hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp

HOÁN VỊ,TỔ HỢP CHỈNH HỢP potx

HOÁN VỊ,TỔ HỢP VÀ CHỈNH HỢP potx
... Cố: -Nắm vững hiể rõ hoán vò tập hợp có n phần tử ,hai hoán vò khác nhau, -Nhớ công thức tính số hoán vò tập hợp có n phần tử b) Số hoán vò: Kí hiệu: Pn số hoán vò tập hợp có n phần tử Ta có: ... Cho tập hợp A={a,b,c,d}.Hãy viết tám hoán vò A -Tập hợp A gồm phần tử? -Cho Hs liệt kê tám hoán vò -Gọi Hs lên bảng trình bày -GV nhận xét đánh giá ... chọn 20’ *Nếu tập hợp A gồm có n phần tử có tất hoán vò A? -Gv đưa đònh lí (SGK) -Gợi ý:Việc xếp thứ tự n phần tử A công việc gồm n công đoạn + Công đoạn 1: chọn phần tử xếp vào vò trí thứ + Công...
 • 6
 • 149
 • 0

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết bài tập

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập
... đạo hàm n 1) Nếu tổng có n 3) Nếu tổng số hạng trên, ta khai triển ( ax + b ) chọn a, b, x 4) Nếu tổng có số không đầy đủ, ta đặt tổng bổ sung, tính tổng hiệu LTĐH môn TOÁN (Tổ hợp) Trần Gia Huy ... + b)n ta (n+1) số hạng · Tổng số mũ a b số n · Số hạng tổng quát thứ k+1 khai triển (a + b)n Tk +1 = C k a n-k b k n LTĐH môn TOÁN (Tổ hợp) Trần Gia Huy CÁC DẠNG BÀI TẬP : Dạng : Tìm hệ số xn ... - x)! ỵ 20 Thế (3) vào (4) : = 10 Û x! = Û x = x! é y = (nhận ) ìx = y! (3) Û = 20 Û y(y -1) = 20 Û ê ĐS : í (y - 2)! ë y = -4 (loại) ỵy = Dạng : Dùng hoán vò, chỉnh hợp, tổ hợp để đếm số phương...
 • 12
 • 186
 • 0

Lý thuyết bài tập về hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, tổ hợp chỉnh hợp ( có đáp án chi tiết)

Lý thuyết và bài tập về hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp ( có đáp án chi tiết)
... Z (n  1)! (n  1)! (n  2)!   0 4!.(n  5)! 3!.(n  4)! (n  4)! (n  1 )( n  2 )( n  3 )( n  4 )( n  5)! (n  1 )( n  2 )( n  3 )( n  4)! (n  2 )( n  3 )( n  4)!    0 24(n  5)! 6.(n ... Linh Chi n! (n  1)!   2! (n  3)! 3!.(n  4)! n(n  1 )( n  2 )( n  3)! (n  1 )( n  2 )( n  3 )( n  4)!   2 (n  3)! 6.(n  4)!  n(n  1 )( n  2)  (n  1 )( n  2 )( n  3)   3n(n  1 )( ... 1)! ( x  3 )( x  2 )( x  1) x!    7( x  3) 6 .( x  1)! 6.x! ( x  4 )( x  3 )( x  2) ( x  3 )( x  2 )( x  1)    7 .( x  3) 6  ( x  4 )( x  3 )( x  2)  ( x  3 )( x  2 )( x  1)  42.(...
 • 18
 • 245
 • 0

Hoán vị-Tổ hợp chỉnh hợp

Hoán vị-Tổ hợp chỉnh hợp
... b) -Trường hợp 1: Không có nữ có em nam : số cách là: - Trường hợp 2: Có em nữ em nam : C6 = suy có số cách chọn là: C4 C6 = 60 Vậy số cách chọn cần tìm là: 60 + 6=66 c) - Trường hợp 1: Có em ... Cn+3 k k k k k Cn + 3Cn + 3Cn + Cn = Cn +3 Củng cố bàI Bài tập nhà : I.Củng cố : phân biệt chỉnh hợp tổ hợp II.Bài tập 1.Nâng độ khó toán 2.Có số có chữ số khác đôi biết : a,Các số số lẻ b,Các ... hợp 1: Có em nữ em nam số cách chọn : C4 C6 = 6.5.4 = 120 -Trường hợp 2: Có em nữ em nam: có số cách chọn là: C4 C6 = 60 - Trường hợp thứ 3: Có em nữ em nam: số cách chọn là: C4 C6 = Vậy tổng số...
 • 5
 • 592
 • 4

ds 11 NC: Hoan vi to hop chinh hop

ds 11 NC: Hoan vi to hop chinh hop
... phi phõn nh thng thua bng ỏ luõn lu 11 Hun luyn vi n mi i cn trỡnh vi trng ti mt danh sỏch sp th t cu th s 11 cu th ỏ luõn lu qu th c gi l mt chnh hp chp ca 11 cu th V chỳng ta cú bao nhiờu danh ... minh Bi to n tng quỏt: Cho mt hp cú n phn t v s nguyờn k vi (1 k n) Hi cú bao nhiờu chnh hp chp k ca hp ú? + Vic lp mt chnh hp chp k ca hp cú n phn t ta coi nh mt cụng vic, theo em cụng vic ny ... trc nht lp Hóy lit kờ Giỏo vi n phõn tớch bi to n C-D; mi cỏch phõn cụng va nờu, lu ý vi hc sinh mi cỏch chn khụng phõn bit th t nh vy l mt t hp chp ca phn t T ú giỏo vi n a khỏi */ Định nghĩa:...
 • 9
 • 417
 • 3

Hoan vi, to hop, chinh hop

Hoan vi, to hop, chinh hop
... Hỏi tạo nên tam giác mà đỉnh thuộc tập điểm cho? Có tam giác thoả mãn yêu cầu to n a/ ABC b/ ABD c/ ACD d/ BCD B A D C To n học hoá X = {A, B, C, D } n(X ) = Lập B X cho n(B)=3 Ta gọi tập B X thoả...
 • 19
 • 366
 • 11

Bài tập hay về hoán vị tổ hợp chỉnh hợp

Bài tập hay về hoán vị tổ hợp chỉnh hợp
... x Bài 11: Giải hệ phương trình :  A 5yx− : A 5yx− = :  y− y−  C5x : C5x = : n+ n +1 n Bài 12: Chứng minh: A n+ k + A n+ k = k A n+ k k k k −1 Bài 13: Chứng minh: A n = A n−1 + kA n−1 Bài ... (Đề thi TN THPT 2003-2004) Bài 21: Có cách chọn đại biểu số người đề cử? Bài 22: Có 16 đội bóng tham gia thi đấu Thể lệ thi hai đội gặp lần Hỏi phải tổ chức trận đấu? Bài 23: Từ số khác a, b, c, ... nhau; Chủ đề IV: ĐẠI SỐ TỔ HP 43 4) năm thừa số khác Trong trường hợp, viết tất tích tương ứng Bài 24: Các đường chéo n-giác lồi gặp điểm, đường chéo không cắt điểm? Bài 25: Có cách phân phối...
 • 4
 • 6,377
 • 218

Chương II: Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp pdf

Chương II: Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp pdf
... hợp lặp 19 Chương II: Phép đếm 2.4.2 Tổ hợp lặp 20 Chương II: Phép đếm 2.4.2 Tổ hợp lặp 21 Chương II: Phép đếm 2.4.2 Tổ hợp lặp 22 Chương II: Phép đếm 2.4.3 Đa thức Newton 2.4.2 Tổ hợp lặp 2.4.3 ... 2.3.2 Tổ hợp 1 2 3 1 2 3 1 2 1 Chương II: Phép đếm 4 3 2 3 2.3.3 Chỉnh hợp Chương II: Phép đếm 2.3.3 Chỉnh hợp Chương II: Phép đếm 2.3.3 Chỉnh hợp A A A A B A A C C B B 10 B C A A C A A B C Chương ... A A Chương II: Phép đếm 2.3.1 Hoán vị A A B C A A B C B A A C C A A B A A C B B C A A C B A A 3!=9 Chương II: Phép đếm 2.3.1 Tổ hợp 2.3.2 Hoán vị Chương II: Phép đếm 2.3.2 Tổ hợp Chương II: Phép...
 • 26
 • 1,110
 • 10

CHƯƠNG III: ĐẠI SỐ TỔ HỢP Tiết 75 CHỈNH HỢP - HOÁN VỊ - TỔ HỢP ppt

CHƯƠNG III: ĐẠI SỐ TỔ HỢP Tiết 75 CHỈNH HỢP - HOÁN VỊ - TỔ HỢP ppt
... * Tổng quát : ( SGK ) * Ví dụ: Từ số 1, 2, lập - Hãy xác định đối tượng ( Các khả số khác có chữ số khác xảy số chữ số ?) ? Giải: +/ Xác định số có chữ số - Có cách lập số gồm chữ số khác ? - ... Cho số 1, 2, 3, 4, Hỏi có số có chữ số khác tạo từ số ? Giải: - Có cách chọn chữ số 12' - Có cách chọn chữ số hàng trăm hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị - Có cách chọn chữ số hàng chục ? - Có ... chọn chữ số hàng đơn vị Vậy có 5.4.3 = 60 số thoả mãn toán Hoán vị a/ Định nghĩa: ( SGK ) - GV lấy ví dụ xếp HS b/ Số hoán vị n phần tử bàn => Định nghĩa Pn = n! = n(n-1) 4.3.2.1 * Định lí: - GV...
 • 4
 • 240
 • 0

Tiết 76 CHỈNH HỢP - HOÁN VỊ - TỔ HỢP doc

Tiết 76 CHỈNH HỢP - HOÁN VỊ - TỔ HỢP doc
... (DB), (DC) * Mỗi cách chọn chỉnh hợp Vậy có thảy 12 cách chọn chập phần tử b Định nghĩa: ( SGK ) => ĐN chỉnh hợp - Lấy ví dụ ? * Chú ý: Hai chỉnh hợp chập k n - Hai chỉnh hợp khác ? phần tử khác ... Số chỉnh hợp chập k n phần tử - GV HD HS chứng minh định lý ( Xây dựng định lý ) Akn Kí hiệu: * Định lí: Akn = n(n-1).(n-2) (n-k+1) = n! ( n  k )! - Khi k = ? - Khi k = n Ann = ? => Chỉnh hợp ... chữ số - Xác định số cần tìm khác khác ? nào? Giải: - Muốn xác định toán chỉnh hợp Ta thấy số có chữ số khác phảI vào đâu ? chỉnh hợp chập phần tử Vậy số số A56 = 6.5.4.3.2 = 720 số Tổ hợp a Bài...
 • 5
 • 192
 • 0

BÀI TẬP HOÁN VỊ-TỔ HỢP-CHỈNH HỢP

BÀI TẬP HOÁN VỊ-TỔ HỢP-CHỈNH HỢP
... thỏa mãn u cầu tốn là: 240+48+72 = 360 cách, nghĩa có 360 số thỏa mãn u cầu tốn B- BÀI TẬP TỰ LUYỆN: ( Các tập chủ đề TSĐH qua năm gần đây) (ĐH-KB-2004) Trong mơn học, thầy giáo có 30 câu hỏi ... c d e * Loại số dạng hình thức 0b c d e ra, ta 2520 – 240 = 2280 số n thỏa yêu cầu đề 11 Cho tập hợp X = { 0,1,2,3,4,5,6,7} Có thể lập số tự nhiên gồm chữ số khác đôi từ X, cho ba chữ số phải ... Với cách chọn x , ta có số cách chọn số thỏa u cầu tốn số cách chọn số chẵn gồm chữ số khác từ tập hợp {0, 2, , 6, x} + TH1: Nếu hàng đơn vị = ⇒ Số cách chọn P3 = cách + TH2: Nếu hàng đơn vị ≠...
 • 5
 • 3,796
 • 28

hoan vi - to hop - chinh hop

hoan vi - to hop - chinh hop
... xếp có vơ hạn hay khơng? Trả lời: Khơng Mỗi kết vi c thứ tự tên năm cầu thủ chọn gọi hốn vị tên năm cầu thủ I Hốn vị Định nghĩa: Tiết 26b: HỐN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP Định nghĩa: ( ) Cho tập hợp ... để xếp vào vị trí thứ n - Phần tử lại sau xếp vào vị trí thứ n Theo quy tắc nhân,có n.(n – 1)…2.1 kết xếp thứ tự n phần tử cho Vậy Pn = n(n − 1) 2.1 Tiết 26b: HỐN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP I Hốn ... Hai chỉnh hợp khác chỗ ? I Hốn vị II Chỉnh hợp Tiết 26b: HỐN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP Định nghĩa: tập hợp A gồm n phần tử n≥1 Kết vi c lấy k phần tử khác từ n phần tử tập hợp A xếp chúng theo thứ...
 • 13
 • 1,165
 • 0

hoán vị - tổ hợp - chỉnh hợp

hoán vị - tổ hợp - chỉnh hợp
... số Nhận xét: i) Điều kiện để xảy hoán vị, chỉnh hợp tổ hợp n phần tử phải phân biệt ii) Chỉnh hợp tổ hợp khác chỗ sau chọn k n phần tử chỉnh hợp có thứ tự tổ hợp không Phương pháp giải toán WWW.ToanCapBa.Net ... toán trường hợp, trường hợp lại phân thành giai đoạn Bước Tùy giai đoạn cụ thể giả thiết toán để sử dụng quy tắc cộng, nhân, hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp Bước Đáp án tổng kết trường hợp Ví dụ ... thành tổ công tác cho phải có tổ trưởng nam, tổ phó nam có nữ Hỏi có cách lập tổ công tác Giải + Trường hợp 1: chọn nữ nam - Bước 1: chọn nữ có cách - Bước 2: chọn 15 nam làm tổ trưởng tổ phó...
 • 12
 • 110
 • 2

Luyện tập về chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp

Luyện tập về chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp
... C5 + C3 D C5 C3 Củng cố - dặn dò: • Định nghĩa công thức tính Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp • Biết phân biệt áp dụng làm tập • Làm tập lại ... Chỉnh Hợp Tổ Hợp khác điểm ?? Chỉnh hợp việc chọn k phần tử n phần tử xếp chúng theo thứ tự kết (quan tâm đến thứ tự chúng) Tổ hợp việc chọn k phần tử n phần tử ... có C35 = 10 cách Bài Tập • Trong mặt phẳng cho điểm phân a)Mỗi đoạn thẳng có từ biệt,trong không điểm hoán đổi vị trí điểm có điểm ta đoạn thẳng Áp thẳng hàng.Hỏi: dụng tổ hợp ta có C26=15 đoạn...
 • 10
 • 295
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập hoán vị tổ hợp chỉnh hợpbài tập hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lớp 11bai giang ve hoán vi to hop chinh hopbài giảng hoán vị tổ hợp chỉnh hợpbài tập hay về hoán vị tổ hợp chỉnh hợpnắm được các công thức tính số hoán vị tổ hợp chỉnh hợpchỉnh hợp có lặp hoán vị có lặp và tổ hợp có lặp 7một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện tổ chức và hoạt động của phòng tổ chức hành chínhtô vẽ và chỉnh sửa photoshop csbài tập hoán vị gen hay và khóliên kết gen và hoán vị gen hay và khóhoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty giày thượng đìnhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối dược phẩm tại công ty tnhh dược phẩm tân đức minhmột số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lýmột số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty triumph international việt nam ltdĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Hướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hoc