bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ CHƯƠNG 1 lý LUẬN TAI CHINH

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 1 khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 1 khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế
... hậu…) CHƯƠNG I I Tổng quan pháp luật kinh doanh quốc tế Pháp luật kinh doanh quốc tế đặc điểm pháp luật kinh doanh quốc tế 2 .1 Khái niệm pháp luật kinh doanh quốc tế Pháp luật kinh doanh quốc tế ... Kinh doanh quốc tế đặc điểm hoạt động kinh doanh quốc tế Pháp luật kinh doanh quốc tế đặc điểm pháp luật kinh doanh quốc tế d h ố Pháp luật kinh doanh quốc tế pháp luật thương mại quốc tế II Các ... 2 Pháp luật kinh doanh quốc tế đặc điểm pháp luật kinh doanh quốc tế 2.2 Đặc điểm pháp luật kinh doanh quốc tế ể ố ế Nguồn luật áp dụng: - Điều ước quốc tế - Luật quốc gia - Tậ quán TMQT Tập CHƯƠNG...
 • 47
 • 727
 • 3

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1 Tổng quan về kinh doanh quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1 Tổng quan về kinh doanh quốc tế
... (Globalization) KINH DOANH QUỐC TẾ (IB) 1. 1 Khái niệm 1. 2 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh nước 1. 3 Động kinh doanh quốc tế 1. 4 Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 5 Công ty đa quốc gia 1. 1 KHÁI NIỆM  Kinh doanh ... vấn đề cần lưu ý cho nhà quản trị tiến hành thực kinh doanh quốc tế nơi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) Kinh doanh quốc tế (International Business) ... Những nguyên lý kỹ kinh doanh hoàn toàn áp dụng kinh doanh quốc tế kinh doanh nước  Đặc điểm riêng - Quản trị kinh doanh nước thực phạm vi nước quản trị kinh doanh quốc tế thực xuyên qua biên...
 • 41
 • 744
 • 0

Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1 ths phạm thị diệp hạnh

Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1  ths phạm thị diệp hạnh
... nghệ  Điều kiện trị, xã hội, quân  Hình thành liên minh kinh tế II LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ Lịch sử hình thành 1. 1 Luật thương gia - Luật quốc gia lĩnh vực KDQT chưa phát triển - Hình thành “Thỏa ... GATT (19 47) WTO (19 95) 2 Khái niệm KDQT 2 .1 Khái niệm: KDQT hiểu toàn hoạt động giao dịch, kinh doanh thực quốc gia nhằm thỏa mãn mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp, cá nhân tổ chức quốc tế 2.2 ... mua bán hàng hóa quốc tế Hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển Hợp đồng liên doanh • Giải tranh chấp hoạt động kinh doanh nước • Giải tranh chấp KDQT PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ PHẦN I: NHỮNG...
 • 18
 • 97
 • 1

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ chương 1 đh kinh tế

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1  đh kinh tế
... đại, tài phản ảnh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa mãn nhu cầu tế 1/ 18/2 013 KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH  Sự đời phá triển tài gắn liền với phát triển tiền tệ kinh tế hàng ... thống tài gồm thò trường tài đònh chế tài Môi trường tài kinh tế 13 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Cần ý: Huy động nguồn lực tài phụ thuộc vào  Mức độ phát triển kinh tế, hệ thống tài  Các công cụ tài ... triển kinh tế  Nguồn tài gồm: Tiền tích luỹ/ vốn  Tài sản chuyển hóa thành tiền   1/ 18/2 013 Để thỏa mãn nhu cầu chủ thể cần phải tìm kiếm nguồn tài trợ, gồm: 11 Huy động (tt)  Tự tài trợ...
 • 29
 • 253
 • 1

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tài chính - tiền tệ ppt

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tài chính - tiền tệ ppt
... I ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ 07 /12 /14 Khái niệm chất tiền tệ Sự phát triển hình thái tiền tệ Chức tiền tệ Đo lường tiền tệ Khái niệm tiền tệ Người bán trứng Người bán cá ... nhiều tiền - Anh kiếm công việc trả nhiều tiền - Tôi mang nhiều tiền mua sắm 07 /12 /14 Bản chất tiền tệ   Giá trị sử dụng tiền tệ: Khả thoả mãn nhu cầu trao đổi xã hội Giá trị sử dụng tiền tệ xã ... Giá trị tiền tệ: thể qua khái niệm “sức mua tiền tệ (purchasing power) - khả đổi thành hàng hoá 07 /12 /14 Sự phát triển hình thái tiền tệ   Tiền hàng hoá (Hoá tệ - Commodity money) Tiền dấu...
 • 32
 • 1,129
 • 6

bài giảng thuyết tài chính tiền tệ chương 1 thuyết tài chính tiền tệ - ths. trần thùy linh

bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1 lý thuyết tài chính tiền tệ - ths. trần thùy linh
... THAM KH O • Giáo trình thuy t Tài chính- Ti n t ” ; Trư ng Đ i h c Kinh t Qu c dân, Khoa Ngân Hàng- Tài Chính thuy t Tài chính- Ti n t , GS.TS Dương Th Bình Minh-TS S Đình Thành, Trư ng ... Frederic S Mishkin CHƯƠNG I Đ I CƯƠNG V TÀI CHÍNHTI N T N i dung chính: • Gi i thi u khái ni m: ti n t , tài • B n ch t c a ti n t tài • Ch c c a ti n t tài 1. 1 B n ch t c a ti n t 1. 1 .1 Khái quát s ... DUNG • Chương I: Đ i cương v tài ti n t • Chương II: T ng quan v h th ng tài Chương III: Th trư ng tài Chương IV: Các t ch c tài trung gian • Chương V: M t s v n ñ b n v lãi su t • Chương...
 • 32
 • 175
 • 0

Bài giảng môn thuyết tài chính tiền tệ chương 1

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1
... vàng vào n m 17 20, 18 48 – 18 50, 18 70 – 18 75, 19 14 – 19 28 sau k t 1/ 10 /19 36 t i nay; M th i gian n i chi n, t n m 18 62 – 18 63 nhà n c phát hành ti n gi y kh n ng i vàng ch t i n m 18 79 cu c n i ... Th tr ng tài trung gian tài chính: Trong n n kinh t , v n c l u chuy n t n i th a n n i thi u theo hai kênh: Tài gián ti p Tài doanh nghi p Tài h gia ình M i b ph n tài u bao g m quan h tài n y ... vào, có th nh giá m t hàng b ng a ti n n v ti n Gi v i 10 m t hàng ch c n 10 giá, 10 0 m t hàng 10 0 giá, v.v t i siêu th có 10 00 m t hàng ch c n 10 00 giá xem ch không c n 499.500! Thêm n a, nh có...
 • 14
 • 99
 • 0

bài giảng luận tài chính - chương 2 luận cơ bản về tiền tệ

bài giảng lý luận tài chính - chương 2 lý luận cơ bản về tiền tệ
... đọan 20 0 1 -2 006 Năm 20 01 20 02 2003  20 04 20 05 20 06 %GDP 6,84 7,10 7 ,24 7,7 8,4 8,5 %CPI 0,8 4,o 3,0 9,5 8,4 8 ,2 * Giai đoạn 20 0 7- 20 08 20 07 20 08 % GDP 8,48 6 ,23 % CPI 12, 6 22 ,97 (nếu so với 12/ 20 07 ... sang KT tiền tệ 1 .2 Các thời kỳ phát triển TT: +Hóa tệ khơng kim loại +Tiền kim loại +Tiền giấy tiền tín dụng + Các hình thức khác tiền tệ ( Bút tệ ,Tiền điện tử …) 2. Khái niệm & Chức TT  2. 1 Khái ... cầu!  3-Cung- Cầu tiền tệ 3.1 CẦU TIỀN TỆ Quy luật lưu thông tiền tệ K.Marx Kc = H V Trong đó:    Kc khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông H tổng giá hàng hóa V tốc độ lưu thông tiền tệ Nếu...
 • 23
 • 176
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 1

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 1
... hệ thống tài gồm:    03 /14 /14 Thò trường tài Các chủ thể tài - kiến tạo thò trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 22 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 03 /14 /14 23 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Chức hệ thống tài Tạo ... tra 03 /14 /14 20 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm cấu hệ thống tài  Đặc điểm phận hệ thống tài 03 /14 /14 21 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm Hệ thống tài hệ thống bao gồm thò trường đònh chế tài thực ... trù tiền tệ giá  Tiền tệ giá đònh quy mô tài chủ thể:  Lượng tiền tích luỹ  Giá hàng hóa  Đònh giá tài sản  Tài góp phần  Ổn đònh tiền tệ  Ổn đònh giá  03 /14 /14 Tăng thu nhập tiền tệ cho...
 • 29
 • 437
 • 0

Bài giảng chính sách tiền tệ chương 1 tài chính

Bài giảng chính sách tiền tệ chương 1 tài chính
... hệ thống tài gồm:    03 /17 /14 Thò trường tài Các chủ thể tài - kiến tạo thò trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 22 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 03 /17 /14 23 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Chức hệ thống tài Tạo ... tra 03 /17 /14 20 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm cấu hệ thống tài  Đặc điểm phận hệ thống tài 03 /17 /14 21 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm Hệ thống tài hệ thống bao gồm thò trường đònh chế tài thực ... trù tiền tệ giá  Tiền tệ giá đònh quy mô tài chủ thể:  Lượng tiền tích luỹ  Giá hàng hóa  Đònh giá tài sản  Tài góp phần  Ổn đònh tiền tệ  Ổn đònh giá  03 /17 /14 Tăng thu nhập tiền tệ cho...
 • 29
 • 269
 • 0

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ
... thái tiền tệ? Sơ đồ đời tiền tệ: Trao đổi trực tiếp Xuất vật ngang giá chung Tiền tệ đời (tiền vàng) Quan điểm Các Mác đời tiền tệ khác với quan điểm nhà kinh tế đại? 1.1.2 Sự phát triển tiền tệ ... 1.1.3 Các định nghĩa tiền tệ Định nghĩa tiền tệ Các Mác: Tiền tệ hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò VNG chung để thực quan h tệ gì? Bạn hiểu tiền trao đổi - Tiền tệ hàng hoá - Tiền tệ hàng hoá đặc biệt ... ưthông tiền tệ vàưổnưđịnhư u tiền tệ 1.5.1 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1.2 Các yếu tố chế độ lu thông tiền tệ - Bản vị tiền tệ: Đây yếu tố sở chế độ tiền tệ, để xác định giá trị đồng tiền luật...
 • 109
 • 4,740
 • 2

THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 1 docx

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 1 docx
... 1. 1 Ngu n g c b n ch t c a ti n t 1. 1 .1 S ñ i: K.Marx (18 1 8 -1 883) - nghiên c u v n ñ ngu n g c b n ch t ti n t m t cách ñ y ñ sâu ... kinh t hi n ñ i” 1. 1 Ngu n g c b n ch t c a ti n t 1. 1.2 B n ch t c a ti n t (ti p) Ti n phương ti n thông qua ñó ngư i ñ t ñư c m c ñích c a 1. 2 L ch s phát tri n ti n t 1. 2 .1 Căn c vào v t li ... tr trao ñ i quan h mua bán 1. 3 Ch c c a ti n t Kinh t h c hi n ñ i (ti p) Ch c c t tr – Tích lu t ñ i – tài s n phi tài chính: vàng – Tích lu tương ñ i – tài s n tài chính: ngo i t m nh ñ ng ti...
 • 32
 • 162
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 1 pdf

Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 1 pdf
... thống tài gồm:    9/20/2 011 Thị trường tài Các chủ thể tài - kiến tạo thị trường Cơ sở hạ tầng tài hệ thống tài 22 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 9/20/2 011 23 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Chức hệ thống tài  Tạo ... 9/20/2 011 20 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm cấu hệ thống tài  Đặc điểm phận hệ thống tài 9/20/2 011 21 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Khái niệm Hệ thống tài hệ thống bao gồm thị trường định chế tài thực ... 9/20/2 011 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Tài có chức năng:  Huy động nguồn lực tài  Phân bổ nguồn lực tài  Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài 9/20/2 011 10 CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH...
 • 29
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tài chính tiền tệ chương 1trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1trac nghiem ly thuyet tai chinh tien te chuong 1 va 2 co dap anbài giảng lý luận tài chínhbai tap trach nghiem tai chinh tien te chuong 1câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ chương 1tài liệu bài giảng lý luận dạy họcbài giảng lý luận hình thái kinh tế xã hộitài chính tiền tệ chương 1de thi tai chinh tien te chuong 1bài giảng lý luận hành chính nhà nướcbài giảng thị trường hoán đổi tiền tệtrắc nghiệm tài chính tiền tệ chương 1bài giảng lý luận chính trị cho đảng viên mớiđề cương bài giảng lý luận chính trịHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, gh