Bài giảng môn mô hình tài chính chương 1 lập mô hình tài chính

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu
... xuất công cụ quản lý giúp c i thin môi trường kinh tế Một áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất giảm rủi ro đến người môi trường ... với sản phẩm: - Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường suốt chu kỳ sống sản phẩm từ khâu khai thác đến thải bỏ Đối với dịch vụ: - SXSH đưa yếu tố môi trường vào thiết kế phát triển dịch vụ CHNG ... nguyên liệu đầu vào Thay đổi quy trình sản xuất Kiểm soát tốt quy trình SX Cải tiến sản phẩm Quản lý tốt nội vi Cải tiến thiết bị Thay đổi công nghệ SXSH đem lại lợi ích Cải thiện hình ảnh công ty...
 • 73
 • 2,248
 • 11

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1
... dẫn, q =1, 6 .10 -1 9C VT: nhiệt nhiệt độ phòng VT = 25,5mV 1. 4 .1. 4 Kết luận: Tiếp xúc p-n cho dòng điện chạy qua theo chiều từ p đến n Đó tính chất chỉnh lưu tiếp xúc p-n 1. 5 Đặc tuyến V- A Đặc ... xúc 0, hiệu tiếp xúc l 0.1V Ge 0.4 V Si 1. 4 .1. 2 Khi tiếp xúc p-n phân cực nghịch : Hình 1. 5 Tiếp xúc p-n bị phân cực nghịch Điện trường nội chiều với điện trường nên tổng điện trường vùng tiếp xúc ... V- A Đặc tuyến V-A tiếp xúcp-n mô tả mối quan hệ dòng điện áp hai đầu tiép xúc ậ ị Hình 1. 7 Đặc tuyến V-A tiếp xúc p-n VBR: điện đánh thủng điện áp ngược tối đa mà tiếp xúc p-n chịu đựng phân...
 • 6
 • 1,382
 • 41

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 1
... là: 011 1 010 111 0 011 0 10 0 010 100 011 0 01  Số bù số: số: – Số bù = số bù +1 – Ví dụ: dụ: Có số: số: Số bù là: là: Cộng thêm Bù hai là: là: 010 011 100 011 010 1 10 110 0 011 10 010 10 +1 1 011 0 010 110 010 11  Quy ... Các bit lại sau bit đổi thành thành bù – Ví dụ: dụ:  Có số: số: 011 0 010 0  Số bù là: 10 011 100 là: 10 010 010 011 011 10 11 010 000 0 011 0000 ĐẠI SỐ BOOLE  Các tiên đề định lý đại số Boole  Hàm Boole ... phân cách phần nguyên phần lẻ lẻ  Ví dụ: 11 00 .10 1 = (1x 23) + (1x 22) + (0x 21) + (0x20) + (1x 2 -1 ) + (0x 2-2 ) + (1x 2-3 ) = + + + + 0.5 + + 0 .12 5 = 12 .17 5  MSB ( Most Significant Bit): Bit có...
 • 45
 • 639
 • 5

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 1: tổng quan về an sinh xã hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 1: tổng quan về an sinh xã hội
... hội 1.3 Để đối phó, người có biện pháp tự cứu trợ giúp lẫn 04/11/14 1.2 Rủi ro, khó khăn, bất hạnh ý muốn người - Thảm họa tự nhiên - Chiến tranh hậu chiến tranh, khủng bố, xung đột vũ trang… ... Biện pháp đối phó - - Con người có biện pháp tự cứu trợ giúp lẫn Tự phát → tự giác Cá nhân → hội → có tổ chức Cùng với phát triển hội loài người, cần thiết có trợ giúp toàn hội, cộng đồng ... trợ từ khắp giới dồn Pakistan 04/11/14 - - 04/11/14 Tại phủ quốc gia giới quan tâm tới vấn đề phát triển hệ thống ASXH quốc gia? Tại VN nay, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề đảm bảo...
 • 31
 • 3,032
 • 14

slide bài giảng môn du lịch sinh thái - chương 1: Xu hướng phát triển của du lịch và lịch sử phát triển của du lịch sinh thái

slide bài giảng môn du lịch sinh thái - chương 1: Xu hướng phát triển của du lịch và lịch sử phát triển của du lịch sinh thái
... CHƯƠNG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH SINH THÁI Mục tiêu chương : Sau học xong chương này sinh có khả : • Nắm bắt xu hướng phát tiển du lịch • ... lịch sử phát triển du lịch sinh thái • Hiểu ý nghĩa phát triển du lịch sinh thái phát triển bền vững Nội dung chương : • 1.1 Xu hướng phát triển du lịch • 1.2 Lịch sử phát triển Du lịch ... bền vững văn hóa thông qua giáo dục Lịch sử phát triển Du lịch sinh thái (DLST) mối quan hệ DLST với thay đổi môi trường toàn cầu Sự đời DLST Du lịch sinh thái là tượng tương đối có từ...
 • 73
 • 1,059
 • 10

Bài giảng môn nguyên lý thống kê - Chương 1,6

Bài giảng môn nguyên lý thống kê - Chương 1,6
... Thống học (TKH) môn KH đời nhu cầu hoạt động thực tiễn XH * Thời kỳ chiếm hữu nô lệ * Thời kỳ Phong kiến * Thời kỳ TBCN * Ngày Hong Th Hoa-BM Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống ... Thng kờ & PTDB 2.đối tượng nghiên cứu thống học 2.1 KháI niệm thống học Thống hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử phân tích số (mặt lượng) tượng số lớn để tìm hiểu chất tính ... Chương 1: tổng quan thống học Lịch sử đời phát triển KHTK Đối tượng nghiên cứu TKH Cơ sở luận sở phương pháp luận TKH Một số khái niệm thường dùng TK Hong Th Hoa-BM Thng kờ...
 • 30
 • 1,707
 • 0

Bài giảng môn học Maketing cơ bản - Chương 1 Đại cương về maketing

Bài giảng môn học Maketing cơ bản - Chương 1 Đại cương về maketing
... DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING CHƯƠNG 2: HÀNH VI MUA CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ THÔNG TIN MARKETING CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHƯƠNG ... CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHƯƠNG 7: CHÍNH LƯỢC GIÁ CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG Chöông ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN VẤN ĐỀ CỐT LÕI ... MARKETING MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN • Nhu cầu (Need): Là trạng thái mà người có cảm giác thiếu hụt thỏa mãn Nhu cầu xuất nào? Đói ! Sao chưa tới ăn nữa!? MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN • Mong muốn (Want):...
 • 20
 • 552
 • 0

Bài giảng môn học cung cấp điện-Chương 1 docx

Bài giảng môn học cung cấp điện-Chương 1 docx
... thấy lĩnh vực cung cấp điện có ý nghĩa hẹp Định nghĩa: Hệ thông cung cấp điện bao gồm khâu phân phối; Tuyền tải & cung cấp điện đến hộ tiêu thụ điện Vi nét đặc trng lợng điện: 1- 2- 3- Khác với ... http://www.ebook.edu.vn 13 Tụ điện bù ~ Đ 14 Tủ điều khiển 32 Chống sét ống 15 Tủ phân phối 33 Chông sét van 16 Tủ phân phối động lực 17 Tủ chiếu sáng lm việc 18 Tủ chiếu sáng cục 19 Khởi động ... t ) U dm dt U dm T 10 - Aptômát Trong đó: 11 Cầu dao cách ly U(t) - giá trị điện áp nút khảo sát thời điểm t T - khoảng thời gian khảo sát Udm - giá trị định mức mạng 12 Máy cắt phụ tải Khi...
 • 5
 • 232
 • 0

bài giảng môn học marketing căn bản - chương 1 hệ thống thông tin marketing

bài giảng môn học marketing căn bản - chương 1 hệ thống thông tin marketing
... cu marketing H thng thu thp thụng tin marketing bờn ngoi H thng phõn tớch thụng tin marketing Hỡnh 2 .1 H thng thụng tin marketing Cỏc nh qun tr Marketing - phõn tớch - lp k hoch - thc hin - kim ... người tiêu dùng xã hội 1. 3 H thng thụng tin Marketing ca doanh nghip 1. 3 .1 H thng thụng tin Marketing ca doanh nghip 1. 3 .1. 1 S cn thit ca h thng thụng tin Marketing (MIS) - Vo TK XIX phn ln cỏc ... CHNG 1: H THNG THễNG TIN MARKETING 1. 1 Các khái niệm sở Marketing 1. 1 .1 Khỏi nim Marketing - Khỏi nim: Marketing l quỏ trỡnh lm vic vi th trng thc hin...
 • 175
 • 704
 • 0

bài giảng môn quan hệ công chúng chương 1 - th.s lê xuân hương

bài giảng môn quan hệ công chúng chương 1 - th.s lê xuân hương
... http://www.marketingvietnam.net/content/view/484 /14 / Quan hệ công chúng gì? Nguồn: http://www.marketingvietnam.net/content/view/484 /14 / Quan hệ công chúng gì? Quan hệ công chúng gì? • Công chúng ? Tại lại quan trọng với tổ ... Những câu hỏi • Quan hệ công chúng gì? • Các nhóm công chúng ? • Vai trò hoạt động quan hệ công chúng? • Các phương tiện sử dụng • Ai người thực hoạt động này? • Thể hiện? Quan hệ công chúng gì? Nguồn: ... đổi quan điểm công chúng • Giải mâu thuẫn, quản trị rủi ro • Tạo thống Quan hệ công chúng gì? • Hoạt động có chủ đích • Chương trình hành động • Mối quan tâm công chúng • Giao tiếp chiều Quan hệ...
 • 24
 • 600
 • 0

bài giảng môn quan hệ công chúng chương 1 - th.s lê xuân hương

bài giảng môn quan hệ công chúng chương 1 - th.s lê xuân hương
... điểm: Đề tài 1: Xây dựng cộng đồng online cho trang Echxanh.com Thang điểm Like Comment 10 > 18 0 >200 15 1 -1 8 0 18 1-2 00 12 1 -1 5 0 16 1 -1 8 0 9 1- 120 14 1 -1 6 0 7 1- 90 12 1 -1 4 0 6 0- 71 100 -1 2 0 ...
 • 11
 • 520
 • 0

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 1 doc

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 1 doc
... thống là: 1 W  L1.i  L 22  M i1 i2 i 2 Trong đó: LBB1B B, LB B2B B điện cảm mạch vòng iBB1B B, iB B BBlà dòng điện chạy mạch vòng M điện cảm tương hỗ  Hệ thống mạch vòng độc lập:   1   ... điện từ sinh tính theo công thức:  l2   x l1  dx i1.i 2 F   x   o  4a Trong đó:  (1  x) a2 x2  a  - lBB1B B, lBB 2B B song - iBB1B B, iBB 2B B song chiều dài hai dây dẫn song ... dây dẫn song - BB oB B độ dẫn từ 7PPH/m không khí, BBoBB=4 .10 PP - a khoảng cách hai dây dẫn - x đoạn đường dòch chuyển theo hướng tác dụng lực 1 Hai dây dẫn song song có chiều dài i B B B B...
 • 9
 • 225
 • 0

bài giảng môn học máy nâng chuyển, chương 1 pot

bài giảng môn học máy nâng chuyển, chương 1 pot
... hiệu từ M1 đến M8 Các nhóm CĐLV máy trục xác định sở phối hợp 10 cấp sử dụng máy theo thời gian, kí hiệu U0 đến U9 cấp sử dụng máy theo tải kí hiệu tử Q1 đến Q4 Tương tự CĐLV cấu máy nâng xác ... độ sử dụng máy theo tải theo thời gian Trên sở tiêu chuẩn ISO, Việt nam có tiêu chuẩn TCVN 5862 -19 95 quy định nhóm chế độ làm việc cho máy trục kí hiệu từ A1 đến A8 Đối với cấu máy nâng tiêu ... thông số hình học: Tùy thuộc vào loại thiết bị, ta có: Độ cao nâng, Khẩu độ máy trục dạng cầu; Độ cao nâng, tầm với loại cần trục 3.- Chế độ làm việc máy trục: Có thể xem chế độ làm việc máy trục...
 • 5
 • 282
 • 2

Bài giảng môn ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - Chương 1 docx

Bài giảng môn ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - Chương 1 docx
... 1. 89 1. 64 1. 53 1. 48 1. 44 1. 41 1.40 1. 38 1. 37 1. 36 1. 36 1. 35 1. 34 1. 34 1. 34 1. 33 1. 33 1. 33 1. 32 1. 32 1. 31 1.30 1. 30 2.92 2.35 2 .13 2. 01 1.94 1. 90 1. 86 1. 83 1. 81 1.80 1. 78 1. 77 1. 76 1. 75 1. 75 1. 74 ... công trình 1, 4 1, 3 1, 2 1, 2 1, 1 1, 2 1, 1 TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ m2 L/H  1, 5  L/H 1, 2 1, 4 1, 1 1, 3 1, 1 1, 3 1, 0 1, 2 1, 0 1, 2 1, 0 1, 1 1, 0 1, 0 BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 74 ắ Ngun ttắc 1. 3.2 Dựa ... g 0,85 0,90 0,95 0,98 0,99 1. 34 1. 25 1. 19 1. 16 1. 13 1. 12 1. 11 1 .10 1. 10 1. 09 1. 08 1. 08 1. 08 1. 07 1. 07 1. 07 1. 07 1. 07 1. 06 1. 06 1. 05 1. 05 1. 05 6.96 4.54 3.75 3.36 3 .14 3.00 2.90 2.82 2.76 2.72...
 • 32
 • 166
 • 0

Bài giảng môn ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - Chương 1 pdf

Bài giảng môn ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - Chương 1 pdf
... Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 51 ắ Nguyên ttắc TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 52 ắ Nguyên ttắc  Độ cố kết TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 53 ... Địa Nền Móng Đị Nề Móng 60 ắ Nguyên ttắc  Solution TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 61 ắ Nguyên ttắc  Thí dụ Thí TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng ... Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 54 ắ Nguyên ttắc TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 55 ắ Nguyên ttắc TS Nguyễn Minh Tâm Nguyễ BM Địa Nền Móng Đị Nề Móng 56 ắ Nguyên...
 • 24
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn mô hình tài chínhslide bài giảng môn bảo hiểm xã hội chương 4 tài chính bảo hiểm xã hộibài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ chương 15bài giảng môn quản trị tài chính doanh nghiệpbài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệpbài giảng môn đầu tư tài chínhbài giảng môn kế toán tài chính 2slide bài giảng môn đầu tư tài chínhslide bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng môn mô hình toán kinh tếbài giảng môn kiểm toán tài chínhbài giảng môn lý thuyết tài chínhbài giảng môn kế toán tài chínhbài giảng môn kế toán tài chính 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học