM TOÁN, CƠ SỞ DẪN LIỆU, BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN Bằng chứng kiểm toán * Khái niệm: - Bằng chứng kiểm toán toàn thông tin làm sở cho kết luận kiểm toán - Theo Chuẩn mực kiểm ... toán + Tính kinh tế Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 33 III CHỨNG TỪ KIỂM TOÁN, CƠ SỞ DẪN LIỆU, BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN Hồ sơ kiểm toán * Khái niệm: Hồ sơ kiểm toán tài liệu kiểm toán...
 • 35
 • 2,392
 • 30

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán
... VỀ HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN Cơ sở xây dựng phương pháp kiểm toán Khái quát hệ thống phương pháp kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU Cơ sở xây dựng phương pháp kiểm toán • Cơ sở phương pháp ... hợp – phương pháp kiểm toán chứng từ Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU Hệ thống phương pháp kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU II CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHỨNG TỪ • Các phương pháp kiểm toán chứng ... nhất: Kiểm toán có kế thừa sở phương pháp kế toán, phân tích để xây dựng phương pháp riêng – phương pháp kiểm toán chứng từ • Đối với phần thứ hai: Kiểm toán chưa có sở liệu cần có phương pháp...
 • 30
 • 1,723
 • 16

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 7: Chọn mẫu kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 7: Chọn mẫu kiểm toán
... NIỆM CƠ BẢN VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN * Khái niệm chọn mẫu kiểm toán: Chọn mẫu kiểm toán trình chọn nhóm phần tử đơn vị (gọi mẫu) từ tập hợp lớn phần tử đơn vị (gọi tổng thể) sử dụng đặc trưng mẫu để ... cầu chọn mẫu: Khi tiến hành chọn mẫu vấn đề chọn mẫu phải chọn mẫu đại diện tức mẫu mang đặc trưng tổng thể mà từ mẫu chọn Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN ... lựa chọn thủ tục kiểm toán không thích hợp, thực công việc kiểm toán không hợp lý,… Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU II CÁC HÌNH THỨC CHỌN MẪU KIỂM TOÁN Có hai cách tiếp cận chọn mẫu kiểm toán chọn mẫu...
 • 26
 • 4,266
 • 34

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán
... kiến đối tượng kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU Tổ chức công tác kiểm toán Quy trình tổ chức công tác kiểm toán: - Chuẩn bị kiểm toán - Thực hành kiểm toán - Kết thúc kiểm toán Nguyễn Thị ... NEU Tổ chức công tác kiểm toán Để thực quy trình kiểm toán bản, kiểm toán phải đầy đủ yếu tố sau: - Đối tượng kiểm toán - Mục tiêu phạm vi kiểm toán - Chủ thể kiểm toán - Khách thể kiểm toán ... MỤC TIÊU VÀ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN • Khái quát chung tổ chức Tổ chức công tác kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU Khái quát chung tổ chức Khái niệm: Tổ chức nói chung mối liên...
 • 26
 • 986
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 9slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 6 hệ thống phương pháp kiểm toánslide bài giảng môn marketing căn bảnslide bài giảng môn quản trị bán hàngslide bài giảng kiểm toán căn bảnslide bài giảng môn kinh tế vùng chương 2 khái niệm bản chất phân loại và nội dung vùngslide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 1bài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhtài liệu lý thuyết thống kê chương 1 giới thiệu về môn họcbài giảng môn marketing căn bảnslide bài giảng môn kiểm toán căn bảnbài tập có bài giảng môn marketing căn bảnslide bài giảng môn quản trị marketingbài giảng marketing căn bản chương 1slide bài giảng môn nghiên cứu marketingBM02.DV01 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanBM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM07.DV2 Giay yeu cau tra soat dich vuBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa KyVan ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 295 (QD433 TT)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUVan ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 349 (QD846)Van ban sao luc 370 (QD 807)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUVan ban sao luc 357 (CV 2214)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQXNtSzRPWWY5a28https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 364 (QD 3098)Bài 4. Thực hành: Giâm cành