Toán luyện tập

Toán: Luyện tập chung

Toán: Luyện tập chung
... Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008 Toỏn Luyn chung Bài 2:a (131,4 80,8):2,3 + 21,84 x = 50,6 : 2,3 + 43,68 = 22 + 43,68 = 65,68 b 8,16 : (1,32...
 • 8
 • 1,166
 • 0

Toán : Luỵện tập chung

Toán : Luỵện tập chung
... sung cho bạn Nháy chuột: Hiện đáp án Nhận xét: b- 1- Giới thiệu C - Luyện tập Bài tập Slide Nháy chuột tên đầu bài: Luyện tập chung Slide Nháy chuột lần lợt nội dung " Bài tập 1" HS đọc yêu cầu ... Bài:luyện tập chung I mục tiêu: Giúp học sinh: Củng cố đọc, viết, so sánh số thập phân Tính nhanh cách thuận tiện II_ đồ ... chiếu Vở ( Phiếu học tập ) III_các hoạt động dạy học nội dung giáo viên học sinh Khởi động Bật Slide A_kiểm tra cũ Slide Nháy chuột: " Kiểm tra cũ" Tìm số tự nhiên x cho: 2,8 < x...
 • 6
 • 616
 • 0

Các bài toán luyện tập lớp VIII

Các bài toán luyện tập lớp VIII
... Định hướng lời giải: Bài a) Trả lời: Bằng -5 Xét ( x + y ) = x + y + xy = 19 + = 25 , lấy bậc hai xong b) Trả lời Cách Nhân đẳng thức thứ hai với 3, lấy đẳng thức ... = Cách Giả sử x − y = a; xy = b Khi x − y = ( x − y ) ( x + xy + y ) = ( x − y ) ( ( x − y) ) + 3xy = a ( a + 3b )   ab = b = ⇔ a Ta có  a + 3ab = 45   a + 18 = 45  a = 27 , a = Bài ... trả lời x = −1,5 n n n −1 n−2 n−2 n −1 Theo công thức: a − b = ( a − b ) ( a + a b + + ab + b ) toán ta a = x + , b = x + , n = 100 Vì a − b = −1 ≠ nên ta nhân hai vế phương trình với ( x + 1)...
 • 3
 • 330
 • 2

Các bài toán luyện tập HS lớp IX.0809

Các bài toán luyện tập HS lớp IX.0809
... Giải phơng trình : = Các toán luyện tập lớp IX Đề số Bài 1: Biểu thức: M= nhận giá trị x= y = 27 Bài 2: Cho x y hai số dơng, chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x: P= Bài 3: Cho hàm số ... Các toán luyện tập lớp IX Đề số Bài Rút gọn biểu thức: A = (a+2 )( )( ( a b ) ( a + 1) a +1 a+ b a b ) +2 x +1 x 1 + x ữ x Bài Rút gọn biểu thức: B = ữ x ữ x +1 x x x x x+ x Bài ... Tính diện tích hình thang ABCD Các toán luyện tập lp IX Đề số Bài Tính giá trị biểu thức: 625 + 16 40 25 Bài Tính giá trị biểu thức: + 2005 + 2004 + 2003.2001 Bài Tính giá trị biểu thức: 4 1...
 • 7
 • 377
 • 0

Toán: Luyện tập (trang 88)

Toán: Luyện tập (trang 88)
... a chiều cao h biết: a = m; h = 45 dm Giải Đổi: 45 dm = 4,5 m S = ì ,5 : = ,25( m ) 11 Toán: Bài 1: Luyện tập Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy a, chiều cao h: Gii a) a = 30,5 dm ; h ... 5dm 0,4m là: A 20dm2; B 0,2m2 ; C 10dm2 ; D 12dm2 Bài tập nhà: -Học thuộc qui tắc tính diện tích hình tam giác -Làm lại 4b (cách 2) làm tập Bài h ọc kết thúc t ại Cảm n em! ...
 • 10
 • 846
 • 0

Toan luyện tập lớp 1

Toan luyện tập lớp 1
... mẹ Bé luôn bận đỡ rộn rộn, , mà lúc vui Luyện tập: Bài tập 1: Thi tìm chữ bắt đầu g hay gh - gà, gô, gỗ, gồ, gù, … - ghi, ghe, ghẹ, ghé, ghê, … Bài tập 2: Sắp xếp tên bạn theo thứ tự bảng chữ ... KIỂM TRA BÀI CŨ B Cái nhớ Nhàghế Ghi gà Con ga v BL Thứ Tư ngày 05 tháng 12 năm 2007 Chỗ sửa lỗi Chính tả Làmviệcc thật vui việ Như vật, người, bé làm việc Bé làm bài, bé...
 • 9
 • 424
 • 1

toán luyện tập lớp 3

toán luyện tập lớp 3
... 35 (xe) Số xe lại là: 45 35 = 10(xe) Đáp số:10 xe Số xe lại sau rời bến 18 xe là: 45 18 = 27(xe) Số xe lại là: 27- 17 = 10(xe) Đáp số: 10 xe Thứ ba ngày tháng 11năm 2008 Toán Luyện tập Nêu toán ... toán theo sơ đồ sau giải toán đó: Số học sinh giỏi : Số học sinh : Bài toán: 14 bạn bạn ?bạn Lớp 3E có 14bạn học sinh giỏi,số học sinhkhá có nhiều học sinh giỏi bạn.Hỏi lớp 3E có tất bạn học giỏi ... sinh có là: 14 + = 22(bạn) Số học sinh giỏi là: 14 + 22 =36 (bạn) Đáp số: 36 bạn Thứ ba ngày tháng 11năm 2008 Toán Tính(theo mẫu) Mẫu: Luyện tập Gấp 15 lên lần, cộng với 47: 15 x = 45 ; 45 + 47 =...
 • 8
 • 1,435
 • 0

toán luyện tập

toán luyện tập
... năm 2009 Toán :luyện tập Kiểm tra cũ Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Toán :Luyện tập Bài 2:Đặt tính tính a) 62-27 72-15 32-8 b) 53+19 36+36 25+27 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Toán :Luyện tập Bài ... =72 25+27 =52 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Toán :Luyện tập Bài 3:Tìm x a) x+18=52 b) x+24=62 c) 27+x=82 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Toán :Luyện tập Bài 3:Tìm x a) x+18=52 x =52-18 x =34 b) ... 2009 Toán :Luyện tập Bài 4: vừa gà vừa thỏ có 42 con,trong có 18 thỏ.hỏi Có gà? 42 Tóm tắt 18 thỏ ? Con gà Bài giải Có số gà là: 42-18=24(con) đáp số:24 gà Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Toán :Luyện...
 • 12
 • 219
 • 0

Toán: LUYỆN TẬP ( Tuần 2 - sáng )

Toán: LUYỆN TẬP ( Tuần 2 - sáng )
... -Chuẩn bị sau: Số bị trừ,sốtrừ,hiệu ...
 • 2
 • 258
 • 0

Xem thêm