vị ngữ trong câu kể ai là gì

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?
... từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? I Nhận xét: Một chị phụ nữ nhìn cười, hỏi : - Em nhà mà đến giúp chị chạy muối ? - Em cháu bác Tự Em làng nghỉ hè Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu ... tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? I Nhận xét: - Em cháu bác Tự VN ( cụm danh từ) - Tôi Diệu Chi VN ( danh từ ) II/ Ghi nhớ: Trong câu kể Ai ? : -Vị ngữ nối với chủ ngữ từ -Vị ngữ ... công nghệ sĩ múa tài ba Bài 3: Dùng từ ngữ để đặt câu kể Ai gì? a) thành phố lớn b) quê hương điệu dân ca quan họ c) nhà thơ d) nhà thơ lớn Vi t Nam ...
 • 9
 • 1,027
 • 8

Vi ngu trong cau ke Ai la gi

Vi ngu trong cau ke Ai la gi
... d Nguyn Du l nh th ln ca Vit Nam Khỏc nhau: - Kiu cõu Ai l gỡ ? V ng tr li cho cõu h s gỡ ? gia cỏc b phn v ng Nờu i l khỏcThng danh t ( hoc cm danh t to l gỡ? cõu )k Aithnh Ai lm gỡ? Ai th ... hè Nguyễn Thị Ngọc Tú 2 .Trong câu trên, câu có dạng Ai ? Em l chỏu bỏc T 3.Xỏc nh v ng cõu va tỡm c Em/l chỏu bỏc T l VN M em l nụng dõn /l nụng dõn VN 4.Những từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? -Trong ... ( cụm danh từ ) tạo thành 5.Nờu vai trũ ca t l cõu Ai l gỡ? T l nm b phn no? T l ni b phn ch ng vi v ng, nm b phn v ng Luyn t v cõu GHI NHớ Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ...
 • 12
 • 873
 • 0

Vi ngu trong cau ke Ai la gi ?

Vi ngu trong cau ke Ai la gi ?
... câu kể Ai ? Em gi i thiệu gia đình em Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu ? có sử dụng câu kể Ai ? Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: NHậN XéT BàI 1: Gạch gạch câu văn có dạng Ai ? Trong đoạn ... NHậN XéT Cõu no cú dng Ai l gỡ ? Cõu Em l chỏu bỏc T Ti cõu : Em l nh m n gi p ch chy mui th ny ? khụng phi l cõu k Ai l gỡ ? Vỡ õy l cõu hi, mc ớch l hi ch khụng phi gii thiu hay nhn nh nờn ... Bài Vi t vào chỗ trống từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? Những từ ngữ làm vị ngữ Ví dụ: Bố em công nhân câu Ai ? danh từ cụm danh từ tạo thành Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: GHI NHớ Trong...
 • 12
 • 1,099
 • 0

LTVC : Vị ngữ trong câu kể Ai gì?

LTVC : Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
... từ câu: II Ghi nh : Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thường danh từ ( cụm danh từ) tạo thành Luyện từ câu III Luyện tập: Tìm câu kể Ai gì? Trong câu thơ sau Xác định vị ... đặt câu kể Ai gì? - Trong câu kể Ai gì? ngữ nối với chủ ngữ từ nào? - Vò ngữ thường từ ngữ tạo thành? - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ SGK trang 62 - Chuẩn b : Xem trước Chủ ngữ câu kể Ai gì? ... Tú 234.Xácngữ củanốitrên,ch câu vừa dạngnào Trong câu ngữ có tìm - Vị Vị định vị ngữ donào từ gì? ngữ câu với câu loại từ ngữ Ai tạo thành? gì? Em cháu bác Tự Cụm danh từ Luyện từ câu: I Nhận...
 • 13
 • 849
 • 2

LTVC-Vị ngữ trong câu kể: Ai gì?

LTVC-Vị ngữ trong câu kể: Ai là gì?
... Luyện từ câu KIểM TRA BàI Cũ -Đặt câu kể Ai ? Bộ phận ch ngữ trongv câu phận ?là Câu phận vị gìchủ kể Bộ kể Xáclà ngữ ngữ, ngữ kể định có câu Câu kể đợc dùng để làm gì? câu bộ? câu nào? gì? Trả ... 2011 Luyện từ câu GHI NHớ Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thờng danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Thứ năm ngày 24 tháng năm 2011 Luyện từ câu Ví dụ: Bố em công nhân ... nh th ln ca Vit Nam Thứ năm ngày 24 tháng năm 2011 Luyện từ câu GHI NHớ Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thờng danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Giờ học đến kết...
 • 13
 • 150
 • 0

Vị ngữ trong câu kể Ai gì?

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
... Đặt câu kể Ai ? Tìm chủ ngữ, vị ngữ câu ? VD : Bè em/ /là c«ng nh©n Lun Tõ vµ c©u CN VN Bµi cò: Nêu cấu tạo tác dụng câu kể Ai ? - Câu kể Ai ? gồm hai phận Bộ phận thứ chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai ... Ghi nhớ: Trong câu kể Ai gì? : - Vò ngữ nối với chủ ngữ từ - Vò ngữ thường danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Thứ ngày 25 tháng năm 2011 Lun tõ vµ c©u III Luyện tập: Tìm câu kể Ai gì? câu thơ ... Bộ phận thứ hai vị ngữ trả lời câu hỏi: (là ai, gì) ? - Câu kể Ai ? Được dùng để giới thiệu nêu nhận định người, vật Thứ ngày 25 tháng năm 2011 Lun tõ vµ c©u I Nhận xét: Đọc câu sau: Một...
 • 12
 • 153
 • 0

Vị ngữ trong câu kể Ai . Luyện từ&câu .Lớp 5

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì . Luyện từ&câu .Lớp 5
.. . tháng năm 2011 Luyện từ câu Kiểm tra - Đặt câu câu kể Ai gì? Giới thiệu bạn bè lớp - Đặt câu kể Ai gì? để nêu nhận định vật Ngày 12 tháng năm 2011 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? Nhận xét: .. . đặt câu kể Ai gì? a) thành phố lớn b) quê hơng điệu dân ca quan họ c) .là nhà thơ d) nhà thơ lớn Việt Nam Ngày 12 tháng năm 2009 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? Ghi nhớ: Trong câu kể Ai gì? : .. . danh từ) Ngày 12 tháng năm 2011 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? Nhận xét: - Em cháu bác Tự VN (Cụm danh từ) Trong câu kể Ai ? - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thờng danh từ (hoặc cụm danh...
 • 8
 • 247
 • 0

VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI GÌ?

VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
... làng nghỉ hè Nguyễn Thò Ngọc Tú Trong câu trên, câu có dạng Ai ? Xác đònh vò ngữ câu vừa tìm vò ngữ (cụm danh từ) Những từ ngữ làm vò ngữ câu Ai ? Vò ngữ câu kể Ai ? danh từ (hoặc cụm danh từ) ... 2011 Luyện từ câu ngữ câu kể Ai ? II Ghi nhớ: Trong câu kể Ai ?: - Vò ngữ nối với chủ ngữ từ - Vò ngữ thường danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành III Luyện tập: Tìm câu kể Ai ? câu thơ sau ... bài: Chủ ngữ câu kể Ai ? Thiết kế: NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 01/05/15 Thiết kế: NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Xác đònh vò ngữ câu sau: • Mẹ gió suốt đời vò ngữ Ghép từ ngữ sau để tạo thành câu kể Ai ?: trường...
 • 16
 • 158
 • 0

vị ngữ trong câu kể ai

vị ngữ trong câu kể ai là gì
... từ câu Kiểm tra cũ Nêu cấu tạo tác dụng câu kể Ai gì? Câu kể Ai gì? gồm hai phận Bộ phận thứ chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, gì) ? Bộ phận thứ hai vị ngữ trả lời câu hỏi: (là ai, gì) ? Câu ... năm, 23 tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? II- Ghi nhớ Trong câu kể Ai gì? - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ gì? danh từ (hoặc thành? - Vị ngữ thường từ ngữ tạocụm danh từ) tạo thành Thứ ... cháuđó thể làm ngữ Cụm danh từ cho câu hỏi Để câu kể vị ngữ câu ta phải làm gì? xác địnhAi gì? gì? Em cháu bác Tự VN Xác định vị ngữ câu sau cho biết vị ngữ từ ngữ tạo thành? Danh từ Tôi Kim Chi...
 • 16
 • 1,301
 • 3

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24 bài luyện từ và câu vị ngữ trong câu kể ai

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24 bài luyện từ và câu  vị ngữ trong câu kể ai là gì
... Bài : - HD hs thực bước : - Nhận xét, chốt lại lời giải - Đọc yêu cầu tập Người // Cha, Bác, Anh Quê hương// chùm khế - HS thực cá nhân, nêu ý kiến Quê hương // đường học Bài tập : ... nhóm Bài tập3 : - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - HD thực - Chốt lại lời giải : - Nêu yêu cầu tập a, Hải Phòng thành phố lớn - HS thực hiện, hs nối tiếp đọc kết b, Bác Ninh quê hương điệu làm( ... tiếp đọc kết b, Bác Ninh quê hương điệu làm( câu đặt được) dân ca quan họ c, Xuân Diệu, Trần đăng Khoa nhà thơ d, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Thi nhà thơ lớn Việt Nam Củng cố – dặn dò :2’ - Nhận xét tiết...
 • 2
 • 316
 • 3

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 24 bài luyện từ và câu vị ngữ trong câu kể ai

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 24 bài luyện từ và câu  vị ngữ trong câu kể ai là gì
... Ai ? Xác định vị ngữ câu vừa tìm Vị ngữ (cụm danh từ) - Mẹ em thợ may Vị ngữ (danh từ) Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai ? NHỚ IIgì.GHI Trong câu Ainào gì? : Những t kể ngữ làm vị ngữ câu Ai ? - Vị ... Luyện từ câu Kiểm tra cũ Câu : Câu kể Ai có phận ? phận ? Câu Câu : Câu kể Ai dùng để làm ? Đặt kể Ai gồm hai phận Bộ phận thứ mộtnhất câulàkểchủ Aingữ trả?lời câu hỏi : Ai (cái , ... - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thường danh từ ( cụm danh từ) tạo thành Bạn Kim Anh lớp trưởng Vị ngữ Cô Ngân giáo viên dạy lớp 4C Vị ngữ III Luyện tập: Bài : Tìm câu kể Ai ? Trong câu...
 • 15
 • 143
 • 0

vị ngữ trong câu kể Ai ?

vị ngữ trong câu kể Ai Là Gì ?
... Nguyễn Thị Ngọc Tú Trong câu trên, câu có dạng Ai ? Xác định vị ngữ câu vừa tìm Những từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? II Ghi nhớ : • Trong câu kể Ai ? -Vị ngữ nối với chủ ngữ từ -Vị ngữ thường danh từ cụm ... chủ ngữ ? thần đồng âm nhạc Bạn Câu câu Ai ? Chủ ngữ thường tạo thành ? Danh từ Cụm danh từ Cả hai ý Dặn dò: - Về nhà em học thuộc phần ghi nhớ - Ôn lại cũ - Chuẩn bị : Chủ ngữ câu kể Ai ? ... từ câu Vị ngữ câu kể Ai g ? I Nhận xét : Đọc câu sau : Một chị phụ nữ nhìn cười, hỏi : -Em nhà mà đến giúp chị chạy muối ? - Em cháu bác Tự Em làng nghỉ hè VN (côm danh tõ) Nguyễn Thị Ngọc Tú Trong...
 • 10
 • 179
 • 0

Tiếng việt vị ngữ trong câu kể ai gì?

Tiếng việt vị ngữ trong câu kể ai là gì?
... câu: NHậN XéT Bài Viết vào chỗ trống từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? Những từ ngữ làm vị ngữ Ví dụ: Bố em công nhân câu Ai ? danh từ cụm danh từ tạo thành Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: ... 2009 Luyện từ câu: KIểM TRA BàI Cũ -Đặt câu kể Ai Em thiệuchủv ngữ, giavị đình em ?giới Xác định câu đ câu ? đ ngữ c trong sử dụng kể Ai ? Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: NHậN XéT ... GHI NHớ Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thường danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Bài Ghi dấu X vào ô trống trước câu thơ...
 • 12
 • 275
 • 0

Vi ngu trong cau ke Ai lam gi?

Vi ngu trong cau ke Ai lam gi?
... năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Mục tiêu: Hiểu đặc điểm cấu tạo ý nghĩa VN câu kể Ai nào? - Xác định VN câu kể Ai nào? - Đặt câu theo câu kể Ai nào? Dùng từ sinh động, chân thật ... ngữ câu kể Ai nào? đặc điểm, tính chất trạng thái vật nói đến chủ ngữ Vị ngữ thường tính từ, động từ( cụm tính từ, động từ) tạo thành III Luyện tập Bài 1: Đọc đoạn văn sau gạch câu kể Ai làm gì? ... Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Về đêm cảnh vật im lìm Sông vỗ sóng dồn dập vô bờ hồi chiều Hai ông bạn già trò chuyện Ông Ba trầm ngâm Thỉnh thoảng ông đưa vài nhận xét dè dặt Trái lại, ông...
 • 9
 • 806
 • 0

vị ngữ trong câu kể ai làm

vị ngữ trong câu kể ai làm gì
... câu kể Ai làm ? Trong đoạn văn b) Xác định vị ngữ câu vừa tìm Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu: Vị ngữ câu kể Ai làm Luyện tập ? a) Các câu vị ngữ b) Xác địnhkể Ai làm ?: câu kể ... 1.Tìm câu kể Ai làm ? Trong đoạn văn 2.Xác định vị ngữ câu vừa tìm 3.Nêu ý nghĩa vị ngữ Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu: Vị ngữ câu kể Ai làm ? Nhận xét: Xác định vị ngữ câu Nêu ... tạo thành Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2009 Luyện từ câu: Vị ngữ câu kể Ai làm ? GHI NHỚ Vị ngữ câu kể Ai làm ? Nêu lên hoạt Vị ngữ câu kể Ai làm ? Nêu lên hoạt động người, vật (hoặc đồ vật, cối...
 • 14
 • 372
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài hiện tượng quang điện trong vật lí 12 cơ bản ở trường THPT như thanh 2Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng quang họcXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU BACH HOA XÀ Plumbago zeylanica L.Bài tập lớn về kết cấu thépThủ thuật lắp đặt và sử dụng cầu dao đảo pha một phaỨng dụng đường tròn lượng giác để giải bài tập tìm thời điểm, thời gian và quãng đường của vật trong giao động cơ học cho học sinh lớp 12 trường THPT như thanh 2Vận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpXây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy vật lí lớp 10Phương pháp dùng giản đồ véc tơ giải các bài toán hộp đenPhương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học một số bài phần cơ học môn vật lý 10Rèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếKinh nghiệm giải bài tập quang hình học bằng nhiều lời giải khác nhau nhằm nâng cao mức độ nhận biết các vấn đề và linh hoạt hơn trong giải toán vật lý lớp 11 nâng caoThiết kế một số phương án thực hành đo hệ số ma sát dùng cho HS lớp 10Thiết kế trò chơi vật lý cho trường THPT trong các tiết ôn tậpTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí 11NC và 12 NC ở trường THPT quảng xương 4 nhằm giáo dục học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường sốngGiao thoa ánh sáng bằng khe i âng thay đổi cấu trúcHệ thống kiến thức thực nghiệm để giúp các em học sinh khối 12 hoàn thành tốt các bài tập mang hướng thực nghiệm trong đề thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh phương pháp giải một số dạng bài tập về va chạm của con lắc lò xo trong dao động điều hòaHướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo thí nghiệm phần giao thoa sóng nước, giao thoa ánh sáng trong chương trình vật lý 12Một số phương pháp giải bài toán cực trị