Tin học mario

Tin học lớp 4 - KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP (MARIO) pdf

Tin học lớp 4 - KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP (MARIO) pdf
... phím, chuột -Giáo dục: - HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử xã hội - Yêu môn học II-Chuẩn bị: - Phòng máy, phần mềm trò chơi (Toán học, Mario, Typing ) III-Lên lớp: - 1-Kiểm tra (4 phút): -Nêu cách ... chuẩn bị sau Tuần 10 KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP MARIO ( Tiếp) I-Yêu cầu: - Học sinh sủ dụng đợc phần mềm học tập Biết sử trò chơi nh phơng tiện giải trí tìm hiểu đời ... - Kích đúp/ Maicomputer/ Mở ổ C, D/ - Học sinh quan sát làm MARIO > cửa Sổ Trò chơi Mario cócác thực đơn: theo File - Học sinh thực hành Student Lessons - Giáo viên quan sát giúp đỡ Hs yếu -...
 • 5
 • 2,023
 • 5

bài giảng tin học 6 bài 7 sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím

bài giảng tin học 6 bài 7 sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
... MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM Giới thiệu phần mềm Mario a Khởi động phần mềm - Để khởi động phần mềm Mario ta làm sau Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario em biết? Bài 7: SỬ DỤNG PM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ ... bàn phím? - Em nêu lợi ích việc bàn phím mười ngón nêu tư ngồi? - Ở trước em biết khu vực bàn phím tiết nầy em sử dụng phần mềm Mario để luyện phím? Mời em vào học hôm Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM ... Add Top Row: Luyện tập phím hàng Luyện tập phím hàng Add Bottom Row: Bài 7: SỬ DỤNG PM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM - Add Numbers: Luyện phím hàng phím số - Add Symbols: Luyện phím hàng phím số - All...
 • 10
 • 866
 • 0

giáo án điện tử tin học 6 bài 7 - sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím

giáo án điện tử tin học 6 bài 7 - sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
... 2 Giới Click phần mềm Mario thiệu to add Title - Mario phần mềm sử dụng để luyện bàn phím 10 ngón Màn hình phần mềm Mario Giới Click phần mềm Mario thiệu to add Title Bảng ... tập khác nhau: Bài luyện tập Bàiphím ởthêm sở luyện hàng phím Bài luyện thêm phím hàng Bài luyện thêm phím hàng Bài luyệnhàng số phím thêm Bài luyện hiệukết hợp kí tập toàn phím Luyện tập add ... thông tin học sinh Bảng chọn Lessons: Lựa chọn học để luyện phím Các mức luyện tập: 1- Dễ 2- Trung bình 3- Khó 4- Mức luyện tập tự Giới Click phần mềm Mario thiệu to add Title Mario có nhiều luyện...
 • 13
 • 2,782
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
... dung học - HS thu dọn ghế máy tính 5) Hướng dẫn nhà : - Luyện tập bàn phím mười ngón BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM I Mục tiêu giảng : + Rèn luyện cho HS khả bàn phím 10 ... tốt - phím theo hướng dẫn hình - Trên hình hiển thị đánh - Trên hình sau kết thúc giá việc luyện phím: Số kí tự lên kết quả, chọn Next để gõ, số kí tự sai, WPM đạt sang nháy Menu để học, ... nhóm học sinh, giải đáp câu hỏi + Add Bottom Row: luyện tập phím hàng + Add Numbers: luyện tập phím hàng phím số + Add Symbol: luyện tập phím kí hiệu + All Keyboard: luyện tập kết hợp toàn bàn phím...
 • 5
 • 102
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (2)

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (2)
... Hướng dẫn nhà : - Luyện tập bàn phím mười ngón Ngày soạn: T14: Sử dụng phần mềm mario Ngày giảng: để luyện phím (T2) I Mục tiêu giảng : + Rèn luyện cho HS khả bàn phím 10 ngón với chương ... động 1 Giới thiệu phần mềm Mario - GV: xếp HS ngồi theo vị trí, - Mario phần mềm sử dụng để 3HS/ máy tính luyện phím 10 ngón - HS: ngồi theo hướng dẫn GV - Màn hình phần mềm bao gồm: + Bảng chọn ... Row: luyện tập phím hàng + Add Numbers: luyện tập phím hàng phím số + Add Symbol: luyện tập phím kÝ hiệu + All Keyboard: luyện tập kết hợp toàn bàn phím 4) Củng cố : - Nhắc lại nội dung học -...
 • 6
 • 154
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (3)

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (3)
... SGK - Luyện tập nhà có điều kiện BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM I - Mục tiêu Kiến thức - Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng ph ần mềm Mario để mười ... (10’) Học sinh 1: phím hàng trên: Errte roiur yeueore iuwoppi Học sinh 2: Các phím hành dưới: xcvbzmvc nvxcv nmbxcn vcbnmcb Học sinh 3: phím hàng số: 2222 33 7 567 35 82332521335 Học sinh 4: ... cách mở/tắt chương trình - Bảng chọn Student: Cài phần mềm đặt thông tin học sinh: - Cách lựa chọn - Bảng chọn Lessons: Lựa chọn học để luyện phím + Mức 1: Dễ GV : Thao tác mẫu cho HS: + Mức...
 • 7
 • 152
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (4)

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (4)
... Dặn dò - Về nhà tập đánh phím bàn phím IV Rút kinh nghiệm : xác , thời gian làm Tuần – Tiết 14 Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO LUYỆN GÕ PHÍM I Mục tiêu : - Giúp HS luyện phím muời ngón - Rèn ... định chỗ ngồi Hoạt động : Luyện phím - GV : Cho HS khởi động phần mềm Mario - GV : Giới thiệu cách luyện tập phím 1/ Đăng kí người luyện tập : phần mềm Mario - phím W vào mục Student chọn ... chọn học mức luyện bàn phím - Nhấp vào Lessons dùng chuột chọn - Chọn luyện tập cụ thể phím từ đến 5/ Luyện bàn phím : - phím theo hướng dẫn hình - Sau xong bảng KQ nhấp Next để...
 • 6
 • 131
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (5)

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (5)
... Giáo viên giới thiệu cách thức thực mở phần mềm học tập giới thiệu nội dung phần 1-Giới thiệu phần mềm Mario: - Mario phần mềm sử dụng để luyện bàn phím mười ngón mềm - Màn hình phần mềm: ... sau luyện tập tiếp Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM (tiếp) A-Mục tiêu: Sau HS: - Biết cách thiết lập lựa chọn để luyện tập - Biết lựa chọn học mức luyện phím Luyện bàn phím ... DONE để xác nhận đóng cửa sổ thời d, Lựa chọn học mức luyện bàn phím: + Nháy Lessons dùng chuột chọn học + Chọn mức luyện tập cụ thể (từ đến 4) Học sinh thực hành theo nhóm e, Luyện bàn phím: ...
 • 4
 • 98
 • 0

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (6)

Giáo án tin học 6 bài sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (6)
... tập học để luyện phím Ví dụ: Home Row Only – Chỉ gồm phím hàng sở * Các mức luyện tập từ đến * Home Row Only: Bài luyện tập hàng phím sở ? Hãy nêu tập * Add top row: Bài luyện tập phần mềm Mario ... Mario hàng phím * Add bottom Row: Bài luyện tập hàng phím * Add Numbers: Bài luyện tập hàng phím số * Add symbol: Bài luyện thêm phím kí hiệu * All keyboard: Bài luyện kết hợp toàn bàn phím Hoạt ... tượng để chọn - Thoát khỏi phần mềm mức luyện tập e) Luyện phím g) Thoát khỏi phần mềm Nhấn Q File / Quit Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà: - Nhận xét học - Về luyện tập lại cách bàn phím mười...
 • 3
 • 125
 • 1

De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc
... biểu xác nhất? A Tin học môn học sử dụng máy tính điện tử B Tin học môn học nghiên cứu, phát triển máy tính điện tử C Tin học có mục tiêu phát triển sử dụng máy tính điện tử D Tin học có ứng dụng ... C Bộ nhớ nhớ D Cả câu A C Câu 11 Số 4 110 biểu diễn hệ nhị phân là: A. 1101 002 C 101 1012 B 101 0012 D 1100 112 Câu 12 Số 101 0 1102 biểu diễn hệ thập phân là: A 86 C 67 B.76 D 45 Câu 13 Tên tệp sau ... trình D Cả câu A, B, C Câu 19 Số 1100 0102 biểu diễn hệ thập phân là: A.89 C 98 B.96 D 99 Câu 20 Số 3 810 biểu diễn hệ nhị phân là: A .100 1102 B. 1101 002 C 101 1012 D 1100 112 Câu 21 Tên tệp sau hệ điều...
 • 4
 • 3,029
 • 41

Tài liệu tin học.doc

Tài liệu tin học.doc
... nhị phân có giá trị lớn Dữ liệu vào : ghi tập tin văn ROBOT.INP gồm - Dòng ghi giá trị - n dòng tiếp theo, dòng ghi n số số cách khoảng trắng Dữ liệu : Ghi vào tập tin văn ROBOT.OUT gồm số giá ... Dữ liệu : Ghi vào tập tin văn CHUOI.OUT gồm số độ dài chuỗi đối xứng dài Ví dụ : CHUOI.INP CHUOI.OUT 18 13 IKACOBEGIGEBOCAHTM...
 • 2
 • 1,399
 • 10

Giáo án Tin học 10 .doc

Giáo án Tin học 10 .doc
... v bn n Giỏo n Tin Hc 10 Lu Phi Hong Nm Hc 2009-2 010 Bi b:S dng bng mó ASCII mó hoỏ v gii mó Cõu b1: Mó nh phõn ca xõu : VN l : 0101 0 110 0100 1 110 Tin l: 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 Cõu b2: ú l ... gm 10 ch s: 0,1,2, ,9.Cỏc giỏ tr ca n v ng lin sau 10 n v mi ch s ph thuc vo v trớ ca nú Vớ d: biu din 1234 = 1 .100 0 + 2 .100 + 3 .10 + -Mi n v mt hng bt k cú giỏ tr bng = 1 .103 + 2 .102 + 3 .101 ... thụng tin, cỏc dng thụng tin v mó hoỏ thụng tin MTT Bi tp: Mó hoỏ dóy ký t sau: MON :TIN HOC, LOP: 10 Chun b bi mi: H m l gỡ? Cỏch biu din thụng tin dng s nguyờn v s thc MTT Giỏo n Tin Hc 10 Lu...
 • 83
 • 6,328
 • 10

Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang

Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang
... Trường Giang nói chung hệ thống quản nhân nói riêng, muốn tin học hoá ta cần xây dựng phần mềm quản nhân nhàm mục đích sau: + Thực trình quản cán bộ, nhân viên Công Ty tin học Trường Giang ... Chương trình quản nhân Công Ty tin học Trường Giang ứng dụng tin học vào quản Mục đích chương trình cho phép lưu trữ, tìm kiếm thống kê, cập nhật thông tin hồ sơ nhân nhân viên công ty cách ... nghiên cứu tìm hiểu thực tế hệ thống quản nhân Công ty tin học trường giang em hiểu phần công việc quản quan Công việc quản đòi hỏi phải lưu trữ thông tin nhân viên cho đầy đủ nhất, thuận...
 • 29
 • 1,061
 • 7

Tin học chuyên ngành của đóng tàu

Tin học chuyên ngành của đóng tàu
... ging kiu ngi phiờn dch (ting Anh gi l interpreter) chuyn tng cõu núi ca mt v khỏch sang ting ch nh Trng hp bt buc phi cú mt c hai thnh phn cho cụng vic dch l ngi phỏt biu bng ting nc ngoi v ngi phiờn ... "interpreter" cựng lm mt vic, ting Anh ngi ta dựng khỏi nim "translation" (ngha ca nú l dch) din t vic y Compiler dch ton b chng trỡnh ging nh cỏch dch ton b bi núi ca mt ú t ting nc ny sang ngụn ng ... nờn khú chn th ting chun mc cho ng dng Nm 1975 Gates W vit ngụn ng cng mang tờn BASIC cho mỏy Altair, dng microcomputer u tiờn Ngụn ng mang tờn BASIC ngy thc t l cỏc ci biờn ca th ting m Gates...
 • 54
 • 468
 • 5

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ phát triển sinh tin học

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ phát triển sinh tin học
... al., Xây dựng ứng dụng hỗ trợ phát triển tin sinh học, Hội thảo quốc gia lần VIII CNTT TT, Hải Phòng, 8/2005 [2] Trần Văn Lăng, et al , Một số kết nghiên cứu ứng dụng, triển khai tin sinh học, ... trường đại học lớn, dừng lại giới nghiên cứu Công nghệ sinh học Hoạt động Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh; Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học Công nghệ ... liệu Sinh tin hoc Ngoài ra, nhóm thực xây dựng website Sinh tin hoc đặt địa http://www.ioit-hcm.ac.vn Nhằm cung cấp phần mềm nhóm xây dựng phần mềm khác nhóm thu thập Internet Tại website sử dụng...
 • 11
 • 303
 • 4

Xem thêm