Bài giảng quản trị marketing CHIẾN lược MARKETING CẠNH TRANH

Bài giảng quản trị marketing chương 6 chiến lược sản phẩm

Bài giảng quản trị marketing chương 6  chiến lược sản phẩm
... Nam 26 6.3 Nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm Chu kỳ sống sản phẩm thời gian tồn sản phẩm thò trường Nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm thể cố gắng nhận dạng giai đoạn khác trình lòch sử thương mại sản ... T ng h p b i Nguy n Kim Nam 17 6. 2.2 Các chiến lược sản phẩm Chiến lược tập hợp SP: gồm CL mở rộng, kéo dài, tăng chiều sâu, tăng giảm tính đồng tập hợp Chiến lược dòng SP: gồm CL thiết lập, ... Kim Nam 22 6. 2.2.3 Chiến lược cho SP cụ thể Chiến lược đổi SP Đổi phản ứng: Được thực môi trường có thay đổi Muốn thực chiến lược cần thoả mãn hai điều kiện:{1} DN phải có khả lớn marketing {2}...
 • 45
 • 294
 • 1

Bài giảng quản trị marketing chương 7 chiến lược định giá

Bài giảng quản trị marketing chương 7  chiến lược định giá
... dựa giá Dẫn đầu chất lượng SP Ngăn ngừa đối thủ tham gia thò trường n Kim Nam 20 4.2 Các chiến lược đònh giá điển hình Đònh giá cho tập hợp sản phẩm (pro-mix) Chiến lược điều chỉnh giá Chiến lược ... lược thay đổi gia.ù Chiến lược đònh giá sản phẩm Chiến lược đònh giá tâm ly.ù T ng h p b i Nguy n Kim Nam 21 4.2.1 Đònh giá cho tập hợp SP (pro-mix) Đònh giá dòng SP: Đònh bậc giá cho SP dòng có ... Mục tiêu chương Giới thiệu tầm quan trọng giá Marketing mix Trình bày số yếu tố ảnh hưởng đến việc đònh giá cho SP Giới thiệu số chiến lược đònh giá điển hình Qui trình đònh giá cho SP T...
 • 36
 • 566
 • 2

bài giảng quản trị marketing - chương 6 quản trị chiến lược sản phẩm

bài giảng quản trị marketing - chương 6 quản trị chiến lược sản phẩm
... dung chương 6. 1 Đặc tính sản phẩm phân loại sản phẩm 6. 2 Quyết định chiến lược sản phẩm www.them egallery.com 6. 1 Đặc tính phân loại sản phẩm www.them egallery.com 6. 1.1 Khái niệm sản phẩm Sản phẩm ... Mục tiêu chương • Làm rõ đặc tính sản phẩm phân loại sản phẩm • Phân tích định sản phẩm định chiến lược nhãn hiệu • Mô tả phân tích chiến lược quản trị chu kì sống sản phẩm www.them egallery.com ... www.them egallery.com 6. 1.2 Cấp độ sản phẩm Sản phẩm tiềm Sản phẩm hoàn thiện Lợi ích cốt lõi Sản phẩm mong đợi Sản phẩm www.them egallery.com 6. 1.3 Phân loại sản phẩm 6. 1.3.1 Độ bền tính hữu...
 • 71
 • 190
 • 0

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá
... Mục tiêu chương Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh Làm rõ bước quy trình định giá Phân tích chiến lược giá Nội dung chương 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động ... lược giá hoạt động kinh doanh 7. 2 Các bước quy trình định giá 7. 3 Các chiến lược giá 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh • Giá biểu tiền giá trị hàng hoá, nghĩa số lượng ... định giá bán thấp sở giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm (đây gọi chiến lược giá xâm nhập thị trường) Các điều kiện thuận lợi cho việc định giá thấp là: • Thị trường nhạy cảm với giá, giá thấp...
 • 66
 • 457
 • 3

bài giảng quản trị marketing - chương 8 quản trị chiến lược phân phối

bài giảng quản trị marketing - chương 8 quản trị chiến lược phân phối
... tiêu chương Làm rõ chất phân loại kênh phân phối Quản trị kênh phân phối Phân tích tổ chức hoạt động kênh phân phối Phân tích định thiết kế kênh phân phối Phân tích định quản trị kênh phân phối ... dung chương 8. 1 Lựa chọn phân loại kênh phân phối 8. 2 Tổ chức hoạt động kênh phân phối 8. 3 Quyết định thiết kế kênh phân phối 8. 4 Quyết định quản trị kênh phân phối 8. 1 Lựa chọn phân loại kênh phân ... phân phối liên kết lại với để thực công việc phân phối Click to edit title style 8. 2.1.3 Hệ thống phân phối đa kênh Hệ thống phân phối đa kênh hay gọi hệ thống phân phối kép: hệ thống phân phối...
 • 62
 • 232
 • 0

bài giảng quản trị marketing - chương 9 quản trị chiến lược chiêu thị

bài giảng quản trị marketing - chương 9 quản trị chiến lược chiêu thị
... tiêu chương Làm rõ vai trò truyền thông Marketing Nghiên cứu mô hình truyền thông hiệu Phân tích bước để phát triểntruyền thông hữu hiệu Nội dung chương 9. 1 Vai trò truyền thông Marketing 9. 2 ... thông marketing giá trị tài sản nhãn hiệu Truyền thông marketing hỗn hợp bao gồm NĂM công cụ chính: Quảng cáo ( Advertising) Khuyến mại (Sale Promotions) Quan hệ công chúng (Public relations) Marketing ... để đo lường sức mạnh thương hiệu 9. 1.2 Mô hình quy trình truyền thông 9. 2 Phát triển truyền thông hữu hiệu Có bước để phát triển chương trình truyền thông Marketing hiệu quả: • Xác định đối...
 • 93
 • 209
 • 0

Bài giảng quản trị marketing Chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu

Bài giảng quản trị marketing Chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu
... kênh Chiến lược Chiến lược quản trị SP quản trị SP Mục tiêu Mục tiêu định giá định giá Chiến lược Chiến lược phân phối phân phối Chiến lược Chiến lược quản trị kênh quản trị kênh Chiến lược Chiến ... trị lực lượng bán lượng bán Chiến lược Chiến lược định giá định giá Chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược truyền thông cổ truyền thông cổ động động Chiến lược Chiến lược lực lượng bán lực lượng ... đơn vị chức 44 Tích hợp các yếu tố marketing phát triển chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược định vị sản định vị sản phẩm phẩm Mục tiêu Mục tiêu sản phẩm sản phẩm Chiến lược Chiến lược...
 • 63
 • 337
 • 0

Bài giảng quản trị marketing CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH

Bài giảng quản trị marketing CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH
... chiến lược đối thủ cạnh tranh  Vị cạnh tranh: tạo lập vị cạnh tranh mức độ cạnh tranh  Các chiến lược marketing cạnh tranh  I PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Chiến lược marketing phải phù hợp ... CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH Những công ty yếu bỏ qua đối thủ cạnh tranh mình, công ty trung bình bắt chước, công ty thành công dẫn dắt họ P Kotler Mục tiêu nghiên cứu  Cạnh tranh chiến lược ... nguồn cung ứng Xác định đối thủ cạnh tranh   Chuyên đề xem xét cấp độ cạnh tranh (cạnh tranh nhãn hiệu, ngành, hình thức SP cạnh tranh chung) Cách tiếp cận cạnh tranh ngành:(1) Ngành gồm nhóm...
 • 37
 • 398
 • 0

Bài giảng quản trị marketing HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

Bài giảng quản trị marketing HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING
... on hoch nh chin lc marketing tr thnh qun tr chin lc marketing xỏc nh rừ nhõn s, trỏch nhim v thi gian thc hin marketing ni b vớ d, cỏc i tỏc chin lc cn hng n cỏc hot ng marketing, c bit l ... v sa cha cỏc sai lm Chin lc marketing l phng tin thụng tin Lp k hoch marketing cp sn phm 47 Lp k hoch marketing cp sn phm Bn túm tt cho lónh o v mc lc: Tỡnh marketing hin ti: cỏc d liu ... th ti chớnh, qun lý v lónh o, ngun nhõn lc, R&D v v th cnh tranh); (2) nng lc marketing (qun lý marketing, chin lc marketing, thc hin chin lc) Xỏc nh cỏc c hi v e l mt phn tin trỡnh tng hp: liờn...
 • 49
 • 560
 • 0

Bài giảng quản trị marketing QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ

Bài giảng quản trị marketing QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ
... khụng quỏ cao hay quỏ bng vi giỏ tr cm nhn c ca ngi mua NHNG CN C CH YU CA VIC NH GI a Mc tiờu marketing Bo m tn ti: trỡ s tn ti ca t chc Cc i li nhun: nh giỏ cao nht cú th li nhun cao nht ... nh giỏ tiờu th SP cui cựng ph cũn thuc vo cỏc nhõn t nh hng: Yu t tõm lý Tỏc ng ca cỏc bin s marketing- mix Chớnh sỏch giỏ ca cụng ty Tỏc ng ca i tỏc kinh doanh PHNG PHP NH GI Chi phớ (a,b)...
 • 27
 • 492
 • 0

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)
... phí: Quản lý sản xuất − Quy mô sản xuất, dây chuyền sản xuất, … QUẢN LÝ SẢN PHẨM • Vai trò tảng: Quản lý sáng tạo quản lý nguồn lực để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Quản lý sản phẩm - - Quản ... sản phẩm – Quản lý sản phẩm • GIÁ CẢ – Khái niệm giá – Các đònh giá CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING • PHÂN PHỐI – Bản chất phát triển kênh phân phối – Các đònh thiết kế, quản trò kênh ...  Người sử dụng GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU (Brand Equity)  Đònh nghóa: giá trò nhãn hiệu khác biệt tích cực mà khách hàng có nhãn hiệu tạo ưa thích họ nhãn hiệu CÁC MỨC ĐỘ CỦA GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU  Nhận...
 • 255
 • 1,191
 • 8

Bài giảng quan tri marketing 01

Bài giảng quan tri marketing 01
... Các tri t lý công ty  Các định hướng hay tri t lý mà công ty sử dụng để quản trị nỗ lực marketing Có số tri t lý : – – – – – – Tri t lý sản xuất Tri t lý sản phẩm Tri t lý bán hàng Tri t lý marketing ... khái niệm marketing cốt lõi  Marketing quan hệ hướng đến xây dựng mối quan hệ dài hạn thỏa mãn lẫn với bên liên quan quan trọng, cuối đem lại kết mạng lưới marketing công ty bên hữu quan Slide ... yêu cầu Slide Nhiệm vụ marketing  Các hoạt động marketing trải qua ba giai đoạn: – Entrepreneurial marketing Marketing hệ thống hóa – Intrepreneurial marketing  Vì marketing trở nên có hệ...
 • 27
 • 517
 • 1

Bài giảng quan tri marketing 02

Bài giảng quan tri marketing 02
... Cổ đông – Bộ phận marketing làm marketing Nền kinh tế – Tổ chức theo phân đoạn khách hàng – Giá trị suốt đời khách hàng – Báo cáo marketing – Các bên hữu quan – Tất người làm marketing Slide Những ... thúc quan hệ với họ – Tập trung vào khách hàng đem lại giá trị cao Slide 14 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  CRM hướng đến marketing One-on-One Marketing – Bốn giai đoạn One-to-One Marketing ... truyền thông khách hàng đơn vị kinh doanh Slide 12 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  Marketing quan hệ khách hàng Customer Relationship Marketing (CRM) cho phép công ty: – Cung ứng dịch vụ cho...
 • 16
 • 392
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 03

Bài giảng quan tri marketing 03
... bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Xác định số nhóm bên hữu quan tổ chức bạn  Nhu cầu nhóm mâu thuẫn lẫn nào? To accompany A Framework for Marketing ... for Marketing Management, 2nd Edition Slide 10 of 18 Kinh doanh lực cao Chìa khóa thành công  Các bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Tổ chức liên quan ... 18 Kinh doanh lực cao Chìa khóa thành công  Các bên hữu quan  Các tiến trình  Nguồn lực  Tổ chức ©2 003 Prentice Hall, Inc  Phát tri n sản phẩm  Thu hút nắm giữ khách hàng  Thực đơn đặt...
 • 18
 • 318
 • 0

Bài giảng quan tri marketing 04

Bài giảng quan tri marketing 04
... Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 19 chương Tiến trình marketing  Các bước tiến trình marketing: – Phân tích hội thị trường – Phát tri n chiến lược marketing – Hoạch định chương trình marketing ... lực marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 20 chương Tiến trình marketing Nội dung kế hoạch Marketing  Tóm tắt cho lãnh đạo  Chiến lược Marketing ... ty  Tìm hiểu bước quan trọng tiến trình marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide chương Mục tiêu  Tìm hiểu nội dung kế hoạch marketing  Hiểu...
 • 30
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng quản trị marketingtài liệu bài giảng quản trị marketingbài giảng quản trị marketing pptslide bài giảng quản trị marketing tiếpđề cương bài giảng quản trị marketing pptbộ slide bài giảng quản trị marketingbài giảng quản trị hệ thống thông tin marketingslide bài giảng quản trị chiến lượcbài giảng quản trị chiến lược đại học thương mạivideo bài giảng quản trị chiến lượcbài giảng quản trị chiến lược kinh tế quốc dânbài giảng quản trị chiến lược kinh doanhđề cương bài giảng quản trị chiến lượcbài giảng quản trị chiến lược toàn cầubài giảng quản trị chiến lược chương 9 pdfDuong loi CM cua DCSVN phan 2Xây dựng mô hình phát triển du lịch làng cổ Đường LâmNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch phát triển vùng trồng luồng tự nhiên tại huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóaPHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ của KHÁCH HÀNG tại các KHU đô THỊ mới TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHPhân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh quảng bìnhPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LỄ TÂN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾÔn tập Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾChào bán CK riêng lẻBài giảng cơ sở khoa học môi trườngbài giảng đánh giá tác động môi trườngBài giảng độc học môi trườngBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa họcBài giảng tài nguyên khoáng sảnGIÁO TRÌNH phức chat NTĐH VƯỢNG