Toán trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng-Toán hình 6

Trung điểm của đoạn thẳng-Toán hình 6
... điểm A,B Mà OA = OB = 2cm Vậy điểm O trung điểm đoạn thẳng AB HNG DN NH: - Hc thuc khái nim trung im ca on thng - Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng - Làm tập 60 , 62 , 64 sgk - Ôn tập trả lời câu hỏi ... 2cm Hỏi O có trung điểm đoạn thẳng AB không ? Vì ? Trả lời : x' B 2cm O 2cm A x Ta có : Điểm O gốc chung hai tia đôi Ox, Ox Điểm A thuộc tia Ox, Điểm B thuộc tia Ox nên điểm O nằm hai điểm A,B Mà ... MB nh trung im ca g Cỏch v trung t tr li im ca on thng AB -Dựng bỳt chỡ ỏnh u trung im BI TP CNG C Bài 61 (SGK): Cho hai tia đối Ox, Ox Trên tia Ox vẽ điểm A cho OA = cm Trên tia Ox vẽ điểm B...
 • 17
 • 1,625
 • 16

Toan 6 - Trung diem cua doan thang

Toan 6 - Trung diem cua doan thang
... cho AB = 6cm, AM = 3cm Tớnh MB So sỏnh MA v MB Gii: A 3cm B M 6cm Cú: AM = 3cm, AB = 6cm Nờn: AM < AB (vỡ 3cm < 6cm) Do ú : im M nm gia hai im A v B Suy AM + MB = AB MB = AB - AM = - MB = cm ... MB Hình im M gi l trung im ca on thng AB? Trung điểm đoạn thẳng 1/ Trung im ca on thng A M B im M nm gia hai im A v B Trong hỡnh cú: MA = MB Ta gi M l trung im ca on thng AB Trung im M ca on ... im ca A on thng OB Trung điểm đoạn thẳng 2/ Cỏch v trung im ca on thng : Vớ d : Cho on thng AB = 5cm Hóy v trung im M ca B M on thng AB A Gii: 5cm Hỡnh 62 0cm Vỡ M l trung im ca on thng...
 • 26
 • 339
 • 0

bài giảng toán 6 trung điểm của đoạn thẳng

bài giảng toán 6 trung điểm của đoạn thẳng
... đoạn thẳng AB Biết MB = 2cm suy AB = .cm Đ10 Trung điểm đoạn thẳng Tiết: 12 Trung điểm đoạn thẳng a) Định nghĩa: SGK - 112 a m b M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB MA = MB b) M đợc gọi điểm ... điểm đoạn thẳng AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng VD: SGK M trung điểm đoạn thẳng AB MA = MB = AB Cách 1: Dùng thớc có chia khoảng Cách 2: Gấp giấy ? Bài tập: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C điểm ... Oy Điểm M nằm tia Ox cho OM = 2cm Điểm N nằm tia Oy cho ON = 2cm Điểm O .là trung điểm đoạn thẳng MN cm x M cm O N y b Cho AB = 12 cm Nếu I trung điểm đoạn thẳng AB IA = .cm c Cho M trung điểm...
 • 17
 • 326
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng. docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng. docx
... Trung * Bài 2:- Phát phiếu HT- Đọc đề? điểmcủađoạnthẳng BC điểm I - Câu đánh dấu X Trung điểm đoạn thẳng GE - Gọi HS làm bảng điểm K Trung điểm đoạn thẳng * Bài 3: - Đọc đề? AD điểm O Trung điểm ... nói: M trung điểm thẳng đoạn thẳng AB - Ba điểm thẳng hàng l : A, M, B c) HĐ 3: Thực hành - M điểm điểm A B * Bài 1: - Đọc đề? - N điểm điểm C D - Thế điểm thẳng hàng? - O điểm điểm M N - Ba điểm ... - Tìm điểm M N? thẳng hàng - Nếu lấy điểm I nằm điểm I A M MN I có phải điểm M B N không? b) HĐ 2: GT trung điểm đoạn - ba điểm thẳng hàng thẳng - Vẽ đoạn thẳng AB có M trung - M nằm A B điểm...
 • 4
 • 4,795
 • 14

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. pot

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. pot
... Viết số bé, lớn cầu nào? chữ số, chữ số - Thi viết nhóm đôi - HS thi viết - Gọi HS thi bảng + Số chữ số : 100 + Số lớn chữ số : 999 + Số chữ số : 1000 - Chữa bài, nhận xét + Số ... thẳng AB - Chữa bài, nhận xét ứng với số 30 0 4/ Củng c : + Trung điểm đoạn thẳng CD - Nêu cách SS số chữ số? ứng với số 200 - Cách XĐ trung điểm đoạn - HS nêu thẳng + Dặn d : Ôn lại ... theo thứ tự từ bé đến lớn, từ ta cần làm gì? lớn đến bé - SS số chữ số với xếp - Chấm bài, nhận xét a) 40 82; 42 08; 42 80; 48 08 * Bài 3: b) 48 08; 42 80; 42 08; 40 82 - BT yêu cầu? Đó yêu - Có...
 • 4
 • 500
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng pdf

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng pdf
... định trung điểm đoạn thẳng ta làm ntn? - Lấy trung điểm + HS làm vở- HS chữa b) HD Xác định trung điểm đoạn CD - Vẽ đoạn thẳng CD? C N D - Đo độ dài đoạn CD? - Chia độ dài thành phần nhau? - Đánh ... nhau? - Đánh dấu trung điểm đoạn +HS thực hành CD? - đánh dấu - Chấm bài, nhận xét - gấp * Bài 2: Thực hành - mở - Lấy tờ giấy HCN, đánh dấu - đánh dấu điểm ABCD +Trung điểm I đoạn AB - Gấp đôi ... trùng với + Trung điểm K đoạn BC BC - Mở tờ giấy - Đánh dấu trung điểm I đoạn - Tự thực hành AB, trung điểm K đoạn BC đường dấu gấp tờ giấy - Tương tự : y/c HS xác định trung - 2- HS nêu điểm gấp...
 • 4
 • 1,402
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. pptx
... vẽ - Chữa bài, cho điểm * Bài 2:+ Treo bảng phụ có vẽ hình: a) H trung điểm đoạn thẳng - BT yêu cầu gì? AB - Gọi HS nêu miệng: A H B b) K trung điểm a) điểm đoạn thẳng CD K c) M điểm đoạn b)C ... độ dài AE = EB = 4cm) - XĐ trung điểm đoạn - Trung điểm đoạn DC điểm thẳng cho trước? Đặt tên cho trung I ( Vì có độ dài DI = IC = 5cm) điểm? - Trung điểm đoạn MN điểm - gọi HS làm bảng K( Vì ... * Bài 1: Xác định trung điểm ĐT + Treo bảng phụ có vẽ đọan - đọc đề? thẳng - Vẽ XĐ trung điểm AB = 8cm; DC = 10cm; MN = đoạn thẳng 14cm - Trung điểm đoạn AB điểm - Mở nháp E( Vì có...
 • 3
 • 661
 • 0

bài giảng toán 3 chương 3 bài 3 điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng

bài giảng toán 3 chương 3 bài 3 điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng
... I Trung điểm đoạn thẳng BC …… K Trung điểm đoạn thẳng GE …… Trung điểm đoạn thẳng AD là…….O Trung điểm đoạn thẳng IK …… O Điểm A O  A, O, B ba điểm thẳng hàng B O điểm hai điểm A B Trung điểm ... B ba điểm thẳng hàng B O điểm hai điểm A B Trung điểm đoạn thẳng A cm M cm B  M điểm hai điểm A B Độ dài đoạn thẳng AM độ dài đoạn thẳng MB Viết : AM = MB M gọi trung điểm đoạn thẳng AB Bài ... S b) M trung điểm đoạn thẳng CD 2cm M 2cm C D S c) H trung điểm đoạn thẳng EG 2cm E 3cm H G S d) M điểm hai điểm C D Đ e) H điểm hai điểm E G Bài 3: Nêu tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD,...
 • 12
 • 322
 • 0

Giải bài 60,61,62, 63,64,65 trang 125, 126 SGK Toán 6 tập 1: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải bài 60,61,62, 63,64,65 trang 125, 126 SGK Toán 6 tập 1: Trung điểm của đoạn thẳng
... trung điểm D E Bài 65 trang 1 26 SGK tập Đo đoạn thẳng AB, BC, CD, CA điền vào chỗ trống phát biểu sau: a) Điểm C trung điểm … vì… b) Điểm C không trung điểm … C không thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm ... 63 : Câu trả lời là: c), d) Bài 64 trang 1 26 SGK tập Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm Gọi C trung điểm AB lấy D E hai điểm thuộc đoạn thẳng AB cho AD=BE=2cm Vì C trung điểm DE? Đáp án hướng dẫn giải ... giữa hai điểm A B Mà OA = OB ( =2cm) nên O trung điểm đoạn thẳng AB Bài 62 trang 1 26 SGK tập Gọi O giao điểm hai đường thẳng xx’, yy’ Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm Trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF...
 • 3
 • 2,603
 • 0

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm K Trung điểm đoạn thẳng AD điểm O Trung điểm đoạn thẳng IK điểm O Hướng dẫn giải Luyện tập 1, SGK Toán lớp trang 99) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo ... O trung điểm đoạn thẳng AB b) M trung điểm đoạn thẳng CD c) H trung điểm đoạn thẳng EG d) M điểm nằm điểm C D e) H điểm nằm điểm E G Hướng dẫn giải a) Đ b) Đ c) S d) Đ e) S Bài 3: (Hướng dẫn giải ... tập số SGK) Kể tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD, IK Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trung điểm đoạn thẳng BC điểm I Trung điểm đoạn thẳng GE điểm K Trung...
 • 4
 • 149
 • 0

Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng
... Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b .Trung điểm đoạn thẳng ab gọi điểm ab Thoát TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong ... Trong hình sau hình có i trung điểm mn : n m m i h1 n m h2 i i n h3 Thoát TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung điểm đoạn thẳng ab ? a a.Cách : đo ... Thoát A B x c )Điểm A trung điểm đoạn thẳng OB -Điểm A nằm điểm O B (theo 1) Và OA=AB (theo 2) Thoát Hứơng dẫn học Nắm khái niệm trung điểm đoạn thẳng ? Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Cẩn thận...
 • 24
 • 3,825
 • 8

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm M đoạn thẳng AB ABđiểm Trung điểm M đoạn thẳng *M nằm A, B A, B ⇔ nằm A, B cách đoạn gọi điểm *M cách A, B thẳng A B ⇔ *AM+MB = AB *AM = MB ⇔ MA =MB = AB 2 Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: ... Cho hình vẽ: A M B a) Đo độ dài: AM = cm MB = cm? So sánh MA, MB b) Tính AB? c) Nhận xét vị trí M A, B? Tiết 12: Trung điểm đoạn thẳng: (Sgk) A M B M trung điểm đoạn thẳng AB Trung điểm ... cm Đoạn thẳng AB cóAB = 5cm) Hãy vẽ 2 trung điểm M đoạn thẳng Cách 1: Trên tia AB, vẽ điểm M cho AM=2,5 cm A M B Cách 2: gấp giấy (sgk) Điền từ thích hợp vào ô trống: a) Điểm trung điểm đoạn...
 • 9
 • 1,568
 • 9

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm N không trung điểm N không nằm P , Q Hình điểm N không trung điểm điểm N không cách P, Q Vậy điểm trung điểm đoạn thẳng phải thoả mãn hai yếu tố Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn ... thẳng P M Q Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng M trung điểm đoạn thẳng AB M nằm A, B cách A,B (MA = MB) A M B / / Xét hình vẽ sau cho biết điểm N có trung điểm đoạn thẳng PQ ... cm => CE = EK D Bài 10 Trung điểm đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng A M Quan sát H61 SGK trả lời câu hỏi: B / / Điểm M có đặc điểm đặc biệt ? Hình 61 M nằm A,B M trung điểm đoạn thẳng AB -M...
 • 14
 • 928
 • 13

Chương I - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Chương I - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12:B i 10 TRUNG I M CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung i m đoạn thẳng A M B Trung i m M đoạn AB i m nằm A,B cách A,B } ⇔{ M trung M nằm A,B MA + MB = MA +MB = AB AB Tóm L i i m đoạn thẳng M trung ... định trung i m gỗ Củng cố : B i 1: i n từ thích hợp vào chỗ trống để kiến thức cần ghi nhớ 1/ i m M trung i m đoạn thẳng AB MB ⇔ M nằm A,B MA = 2/ Nếu M trung i m đoạn AB AB MA MB = = B i ... 2+AB =4 • AB = 4-2 • AB =2(cm) ∀ ⇒ OA =AB • c/ Theo câu a b ta có A trung i m đoạn OB v 2/ Cách vẽ trung i m đoạn thẳng Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ d i 6cm Hãy vẽ trung i m M đoạn thẳng Ta có...
 • 10
 • 791
 • 2

trung điểm của đoạn thẳng

trung điểm của đoạn thẳng
... 12: TRUNG ĐIỂM Trung điểm đoạn thẳng: CỦA ĐOẠN THẲNG M A ⇐ ⇔ M trung điểm AB { MA = MB B AM + MB = AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: *Ví dụ: Đoạn thẳng AB=5cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng ... 12: TRUNG ĐIỂM Trung điểm đoạn thẳng: CỦA ĐOẠN THẲNG M A M trung điểm AB ⇐ ⇔ { MA = MB B AM + MB = AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: *Ví dụ: Đoạn thẳng AB=5cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng ... nêu đặc điểm điểm M  M nằm A B  MA = MB Khi M có tên gọi gì? M trung điểm AB Theo em đoạn thẳng trung điểm? Tiết 12: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Trung điểm đoạn thẳng: A M trung điểm AB M...
 • 12
 • 420
 • 2

Xem thêm