week 1 slides s06 2 accounting

LET''''S LEARN 3- WEEK 1,2

LET''''S LEARN 3- WEEK 1,2
... THANK YOU / Section A (1,2, 3) I Aim: to help ss to learn some new words about asking healthy and new structure II Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and ... _ _ LESSON PLAN UNIT 1: HELLO / Section B (1,2, 3) I Aim: to help ss to practice skills II Objective: By the end of the lesson, ss will be able ... _ _ LESSON PLAN UNIT 2: THANK YOU / Section B (1,2, 3) I Aim: to help ss to practice skills II Objective: By the end of the lesson, ss will be able...
 • 18
 • 205
 • 0

ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 1-2, 14th Feb 2012) ppt

ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 1-2, 14th Feb 2012) ppt
... trường đô thị tôàn cầu, khu vực & Việt Nam  Mối quan hệ môi trường đô thị & phát triển bền vững  Những quan niệm sai quản lý môi trường đô thị ĐÔ THỊ VÀ XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA TÒAN CẦU ĐÔ THỊ VÀ ... Minh? NỘI DUNG CHƯƠNG  Đô thị xu hướng đô thị hóa tôàn cầu  Các khái niệm bản: đô thị, siêu đô thị, đô thị hóa, quản lý môi trường đô thị  Cá c nguyên nhan củ a đô thị hố a NỘI DUNG CHƯƠNG ... Chicago, USA vào năm 1889 XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA Xu hướng đô thị nước Đang Phát Triển Xu hướng đô thị nước Phát Triển XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA Quá Trình Đô Thị Hóa 1975-2005 M Inhab 1950-1975 M Inhab...
 • 27
 • 159
 • 0

INNOVATION TEACHING METHODS EDUCATION PROJECT GRADE 3 ENGLISH COURSES FROM WEEK TO WEEK 1 2 BY KNOWLEDGE SKILLS STANDARDS.

INNOVATION TEACHING METHODS EDUCATION PROJECT GRADE 3 ENGLISH COURSES FROM WEEK TO WEEK 1 2 BY KNOWLEDGE SKILLS STANDARDS.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 13 0 6 030 025 INNOVATION TEACHING METHODS EDUCATION PROJECT GRADE ENGLISH COURSES FROM WEEK TO WEEK , BY KNOWLEDGE SKILLS STANDARDS Legs to thank! WEEK: Period Unit 1: HELLO Lesson 1( 1, 2, 3) ... experience: INNOVATION TEACHING METHODS EDUCATION PROJECT GRADE ENGLISH COURSES FROM WEEK TO WEEK , BY KNOWLEDGE SKILLS STANDARDS Legs to thank! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65 836 ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65 836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT 13 0 6 030 025 Period 3: UNIT 1: HELLO Lesson 2: Part 1- 2 -3 I Objectives: Knowledge: - By the end of this lesson,...
 • 30
 • 216
 • 0

Mô phỏng cuộc chạy thi giửa 2 tàu chiến gọi là Tàu 1 và Tàu 2.doc.DOC

Mô phỏng cuộc chạy thi giửa 2 tàu chiến gọi là Tàu 1 và Tàu 2.doc.DOC
... line(x1,y2,x1,y1); } void _line1(int x1, int y1, int x2, int y2) { setfillstyle (1, 9); bar(x1 +1, y1 +1, x2 -1, y2 -1) ; setcolor(0); line(x1,y1,x2,y1); line(x1,y1,x1,y2); line(x1 +1, y2 -1, x2 -1, y2 -1) ; line(x2 -1, y2 -1, x2 -1, y1 +1) ; ... line(x1 +1, y2 -1, x2 -1, y2 -1) ; line(x2 -1, y2 -1, x2 -1, y1 +1) ; setcolor (15 ); line(x1 +1, y1 +1, x2 -1, y1 +1) ; line(x1 +1, y1 +1, x1 +1, y2 -1) ; line(x1,y2,x2,y2); line(x2,y2,x2,y1); } void help() { int mh,mode; mh=DETECT;mode =1; initgraph(&mh,&mode," ... setcolor (15 ); line(x2,y2,x2,y1); line(x2,y2,x1,y2); } void _line(int x1, int y1, int x2, int y2, int color) { setcolor(color); line(x1,y1,x2,y1); line(x2,y1,x2,y2); s[],int line(x2,y2,x1,y2); line(x1,y2,x1,y1);...
 • 13
 • 342
 • 2

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)
... Ngân hàng kinh tế Nh nước th nh lập sử dụng hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Ngân hàng Nh nước, Ngân hàng TMQD, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng sách ... hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Nh nước kích thích phát triển hệ thống Ngân hàng, TCTDNhà nước tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý Cụ thể: Nh nước ... cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao: Nh nước ban h nh quy đ nh nhằm hạn chế kiểm soát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ví dụ: Điều 79 Luật...
 • 4
 • 1,336
 • 34

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)
... hàng kinh tế 3 Nh nước th nh lập sử dụng hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Ngân hàng Nh nước, Ngân hàng TMQD, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng sách ... phân biệt th nh nhóm quan hệ xã hội sau: -Nh m quan hệ tổ chức hoạt động Ngân hàng nh nước Việt Nam -Nh m quan hệ tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng -Nh m quan hệ kinh doanh ngân hàng tổ chức khác, ... cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao: Nh nước ban h nh quy đ nh nhằm hạn chế kiểm soát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ví dụ: Điều 79 Luật...
 • 5
 • 8,381
 • 98

Public writing task 1 band descriptors (2)

Public writing task 1 band descriptors (2)
... ideas barely responds to the task does not express a position may attempt to present one or two ideas but there is no development answer is completely unrelated to the task has very little control ... may be repetitive, irrelevant or not well supported does not adequately address any part of the task does not express a clear position presents few ideas, which are largely undeveloped or irrelevant ... inaccurate or repetitive may not write in paragraphs or their use may be confusing responds to the task only in a minimal way or the answer is tangential; the format may be inappropriate presents...
 • 2
 • 1,219
 • 14

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 4.2
... β ϕb 2,0 Loại tông tông nặng tông tổ ong ϕb3 0,6 ϕb4 1, 5 β 0, 01 tông hạt nhỏ 1, 7 0, 1, 2 0, 01 ≥ D1900 tông nhẹ có mác 1, 9 0,5 1, 2 0,02 ÷ 1, 5 ≤ D1800 1, 7 0,4 1, 0 0,02 theo khối lượng ... dầm(ađ) - Tính l1: Khi q1 > q sw1 − q sw thì: Với C = Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb 67 Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: l1 = Qmax − (Qb + qsw2C 01 ) ... Mb ϕ ≤ b h0 q1 − (qsw1 − qsw ) ϕb Mb l 1= C − C + qsw1.C 01 − Qmax + q1.C qsw1 − qsw • Khi q1< qsw1 - qsw2 thì: Q − (Qb + qsw2C 01 ) l1 = max − C 01 q1 Chú ý: Trong đoạn cốt đai giảm, không yêu...
 • 22
 • 783
 • 0

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 5.2

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 - Chương 5.2
... độ: s s1 b sc S1 k −k Mt ≤ Mtgh c x Rs As1h (1 + ϕ w1 1 ( ) )(bo − ) h ≡ f (C ) ϕ qC 6.5) Trong đó: 79 + ϕ w1 = Rsw Asw h * Rs As1 s Theo kết thực nghiệm nên lấy: 0,5 ≤ ϕ w1 ≤ 1, 5 Nếu ϕ w1 < 0,5 ... Tính toán kiểm tra theo điều kiện: Q≤Qsw+Qb - 3M t b k Mt RsAs Q k h b R sw Asw x h R sc A's1 θ y k c A s1 z A's1 Qsw; Qb - Khả chịu cắt cốt đai tông xác định cấu kiện chịu uốn Trường hợp M ... trí cốt thép Sau tiến hành toán kiểm tra Trình tự tiến hành Bước 1: Xác định tham số vật liệu Bước 2: Sơ xác định kích thước tiết diện cốt thép + Căn M: Sơ chọn b, h Kiểm tra điều kiện Q≤ Mt≤0,1Rbb...
 • 5
 • 455
 • 0

Đề 1 tiết số 2 lớp 9

Đề 1 tiết số 2 lớp 9
... And man will live forever more Because of Christmas Day Your order : - THE END - TEST2AENGLISH9 ... The students must more grammar exercises in grammar books More IV/ Listening : (1m) : Listen to the song and put the paragraphs in the correct order Don’t take the refrain into...
 • 2
 • 997
 • 1

Đề 1 tiết số 2 lớp 7

Đề 1 tiết số 2 lớp 7
... a to b on The classes……… at 11 .15 in the morning a ends b ending The song she sings beautiful a looks b sounds 10 Children should……….to bed early a to go b go 11 Choose the word that has a ... had a farm E I E I O ! - THE END - ONE PERIOD TEST – ENGLISH (B) Date: Week 14 , 20 08 -20 09 NAME :…………………………………… CLASS : 7/ …… MARK : I CHOOSE THE BEST ANSWER (3MS) What about………… the guitar ? – Good ... Answer the question) …………………………………………………………………………………… Write the time into English words: 12 .30 ………………….……… 2 .15 ………………………… Go home together (“Why don’t …?” and disagree) ……………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 439
 • 1

Kiem tra 1 tiet lan 2 HKII (THPT Vinh Xuong-Ag)

Kiem tra 1 tiet lan 2 HKII (THPT Vinh Xuong-Ag)
... NaAlO2 + 2H2O Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O NaAlO2 + CO2 + 2H2O = Al(OH)3 + NaHCO3 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O Những phản ứng xảy q trình làm quặng boxit C 2, 3, 1, 2, ... NaAlO2 + 2H2O Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O NaAlO2 + CO2 + 2H2O = Al(OH)3 + NaHCO3 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O Những phản ứng xảy q trình làm quặng boxit C 1, 2, 3, ... 01 05 09 13 17 02 06 10 14 18 03 07 11 15 19 04 08 12 16 20 KIỂM TRA 15 PHÚT C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A B C D C©u 10 : A C©u 11 : A B C D C©u 12 ...
 • 9
 • 903
 • 6

KT 1 tiết lần 2 HKII (THPT Vinh Xuong-AG)

KT 1 tiết lần 2 HKII (THPT Vinh Xuong-AG)
... 0,96g B 1, 92g C 1, 28 g D 1, 6g Cấu hình electron lưu huỳnh : 1s22s22p63p6 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23d4 D 1s22s22p4 Hòa tan hoàn toàn 3,72g hỗn hợp Zn Fe dd H2SO4 loãng, thấy thoát 1, 344 lít ... 9,72g C 9,6g C©u 14 : Cấu hình electron lưu huỳnh : A 1s22s22p4 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23d4 C©u 15 : A C©u 16 : A C©u 17 : A C©u 18 : A C©u 19 : A B C D C©u 20 : A C©u 21 : A C C©u 22 ... 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63p6 C 1s22s22p63s23d4 D 1s22s22p4 Cho 71, 2g hỗn hợp Na2SO3 NaHSO3 phản ứng với H2SO4 loãng dư, thu 13 ,44 lít khí (đktc) Thành phần % khối lượng muối hỗn hợp : 80% 20 %...
 • 9
 • 687
 • 2

Đề KT 1 tiết số 2- HKII

Đề KT 1 tiết số 2- HKII
... American people from French people The statue was completed in 18 84 in America Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- ……… 2- …… 3-……… 4-……… V- Each of the following sentences has a ... The statue was completed in 18 84 in America Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- ……… 2- …… 3-……… 4-……… V- Each of the following sentences has a mistake Circle and correct it: (2 ... play soccer this afternoon? A B C Last night while Nga watched TV, her friend phoned A B C 1- ……… ……………… 2- ……………………… 3-………………………… 4-………………………… Full Name: Class: Date: English written Test...
 • 4
 • 579
 • 3

Xem thêm