hình học lớp 9

50 BAI TOAN HINH HOC LOP 9

50 BAI TOAN HINH HOC LOP 9
... minh tứ giác OBIA, AICO Chứng minh BAC = 90 0 nội tiếp Tính số đo góc OIO Đỗ Hồng Quân Trờng THCS Yên Thái 50 toán hình học lớp Tính độ dài BC biết OA = 9cm, OA = 4cm Bài 38 Cho hai đờng tròn ... biết ABC > 450 ; gọi M giao điểm BF ED, Chứng minh điểm b, k, e, m, c nằm đờng tròn Chứng minh MC tiếp tuyến đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC Bài 24 Cho tam giác nhọn ABC có B = 450 Vẽ đờng ... đồng quy I Gọi K tâm đờng tròn ngoại tiếp tứ giác MCID, Chứng minh KCOH tứ giác nội tiếp Bài 19 Cho đờng tròn (O) đờng kính AC Trên bán kính OC lấy điểm B tuỳ ý (B khác O, C ) Gọi M trung điểm...
 • 7
 • 6,658
 • 272

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9
... Tổ: Toán Lý- Tin II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp ) Lớp Sĩ số 38 37 39 39 39 37 điểm SL Tỷ lệ 20 53% 16 43% 15 38% 19 49% 19 49% 22 59% điểm ... Một số khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Sáng kiến kinh nghiệm - 05 / 2007 Trang ... hoàn thiện toán quang hình học lớp b) Đa số em chưa có định hướng chung phương pháp học lý thuyết, chưa biến đổi số công thức, hay phương pháp giải toán vật lý c) Kiến thức toán hình học hạn chế...
 • 3
 • 2,963
 • 38

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán quang hình học lớp 9
... khác biến đổi công thức toán d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán quang hình học lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán quang hình học lớp gói gọn chương III ... Phong Tổ: Toán Lý- Tin II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát đầu tháng 3: ( khảo sát toán quang hình học lớp ) 38 37 39 39 39 37 điểm SL Tỷ lệ 20 53% 16 43% 15 38% 19 49% 19 49% 22 59% điểm - ... vẽ hình hoàn thiện toán quang hình học lớp b) Đa số em chưa có định hướng chung phương pháp học lý thuyết, chưa biến đổi số công thức, hay phương pháp giải toán vật lý c) Kiến thức toán hình học...
 • 12
 • 997
 • 6

hinh hoc lop 9

hinh hoc lop 9
... = 90 0 − CAX bày = 90 − 700 = 200 → lớp nhận xét Trong ∆ vuông ABC ta có: AB = AC.cos 20° = 165 0 ,93 97 ≈ 155 (m) Vậy chiều rộng khúc sông 155 (m) 2) Bài 65 trang 99 SBT:  Làm tập 65 trang 99 ... N =90 - M =90 -5 10 = 39 việc tính toán máy liên hoàn Theo hệ thức cạnh hơn, đơn giản góc tam giác vuông: LN=LM.tgM=2,8.tg51 ≈ 3,458 LM MN= cos 510 ≈ 2,8 0,6 293 O ∆OPQ vuông O có: ˆ ˆ Q =90 ... 250 = cos (90 0 − 650 ) = sin 250 b)tg580-cotg320 =tg580-tg (90 0-320) = tg580- tg580=0 4/ Sửa tập 24 trang 84: a)Ta có: = hai góc phụ sinx=cos (90 0-x) cosx=sin (90 0-x) HĐ4: Sửa tập tgx=cotg (90 0-x) 24...
 • 147
 • 456
 • 3

ChươngIII. Bai4. Luyện tập hình học lớp 9( Tiết 45) .

ChươngIII. Bai4. Luyện tập hình học lớp 9( Tiết 45) .
.. . BE = EC A Bài tập 41 (SGK - Tr 83) B ABC, ANM cát tuyến (O) GT BN cắt CN S (O) M KL A + BSM = 2.CMN S *O N Sđ CN – Sđ BM Sđ CN + Sđ CN + Sđ BM 2 Sđ CN + Sđ CN Sđ CN Sđ CN C HD Bài tập 43 (SGK .. . kiến thức loại góc với đường tròn *Nghiên cứu lại tập làm hôm *Làm tập 42 (SGK – Tr 83) Chuẩn bị dụng cụ: Thước, compa, thước đo góc, bìa cứng để học CUNG CHỨA GÓC Trường THCS Thanh Dương Thanh .. . định hệ thức liên hệ góc, giữ đoạn thẳng để dẩn đến yêu cầu toán III BÀI TẬP Phân tích – xây dựng chương trình giải Bài tập 40 (SGK - Tr 83) A SA = SD *O S B C D SAD cân S E SA tiếp tuyến (O)...
 • 10
 • 1,431
 • 1

Chương III. Hình học Lớp 9. Tiết 43.

Chương III. Hình học Lớp 9. Tiết 43.
... cung b chn NG SAI x Hướng dẫn nhà: ( Chuẩn bị cho học sau ) Học thuộc khái niệm, định lí hệ làm tập: 28, 29, 30( SGK/79) Bài 30( SGK/79): Xem hình 29: Chứng minh định lí đảo định lí góc tạo tia ... O H tuyến dây cung Cách 1: Chứng minh phản chứng: Giả sử Ax không tiếp tuyến đường tròn ta vẽ A Hình 29 tia Ay, ta chứng minh Ax trùng Ay Cỏch2: Chng minh trc tip:V OH vuụng gúc vi AB T ú ta chng...
 • 15
 • 764
 • 2

Tiết 32 - Luyện tập ( hình học lớp 9)

Tiết 32 - Luyện tập ( hình học lớp 9)
... (d) ; (e) O O Hình (a) O Hình (d) O O O O Hình (b) O Hình (c) O O O Hình (e) O Hình (f) Bài tập 2: Điền vào ô vuông chỗ () cho thích hợp Vị trí tương đối hai đường tròn (R r) Số điểm giao ... Tiếp xúc -Vẽ (O; OA = R) -Vẽ (O; OA = R) -Trên tia OA vẽ O cho OO = R + r -Trên tia OA vẽ O cho OO = R - r - Vẽ (O; OA) - Vẽ (O; OA) * Muốn xác định vị trí tương đối (O; R) (O; r) ta so sánh đoạn ... với cm (O; 3cm) A suy OO = Gọi I tâm đường tròn có bán kính cm tiếp xúc cm với (O; 3cm) B ( khác A) suy OI = I B O A O Tiết 32: Luyện Tập Bài tập 1/ Điền từ thích hợp vào chỗ () ( O; a Tâm...
 • 11
 • 569
 • 5

50 bài toán hình học lớp 9

50 bài toán hình học lớp 9
... CDF = 450 (vì AEDC l hình vuông) => CMF = 450 hay CMB = 450 Ta có CEB = 450 (vì AEDC l hình vuông); BKC = 450 (vì ABHK l hình vuông) 13 50 toán hình học lớp Nh K, E, M nhìn BC dới góc 450 nên ... => OKM = 90 0 Theo tính chất tiếp tuyến ta có OAM = 90 0; OBM = 90 0 nh K, A, B nhìn OM dới góc 90 0 nên nằm đờng tròn đờng kính OM Vậy năm điểm O, K, A, M, B nằm đờng tròn 50 toán hình học lớp Ta ... l hình vuông => BAH = 450 B 0 Tứ giác AEDC l hình vuông => CAD = 45 ; tam giác ABC vuông A => BAC = 90 => BAH + BAC + CAD = 450 + 90 0 + 450 = 1800 => ba điểm H, A, D thẳng h ng Ta có BFC = 90 0...
 • 25
 • 2,878
 • 14

Giao an hinh hoc lop 9

Giao an hinh hoc lop 9
... Sin780 0 ? Muốn so sánh Tan25 Sin25 ta làm ntn? b, Cot250 = Tan650 Vì Cot380 = Tan520 C1: Biến đổi Tan520 < Tan620 < Tan650 < Tan730 Sin25 => Cot380 < Tan620 < Cot250 < Tan730 Tan250 = Bài 25/84-Sgk: ... a ;b)C.cosα=sin (90 0-α ) c b * Bài 35 (SGK -94 ) S: tanα c b 19 tanα = = ≈ 0,6786 ⇒ α ≈ 34010' c 28 * Bài 34 a) C tanα = Có α + β = 90 0 ⇒ β ≈ 90 0 -34010’; ≈ 55055’ * Bài 37 (SGK -94 ) a) Có AB2 + ... nghiệm SR * Bài 33 (SGK- 93 , 3 * Bài 33 Đáp án:a) C ; b) D ; c) C * Bài 34 (SGK 93 -94 ) QR b c * Bài 35 (SGK -94 )Tính α Khi Tan α = = ? Từ tính góc α β 19 28 B x A C * Bài 37 (SGK -94 ) a)Chứng minh tam...
 • 110
 • 1,789
 • 0

Cách sử dụng VIOLET trong việc dạy các bài hình học lớp 9

Cách sử dụng VIOLET trong việc dạy các bài hình học lớp 9
... k >0) Tỡm qu tớch im M Kt qu rt kh quan: Lp 9/ 2 Tng s 35 S HS ch c qu tớch bi 27 (77,1%) S HS ch c qu tớch bi 20 (51,4%) Lp 9/ 6 38 20 (52,6%) 15 ( 39, 4%) Mt s bi hc kinh nghim Dy hc l quỏ trỡnh ... bng hỡnh v bng hay mụ t bng ngụn ng nhiu nh trc õy Qua kho sỏt vi hai bi toỏn sau ti hai lp 92 v 96 : Bi 1: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, cú cnh BC c nh Gi I l giao im ca ba ng phõn giỏc tỡm qu ... no? TL: M nm trờn ng trũn 0; AB (ng trũn ng kớnh AB) Khụng nhng im núi trờn m mi im M tho = 90 AMB u thuc ng trũn ng kớnh AB Sau ú GV cho HS xem mụ phng qu tớch va tỡm c ghi nh lõu (trờn...
 • 10
 • 768
 • 8

Giáo án hình học lớp 9 trọn bộ

Giáo án hình học lớp 9 trọn bộ
... Nêu cách tính x ? HS tính x = = 29 Bài 32 tr 93 , 94 SBT A (Đưa đề lên bảng phụ) C Bài 32 tr 93 , 94 SBT HS dọc đề bài, vẽ hình vào 20 Gi¸o ¸n h×nh häc9 GV vẽ hình bảng Để tính DC trước hết ta ... số thập phân thứ HS cho kết : tư) a) ≈ 0 ,94 10 / a) sin25 13 b) ≈ 0 ,90 23 / b) cos70 10 c) ≈ 0 ,93 80 / c) tg43 32 d) ≈ 1,58 49 / d) cotg32 15 So sánh : so sánh : a) HS : sin200 < sin700 (vì 200 < ... 4,4721(cm); b) DAC ≈ 26034/ ; c) BXD = 3600 – 90 0 – XDC – XBC ⇒ BXD ≈ 14308/ Bài 64/tr 99, SBT GV nhận xét chữa làm HS Bài 64/tr 99, SBT 15 A 110 Tính diện tích hình thang cân, biết hai đáy 12 12cm 15cm,...
 • 160
 • 2,831
 • 17

ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 - 100 BÀI TẬP HÌNH HỌC CÓ LỜI GIẢI PHẦN 1

ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 - 100 BÀI TẬP HÌNH HỌC CÓ LỜI GIẢI PHẦN 1
... www.Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page Hạ đoạn thẳng MP vuông góc với BN;xác đònh vò trí M cung AB để MQ.AN+MP.BN giác trò lớn Giải :Có hình vẽ,cách c/m tương tự.Sau C/m hình 9- a Hình 9a Hình 9b M A I ... gócBOM=BKM=1v BOMK nội tiếp 2/C/m CHMK hình vuông: Do  vuông HCM góc 45o nên CHM vuông cân H HC=HM, tương tự CK=MK Do C=H=K=1v CHMK hình chữ nhật hai cạnh kề CHMK hình vuông 3/C/m ... Kênh học tập Online Page 15 C H A O B I Q P K M Hình 17 1/ C/m:BOMK nội tiếp: Ta BCA=1v(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) CM tia phân giác góc BCAACM=MCB=45o cungAM=MB =90 o dây AM=MB O...
 • 19
 • 29,390
 • 1,293

50 bài hình học lớp 9(p3)

50 bài hình học lớp 9(p3)
... minh IP // OQ Đỗ Hồng Quân Trờng THCS Yên Thái 50 toán hình học lớp Chứng minh AP = PQ Xác định vị trí P để tam giác AQB có diện tích lớn Bài 22 Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC Qua B kẻ ... 50 toán hình học lớp Chứng minh BE tiếp tuyến đờng tròn (A; AH) Chứng minh BE = BH + DE Bài Cho đờng tròn (O; R) đờng kính AB Kẻ tiếp tuyến ... AA OA Đỗ Hồng Quân Trờng THCS Yên Thái 50 toán hình học lớp Chứng minh R(EF + FD + DE) = 2SABC suy vị trí A để tổng EF + FD + DE đạt giá trị lớn nhát Bài 30 Cho tam giác ABC nội tiếp (O; R),...
 • 7
 • 313
 • 2

100 bài tập hình học lớp 9 - Phần 1

100 bài tập hình học lớp 9 - Phần 1
... Giải:Có hình vẽ,cách c/m tương tự.Sau C/m hình 9- a Hình 9a A M I Q H Hình 9b P B O N 1/ C/m:A,Q,H,M nằm đường tròn.(Tuỳ vào hình vẽ để sử dụng phương pháp sau:-Cùng làm với hai đàu …một góc vuông -Tổng ... OAO’=1v ⇒OIO’=1v AB = ⇒DC =16 5/ Tính diện tích ∆AMC.Ta có SAMC= AM.MC Ta có BD= BC Ta lại có DA2=CD.BD =16 .9 AD =12 ;BE=AB =15 ⇒DE =15 -9 = 6⇒AE= AD + DE = Từ (1) tính AM;MC tính S SđAED=sđ   Bài ... hbh)⇒EOG=2.ADC (1) Do DEFC nt⇒EFD=ECD(cùng chắn cungDE);ECD =90 o-EDC(2 góc nhọn ∆ vuông EDC)();Do GBCF nt⇒GFB=GBC(cùng chắn cung GB);BCG =90 oGBC().Từ ()và()⇒EFD+GFB =90 o-EDC +90 o-GBC =18 0o-2ADC mà EFG =18 0o-(EFD+GFB) =18 0o -1 8 0o+2ADC=2ADC(2)...
 • 57
 • 5,090
 • 111

100 bài toán hình học lớp 9 - Phần 2

100 bài toán hình học lớp 9 - Phần 2
... OMA=30o⇒OM=2OA=2OB=2R Gọi diện tích cần tính S.Ta có S=S OAMB-Squạt AOB 1 Ta có AB=AM= OM − OA =R ⇒S AMBO= BA.OM= 2R R = R2 2 2 πR 120 πR πR 3 −π R ⇒ Squạt= = ⇒S= R2 = 360 3 ( ) ÐÏ(&(ÐÏ Bài 55: ... cao p dụng hệ thức lượng tam giác vuông ABC có:AH2=BH.HC Mà AH=EF AH =2. OE =2. OF(t/c đường chéo hình chữ nhật)⇒ BH.HC = AH2= (2. OE )2= 4.OE.OF Bài 69: Cho ∆ABC có A=1v AH⊥BC.Gọi O tâm đường tròn ngoại ... hai tt cắt nhau).Mà BE=BI+IE ⇒đpcm 5/Gọi S diện tích cần tìm.Ta có: S=S(A)-S(K)=πAH 2- AK2=πR2ÐÏ(&(ÐÏ Bài 71: Trên cạnh CD hình vuông ABCD,lấy điểm M bất kỳ.Đường tròn đường kính AM cắt AB điểm thứ...
 • 51
 • 2,244
 • 66

Xem thêm