Toán ôn tập học kỳ i

Đề cương ôn tập học kỳ I toán 8

Đề cương ôn tập học kỳ I toán 8
... Môn : Hình hoc A PHÂN LÝ THUYẾT : HS soạn l i đầy đủ học thuộc : - câu h i ôn tập chương I trang 110/SGK - Câu h i 1,2,3 ôn tập chương II trang 132/ SGK B PHẦN B I TẬP : B I 1: Cho hình ... i m I ∈ Ot kẻ đường thẳng vuông góc Ot cắt Ox N cắt Oy P a/ Chứng minh N P đ i xứng qua Ot b/ Lấy i m M đ i xứng i m O qua I Chứng minh ONMP hình thoi c/ Tính diện tích tứ giác ONMP Biết ... GB Chứng minh EFKH hình bình hành c/ Tìm i u kiện tam giác ABC để EFKH H.Chữ nhật Khi so sánh diện tích EFKH v i diện tích tam giác ABC B I : Cho hình bình hành ABCD g i O giao i m đường...
 • 2
 • 327
 • 11

ôn tập Học kỳ I toán 11 cơ bản

ôn tập Học kỳ I toán 11 cơ bản
... THPT có học sinh có học lực gi i, 16 học sinh coa học lực , 18 học sinh coa học trung bình học sinh co học yếu chọn ngẫu nhiên học sinh Tìm xác suất để a Cả học sinh học lực b Ba học sinh có học ... , bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi =========================== ======================= T i liệu lưu hành n i Trường THPT Lương Thúc Kỳ - Tổ toán Đề cương ôn tập Toán học kỳ I kh i 11 năm học 2010-2 011 ... Kỳ - Tổ toán Đề cương ôn tập Toán học kỳ I kh i 11 năm học 2010-2 011 == ================================================ = ĐỀ Câu 1: (3.0 i m) Gi i phương trình a 2sinx + = b 4sin2x +2sin2x +2cos2x...
 • 7
 • 472
 • 1

BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 6

BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 6
... câu đúng: N P Q a) Hai tia ……………………………… đ i b) Hai tia PQ ……………………… trùng c) Hai tia NP NQ ……………………………… d) i m P nằm ……………………………………………… hai i m N Q II/ TỰ LUẬN B i ( 1,5 i m) Thực phép tính: ... Tìm số học sinh trường B i ( i m) Vẽ đoạn thẳng AB = cm Trên tia AB lấy hai i m M N cho AM = 3cm; AN = 6cm Tính độ d i đoạn thẳng MB NB H i M có trung i m đoạn thẳng AN không? Vì sao? B I Thực ... nhiều nhóm? b) Khi nhóm nam, nữ? B I 9: Tìm số tự nhiên a, cho a M12 , a M15 100 ≤ a ≤ 150 B I 10: ( i m) Vẽ đoạn thẳng AB = cm Trên tia AB lấy hai i m M N cho AM = 3cm; AN = 6cm Tính độ dài...
 • 3
 • 207
 • 2

Ôn tập Học kỳ I Môn Toán 7

Ôn tập Học kỳ I Môn Toán 7
... minh ABC = DMC b) Chng minh MD // AB c) Gi I l mt im nm gia A v B Tia CI ct MD ti im N So sỏnh di cỏc on thng BI v NM, IA v ND Bi 9: Cho tam giỏc ABC, M, N l trung im ca AB v AC Trờn tia i ... HC Kè I - MễN TON Bi 15: o mt mng cn 30 ngi lm gi Nu tng thờm 10 ngi thỡ thi gian gim c my gi? (Gi s nng sut mi ngi nh v khụng i) Bi 16: Mt s M c chia lm phn cho phn th nht v phn th hai t l ... ng cựng din tớch i th nht cy xong ngy, i th hai ngy v i th ba ngy Hi mi i cú bao nhiờu mỏy? Bit rng hai ln s mỏy ca i th hai nhiu hn i th nht mỏy v nng sut cỏc mỏy u nh Giỏo viờn Tụn N Bớch Võn...
 • 9
 • 276
 • 3

de cuong on tap hoc ky I toán 7 moi

de cuong on tap hoc ky I toán 7 moi
... hon thnh cụng vic ngy, i th hai hon thnh cụng vic ngy, i th ba hon thnh cụng vic ngy Hi mi i cú bao nhiờu mỏy(cú cựng nng sut) Bit rng i th nht nhiu hn i th hai mỏy ? Bi 40: Ba n v kinh doanh gúp ... lp 7A cú 32 hc sinh, lp 7B cú 28 hc sinh, lp 7C cú 36 hc sinh Hi mi lp phi trng v chm súc bao nhiờu cõy xanh, bit s cõy t l vi s hc sinh Bi 39: Ba i mỏy san t lm ba lng cụng vic nh i th nht hon ... hai gia ri tng ng cua y a) Tinh x1, biờ t y1 = -3 y2 = -2 ,x2=5 b) Tinh x2, y2 biờ t x2+ y2=10, x1=2, y1 = Bai 37 Cho biờ t x va y la hai a i l ng ti lờ nghich,x va x2 la hai gia tri bõ t ki...
 • 14
 • 666
 • 33

de cuong on tap hoc ky I toan 8 cuc hay

de cuong on tap hoc ky I toan 8 cuc hay
... minh C trung i m DE c/Qua D vẽ đường thẳng song song v i BE , đương cắt BC I Chứng minh BEID hình thoi d/G i O giao i m AC BD;Klà trung i m IE Chứng minh C trung i m OK III ) mét sè ®Ị thi ... Tam giác ABC cần thêm i u kiện tứ giác AECM hình vng? Vẽ hình minh hoạ B i 16 Cho tam giác ABC vuông A, i m D trung i m BC G i M i m đ i xứng v i D qua AB, E giao i m DM AB G i N i m đ i xứng ... K i m đ i xứng M qua i m I a) Chứng minh tứ giác AMCK hình chữ nhật b) Tứ giác AKMB hình gi?Vì sao? B i 12: Cho hình thoi ABCD , g i O giao i m hai đường chéo Vẽđường thẳng qua B song song...
 • 18
 • 282
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I _ TOÁN 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I _ TOÁN 12
... phương trình tiếp tuyến v i (C) i m có hoành độ x = d/ Viết phương trình tiếp tuyến v i (C) , biết hệ số góc tiếp tuyến k = e/ Viết phương trình tiếp tuyến v i (C), biết vuông góc v i đường thẳng ... tiệm cận ngang 2x − B i 20.Cho hàm số: y = (đồ thị (C)) x +1 a) Khảo sát hàm số b) G i I giao i m hai tiệm cận Tìm M ∈ (C ) cho tiếp tuyến M cắt hai tiệm cận A, B để chu vi ∆IAB nhỏ 2x − B i ... Trường THPT Anh Sơn ĐỀ THI khẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KH I 12 Môn : Toán Th i gian làm : 90 phút I PHẦN CHUNG (7,0 i m) Câu I (3 i m) Cho hàm số y = x − x + 1, Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C)...
 • 7
 • 245
 • 3

ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 8

ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 8
... giá trị ngun? B HÌNH HỌC Câu 1:Cho hình vng ABCD,E i m cạnh DC,F i m tia đ i tia BC cho BF = DE a.Chứng minh tam giác AEF vng cân b.G i I trung i m EF Chứng minh I thuộc BD c.Lấy i m K đ i ... Câu 8: Hình thoi ABCD xó chu vi 16cm,đường cao AH 2cm.Tính góc hình thoi Câu 9:Cho tam giác ABC vng A ,D trung i m BC.G i M i m đ i xứng v i D qua AB,E giao i m DM AB.G i N i m đ i xứng v i ... b/ Khi M di chuyển đoạn thẳng AB i m I dichuyển đường nào? Câu 13: cho tam giác ABC vng A, đường trung tuyến AM G i H i m đ i xứng v i M qua AB, E giao i m MH AB G i K i m đ i xứng v i M qua...
 • 14
 • 174
 • 0

ÔN TẬP HỌC KỲ I (cho Hs)TOÁN 8

ÔN TẬP HỌC KỲ I (cho Hs)TOÁN 8
... Gi H l im i xng vi M qua AB, E l giao im ca MH v AB Gi K l im i xng vi M qua AC, F l giao im ca MK v AC a/ Xỏc nh dng ca t giỏc AEMF, AMBH, AMCK b/ chng minh rng H i xng vi K qua A c/ Tam giỏc ... AD Chng minh 2OM = AH Th i gian ôn tập Tuần 10 Ôn Chơng I Đ i số dạng toán, Chơng Hình học dạng nhận biết hình Tuần 11 ôn tập phân thức nhau, Hình học dạng nhận biết hình Tuần 12 Ôn tập tính ... Kế hoạch ôn tập toán học I E AC) Gi O l giao im ca AH v DE Chng minh AH = DE Gi P v Q ln lt l trung im ca BH v CH Chng minh t giỏc DEQP l hỡnh thang vuụng Chng minh O l trc tõm tam giỏc ABQ...
 • 4
 • 145
 • 0

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6
... Cho i m M nằm i m N i m P ( Hình 1) Kết luận sau đúng? N M P A Tia MN trùng v i tia PN B Tia MP trùng v i tia NP C Tia MN tia NM hai tia đ i D Tia MN tia MP hai tia đ i Hình 34) Cho hai tia ... chng con, con, ®Ịu võa ®đ tÝnh sè gµ n«ng tr i B i 49: Để viết dãy số liên tiếp từ đến 100 cần viết lượt chữ số ? B i 50: Hai đ i thiếu niên : Chi đ i Nguyễn Th i Bình có 36 đ i viên , chi đ i Lê ... ngư i, 16 ngư i Tính số học sinh trường B i 45: Tâm có 24 viên bi, muốn xếp vào t i cho số bi t i H i Tâm xếp số bi vào t i? (Kể trường hợp xếp vào t i) B i 46: Lớp 6A có 20 bạn nam 24 bạn nữ Trong...
 • 11
 • 622
 • 27

Đề cương ôn tập học kỳ I -toán 12CB

Đề cương ôn tập học kỳ I -toán 12CB
... f’(x) Gi i bất phương trình f’(x) > c) Viết phương trình tiếp tuyến (C) : T i i m có hoành độ T i i m có tung độ 3 Biết tiếp tuyến song song v i d1 : y = 24x+2007 Biết tiếp tuyến vuông góc v i ... (C) giao i m đồ thò hàm số v i trục tung d- Viết phương trình tiếp tuyến v i (C) giao i m đồ thò hàm số v i trục hoành e- Viết phương trình tiếp tuyến v i (C) biết tiếp tuyến song song v i đường ... mx − có cực đ i, cực tiểu Câu 12: Chứng minh v i m, hàm số y = x + m ( m − 1) x − m + x−m ln có cực đ i, cực tiểu Tìm m để cực đ i thuộc góc phần tư thứ III GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT...
 • 15
 • 238
 • 0

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9
... i m I CD hạ IH vuông góc v i ABt i H ,DH cắt AI E a Chứng minh DE AD = EH AH b G i h khoảng cách hai cạnh DCvà AB Chứng minh: 1 = + 2 h AI BI ˆ c Tính IA theo a biết ADC = 30 ˆ 13 Cho tam giác ... đó,MA MB hai tiếp tuyến (A,B tiếp i m).Từ M kẻ đường thẳng song song v i AO cắt OB E,đường thẳng qua O song song v i AM cắt BM S a.Chứng minh AB ⊥ OM b.Chứng minh AB ⁄⁄ ES c.Cho biết OA = 9cm,AB ... 24cm.Tính OA d.Chứng minh i m O,B,N,M nằm đường tròn.(N giao i m OS v i ME) Câu 14:Cho tam giác cân ABC cân A .I trung i m BC ,H giao i m hai đường cao BD CE a Chứng minh i m B,E ,D,C thuộc...
 • 7
 • 365
 • 11

Bài giảng On tap Hoc ky I mon Toan 6.doc

Bài giảng On tap Hoc ky I mon Toan 6.doc
... Trên tia đ i tia Ox lấy i m C cho OC = 2cm Tính BC? c) i m B có ph i trung i m AC không? Vì sao? B i 2:Trên tiaOx lấy hai i m M N cho OM=3cm ,ON= 7 a)Tính độ d i đoạn thẳng MN? b)G i I trung i m ... * i m nằm (3 dạng) Dạng 1:trung i m Dạng 2: 2 i m thuộc hai tia đ i Dạng 3: A,B thuộc tia Ox có OA...
 • 2
 • 371
 • 1

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... AB a) Tứ giác ACED hình ? Vì sao? b) G i I giao i m DEv i BC C/m/r : I thuộc đờng tròn(O)đờng kính EB c) Chứng minh HI tiếp i m đờng tròn (O) d) Tính độ d i đoạn HI B i 7: Cho hai đờng tròn ... l i a) Giá trị biểu thức sin4 + cos4 + 2sin2cos2 A B C.1 D b) giá trị biểu thức sin2+cotg2sin2 A B cos2 C sin2 D cot ga c) giá trị biểu thức tga cot ga + tga 1C A B tg2+cotg2 D cos2 a sin a B i ... i m có hoành độ v i giá trị a : A.2 B.3 C.4 D.5 d) Cho hai đờng thẳng y = 3x + y = 2x G i , góc tạo hai đờng thẳng v i tia Ox Ta có : A. > B 00 < < < 90 0 C 00 < < < 90 0 D. < II.Bài...
 • 8
 • 349
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... AB a) Tứ giác ACED hình ? Vì sao? b) G i I giao i m DEv i BC C/m/r : I thuộc đờng tròn(O)đờng kính EB c) Chứng minh HI tiếp i m đờng tròn (O) d) Tính độ d i đoạn HI B i 7: Cho hai đờng tròn ... hoành i m có hoành độ v i giá trị a : A. B. C. D. d) Cho hai đờng thẳng y = 3x + y = 2x G i , góc tạo hai đờng thẳng v i tia Ox Ta có : A. > B 00 < < < 90 0 C 00 < < < 90 0 D. < II.B i tập ... (O) tiếp xúc A Tiếp tuyến chung hai đờng tròn , tiếp xúc v i đờng tròn (O) M ,tiếp xúc v i đờng tròn(O) N Qua A kẻ đờng vuông góc v i OO cắt MN I a) Chứng minh AMN vuông b) IOOlà tam giác ?...
 • 8
 • 422
 • 4

Xem thêm