hô hấp ở động vật

bài 17.hô hấp động vật

bài 17.hô hấp ở động vật
... tiết từ ống tiêu hoá Bài 17 Hô hấp động vật I/ Hô hấp gì?  Chọn câu trả lời hô hấp động vật : A- Hô hấp trình tiếp nhận O2 CO2 thể từ môi trường sống giải phóng lượng B- Hô hấp tập hợp trình, ... diện hoạt động trao đổi khí nhóm động vật sau III Trao đổi khí thể với môi trường nhóm động vật: Sự trao đổi khí sinh vật bậc thấp(qua bề mặt thể): Sự trao đổi khí động vật sống nước( hô hấp mang): ... 1 - Khái niệm Hô hấp tập hợp trình,trong thể lấy O2 từ bên vào để ôxi hoá chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 Quá trình hô hấp động vật hấp bao gồm trình nào?...
 • 26
 • 1,662
 • 9

ho hap o dong vat

ho hap o dong vat
... lấy 02 từ bênongoài v o để Hô hấ trình trình, khí O2 , CO2 để tạ X lượng oxy ho t đột g sống b o giải phóng lượng cho ho t động sóng, cho ho chấ ntrong tế D – đồng thời giải phóng CO2 ... lượng cho ho t động sóng, đồng thời giải phóng CO2 C – Hô hấp trình tế b o sử dụng chất khí O2 , CO2 để t o lượng cho ho t động sống D – Hô hấp trình tao đổi khí thể môi trường, đảm b o cho thể ... đủ O2 CO2 cung cấp cho trình õi ho chất tế b o HÔ HẤP Ở ĐÔNG VẬT I.HƠ HẤP LÀ GÌ ? II.BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ -Khái niệm :là phận cho oxi từ mơi trường ngồi khuếch tán v o tế b o (ho c máu) cacbonic...
 • 38
 • 591
 • 2

bai 17.ho hap o dong vat

bai 17.ho hap o dong vat
... II BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ II BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ CÁ PHỔI LƯỠNG THÊ BÒ SÁT THÚ III.1 HÔ HẤP QUA BỀ MẶT CƠ THỂ TRÙNG BIẾN HÌNH...
 • 10
 • 730
 • 14

HẤP ĐỘNG VẬT

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
... hoạt động sống, đồng thời thải CO2 Phân loại - Gồm loại hấp: + hấp + hấp I ? Phân biệt hấp với hấp trong? Đá pá n hấp Là trình trao đổi khí quan hấp với môi trường sống hấp ... 2: Nhóm động vật có manh tràng phát triển là? A Động vật ăn thực vật B Động vật ăn thực vật không nhai lại C Động vật ăn thực vật nhai lại D Động vật ăn tạp Câu 3: Trong ngăn dày động vật nhai ... có sắc tố hấp Có lưu thông khí III CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP hấp qua bề mặt thể Gặp động vật có tổ chức thấp: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp Những nhóm động vật có hình thức hấp qua bề...
 • 19
 • 1,297
 • 7

Bài 16: hấp động vật (tiếp theo)

Bài 16: Hô hấp ở động vật (tiếp theo)
... tràng) : - Không phát triển chức tiêu hóa Chó Tại ruột non ngn ruột tịt lại không phát triển thú ăn im Nờu c thịt? cu to v chc nng ca rut thỳ n tht? Tiết 16 Bài 16: Tiêu hóa động vật (Tiếp theo) V ... ng vt Hổ Trâu Sư tử Chó sói Nai Thỏ Hươu cao cổ Tiết 16 Bài 16: Tiêu hóa động vật (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật Đặc điểm tiêu hóa thú ăn tht - Thức ăn : thịt mềm, ... rng thỳ thớch nghi vi thc n thc vt nh th no? Tiết 15 16 Bài 16: TIÊU hóa động vật (Tiếp theo) V Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật Đặc điểm tiêu hóa thú ăn tht Đặc điểm tiêu hóa thú...
 • 15
 • 509
 • 1

bài 17 hấp động vật

bài 17 hô hấp ở động vật
... đổi khí : Các hình thức TĐK Đại diện Đặc điểm quan hấp -Trao đổi khí qua bềcómặt thể Chưa TĐK qua - ĐV đơn bề mặt bào thể - ĐV đa bào bậc thấp Đặc điểm TĐK - Khí O2 CO2 đựơc khuếch tán qua...
 • 17
 • 760
 • 4

hấp động vật Sinh 11

Hô hấp ở động vật Sinh 11
... thường sông nơi có độ ẩm cao Tại động vật có phổi không hấp nước đư ợc? Trả lời: Vì nước tràn vào đường dẫn khí (khí quản, phế quản) nên không lưu thông khí làm cho vật thiếu dưỡng khí chết ? Ti ... đổi khí lớn Mở rộng rộng mở Tại ếch nhái có phổi phải hấp da lên cạn? Trả lời: Do phổi chúng cấu tạo đơn giản, phế nang, không đáp ứng nhu cầu lượng thể Da chúng phải giữ ẩm ướt hấp đựơc nên ... no ca mụi trng gõy ung th phi ? Hãy biết giữ gìn vệ sinh hấp ( tập luyện đúng) Trong điều kiện ô nhiễm môi trường nay, việc vệ sinh hấp lại cần thiết cho sức khoẻ người Em cú bit Vai trũ...
 • 45
 • 911
 • 7

Tài liệu Bài 17: hấp động vật docx

Tài liệu Bài 17: Hô hấp ở động vật docx
... bng phi Nghiờn cu trc bi mi Hãy biết giữ gìn vệ sinh hấp ( tập luyện v đúng) Trong điều kiện ô nhiễm môi trờng nh nay, việc vệ sinh hấp lại cng cần thiết cho sức khoẻ ngời ...
 • 26
 • 566
 • 1

Bài 17 hấp động vật pptx

Bài 17 Hô hấp ở động vật pptx
... + Sự đóng mở nhịp nhàng giữa miệng và diềm nắp  dòng nước lưu thông theo chiều III Các hình thức hấp hấp băng mang hấp băng mang III Các hình thức hấp 4 hấp phổi: ... sống, đồng thời thải CO2 ngoài O2 Cơ thể Môi trường CO2 Cơ quan hấp: mang  Động vật nước:  Động vật cạn: phổi II Bề mă ăt trao đổi  - Bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu ... tố hấp + Có lưu thông khí → chênh lệch nồng độ khí O2 và CO2  - Nguyên tắc trao đổi khí: khuếch tán III Các hình thức hấp hấp qua bề mặt thể: - Đại diện: Động vật...
 • 15
 • 723
 • 8

Sinh học 11 - Bài 17 - hấp động vật pptx

Sinh học 11 - Bài 17 - Hô hấp ở động vật pptx
... thức hấp động vật nước cạn Gợi ý trả lời : - Các hình thức hấp động vật nước + hấp qua bề mặt thể + hấp mang - Các hình thức hấp động vật cạn: + hấp hệ thống ống khí + hấp ... riêng lưỡng cư hấp da phổi, chim hấp phổi hệ thống túi khí - Sự thông khí phổi bò sát, chim thú chủ yếu nhờ hấp co dãn làm thay đổi thể tích khoang bụng lồng ngực - Sự thông khí phổi ... Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh động vật đơn bào đa bào bậc thấp (ví dụ thủy tức) thực nào? Gợi ý trả lời: động vật đơn bào đa bào bậc thấp ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, khí O2...
 • 4
 • 19,022
 • 98

Giáo án Sinh 11 (NC) - HẤP ĐỘNG VẬT pptx

Giáo án Sinh 11 (NC) - HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT pptx
... động giáo viên Hoạt động học sinh Cho HS tái lại kiến thức sinh I HÔ HẤP CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT: 10: - Tất hoạt động sống thể cần - Hoạt động sống thể SV lượng lấy từ trình hấp cần gì? - hấp ... dinh dưỡng chủ yếu - hấp gì? glucôzơ để tạo lượng giải phóng CO2, H2O - Vai trò hấp? hấp động vật đơn bào đa bào bậc thấp: - Sự trao đổi khí động vật đơn bào đa bào bậc thấp Cho HS QS H.17.1 ... qua mang nhờ hoạt động quan tham gia vào động tác hấp) b cua tôm: - Trao đổi khí tôm cua tiến hành - Nhờ hoạt động quạt nước dể đưa nước giàu ntn? oxi vào miệng hấp động vật cạn: a Sự trao...
 • 5
 • 474
 • 1

bài 17 hap o dộng vật

bài 17 hô hap o dộng vật
... hấp tề b o C hấp trình tế b o sử dụng chất khí như: O2 , CO2 để t o lượng cho hoạt động sống D hấp trình trao đổi khí thể môi trường, đảm b o cho thể lấy đủ 02 CO2 cung cấp cho trình ôxi ... trình, trao đổi lấy quan hấphóa chất tế b o giải từ bên v o để ôxi như: phổi, mang, da… phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải * hấpngoài trình trao đổi khí tế b o CO2 với máu hấp ... Hình 17. 1 đến Hình 17. 5 Nghiên cứu mục III.1 đến mục III.4 cho biết Đặc điểm chung kiểu hấp? BÀI 17 HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm hấp II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp động vật...
 • 13
 • 469
 • 3

hệ hấp động vật có xương sống

hệ hô hấp ở động vật có xương sống
... CHỦ ĐỀ: HỆ HƠ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT KHƠNG XƯƠNG VÀ ĐỘNG VẬT CĨ XƯƠNG SỐNG  Chức hệ hấp: lấy oxi từ ngồi vào thể nhả khí cacbonic mơi trường ngồi II,CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP ĐỘNG VẬT: 1 ,Hô hấp trực ... oxi không khí IV,CƠ QUAN HÔ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG  hình thức chính: Hơ hấp mang Hơ hấp phổi  1, Hơ hấp mang: hình thức hơ hấp chủ yếu lồi động vật dây sống bậc thấp nước ( bao, ... đặc tính động vật cư trú môi trừơng thiếu oxi (trong bùn, kí sinh ruột, sống môi trường bò thối rửa, )  III,CƠ QUAN HÔ HẤP CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG CÓ XƯƠNG SỐNG: -Các động vật thấp từ động vật nguyên...
 • 74
 • 1,856
 • 5

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- hấp động vật pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Hô hấp ở động vật pptx
... thờng sông nơi có độ ẩm cao Tại động vật có phổi không hấp dới nớc đợc? Trả lời: Vì nớc tràn vào đờng dẫn khí (khí quản, phế quản) nên không lu thông khí làm cho vật thiếu dỡng khí chết ? Ti ... khí lớn Mở rộng rộng mở Tại ếch nhái có phổi phải hấp da lên cạn? Trả lời: Do phổi chúng cấu tạo đơn giản, phế nang, không đáp ứng đợc nhu cầu lợng thể Da chúng phải giữ ẩm ớt hấp đựơc ... Chọn đáp án đúng: A .Hô hấp trình tiếp nhận O2 cà CO2 thể từ môi trờng sống giải phóng lợng B hấp tập hợp trình, thể lấy O2 từ bên vào để ôxi hóa chất tế bào giải phóng lợng cho hoạt động sống,...
 • 43
 • 932
 • 2

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- hấp động vật ppt

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- Hô hấp ở động vật ppt
... khuếch tán qua da giun nhanh bị chết Cá lên cạn bị chết sau thời gian ngắn do: a Diện tích trao đổi khí nhỏ mang cá bị khô nên cá không hấp b Vì độ ẩm cạn thấp c Vì không hấp thụ Oxi không khí ... H17.2 :Hô hấp hệ thống ống khí côn trùng O2 Cấu trúc cung mang cá Nếu bắt giun đất để mặt đất khô ráo, giun nhanh bị chết Tại sao? => nơi khô làm cho da giun đất bị khô dẫn đến O2 CO2 không ... 3 Sự trao đổi khí phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? a Diện tích bề mặt trao đổi khí b Sắc tố hấp có máu c Khí hậu d Số vòng tuần hoàn Phổi thú có hiệu TĐK phổi lưỡng cư bò sát do: a Phổi...
 • 11
 • 431
 • 0

Xem thêm