Toán tiết 31 ước chung lớn nhất

Tiet 31 Uoc chung lon nhat

Tiet 31 Uoc chung lon nhat
... Kí hiệu :ưcln(12;30) = ƯCLN(a;b):ước chung lớn cuả a b c)Định nghĩa Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: ƯC (12; 30) = {1; 2; ... 168 = 23.3.7 Tiết 31 Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: a) ví dụ: Ư (12) = {1; 2; 3; ; ; 12} Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC (12; 30) = {1; 2; ; 6} Ta nói ước chung lớn 12 30 b) ... 168 = 23 3.7 + Chọn thừa số nguyên tố chung ,đó Số mũ nhỏ 2, số mũ nhỏ + ƯCLN(36;84;168) = 22.3 =12 Tiết 31: Ước chung lớn 1.Ước chung lớn nhất: 2.Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên...
 • 17
 • 326
 • 3

énố học 6-Tiết: 31: ước chung lớn nhất

énố học 6-Tiết: 31: ước chung lớn nhất
... ln nht Tiết 31: ước chung lớn 1) Ước chung lớn nhất: a) Tìm ước chung (12; 30) Ư(12) = {1 ; ; ; ; ; 12} Ư(30) = {1 ; ; ; ; ; 10 ; 15 ;30} Vy ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6} Số ước chung lớn 12 ; 30 ... 1 )Ước chung lớn nhất: a) Ví dụ: ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6} Số ước chung lớn 12 30,Kí hiệu UCLN(12; 30) = b) Kết luận: SGK/54 Nhận xét: Ước chung hai hay nhiều số ước ước chung lớn ƯC(a,b) = Ư(ƯCLN(a,b)) ... c chung ca 12 v 30 CLN (12 ; 30) = (6) = { ; ; ; } Vy : C(12 ; 30) = { ; ; ; } b) Quy tc: tỡm c chung ca cỏc s ó cho,ta cú th tỡm cỏc c ca CLN ca cỏc s ú Tit 31 ƯớC chung lớn 1 )Ước chung lớn...
 • 13
 • 368
 • 3

Tiet 31 Uoc chung lon nhat - So hoc 6

Tiet 31 Uoc chung lon nhat - So hoc 6
... hợp gồm phần tử chung hai tập hợp a) A B = {mèo} b) A B = {1 ; 4} c) A 30 có Số 12 B = ước chung ? Trong ước chung ước lớn ? Tiết 31 Đ Ước chung lớn Ví dụ : Tìm tập hợp ước chung 12 30 Tìm ... Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố Ví dụ : Tìm ƯCLN( 36 ; 84 ; 168 ) Giải : Bước : Phân tích số thừa số nguyên tố : 168 = 84 = 2 36 = 2 Bước : Các thừa số nguyên tố chung ... ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; } Số ước chung lớn 12 30 Kí hiệu : ƯCLN(12 ; 30) = Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số *Nhận xét: Em có nhậnước chungquan12hợpvà 30ƯCnhữngcủa30ƯCLN...
 • 8
 • 668
 • 5

SỐ HỌC 6-TIẾT 31-ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

SỐ HỌC 6-TIẾT 31-ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
... ƯCLN số HS: Trả lời GV: Qua em có nhận xét gì? HS: ƯC(12, 30) = Ư(ƯCLN(12, 30) GV: Hãy cho biết cách tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn IV Củng cố - Thế ước chung lớn hai hay nhiều số? ... Thế ước chung lớn hai hay nhiều số? - Cách tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố? - Cách tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn - Bài 139 SGK/56 : Tìm ƯCLN, sau tìm ƯC thông ... tố = 23 ; = + Chọn thừa số nguyên tố chung ƯCLN(8, 9) = + Lập tích thừa số chọn, b) Tìm ƯCLN(8, 12, 15)? thừa số lấy với số mũ nhỏ = 23 ; 12 = 22.3 ; 15 = 3.5 GV: Yêu cầu học sinh thực ?1, ? ƯCLN(8,...
 • 3
 • 2,189
 • 29

Tiết 31: Ước chung lớn nhất

Tiết 31: Ước chung lớn nhất
... Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: Khái niệm: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: Tất ước chung 12 30 (là 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN(12;30) ... tập hợp ước chung 12 30 Ư(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} => ƯC(12,30) = {1, 2, 3, 6} Ta nói ước chung lớn 12 30 Kí hiệu: ƯCLN (12; 30) = Tiết 31: Ước chung lớn Chú ... lớn ta thực sau: + Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố + Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung + Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy số mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm Tiết 31: Ước chung lớn...
 • 11
 • 272
 • 2

Tiết 31. Ước chung lớn nhất

Tiết 31. Ước chung lớn nhất
... {1;2;3;6} tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30? ƯC(12, 30) = {1;2;3;6} ƯCLN(12, 30) = Kết luận: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số ... hợp ước chung số Nhận xét: Tất ước chung 12 30 (là1,2,3,6) ước ƯCLN(12, 30) Chú ý: ƯCLN( a,1) =1; ƯCLN (a,b,1) = tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn Tìm ước chung lớn cách phân tích thừa số nguyên ... số lớn ta làm theo bước? + Chọn thừa số nguyên tố chung : + Lập tích thừa số chọn thừa số lấy với số mũ nhỏ ƯCLN ( 36, 84, 168) = 22 =12 tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn Tìm ước chung lớn...
 • 12
 • 228
 • 1

TIET 31 UOC CHUNG LON NHAT

TIET 31 UOC CHUNG LON NHAT
... ước ƯCLN(12; 30) Ước chung Tất hay 30) số lớn tập SGK/54 hợp cácý: chung số d Chú ước ƯCLN(a; 1) = ƯCLN(a; 1) = = Bài tập: Tìm ƯCLN(5; b; 1) 1 ƯCLN(12; 30; 1) = Tiết 31: Ước chung lớn nhất: Tìm ... {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} VËy ¦C(12; 30) = {1; 2; 3; 6} Trong c¸c ­íc chung cña 12 vµ 30 th× số nµo lín nhÊt? Tiết 31: Ước chung lớn nhất: a Ví dụ 1: SGK/54 - Kí hiệu: ƯCLN(12; 30) = ƯCLN(a; b) ... số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy số mũ nhỏ Tích ƯCLN cần tìm Tiết 31: Ước chung lớn nhất: Tìm ƯCLN cách phân tích TSNT: a Ví...
 • 17
 • 207
 • 1

So hoc 6 Tiet 31 UOC CHUNG LON NHAT

So hoc 6 Tiet 31 UOC CHUNG LON NHAT
... 1;2;3;5 ;6; 10;15;30 } ưc(12,30)={ 1;2;3; } * Số lớn tập hợp ước chung 12 30 Trong chung 30 chung nhất? ước 12 ước lớn Kiểm tra cũ Câu 2: 36= 2 32 36= 2 2 84=22.3.7 84=22.3.7 168 =23.3.7 168 =2 3.7 36 84 ... Tiết 31 ước chung lớn Còn cách khác để tìm ƯCLN hai hay nhiều số không? Tìm ƯCLN( 36, 84, 168 )? Tiết 31 ước chung lớn 1.Ước chung lớn nhất: Tìm ƯCLN cách -Chọn cáctìm ƯCLN ? Vậy muốn TSNT chung ... hai hay nhiu s l s c chung Tất nói ước chung 12 cỏc c chung ca cỏc ln nht hp Ta ước chung lớn 30 ước ƯCLN(12,30) 30 s ú 12 Ký hiệu ƯCLN(12,30) = Tiết 31 ước chung lớn 1.Ước chung lớn nhất: * Định...
 • 14
 • 226
 • 0

Tiết 32 Ước chung lơn nhất

Tiết 32 Ước chung lơn nhất
... viên :Trường THCS Hồng Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Tiết 62 Tính: 3.(-4) = -12 2.(-4) = - 1.(-4) = - 0 = Nhanh (-2).(-4) = ? (-5).(-7) = ? Bài Tiết 62: Nhân hai số nguyên dấu Nhân hai số nguyên...
 • 16
 • 613
 • 4

31-ƯỚC CHUNG LƠN NHẤT

31-ƯỚC CHUNG LƠN NHẤT
... 1/ Ước chung lớn Ví dụ 1: Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư(30) = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 30 } ƯC(12; 30) = { 1; 2; 3; } Kí hiệu: ƯCLN(12; 30) = Định nghĩa: (sgk) Định nghĩa: Ước chung lớn ... ƯCLN(12; 30) = Định nghĩa: (sgk) Định nghĩa: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số 1/ Ước chung lớn Ví dụ 1: Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư(30) = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 30 ... (sgk) Nhận xét: (sgk) Bài tập: Tìm Ư(6) ? Ư(6) = { 1; 2; 3; 6} Nhận xét: Tất ước chung 12 30 ước ƯCLN(12; 30) 1/ Ước chung lớn Ví dụ 1: Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Ư(30) = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10;...
 • 13
 • 183
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 32 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 32 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppt
... 2;3 ;6} ƯC(12,30) = { ; 2;3 ;6} - Ước chung lớn - ước 12 30 chung lớn Nhận xét : - ươc chung ? 12 lớn 12 - Có nhận xét 30 30 liền hệ - ; ; các phần tử - ; ; ước tập hợp ước ước Ước chung lớn chung ... chung (ƯCLN) hai - Hỏi hay nhiều số số - Đáp lớn tập - Như muốn hợp ước chung tìm tập hợp số ước hai hay Chú ý : nhiều số ta - Tìm cần tìm ước ƯCLN(5,1) Số ước Do với chung lớn số tự nhiên a ... Tìm - GV hướng dẫn ƯCLN ( 36 , 84 , nhóm cách tìm ước làm chung lớn 168 ) 36 = 22 33 bảng 84 = 22 - Củng cố : Làm ? ; ? - Nếu số 168 = 23 cho = 23 thừa số nguyên = 32 ƯCLN( 36, 84, 168 ) tố chung...
 • 6
 • 639
 • 1

Toán 6 §17. Ước chung lớn nhất.

Toán 6 §17. Ước chung lớn nhất.
... tit vo v Ta cú A + B + C + D = 360 0 0 0 Gi 2HS lờn bng trỡnh by li gii D = x = 360 - (110 + 120 + 80 ) = 50 Bi 1- H.6a: x + x + 65 0 + 950 = 360 0 x = ( 360 0 - 65 0 - 950 ) : = 1000 Tổng kt hớng ... cầu toán + GV: Chốt lại Gv hớng dẫn thao tác sử dụng thớc compa & nói: toán dựng hình toán dựng hình tam giác toán đợc coi nh bit Vậy trình bày lời giải toán dựng hình khác nu phải thực toán ... hình có trục đối xứng * Hng dn hc sinh hc nh: - Học theo ghi SGK - Làm bt 36, 38, 41 - tr.87-SGK , 60 , 61 , 62 tr .66 - SBT - Chuẩn bị tốt cho tit sau luyện tập Tit 11: LUYN TP Ngy son: 10/ 10/...
 • 7
 • 256
 • 0

Slide tóan 6 bài ước chung lớn nhất (t1) _Đ.N Thuận ft L.T Tâm

Slide tóan 6 bài ước chung lớn nhất (t1) _Đ.N Thuận ft L.T Tâm
... 3; 6} ƯCLN (12,30) =6 Ư (6) ={ 1;2;3 ;6 } Em ước chung ướcvà 30 Tất có nhận xét 12 chung 1 2ước3 0 với ước ƯCLN ước chung lớn (12,30) TIẾT 32 :ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (t1) Ước chung lớn a, Ví dụ 1: b, ... 3; 4; 6; 12 } Ư (30) ={ 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 } ƯC (12,30) = { 1; 2; 3; } TIẾT 32: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (t1) Ước chung lớn a, Ví dụ 1: b, Định nghĩa: (SGK.54) a, Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung ... :ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (t1) Ước chung lớn a, Ví dụ 1: b, Định nghĩa: (SGK.54) c, Nhận xét: (SGK 54) d, Chú ý: (SGK 54) Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên tố a, Ví dụ 2: ƯCLN ( 36, 84, 168 )...
 • 27
 • 390
 • 0

Tiết 31,32: Ước chung lớn nhất ( có nâng cao)

Tiết 31,32: Ước chung lớn nhất ( có nâng cao)
... ƯCLN(12,15); ƯCLN(5,1); ƯCLN(12,30,1) Tiết 32 17 ước chung lớn áp dụng1: ƯCLN(12,15) = 3; ƯCLN(5,1) = 1; ƯCLN(12,30,1) = 1; Chú ý: Số ước ƯCLN(a,1) = 1; ƯCLN(a,b,1) = 1; Tiết 32 17 ước chung ... chung lớn 1 .Ước chung lớn nhất: VD: Tìm ƯCLN(12,30) (1 2)={ 1,2,3,4,6,12 } (3 0)={ 1,2,3,5,6,10,15,30 } ưc(12,30)={ 1,2,3,6 } ưcln(12,30)=6 (6 )={ 1,2,3,6} Tiết 32 17 ước chung lớn Nhận xét: ( SGK) ... Đ17 ước chung lớn Tìm: ƯCLN(12,30); 12=22.3 30=2.3.5 ƯCLN(12,30) =2.3 = ; Tiết 32 Đ17 ước chung lớn ?2Tìm: ƯCLN(8,9) = 1; ƯCLN(8,12,15) = 1; ƯCLN(24,16,8) = 8; Tiết 32 Đ17 ước chung lớn Chú...
 • 15
 • 355
 • 3

Toán 6 - Tập 1 - Ước chung lớn nhất

Toán 6 - Tập 1 - Ước chung lớn nhất
... lớn 1. 2 Gv: Ư (6) = ? So sánh tập hợp Ư (6) với ƯC (12 ,30)? Hs: Gv: Nhận xét Nội dung 1- ớc chung lớn nhất: VD1: Ước chung (12 ,30)= ? Ư (12 ) = {1; 2;3;4;5 ;6; 12 } Ư (30) = {1; 2;3;5 ;6; 10 ;15 ;30} Vậy: Ước ... VD1: Tìm ƯCLN( 36, 84) Phân tích số thừa số nguyên tố: 36 = 22 32 84 =22 Suy ra: 22, ớc 36 84 ƯC( 36, 84) = 22 3= 12 ƯCLN( 36, 84) = 12 VD2: áp dụng: ƯCLN( 16 , 80 ,1 76) 16 = 24 80 = 24 1 76 = 24 11 ... {1; 2;3;5 ;6; 10 ;15 ;30} Vậy: Ước chung (12 ,30) = {1; 2;3 ;6} Ký hiệu: Ước chung lớn ƯCLN viết: ƯCLN (12 ,30) = Định nghĩa: Sgk/54 Ư (6) = {1; 2;3 ;6} Ư (6) = {1; 2;3 ;6} = ƯC (12 ,30) Vậy: Ư (6) = ƯC (12 ,30) Ư(ƯCLN) = {ƯC}...
 • 5
 • 1,628
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tuần11 tiết 31 ước chung lớn nhấtthuật toán euclid tìm ước chung lớn nhấttiết 32 ước chung lớn nhất t1tiết 31  § 17 ước chung lớn nhấtthuật toán tìm ước chung lớn nhất của nhiều sốthuật toán tìm ước chung lớn nhất của 3 sốbài toán tìm ước chung lớn nhất trong cthuật toán tìm ước chung lớn nhất trong ctoán 6 bài 17 ước chung lớn nhấtước chung lớn nhất toán 6thuật toán tìm ước chung lớn nhất của 2 sốtoán lớp 6 bài 17 ước chung lớn nhấtthuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhấtthuật toán tìm ước chung lớn nhất bội chung nhỏ nhấtsơ đồ khối thuật toán tìm ước chung lớn nhấtuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không2015 USFS Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nayThông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 20177e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quy2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tư