Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 1 TỔNG QUAN về TIỀN tệ

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về kế TOÁN NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về kế TOÁN NGÂN HÀNG
... vay Công ty TK 4 211 .0 012 A TK 211 1.0 012 A TK 4 211 .0 013 B TK 211 1.0 013 B TK 4 311 .0078 C TK 211 1.0078 C Bảng phân loại tài khoản kế toán hai cấp ngân hàng Loại TK Tên TK Cấp Ngân hàng Loại NH NN ... hành Kế toán phần hành Chi nhánh ngân hàng Kế toán trưởng Thanh toán viên Thanh toán liên hàng Thanh toán quốc tế Thanh toán nội Sơ đồ 1. 12: Sơ đồ tổ chức máy kế toán ngân hàng hệ thống Bộ máy kế ... Chú ý: Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản III Một số lý luận kế toán ngân hàng 3 .1 Khái niệm kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán Tổ chức...
 • 37
 • 367
 • 1

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx
... loại đến loại Tài khoản bảng cân đối kế toán tài khoản loại 3.7 Qui trình kế toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng kết hợp phương pháp kế toán để tạo sản phẩm kế toán nhằm cung ... (hoặc Tổng Giám đốc Tài Kế toán) có nhiệm vụ: - Chỉ đạo công tác kế toán toàn ngân hàng hệ thống - Hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực chế độ kế toán - Thực nghiệp vụ kế toán tài toán ngân hàng - Tổng ... chung, Bảng kết hợp tài khoản cấp I, Sổ (Sổ tổng hợp), Bảng cân đối tài khoản ngày 3.8 Tổ chức máy kế toán Ngân hàng trung ương hệ thống Kế toán trưởng Kế toán phần hành Kế toán phần hành Kế toán phần...
 • 37
 • 274
 • 0

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại
... MARKETING NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. 1 Giới thiệu khái niệm liên quan đến marketing NH 1. 2 Mục tiêu marketing ngân hàng 1. 3 Đặc điểm Marketing Ngân hàng 1. 4 Nội dung marketing NH 1. 5 Các thách thức Marketing ... hoạt động marketing để cạnh tranh tốt thời gian tới? 9/4/2 011 Néi dung Chƣơng 1: Tổng quan marketing ngân hàng Chƣơng 2: Nội dung marketing ngân hàng Chƣơng 3: Chiến lƣợc marketing ngân hàng TÀI ... tiêu dùng Marketing công nghiệp Marketing phi lợi nhuận, xã hội Marketing dịch vụ Marketing quản lý quan hệ khách hàng Marketing toàn cầu, trực tiếp 19 50’s 19 60’s 19 70’s 19 80’s 19 90’s Marketing...
 • 56
 • 144
 • 0

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng-Chương 1- Tổng quan về kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng-Chương 1- Tổng quan về kế toán ngân hàng
... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.3 Chứng từ Kế tốn Ngân hàng Chứng từ kế tốn NH loại giấy tờ chứng minh nghiệp vụ KT phát sinh hồn thành Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.3 Chứng từ Kế ... Auditing CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG Tài liệu tham khảo • • • • Giáo trình Kế tốn ngân hàng Chuẩn mực kế tốn số “Chuẩn mực chung” Luật kế tốn (Luật ... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.2 Đặc điểm Kế tốn Ngân hàng  Khác biệt so với KTDN Nghiệp vụ có tính chất đơn lẻ Khơng có nghiệp vụ kế tốn giá thành sản phẩm Một số nghiệp vụ ghi nhận...
 • 44
 • 309
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng
... khách hàng đ-ợc quản lý Module tác nghiệp riêng Chứng từ kế toán Ngân hàng 4 .1 Chứng từ kế toán ph-ơng pháp chứng từ ngân hàng 4 .1. 1 Chứng từ kế toán ngân hàng * Chứng từ kế toán ngân hàng: chứng ... khách hàng, góp phần thực tốt chiến l-ợc khách hàng đơn vị ngân hàng 1. 4 Đặc điểm kế toán ngân hàng Xuất phát từ đặc điểm hoạt động ngân hàng, kế toán ngân hàng có đặc điểm sau: Kế toán ngân hàng ... tác kế toán ngân hàng việc nghiên cứu đặc điểm kế toán ngân hàng? Hãy nêu nguyên tắc bố trí lao động kế toán thủ công đơn vị kế toán ngân hàng sở Trong điều kiện kế toán theo mô hình ngân hàng...
 • 44
 • 864
 • 0

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 1: tổng quan về an sinh xã hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 1: tổng quan về an sinh xã hội
... hội 1.3 Để đối phó, người có biện pháp tự cứu trợ giúp lẫn 04/11/14 1.2 Rủi ro, khó khăn, bất hạnh ý muốn người - Thảm họa tự nhiên - Chiến tranh hậu chiến tranh, khủng bố, xung đột vũ trang… ... Biện pháp đối phó - - Con người có biện pháp tự cứu trợ giúp lẫn Tự phát → tự giác Cá nhân → hội → có tổ chức Cùng với phát triển hội loài người, cần thiết có trợ giúp toàn hội, cộng đồng ... trợ từ khắp giới dồn Pakistan 04/11/14 - - 04/11/14 Tại phủ quốc gia giới quan tâm tới vấn đề phát triển hệ thống ASXH quốc gia? Tại VN nay, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề đảm bảo...
 • 31
 • 3,030
 • 14

Bài giảng quản trị ngân hàng chương 1 tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại

Bài giảng quản trị ngân hàng chương 1  tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại
... 5-2 Tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng I Những vấn đề chung NHTM II Các hoạt động chủ yếu NHTM III Phân loại nghiệp vụ NHTM IV Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng V Những rủi ro chủ yếu kinh ... mại Ngân hàng thương mại cổ phần: Trong hệ thống NNTM Việt Nam có ngân hàng thương mại cổ phần tiêu biểu sau: Tên ngân hàng Vốn điều lệ Tên ngân hàng (Tỷ đồng) Thương mại Á Châu Đông Á 1. 100 ... Những vấn đề chung Ngân hàng thương mại • Minh họa khác biệt NNTM tổ chức tín dụng phi ngân hàng Ngân hàng thương mại • Là tổ chức tín dụng • Được thực toàn hoạt động ngân hàng • Là tổ chức nhận...
 • 37
 • 223
 • 0

Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PLC docx

Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PLC docx
... SM-321 Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động Hình 2.15 Trang 18 dieukhientudong.net Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động 2.4.2 S7-200 Hệ thống bao gồm thiết bò : Bộ điều khiển PLC- Station ... dieukhientudong.net Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động - STOP: Cưỡng CPU dừng chương trình chạy chuyển sang chế độ STOP Ở chế độ STOP, PLC cho phép hiệu chỉnh lại chương trình nạp chương trình - TERM ... hệ thống điều khiển Viết chương trình điều khiển (dùng PLC S7-300) ThS Lê Văn Bạn KS Lê Ngọc Bích -S7200-S7300 Trang 45 dieukhientudong.net Giáo trình PLC Bộ môn Điều khiển tự động 4.6...
 • 69
 • 469
 • 0

Tiểu luận môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng

Tiểu luận môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng
... tạo tập đoàn tài lớn Thứ hai, tổng tài sản vốn chủ sở hữu tập đoàn tài lớn chiếm tỷ lệ lớn GDP Hầu hết tập đoàn tài giới có tổng tài sản vốn chủ sở hữu lớn Riêng Citigroup – tập đoàn tài hàng ... để hình thành tập đoàn tài - - ngân hàng Cấu trúc tổ chức phức tạp Quy mô lớn Dịch vụ tài đa dạng Câu 3: Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới: Hiện nay, giới có nhiều tập đoàn tài tiếng: Citigroup ... chuyên môn chính: (1) Ngân hàng bán lẻ phục vụ khách hàng cá nhân đại trà; (2) Ngân hàng bán buôn bao gồm doanh nghiệp vừa nhỏ công ty lớn; (3) Ngân hàng phục vụ khách hàng giàu có; (4) Ngân hàng...
 • 21
 • 113
 • 0

Thuyết trình môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng

Thuyết trình môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại tổng quan về tập đoàn tài chính ngân hàng
... loại dịch vụ tài chính, ngân hàng 2 Lý thuyết Tập đoàn tài ngân hàng Mô hình cấu trúc: Lý thuyết Tập đoàn tài ngân hàng Phân loại theo mối quan hệ cấp: Lý thuyết Tập đoàn tài ngân hàng Phân ... mô lớn Dịch vụ tài đa dạng Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới: Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới: Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới: Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới: Những ... thống ngân hàng đại Lý thuyết Tập đoàn tài ngân hàng Đặc trưng Tập đoàn tài ngân hàng giới Thuận lợi khó khăn việc hình thành Tập đoàn tài ngân hàng Việt Nam Biện pháp phát triển Tập đoàn tài...
 • 22
 • 270
 • 0

Slide bài giảng môn ngân hàng thương mại: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Slide bài giảng môn ngân hàng thương mại: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng
... Chơng I: Tổng quan Ngân hàng hoạt động Ngân hàng I Lịch sử hình thành phát triển NH II Các dịch vụ ngân hàng III Các loại hình ngân hàng IV Hệ thống NH VN 1.1 Lịch sử ... động - Công nghệ ngân hàng góp phần thay đổi hoạt động cuả ngân hàng 1.2 Lịch sử phát triển Qui mô ngân hàng: Tích tụ tập trung vốn tạo công ty ngân hàng cực lớn với số vốn t có hàng chục tỷ đô ... thời lúc ngân hàng nhà nớc - Tháng 7/2004: Các ngân hàng Nga đứng trớc tình trạng khoản tồi tệ dòng ngời rút tiền hàng loạt ngân hàng lớn nh Guta, Alfa sau lan sang toàn hệ thống ngân hàng Trong...
 • 42
 • 154
 • 1

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương

Slide môn nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương
... dung môn học NVNHTW Dành cho Lớp chuyên ngành TCNH ST T Nội dung Thời gian 11 Tổng quan Ngân hàng Trung ương 5t Nghiệp vụ điều hành CSTT NHTW 7t Nghiệp vụ phát hành Điều hòa tiền mặt NHTW 5t Nghiệp ... Nghiệp vụ Thị trường mở NHTW 7t Nghiệp vụ tín dụng NHTW 5t Nghiệp vụ toán NHTW 5t Nghiệp vụ quản lý ngoại hối NHTW 3t Nghiệp vụ tra NHTW 3t Nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán nội NHTW 3t Kiểm tra 2t, Tổng ... đoạn Ngân hàng trung gian” Từ TK 18-TK 20: Giai đoạn Ngân hàng phát hành” Từ sau năm 1945 đến nay: Giai đoạn Ngân hàng trung ương 1.Khái niệm đời NHTW 1.3 Đặc trưng Ngân hàng TW  Là quan thuộc...
 • 29
 • 266
 • 0

Tài liệu Bài thảo luận môn Tiền tệ Ngân Hàng Đề tài: Tổng quan về Thị trường tài chính Việt Nam doc

Tài liệu Bài thảo luận môn Tiền tệ Ngân Hàng Đề tài: Tổng quan về Thị trường tài chính Việt Nam doc
... 1 .Thị trường tài gì? Chức vai trò thị trường tài II.Thực trang thị trường tài Việt Nam 1.Đánh giá tổng quan thị trường tài Việt Nam 2 .Thị trường tài Việt Nam trước gia nhập WTO 3 .Thị trường tài ... fí liên quan đến giao dịch tài sản tài như: chi fí thu thập thông tin, chi fí nghiên cưú, chi fí tìm gặp… II.Thực trang thị trường tài Việt Nam 1.Đánh giá tổng quan thị trường tài Việt Nam Trong ... trị nội ngân hàng chưa đáp ứng tốt chuẩn mực quốc tế CAMEL BASEL B, Thị trường tiền tệ- Thị trường ngoại hối Năm 2005, Diễn biến lãi suất gắn với diễn biến thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa...
 • 19
 • 478
 • 1

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ
... thái tiền tệ? Sơ đồ đời tiền tệ: Trao đổi trực tiếp Xuất vật ngang giá chung Tiền tệ đời (tiền vàng) Quan điểm Các Mác đời tiền tệ khác với quan điểm nhà kinh tế đại? 1.1.2 Sự phát triển tiền tệ ... 1.1.3 Các định nghĩa tiền tệ Định nghĩa tiền tệ Các Mác: Tiền tệ hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò VNG chung để thực quan h tệ gì? Bạn hiểu tiền trao đổi - Tiền tệ hàng hoá - Tiền tệ hàng hoá đặc biệt ... ưthông tiền tệ vàưổnưđịnhư u tiền tệ 1.5.1 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1.2 Các yếu tố chế độ lu thông tiền tệ - Bản vị tiền tệ: Đây yếu tố sở chế độ tiền tệ, để xác định giá trị đồng tiền luật...
 • 109
 • 4,746
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàngchương 1 tổng quan về kinh tế vĩ môchương 1 tổng quan về kinh tế họcchương 1 tổng quan về kinh tế học vi môbài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhchuơng 1 tổng quan về trọng tài và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế bằng trọng tàichương 1 tổng quan về thương mại điện tửchương 1 tổng quan về quản trị nhân lựcchương 1 tổng quan về quản trị họcchương 1 tổng quan về máy vi tínhchương 1 tổng quan về quản trị marketingchương 1 tổng quan về quản trị nguồn nhân lựcchương 1 tổng quan về kiểm toánchương 1 tổng quan về bảo hiểmchương 1 tổng quan về thị trường chứng khoánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại