slide môn học HDJ bài 9 the browser objects in javascript

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _Đ.T Hường

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _Đ.T Hường
... kiện cụ thể có thỏa mãn hay không Cấu trúc dùng đề mô tả mệnh đề gọi Cấu trúc dùng đề mô tả mệnh đề gọi cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc rẽ nhánh BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH NỘI DUNG Ví dụ: Giải phương ... (a≠0) Cấu ? trúc rẽ trúc rẽ nhánh ax dùng để mô tả Cấu nhánh cấu trúc mệnh đề chọn thựcgiải phương trình ? Trình bày bước hay không thực việc phù hợp với công toán giải ? điều kiện xảy Lời học ... câu lệnh>; Nêu cấu trúc câu Em cho biết lệnh If – then cấu trúc mô tả dạng thiếu mệnh đề dạng thiếu cho ví dụ BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH NỘI DUNG a) Dạng thiếu : a) Dạng thiếu Cấu trúc If < điều kiện>...
 • 30
 • 227
 • 0

Slide tin học 12 bài 9 báo cáo và kết quả báo cáo _Lưu mai ft Vân Anh

Slide tin học 12 bài 9 báo cáo và kết quả báo cáo _Lưu mai ft Vân Anh
... v cú tinh thn cu tin BI 9: BO CO V KT XUT BO CO Ni dung Ni dung Khỏi nim bỏo cỏo Dựng thut s to bỏo cỏo Ni dung 03 www.PowerPointDep.net Hỡnh nh minh BI 9: BO CO V KT XUT BO CO Cho bảng danh ... Question Feedback/Review Information Will Appear Here Appear Here Continue Review Quiz TI LIU THAM KHO SGK TIN 12 SCH BI TP TIN 12 Phn mm quay mn hỡnh Phn mm chnh sa õm Phn mm chnh sa nh T liu trờn ... sửa báo cáo chọn Khi chế độ thiết kế nháy để xem kết MINH HA CC BC TO BO CO BNG THUT S Bi Hỡnh mu Tr li Cõu 1: i tng bỏo cỏo Access c s dng ? A) Sao chộp d liu gia cỏc bng B) Cp nht thụng tin...
 • 34
 • 381
 • 0

Slide tin học 12 bài 9 báo cáo và kết xuất báo cáo _P.T.L Hương

Slide tin học 12 bài 9 báo cáo và kết xuất báo cáo _P.T.L Hương
... Báo cáo tạo để kết xuất thông tin ?  Điểm bình quân môn Toán theo tổ Dữ liệu đưa vào báo cáo từ bảng mẫu hỏi ?  Từ Bảng HOC_SINH Trường dùng để gộp nhóm trường nào?  Trường tổ Khả báo cáo ... XÓA Bước 1: Nháy đúp vào Create Report by using wizard Bước 2: Chọn nguồn liệu đưa vào báo cáo chuyển trường cần đưa vào báo cáo cách nháy nút Bước 3: Chọn trường gộp nhóm báo cáo Ví dụ: trường ... Continue Review Quiz KHÁI NIỆM:  Báo cáo hình thức thích hợp giúp tổng hợp, trình bày in liệu theo khuôn dạng DÙNG THUẬT SĨ ĐỂ TẠO BÁO CÁO  (6 bước) NGUỒN TÀI LIỆU Sách giáo khoa Tin học 12...
 • 23
 • 208
 • 0

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _P.T Hưng

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _P.T Hưng
... THIU V Bi 9: CU TRC R NHNH R NHNH S KHI Nhp a, b, c Cn cú cu D:= b2 4ac trỳc mi thc hin phộp S Thụng bỏo vụ nghim ri kt thỳc D>= 0? Tớnh, a nghim thc ri kt thỳc toỏn r nhỏnh Bi 9: CU TRC ... GHẫP BEGIN ; END; HC LIU THAM KHO Ti liờu: Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch tin hc 11 Muntimedia: Phn mm s dng Adobe Presenter 7.0, Photoshop CS3, Crel Draw X5 a ch website ... nu n cu, nu ma t s khụng ma thỡthỡ s gi inn nh cu cho cu trao i nhộ! ?!?! ó t suy ngh nhộ Bi 9: CU TRC R NHNH Nu thỡ Nu thỡ, Nu khụng thỡ Cu trỳc c dựng mụ t cỏc mnh cú dng nh th c gi l:...
 • 26
 • 336
 • 1

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _T.T Hường

Slide tin học 11 bài 9 cấu trúc rẽ nhánh _T.T Hường
... t Nếu … thì… Nếu … …, khơng … Cấu trúc dùng để mơ tả mệnh đề có dạng gọi Cấu trúc dùng để mơ tả mệnh đề có dạng gọi CẤU TRÚC RẼ NHÁNH DẠNG THIẾU VÀ ĐỦ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH DẠNG THIẾU VÀ ĐỦ Xét ví ... READLN END CỦNG CỐ Cấu trúc mơ tả mệnh đề có dạng: “Nếu … thì…” “Nếu … … , khơng …” Là cấu trúc rẽ nhánh Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu: IF THEN ; Lệnh rẽ nhánh dạng đủ: IF ; TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa tin học 11 Trang web: http://baigiang.violet.vn/ Lập trình Pascal tác giả Qch Tuấn Ngọc KẾT THÚC BÀI HỌC ...
 • 15
 • 185
 • 0

Bài giảng slide môn học Ghép kênh tín hiệu số

Bài giảng slide môn học Ghép kênh tín hiệu số
... BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Thời lượng môn học:  4ĐVHT (48LT + 2KT + 10TH)  Mã học phần: 411GKS360  Mục tiêu:  Nắm kiến thức tín hiệu; cách thức tín hiệu số ghép ... NGÔ THU TRANG BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ NHẬP MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ  Khái niệm ghép kênh (Multiplexing)  Thuật ngữ ghép kênh : trình kết ... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN (6)  Sơ đồ khối TDM tín hiệu số Bộ lọc thấp Bộ lọc thấp ° Bộ lọc thấp Tín hiệu analog Báo hiệu Các bit báo hiệu Bộ...
 • 155
 • 481
 • 0

Bài thi vận dụng kiến thức liên môn học sinh THCS: Làm thế nào để không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Bài thi vận dụng kiến thức liên môn học sinh THCS: Làm thế nào để không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
... sử dụng chất cấm chăn nuôi nước ta 4.2 Thành phần hóa học số chất cấm 4.3 Tác hại sử dụng chất cấm chăn nuôi 4.4 Các biện pháp giảm sử dụng chất cấm chăn nuôi 4.5 Ý nghĩa việc tích hợp kiến thức ... đồ tình hình sử dụng chất cấm chăn nuôi tử vong bệnh có liên quan đến sử dụng thức ăn bị nhiễm độc - Hóa học: Thành phần hóa học số chất cấm chăn nuôi - Sinh học: Tác hại sử dụng chất độc - Giáo ... bạn có ý thức học tốt tất môn học, không xem nhẹ, coi thường môn học Và thông qua cách vận dụng kiến thức để giải tình trên, bạn học sinh tuyên truyền có ý thức vận dụng kiến thức học để giải...
 • 14
 • 454
 • 3

Danh mục môn học tương đương- thay thế

Danh mục môn học tương đương- thay thế
... (C1) TN0307 Toán cao cấp (C2) NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ TK0402 Nguyên lý thống kê kinh tế CÁC MÔN NGOẠI NGỮ PHỤ TIẾNG NHẬT NB0401 Tiếng Nhật 1 NB0501 Tiếng Nhật NB0402 Tiếng Nhật 2 NB0502 Tiếng...
 • 4
 • 200
 • 0

Tin học 6: Bài 9

Tin học 6: Bài 9
... 1 CÁC QUAN SÁT (TT): • Quan sát 2: Khi trường học mà thời khóa biểu bò nhầm • hay bò đó, giáo viên không tìm lớp học cần dạy học sinh học môn Việc học tập lớp trở nên hỗn loạn Điều cho thấy thời ... trở nên hỗn loạn Điều cho thấy thời khoá biểu đóng vai trò quan trọng việc điều khiển hoạt động học tập nhà trường  Nhận xét: • Qua quan sát ta thấy vai trò quan trọng phương tiện điều khiển ... MÁY TÍNH? • Khi máy tính làm việc, có nhiều đối tượng hoạt động tham gia vào trình xử lí thông tin Các đối tượng phần cứng phần mềm Máy Tính Hoạt động đối tượng cần điều khiển tương tự điều khiển...
 • 8
 • 311
 • 5

Bài soạn Tin học 7:Bài 9

Bài soạn Tin học 7:Bài 9
... dụ: Một lớp học gồm 40 học sinh, có 21 học sinh nữ Hãy vẽ biểu đồ biểu diễn tỷ lệ số học sinh nam nữ lớp học Trong trường hợp em sử dụng dạng biểu đồ nào? - Biểu đồ hình tròn Bài 9: Minh họa ... đồ nhóm Bài 9: Minh họa liệu biểu đồ Bài 9: Minh họa liệu biểu đồ Bài tập củng cố: Bài tập củng cố: Lập trang tính tạo biểu đồ: a Tạo biểu đồ cột dựa sở liệu khối A2:D7 b Mô tả tỷ lệ học sinh ... công cụ  hộp thoại xuất Bước 3: Nháy liên tiếp nút Next, cuối nháy chọn finish Bài 9: Minh họa liệu biểu đồ Bài 9: Minh họa liệu biểu đồ Minh họa số liệu biểu đồ: Một số dạng biểu đồ: Tạo biểu...
 • 19
 • 1,317
 • 2

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP NCKH THÔNG QUA MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP NCKH THÔNG QUA MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ
... ích việc dạy học như: sinh viên nhận thức lý thuyết môn học ứng dụng lĩnh vực thực tế cụ thể sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung nghiên cứu cụ thể Trong năm ... cứu khoa học: 2.1 Mục đích việc làm nhằm để cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học thông qua môn học cụ thể 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá khả đọc hiểu tiếng anh sinh viên - Phát ... ngành với mục đích tham khảo Sau khóa học, lấy ý kiến sinh viên vấn đề: họ học thông qua làm việc nhóm với báo khoa học Kết thu sau: - Kỹ làm việc học theo nhóm sinh viên nâng cao - Thông qua đọc...
 • 6
 • 204
 • 0

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM doc

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM doc
... - Khí khổng đóng vào ban ngày mở vào ban đêm - Ph tối gồm :Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn vào ban ngày Cả chu ... 4) Những chất mang lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành Cacbohidrat ? Gợi ý trả lời : Đó ATP NADPH 5) Sự giống khác chu trình C3 chu trình C4 đường CAM Gợi ý trả lời : Giống nhau: Cả ... trình chu trình C4 gồm giai đoạn : Giai đoạn chu trình C4 xảy tế bào nhu mô thịt giai đoạn chu trình Cavin xảy tế bào bao bó mạch Cả hai giai đoạn diễn ban ngày Với chu trình CAM giai đoạn đầu...
 • 3
 • 17,813
 • 63

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET VÀ HTML5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET VÀ HTML5
... quản lý thành viên XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 DANH MỤC CÁC BẢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 LỜI NÓI ĐẦU ... 35 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 Hình 2.9 : Mô hìnhCSDL 2.3.3 Danh sách bảng CSDL Trang 36 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET ... THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu kiến thức HTML, HTML5, CSS3, DOM, Javascript - Xây dựng hệ thống website giảng dạy môn học HDJ dựa ASP.NET...
 • 56
 • 1,659
 • 0

Sinh học 6 - Bài 9: CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ docx

Sinh học 6 - Bài 9: CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ docx
... Chức miền - Trả lời câu hỏi GV chức miền rễ rễ? Tiểu kết: - Rễ miền + Miền chóp rễ + Miền sinh trưởng + Miền hút + Miền trưởng thành Củng cố - Yêu cầu HS kể tên 10 rễ cọc, 10 rễ chùm - HS ... đầu câu đúng: Trong miền sau rễ, miền có chức dẫn truyền? a Miền trưởng thành b Miền hút c Miền sinh trưởng d Miền chóp rễ Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, SGK - Đọc mục “Em có biết” ... vật? Bài học Hoạt động 1: Tìm hiểu loại rễ Hoạt động GV Hoạt động HS + Vấn đề 1: Tìm hiểu loại rễ phân loại rễ - GV yêu cầu HS kẻ phiếu học tập vào hoạt động theo nhóm - HS đặt tất có rễ nhóm -...
 • 7
 • 928
 • 0

Xem thêm