Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 TIỀN tệ, NGÂN HÀNG và CHÍNH SÁCH TIỀN tệ

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 3 quản trị mua hàng dự trữ bán hàng

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 3 quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng
... CHUYỂN HÀNG HÓA 3. 3.1 Dự trữ lưu thông Hàng hóa trình chuyển từ nơi SX- TD  Dự trữ thành phẩm: DNSX  Dự trữ hàng đường vận chuyển  Dự trữ hàng mạng lưới kinh doanh, kho hàng: DNTM 3. 3.2 Dự trữ ... nghiệp vụ tiếp theo: Tiếp nhận, dự trữ - bảo quản, bán hàng 1b Tác dụng việc Mua hàng    Là điều kiện để DN thực hoạt động kinh doanh ( mua hàng hàng để bán) Góp phần cân đổi cung cầu, ... trực tiếp với khách hàng bị hạn chế; Lợi nhuận bị chia sẻ; 2 .3 CÁC PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG 2 .3. 3 Gia công đặt hàng và bán NVL– thu mua thành phẩm 2 .3. 3.1 Gia công đặt hàng - Hợp đồng gia công +...
 • 68
 • 229
 • 1

slide bài giảng kinh tế chương 5 tiền tệ ngân hàng chính sách tiền tệ

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5 tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ
... mặt ngân hàng CM  Lượng tiền dự trữ hệ thống ngân hàng RM  M H  12/ 25/ 2012 Tran Bich Dung 25 Số nhân tiền tệ M =M1: Cung tiền tệ: tổng lượng tiền kinh tế  M = CM + D M  Tỷ lệ tiền mặt/ tiền ... gửi vào NH I 1000$ Nếu NH dự trữ 100%  NHI 12/ 25/ 2012 có chức kinh doanh tiền tệ đầu tư Trong trình hoạt động, ngân hàng “tạo tiền qua ngân hàng  Cách tạo tiền qua ngân hàng   Tiền dự trữ tiền ... động ngân hàng Hệ thống ngân hàng đại gồm: 12/ 25/ 2012 12/ 25/ 2012  11 Là quan độc quyền in phát hành tiền kinh tế 12/ 25/ 2012 Tran Bich Dung 12 2.Hoạt động ngân hàng  2.Hoạt động ngân hàng Là ngân...
 • 13
 • 3,353
 • 9

kinh tế chương 5, ngân hàng chính sách tiền tệ

kinh tế vĩ mô chương 5, ngân hàng và chính sách tiền tệ
... Nam, lượng cung tiền kinh tế M1 04/04/14 II.Các công cụ ngân hàng trung ương  1.Cơ cấu hoạt động HTNH Ngân hàng trung ương  Các ngân hàng trung gian: ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư,các ...  Ngân hàng trung gian nhận tiền gởi ngắn hạn tiền ký gởi sử dụng séc  Trong trình hoạt động, ngân hàng “tạo tiền qua ngân hàng 04/04/14 12  II.Các công cụ ngân hàng trung ương   Ngân hàng ... NGÂN HÀNG NÀY 04/04/14 13 II.Các công cụ ngân hàng trung ương  - Ngân hàng đầu tư:Đây loại ngân hàng không nhận tiền gởi công chúng.Vốn ngân hàng cổ đông đóng góp phát hành trái phiếu .Ngân hàng...
 • 93
 • 1,311
 • 1

Bài giảng kinh tế tiền tệ ngân hàng chính sách tiền tệ

Bài giảng kinh tế vĩ mô  tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ
... TRỊ CỦA TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ 1.4- Khối tiền tệ - Khối tiền tệ M1 = Tiền mặt + tiền ngân hàng (Tiền giao dịch) - Khối tiền tệ M2 = M1 + Tiền gởi định kỳ (Khối tiền tài sản) - Khối tiền tệ M3 ... mặt xã hội 4- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 4.1-Thị trường tiền tệ Nơi có cung ứng tiền nhu cầu tiền tệ định giá tiền lãi suất 4- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 4.2-Hàm cầu tiền tệ: DM a- Cầu tiền Lượng tiền mà người ... hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng + Phát hành tiền điều tiết lượng tiền cung ứng + Ngân hàng ngân hàng + Ngân hàng Chính phủ Chức ngân hàng Trung ương Phát hành tiền điều tiết lượng tiền cung...
 • 47
 • 388
 • 0

Tài liệu Kinh tế chương 4: Tiền tệ ngân hàng chính sách tiền tệ docx

Tài liệu Kinh tế vĩ mô chương 4: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ docx
... TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ Trường hợp 2:  Ngân hàng để dự trữ 100% TRƯỜNG HỢP 1  • Ban đầu KHƠNG CĨ NGÂN HÀNG • Hộ gia đình định gởi $1000 vào Ngân hàng Tiền ... $810 Tiền gởi $900 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Ngân hàng TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ ... đến cung tiền ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Cho vay $900 Ngân hàng để dự trữ 100%   TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ Trường...
 • 8
 • 1,040
 • 8

bài giảng kinh tết hay

bài giảng kinh tết vĩ mô hay
... tựu đạt Kinh tế vó sử dụng hình khác để giải thích vấn đề khác Truong Quang Hung 31 TÓM TẮT BÀI GIẢNG hình với giá linh họat tả kinh tế dài hạn hình với giá cứng nhắc tả kinh tế ... 9/19/2007 TÓM TẮT BÀI GIẢNG Kinh tế vó nghiên cứu kinh tế tổng thể Nó bao gồm : – Tăng trưởng sản lương – Thay đổi mức giá tổng quát, tỷ lệ thất nghiệp Kinh tế vó nổ lực để giải thích kinh tế đề ... ổn đònh thúc đẩy tăng trưởng Truong Quang Hung MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ Nền tảng kinh tế vi kinh tế vó – Cung cấp khuôn khổ lý thuyết cho việc giải thích tiền lương...
 • 59
 • 69
 • 0

Tài liệu Kinh tế học vi mô: Thị trường tài nguyên thiên nhiên chính sách môi trường ppt

Tài liệu Kinh tế học vi mô: Thị trường tài nguyên thiên nhiên và chính sách môi trường ppt
... lệ lãi suất thị trường, cung giảm cung tương lai tăng tỷ lệ tăng giá với tỷ lệ lãi suất thị trường) Các vấn đề môi trường Như lưu ý trước khoá học này, thị trường phân bổ nguồn tài nguyên cách ... hữu nguồn tài nguyên phục hồi đứng trước lựa chọn cung nguồn tài nguyên bán chúng với mức giá cao tương lai Người chủ cung cấp nhiều tỷ lệ tăng giá theo thời gian thấp tỷ lệ lãi suất thị trường ... hoạt động Thất bại thị trường nảy sinh xuất yếu tố ngoại sinh Ô nhiễm môi trường ví dụ ngoại ứng âm chi phí xã hội cận biên ô nhiễm vượt chi phí cá nhân cận biên Vì vậy, thị trường cân bằng, nhiều...
 • 3
 • 267
 • 3

Tài liệu Kinh tế học vi mô: Thị trường tài nguyên thiên nhiên chính sách môi trường pptx

Tài liệu Kinh tế học vi mô: Thị trường tài nguyên thiên nhiên và chính sách môi trường pptx
... lệ lãi suất thị trường, cung giảm cung tương lai tăng tỷ lệ tăng giá với tỷ lệ lãi suất thị trường) Các vấn đề môi trường Như lưu ý trước khoá học này, thị trường phân bổ nguồn tài nguyên cách ... hữu nguồn tài nguyên phục hồi đứng trước lựa chọn cung nguồn tài nguyên bán chúng với mức giá cao tương lai Người chủ cung cấp nhiều tỷ lệ tăng giá theo thời gian thấp tỷ lệ lãi suất thị trường ... hoạt động Thất bại thị trường nảy sinh xuất yếu tố ngoại sinh Ô nhiễm môi trường ví dụ ngoại ứng âm chi phí xã hội cận biên ô nhiễm vượt chi phí cá nhân cận biên Vì vậy, thị trường cân bằng, nhiều...
 • 5
 • 278
 • 1

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 4 quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

bài giảng kinh doanh thương mại - chương 4 quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng
... quát bán hàng Nội dung hoạt động bán hàng III Quản trị bán hàng IV Dịch vụ khách hàng I.KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG Khái niệm - Theo Các Mác : Bán hàng “sự chuyển hóa hình thái giá trị hàng hóa từ hàng ... tiền (H-T)” - Theo Luật Thương mại Việt Nam 2005: Bán hàng hoạt động thương mại, hành vi thương mại thể mối quan hệ người mua – người bán 2 Vai trò - Chuyển hóa: Vốn kinh doanh từ hàng tiền - Là ... Tổ chức bán hàng Thông tin thu thập Kế hoạch tiêu thu Thực kế hoạch -Giá -Doanh số -Thị trường -Kênh phân phối -Vốn -Dịch vụ Nghiên cứu thị trường Mục đích: - Xác định khả bán loại hàng - xác...
 • 105
 • 219
 • 0

bài giảng nguyên lý kế toán chương 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN KIỂM KÊ - ths. cồ thị thanh hương

bài giảng nguyên lý kế toán chương 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ - ths. cồ thị thanh hương
... Th.S Cồ Thị Thanh Hương GHI SỔ KẾ TỐN Căn vào chứng từ lập ngun tắc ghi sổ, kế tốn tiến hành ghi sổ kế tốn NLKT - Chương 18/09 2011 LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TỐN KIỂM KÊ Quy định thời hạn lưu trữ chứng ... loại kiểm Kiểm định kỳ Thời gian kiểm TS HIỆN CĨ Kiểm bất thường CHÊNH LỆCH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ • PP kiểm vốn tiền • PP kiểm hàng tồn kho • PP kiểm tài sản cố định KIỂM ... KIỂM KÊ VỐN BẰNG TIỀN Th.S Cồ Thị Thanh Hương • Đếm • Lập BB kiểm • SS với sổ quỹ, sổ CT • Điều tra ngun nhân CL NLKT - Chương KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO (1) Thực thủ tục quan sát kiểm HTK: - Kiểm...
 • 5
 • 924
 • 9

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán báo cáo kiểm toán

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán
... thực kiểm toán òi hi phi tuân thủ kế hoạch KT xây dựng - KH kiểm toán bổ sung phát có nhng tỡnh quan trọng dự kiến ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết kiểm toán - Nguyên nhân nội dung thay đổi KH kiểm ... toỏn: Bỏo cỏo kim toỏn l cn c a cỏc quyt nh kinh t, quyt nh qun quan trng - i vi kim toỏn viờn: Bỏo cỏo kim toỏn l sn phm ca h cung cp cho xó hi, vỡ vy nú quyt nh uy tớn, v th ca KTV v h phi ... ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết kiểm toán - Nguyên nhân nội dung thay đổi KH kiểm toán phỉa ghi rõ hồ sơ kiểm toán Thc hin kim toỏn 2.1 Khỏi nim: L giai on thc hin cỏc k hoch, cỏc chng trỡnh kim...
 • 20
 • 229
 • 0

Bài giảng quản lý dự án chương 5 Hoạch định dự án tiến độ dự ánTrung tâm viện công nghệ châu á tại Việt Nam

Bài giảng quản lý dự án chương 5 Hoạch định dự án và tiến độ dự ánTrung tâm viện công nghệ châu á tại Việt Nam
... đổi thời gian thực công tác mà không quan tâm đến tiến độ thực chung 1 .5 Một số phương pháp thường dùng hoạch đònh dự án: Các phương pháp hoạch đònh dự án: • • • • Hoạch đònh dự án (HĐDA) theo mốc ... (Network System) Chương nầy trình bày phương pháp hoạch đònh dự án trọng đến sơ đồ mạng CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 2.1 Hoạch đònh dự án theo mốc thời gian Nêu giai đoạn hoạt động dự án với mốc ... Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam( AITCV) Hoạch đònh & Lập Tiến Độ Dự n Sơ đồ cấu trúc phân việc mô tả toàn công việc dự án, phân công công việc cụ thể theo cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm...
 • 27
 • 126
 • 0

Bài giảng lý thuyết kiểm toán chương 5: cơ sở dẫn liệu bằng chứng kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 5: cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán
... cấu chương 5.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu 5.1.2.Giải trình nhà quản 5.1.3.Mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù 5.2 .Bằng chứng kiểm toán 5.2.1.Ý nghĩa chứng kiểm toán ... 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán 5.2.3.Yêu cầu chứng kiểm toán 5.2.4.Các kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 5.1.1 .Cơ sở dẫn liệu - - - Quá trình xử nghiệp vụ kinh tế từ phát sinh đến phản ánh vào hệ ... tài liệu mà KTV thu thập trình kiểm toán đơn vị chứng kiểm toán Ý nghĩa: Bằng chứng kiểm toán sở để KTV đưa ý kiến nhận xét BCTC doanh nghiệp 5.2.2.Các loại chứng kiểm toán a) b) - Phân loại chứng...
 • 22
 • 329
 • 0

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 5 chứng từ kế toán kiểm kê

Bài giảng nguyên lý kế toán  chương 5 chứng từ kế toán và kiểm kê
... Chương 5: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ 5. 1 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 5. 1.3 Tính chất pháp chứng từ kế toán - Thông tin, số liệu chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán - Chứng từ kế toán phải người ... loại kiểm 5. 2.2.1 Theo phạm vi kiểm - Kiểm phần - Kiểm toàn phần Chương 5: (tt) 5. 2.2 Phân loại kiểm 5. 2.2.2 Theo thời gian kiểm - Kiểm định kỳ - Kiểm bất thường 5. 2.3 ... tin chứng từ - Việc chấp hành quy chế quản nội Chương 5: (tt) 5. 1 .5 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 5. 1 .5. 3 Ghi sổ 5. 1 .5. 4 Lưu trữ tài liệu kế toán - Tối thiểu năm năm tài liệu kế toán...
 • 13
 • 66
 • 0

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 5: Chứng từ kế toán kiểm kê (tt)

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê (tt)
... loại kiểm loại Phạm vi kiểm Thời gian kiểm 28 5.2.2 Phân loại kiểm Phạm vi kiểm Kiểm phần - Cho vài loại t.sản Kiểm tòan phần - Cho tất loại t.sản 29 5.2.2 Phân loại kiểm ... nghìn đồng chẵn 16 Chứng từ kế tốn hướng dẫn 17 5.1.4 Phân loại chứng từ Căn vào trình tự xử công dụng - Chứng từ gốc - Chứng từ ghi sổ 18 5.1.4 Phân loại chứng từ Chứng từ Gốc -Mệnh lệnh -Chấp ... Chứng từ kế tốn Kiểm 5.1 CHỨNG TỪ KẾ TỐN NỘI 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 nghĩa tác dụng DUNG 5.1.3 Tính chất pháp 5.1.4 Phân loại 5.1.5 Trình tự ln chuyển chứng từ 5.1.1 Khái niệm Chứng từ kế...
 • 34
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 5 tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệbài tập tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệngân hàng và chính sách tiền tệtiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệtiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ ppttiền tệ hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệte ngan hang va chinh sach tien tehệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệtiền hoạt động ngân hàng và chính sách tiền tệbài giảng kinh tế vi mô chương 5bài giảng kinh tế vĩ mô chương 5bài giảng kinh tế vi mô chương 2bài giảng kinh tế vi mô chương 1bài giảng kinh tế vi mô chương 3bài giảng kinh tế học vi mô chương 2Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Giay dang ky tham duBáo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016Chuyên đề Tổ hợp và xác suấtDBC CBTT thay doi nhan su 7 17Chuyên đề Lượng giác10.Quy che lam viec Dai hoi 20172. Bao cao HDQT 2016Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 6. Liep7. Du thao Nghi Quyet DHDCD 20179.Thong bao to chuc DHCD 2017Du thao Nghi Quyet DHDCD 2017BCTC cong ty me giua nien do nam 2017 kyThong bao to chuc DHCD 20171.To trinh HDQT ve tham gia du an BT11.Phieu bieu quyet cho co dong tham du truc tiep4.Quy che de cu va ung cu BKSTài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 8.Don ung cu BKSTài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được sửa đổi, bổ sung ngày 19.4.2017 9.Phieu bau TV BKSBao cao hoat dong cua HDQT 2014_hnx