Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô HÌNH IS LM

Bài giảng kinh tế - Chương 6 Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 6 Tiền tệ và chính sách tiền tệ
... Thị trường tiền tệ cân cung cầu tiền tệ nhau, tức lãi suất (r) thỏa mãn phương trình: S M = DM r DM SM r0 M1 Lượng tiền 25 IV Chính sách tiền tệ Khái niệm mục tiêu Chính sách tiền tệ tập hợp biện ... giảm cung tiền Giảm lãi suất chiết khấu làm tăng cung tiền 19 III Thị trường tiền tệ Hàm cung tiền theo lãi suất Cung tiền (SM) toàn khối lượng tiền tạo kinh tế Khối lượng tiền bao gồm: Tiền mặt ... Khối lượng tiền tệ  Theo nghĩa hẹp - M1 • • • Gồm khoản tiền sử dụng không bị hạn chế M1= Tiền mặt ngân hàng + Tiền ngân hàng Tiền mặt bao gồm tiền giấy tiền kim loại nằm ngân hàng Tiền theo...
 • 32
 • 1,479
 • 0

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 6 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy
... Phương trình IS Phương Y = f (i) Y = AD I = f (i-, Y+) =>Y = K(AD0 + Iim.i) Y = AD Y = Co – CmTo + Cm(1-Tm)Y Cm(1+ Io + ImY + Iimi + Go + Xo - Mo - MmY i m Co  CmTo  Io  Go  Xo  Mo  I i Y ... A i2 AD2 Y2B(Y2,i2) i2 B IS Y1 Y2 IS’ Y Ý nghĩa - IS phản ảnh cân thị trường hàng trư hóa ứng với mức lãi suất cho trước trư - Nếu kinh tế có mức sản lượng lãi suất nằm ngồi IS thị trường ... LM B i2 DM2 A i1 DM1 M TTTT Y1 Y2 Y LM 19 Ý nghĩa LM - LM phản ảnh cân thị trường tiền trư tệ ứng với mức thu nhập cho trước trư - Nếu kinh tế có mức sản lượng lãi suất nằm ngồi LM thị trường...
 • 35
 • 247
 • 0

Bài giảng Kinh tế vi 1 - Chương 6 Thị trường các yếu tố sản xuất

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 6 Thị trường các yếu tố sản xuất
... => lúc DN đạt đợc lựa chọn tối u vi c thuê lao động S lao ng S lng gi nho giỏ 10 00/gi MP MRP 0 5 10 10 10 14 17 19 2 20 2 20 0 18 -2 -4 15 -3 -6 2.2 Cung v lao ng - Khỏi nim Cung v lao ng trờn ... = k (1 +i)2 Sau n nm thnh: X = k ( + i)n = FV (1) Vớ d: Cho vay triu ng vi lói sut 10 %, sau nm thu c bao nhiờu: Ta cú: k = 1. 000.000 i= 10 % n=3 Sau nm thu c l: 1. 000.000 (1 + 0 ,1) 3 = 1. 3 31. 000 ... thc (1) nu ta chia c hai v cho (1 + i)n ta cú: k (1 + i) X = = K = PV (2) n n (1 + i) (1 + i) n Vớ d: Tớnh giỏ ca mt cỏi mỏy bit: - Mỏy s dng nm - Mi nm cho thuờ mỏy c triu - Sau nm bỏn lý c 12 ...
 • 27
 • 3,005
 • 1

Bài giảng kinh tế chương 6 nguyễn hoài bảo

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6  nguyễn hoài bảo
... – Et)/Et 10% = 4% + 6% Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo 18 hình Mudell-Fleming Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo 19 hình Mundell-Fleming • • • Gi đ nh: N n kinh t m ; N n kinh t nh ; V n t di ... 60 30.00 69 24.00 -2 168 .00 1093.00 3 261 .00 64 30.00 17540.00 65 50.00 2045.00 62 43.00 2702.00 -349.00 10199.00 20 964 .00 (Nguồn: IMF Country Report No 09/110) Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo 12 Cán cân ... = (6) – (7) (6) (7) (8) = (9) – (10) (9) (10) (11) (12) = (13) + (14) + (15) + ( 16) (13) (14) (15) ( 16) (17) (18) = (1) + (12) + (17) -69 92.00 -10 360 .00 48 561 .00 58921.00 -894.00 60 30.00 69 24.00...
 • 30
 • 179
 • 0

Bài Giảng Kinh tế Chương 6- Truong Quang Hung pdf

Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 6- Truong Quang Hung pdf
... Mỹ khỏang 13 ngàn tỷ đô la Khoảng nợ ròng Mỹ phần lại giời khỏang ngàn tỷ đô la MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ: NỀN KINH TẾ NHỎ VÀ MỞ Hai thị trường cần phân tích: – Thị trường quỹ cho vay Cung quỹ cho ... toàn cho Nền kinh tế nhỏ ảnh hưởng lãi suất giới r = r* r* biến ngọai sinh NỀN KINH TẾ NHỎ VÀ MỞ: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ XUẤT KHẨU RÒNG Trong phần kinh tế mở nhỏ nguyên giả thiết chương kết hợp ... kinh tế đóng, tiết kiệm đầu tư kinh tế giới thay đổi làm thay đổi lãi suất giới S = I ( r*) NỀN KINH TẾ NHỎ VÀ MỞ: THỊ TRƯỜNG QUỸ CHO VAY Giả thiết luồng vốn quốc tế Luồng vốn co giãn hòan tòan...
 • 17
 • 293
 • 0

bài giảng kinh tế vi chương 6 ppsx

bài giảng kinh tế vi mô chương 6 ppsx
... 25 20 45 2,5 11,25 -5 10 50 10 25 23,5 48,5 3,5 9,7 1,5 10 60 10 25 27,5 52,5 8,75 7,5 10 70 10 25 33 58 5,5 8,29 12 10 80 10 25 43 68 10 8,5 12 10 90 10 25 55 80 12 8,89 10 10 10 100 10 25 75 ... tùy mức giá có thị trường Đường cầu doanh nghiệp đường nằm ngang phẳng hình 6. 1 : P Giá Ptt = 10 D Q Sản lượng • Hình 6. 1 cho thấy doanh nghiệp có tính cạnh tranh bán tùy ý với giá thị trường Ptt ... hợp chương trên, doanh nghiệp đứng trước đường cầu dốc xuống, doanh nghiệp cạnh tranh không hạ giá họ bán nhiều đơn vị sản phẩm Do tác động đến doanh thu sản lượng hữu, doanh thu biên từ vi c...
 • 21
 • 425
 • 0

slide bài giảng kinh tế chương 6 hình is lm

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 mô hình is lm
... r LM( M) LM( M) r0 r1 r0 LM( M1) E0 E1 IS( A1) IS( A1) IS( A0) 12/25/2012 IS( A0) Y Y1 Tran Bich Dung Y0 45 Yp r 44 LM( M1) E1 Y0 Y Y1 12/25/2012 Tran Bich Dung Yp r LM( M) E0 r0 Y Y1 46 LM( M1) E1 r1 LM( M) ... LM M = L0 + Lm. Y + Lmr.r Y1 Y Hình6 .5b Tran Bich Dung 30 III TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ  r Y>AD A rA Sự cân thò trường hàng hóa thò trường tiền tệ: r1 Tran Bich Dung SM ...
 • 9
 • 2,946
 • 5

bài giảng kinh tế chương 6 yếu tố sản xuất

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6 yếu tố sản xuất
... (lơng) khoảng tgian nđịnh(các yếu tố khác không đổi) Cầu LĐ cầu thứ phát(cầu dẫn xuất) Đờng cầu LĐ dốc xuống phản ánh luật cầu LĐ w () => DL() Cầu thứ phát(dẫn xuấtphát sinh sau phụ thuộc vào ... xuấtphát sinh sau phụ thuộc vào cầu hàng hoá, dịch vụ) Cu l l cu th phỏt phụ thuộc vào đợc dẫn xuất từ mức sản lợng đầu với CP đầu vào DN mà mục tiêu IIMAX Muốn IIMAX DN lại dựa vào cầu ngời TD để ... GII HN GI C SL * giá trị t liệu TD tối thiểu mà LĐ cần có có điều tiết: TLTDmin (lng quy định) điều tiết: (tiền công)min mà ngời LĐ chấp nhận * giới hạn tối đa giá SLĐ W MRP MRP v MPP Sn phm...
 • 29
 • 410
 • 0

Bài giảng kinh tế vi chương 6, Các loại thị trường

Bài giảng kinh tế vi mô chương 6, Các loại thị trường
... 5.1 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.1.1 Đặc điểm TT CTHH - Có vô số người mua người bán độc lập thị trường - Sản phẩm tất người bán hoàn toàn giống - Thông tin kinh tế thị trường hoàn ... S∆ABE Trường hợp phủ can thiệp vào thị trường giá trần giá sàn gây phần không xã hội diện tích (B + D) P P (S) (S) P * Pf B D P PC (D) B D (D) Q Q1 Q * * Q Bài tập Hàm cầu thị trường sản phẩm A thị ... quyền Phân biệt giá có hiệu cần điều kiện sau: - Thị trường tổng thể phải chia thành nhiều thị trường nhỏ với độ co dãn cầu giá khác - Các thị trường nhỏ hoàn toàn tách biệt để hàng hoá không...
 • 92
 • 393
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 6.PDF

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6.PDF
... tiền tệ mở rộng Suy thoái nước ngoài, tỷ giá thực tăng Thâm hụt MÔ HÌNH TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Giả thiết  Giá cố đònh  Nền kinh tế mở nhỏ  Luồng vốn tự lưu chuyển hoàn toàn  Lãi suất nước đònh ... bands)  Chế độ tỷ giá thả có quản lý (Managed Float)  Chính phủ can thiệp nhằm đạt mục tiêu kinh tế mà không thông báo trước lô trình điều chỉnh tỷ giá: India, Czech  Chế độ tỷ giá thả (Dirty ... Thò trường ngoại hối thò trường quốc tế mà đồng tiền mua bán Đối tượng tham gia chủ yếu thò trường ngoại hối ngân hàng thương mại, nhà xuất nhập khẩu, nhà kinh doanh tiền tệ, nhà đầu cơ… Thò...
 • 35
 • 1,084
 • 0

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 6 ThS. Trần Mạnh Kiên

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 ThS. Trần Mạnh Kiên
... đồng thời cao 10 9/5/2010 Trần Mạnh Kiên Đường Phillips năm 1 960 s Tỉ lệ lạm phát 10 1 968 1 967 1 966 1 962 1 965 1 964 1 963 104 1 961 10 9/5/2010 Tỉ lệ thất nghiệp Trần Mạnh Kiên Sự sụp đổ đường Phillips ... đổ đường Phillips Tỉ lệ lạm phát 10 1973 1971 1 969 1 968 1970 1 967 105 1972 1 966 1 962 1 965 1 964 1 963 9/5/2010 1 961 10 Tỉ lệ thất nghiệp Trần Mạnh Kiên 35 9/5/2010 SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG PHILLIPS: ... sử dụng, 19 96- 2004 78 % 80 76 74 % Tỉ lệ TN 51 72 70 68 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6. 9 6. 7 6. 4 6. 3 5.8 5 .6 9/5/2010 66 Thời gian LĐ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 71.1 73 .6 74.2 74.3...
 • 43
 • 132
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 6: hình tổng cung và tổng cầu

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6: Mô hình tổng cung và tổng cầu
... Bài 6: hình tổng cung tổng cầu Hiện nay, phần lớn nhà kinh tế dựa vào hình tổng cầu tổng cung để phân tích tác động sách đến sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, v.v… kinh tế Hiểu ... mức tổng cầu Đường tổng cầu rút từ hình IS – LM cho thấy mối quan hệ mức tổng cầu thực tế mức giá Chúng ta thiết lập đường tổng cầu sau: ECO102_Bai6_v2.0013107216 129 Bài 6: hình tổng cung ... đường tổng cầu Cổ điển cách nói 130 ECO102_Bai6_v2.0013107216 Bài 6: hình tổng cung tổng cầu “nếu giá P0 tổng cầu Y0”, mà không cần nhắc đến đường tổng cung, đường tổng cầu Keynes hay đường tổng...
 • 24
 • 1,949
 • 0

Bài giảng kinh tế vi mô: Chuong 6 MO HINH IS LM

Bài giảng kinh tế vi mô: Chuong 6 MO HINH IS  LM
...  Đường IS thể thị trường hàng hóa cân AS=AD  Đường LM thể thị trường r1 tiền tệ cân SM= DM  Nền kinh tế cân Y1 r Y thỏa mãn phương trình: IS: AS = AD LM: SM = DM 06/ 12/ 16 09:59 LM IS Y Chính ... đường IS E2 C+ I2+ G+ X- M C+ I1+ G+ X- M E1 Y 450 Y1 Y2 r r1 r2 A B IS Y 06/ 12/ 16 09:59 Đường IS 1.2 Ý nghĩa đường IS:  Đường IS phản ánh tổ hợp khác r Y mà thị trường sản phẩm cân  Đường IS ... r r1 A1 A2 IS1 IS2 06/ 12/ 16 09:59 Y Đường IS  Đường IS dịch chuyển sang phải hay sang trái lượng với lượng thay đổi sản lượng Khi sản lượng thay đổi: Y = k AD Phương trình đường IS mới: Y(2)...
 • 19
 • 104
 • 0

Bài giảng kinh tế 6

Bài giảng kinh tế vĩ mô 6
... L NG CU LAO NG CA HNG CHNH L NG MRP L Q 10 14 17 19 20 20 18 P 2 2 2 2 TR 10 20 28 34 38 40 40 36 MRPL 10 10 -4 NG MRP P.A CU L CA DN W,MRP Th trng lao ng l cnh tranh ng cu lao ng ca hóng chớnh ... lao ng ca cỏc cỏ nhõn) Tin lng ng cung lao ng S gi lm vic/ngy L CC YU T NH HNG CUNG L p lc v kinh t Nhu cu v l S thay i ca cụng ngh Tõm lý XH Phm vi thi gian Cung lao ng tng, ng cung dch chuyn ... mun t mc S A lng cao hn thỡ hn ch thnh viờn L1 vi n giỏ W1 DLiu ny giỳp MR nghip on ti a húa tụ kinh t w w1 w2 L w* L1 L* L2 S lng cụng nhõn TH TRNG LAO NG Q MUA Giỏ ME SL = AE WC W* MRPL L* LC...
 • 29
 • 330
 • 4

Bài giảng Kinh tế mô-chương 1

Bài giảng Kinh tế vĩ mô-chương 1
... whom – How – to produce 1. 2 The price of oil US$ per barrel Tripled in 19 73-74, and doubled again in 19 79-80 … and affected people all over the world 40 35 30 25 20 15 10 1. 3 An increase in the ... buying power, importers have less 1. 4 The distribution of world population and GNP, 19 98 10 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% Population GNP LIC MIC HIC 1. 5 Scarcity forces choices to be ... prescriptions based on value judgements – e.g a tax SHOULD be imposed on tobacco to discourage smoking 1. 11 Micro and Macro s Microeconomics – s offers a detailed treatment of individual economic decisions...
 • 12
 • 1,183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kinh tế vi mô chương 2bài giảng kinh tế vi mô chương 1bài giảng kinh tế vi mô chương 3bài giảng kinh tế vi mô chương 5bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5slide bài giảng kinh tế vi mô chương 2bài giảng kinh tế vĩ mô chương 9bài giảng kinh tế vi mô chương xibài giảng kinh tế vĩ mô chương 7 thất nghiệp và lạm phátbài giảng kinh tế vi môbài giảng kinh tế vi môbài giảng kinh tế vĩ môbài giảng kinh tế vĩ môchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm