Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3 lý THUYẾT xác ĐỊNH sản LƯỢNG QUỐC GIA

slide bài giảng kinh tế chương 3 thuyết xác định sản lượng quốc gia

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 3 lý thuyết xác định sản lượng quốc gia
... E1 Yp Y Tran Bich Dung 31  12/25/2012 Chính phủ cần can thiệp vào kinh tế sách kinh tế quản AD để ổn đònh kinh tế  Nhược điểm:  Tran Bich Dung 32 2 .Xác đònh sản lượng cân dựa vào mối quan ... 200 sản lượng cân bằng: a Y = 1200 b Y = 30 00 c Y = 4800 d Không có câu 32 ) Sản lượng cân sản lượng mà đó: a Tổng cung tổng cầu b Tổng chi tiêu mong muốn tổng sản lượng sản xuất kinh tế c Đường ... AD Bài 3. 12* Trong hình kinh tế đơn giản, giả sử: Hàm tiêu dùng: C = 700 + 0,8 Yd Tran Bich Dung 70 30 ) Trong kinh tế đơn giản (nền kinh tế đóng không phủ), với C = 1000 + 0,75Yd, I = 200 sản...
 • 12
 • 2,551
 • 4

Bài giảng kinh tế vi mô: Chuong 3 LY THUYET XAC DINH SAN LUONG CAN BANG

Bài giảng kinh tế vi mô: Chuong 3 LY THUYET XAC DINH SAN LUONG CAN BANG
... chuyển kinh tế: - S, T, M khoản rút ra, khoản tiền bị đẩy khỏi luồng chu chuyển kinh tế - I, G, X khoản bơm vào, khoản tiền quay trở lại nơi sản xuất, có nguồn gốc từ khoản rút từ bên kinh tế 06/12/16 ... 09:56 43 Số nhân tổng cầu 3. 2 Số nhân nghịch lý tiết kiệm Nghịch lý tiết kiệm: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, hành vi gia tăng tiết kiệm người không làm tăng tổng tiết kiệm cho kinh tế S ... sản lượng thực tế khác với sản lượng cân thị trường tự điều chỉnh để đưa mức sản lượng trở điểm cân AD E0 D1 D2 AD = f (Y) F1 O 06/12/16 09:56 F2 450 Y1 Y0 Y2 Y 33 Số nhân tổng cầu 3. 1 Khái niệm...
 • 44
 • 150
 • 0

kinh tế chương 3 thuyết xác định sản lượng quốc gia

kinh tế vĩ mô chương 3 lý thuyết xác định sản lượng quốc gia
... kiến: a Lớn sản lượng, các xi nghiệp giảm sản lượng b Nhỏ sản lượng, xí nghiệp tăng sản lượng c Nhỏ sản lượng, các xí nghiệp giảm sản lượng d Lớn sản lượng, xí nghiệp tăng sản lượng 04/ 03/ 14 47 Nhược ... ↑↑:lạm phát cao 04/ 03/ 14 46 Trong mơ hình kinh tế KEYNES, sách kinh tế mơ phủ làm thay đổi: a Tổng cung b Tổng cầu c Gía d Các câu sai Theo thuyết xác định sản lượng, lượng hàng tồn kho ... kiến đạt sản lượng cân thực tế Trong thực tế mức sản lượng thực tế tổng cung tổng cầu thực tế 04/ 03/ 14 35 IV MÔ HÌNH SỐ NHÂN    Khái niệm: Số nhân (k) :là hệ số phản ánh thay đổi sản lượng tổng...
 • 54
 • 2,104
 • 1

Bài giảng kinh tế - Chương 4 thuyết xác định sản lượng cân bằng

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 4 Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng
... Y ,8 A 40 0 200 O 500 1000 Y 1 .4 Sản lượng cân Sản lượng cân mức sản lượng mà tổng cầu tổng cung (AD = AS) • Có hai phương pháp xác định SLCB: a Xác định SLCB (Y0): Y= AD (AS = AD) a1 Bằng đại ... I)/( 1- Cm - Im) 22 C0 + I0+ C + I Đặt: Y2 = 1- Cm - Im Lượng thay đổi SLCB từ Y1 lên Y2 là: Y = Y2 - Y1= C0 + I0+ C + I Y = Y2 - Y1= - 1- Cm - Im C + I 1- Cm - Im = C0 + I0 1- Cm - Im ... người làm cho kinh tế suy thoái - lợi cho kinh tế •Nếu sản lượng cao Yp: Tăng tiết kiệm, giảm tiêu dùng, tổng cầu giảm, giảm áp lực lạm phát, lúc đưa sản lượng Yp - có lợi cho kinh tế 27 b Trường...
 • 28
 • 1,504
 • 0

bài giảng kinh tế chương 3 thuyết người tiêu dùng

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 3 lý thuyết người tiêu dùng
... 18 18 12 12 33 15 21 45 12 27 4 54 30 60 31 ,5 1,5 63 31,5 0 La chn tiờu dựng p dng nguyờn tc Max (MU/P) Ln th 1: th thao vỡ MUX/PX =8 Ln th 2: mua sỏch, t2 vỡ MUX/PX= MUY/PY=6 Ln th 3: mua sỏch ... ca Y l PY= 1,5 nghỡn/1 ln Hng húa X,Y TUX 18 33 45 54 60 TUY 12 21 27 30 31 ,5 31 ,5 Chn mua hng húa no Ch quan tõm n li ớch Quan tõm c giỏ v li ớch 63 Mua hng húa X Mua X hay Y? Li ớch cn biờn ... dựng Vớ d: giỏ ca mt cc nc l 30 00 VND, ng TD nh sau Cc th: MU: 10 - 0,5 P, MU 10000 CS D=MU 30 00 O s cc nc Vớ d Q TU MU 10 10 16 19 21 22 22 -0,5 21,5 - 0,15 Hnh vi hp ca ngi TD MU > , TU, ...
 • 40
 • 506
 • 1

Bài giảng kinh tế vi chương 3, thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Bài giảng kinh tế vi mô chương 3, Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng
... 1/100 Tính đối ngẫu thuyết tiêu dùng   Một đặc tính quan trọng thuyết tiêu dùng tính đối ngẫu định tiêu dùng Lựa chọn tiêu dùng tối ưu hàng hoá X Y phân tích không toán lựa chọn đường bàng ... Bằng cách đề nghị người tiêu dùng so sánh giỏ hàng hoá khác này, tả thị hiếu người tiêu dùng thực phẩm quần áo Một số giả thiết sở thích người tiêu dùng - Sở thích người tiêu dùng hoàn chỉnh ... Sự lựa chọn người tiêu dùng Với mục tiêu tối đa hoá thoả mãn với ngân sách hạn chế Giỏ hàng hoá mà người tiêu dùng lựa chọn phải thoả mãn điều kiện: - Nó phải nằm đường ngân sách - Nó phải người...
 • 59
 • 506
 • 0

Bài giảng Kinh tế Chương 3: thuyết lựa chọn tiêu dùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 3: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
... sách)  Thu nhập người tiêu dùng có giới hạn 18 BƯỚC NGHIÊN CỨU • BƯỚC 3: kết hợp sở thích người tiêu dùng giới hạn ngân sách để xác định lựa chọn người tiêu dùng  Người tiêu dùng kết hợp để tối ... toàn, sinh lời + PAIII: Bỏ vào Kinh doanh => rủi ro cao, hấp dẫn • Ý nghĩa: lựa chọn so sánh được, mất, => QĐ tối ưu Bản chất lựa chọn: Bản chất lựa chọn kinh tế tối ưu giải tốt vấn đề mâu thuẫn ... hữu dụng Hữu dụng biên • Đường bàng quang • Đường ngân sách • Cân tiêu dùng Thế lựa chọn Lựa chọn cách thức mà thành viên kinh tế sử dụng để định có lợi • vd: cá nhân có số tiền I = 100 tr (VN...
 • 33
 • 2,665
 • 0

bài giảng kinh tế vi chương 2:lý thuyết về sự lựa chọn của nguwoif tiêu dùng - ts. nguyễn tiến dũng

bài giảng kinh tế vi mô chương 2:lý thuyết về sự lựa chọn của nguwoif tiêu dùng - ts. nguyễn tiến dũng
... Choice Sự lựa chọn tối ưu người tiêu dùng The consumer chooses consumption of the two goods so that the marginal rate of substitution equals the relative price Người tiêu dùng chọn cách tiêu dùng ... limited, by their income  Giới hạn (sự ràng buộc) ngân sách tả khả tiêu dùng mà người tiêu dùng có khả  Mọi người thừơng tiêu dùng so với mức mà họ mong muốn chi tiêu họ bị giới hạn, hay ràng buộc ... curve to bow inward Mọi người thường sẵn sàng vi c từ bỏ loại hàng hoá mà họ tiêu dùng nhiều sẵn sàng vi c từ bỏ loại hàng hoá mà họ tiêu dùng Sự khác tỷ lệ thay cận biên gây cho đường bàng...
 • 73
 • 2,699
 • 3

Bài giảng Kinh tế Chương 2: thuyết cầu

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 2: Lý thuyết cầu
... 13.8.2013 22 Ước lượng kinh tế lượng     Ước lượng kinh tế lượng sử dụng số liệu thống kê lượng cầu yếu tố ảnh hưởng dùng phương pháp hồi quy để ước lượng hệ số hàm cầu Dạng tổng quát: Qd ... dùng giá tăng (giảm) Các phương án trợ cấp hình lao động-nghỉ ngơi đường cung lao động hình tiêu dùng liên thời gian 13.8.2013 13.8.2013 Kinh tế Vi Đo lường thiệt hại người tiêu dùng giá ... 13.8.2013 Kinh tế Vi Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người vay tiền) Tiêu dùng năm I2+ I1* (1+r2) B2 I2+ I1*(1+r1) B1 A I2 A1 A2 U1 U2 I1 + I2/(1+r1) I1 C/1 C1 Tiêu dùng năm 13.8.2013 19 hình...
 • 8
 • 829
 • 4

bài giảng kinh tế chương 4 thuyết hành vi doanh nghiệp

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 4 lý thuyết hành vi doanh nghiệp
... NI DUNG I thuyt sn xut II thuyt chi phớ III thuyt li nhun DOANH NGHIP hay HNG kn: l t chc KT (thuờ) mua cỏc yt sx (yt u vo) ... 80 95 20 19 20 15 10 10 108 112 18 16 13 10 10 112 108 14 12 -4 10 10 100 10 -8 Khi MPL tng, Q tng vi tc nhanh dn Khi MPL gim, Q tng vi tc chm dn MPL=0, Q t giỏ tr cc i Khi MPL max TR TC 100 TC TR 60 40 MAX 20 L =0 =0 Ngun gc Kn: li nhun l i lng phn ỏnh s chờnh lch gia doanh thu thu c vi chi phớ phi b t c doanh thu ú Ct: = TR-TC = Q (P - ATC) iu...
 • 46
 • 567
 • 8

Bài giảng Kinh tế Chương 4: thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất
... NGHIỆP??? SẢN XUẤT BAO NHIÊU? TỈ LỆ PHỐI HỢP TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT? CHI PHÍ SẢN XUẤT TỐI THIỂU LỢI NHUẬN TỐI ĐA NỘI DUNG thuyết sản xuất thuyết chi phí sản xuất Bài tập I LÝ THUYẾT SẢN XUẤT ... tố sản xuất Trong dài hạn, sản lượng quy thay đổi MỘT SỐ KHÁI NIỆM HÀM SẢN XUẤT (Production function) Hàm sản xuất tả số lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa sản xuất số lượng yếu tố sản xuất ... niệm Chi phí kế toán - Chi phí tiền - Ghi chép sổ kế toán Chi phí hội - Không tính tiền - Không ghi chép sổ kế toán - Lựa chọn phương án này, bỏ qua phương án khác Chi phí kinh tế = Chi phí kế...
 • 41
 • 2,701
 • 0

bài giảng kinh tế chương 3 - nguyễn thị quý

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 3 - nguyễn thị quý
... THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA Quan điểm kinh tế cổ điển - Nền kinh tế tự thân đạt đến chỗ cân bằng, khơng có khủng hoảng xảy mà khơng cần can thiệp CP - Khơng có trạng thái cân đối cung – cầu ... 700 850 1000 S -1 00 -5 0 50 100 150 200 C,S 1200 C 1000 A 400 S 200 100 -1 00 450 400 1200 YdYd Những nhân tố ảnh hưởng đến C S • • • • Yd Lãi suất Thuế Điều kiện kinh tế tương lai 3 Chi tiêu đầu ... đổi Ý nghĩa tiết kiệm • • • Trong điều kiện kinh tế suy thối nên tăng C giảm S Trong điều kiện kinh tế có lạm phát cao giảm C tăng S Trong thực tế hồn tồn ngược lại với ngun tắc ...
 • 38
 • 2,640
 • 2

Bài giảng kinh tế - Chương 3 Đo lường sản lượng quốc gia

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 3 Đo lường sản lượng quốc gia
... khả sản xuất -Sản lượng quốc gia phần sản lượng tăng nông nghiệp Các quan niệm sản xuất (tt) Thế kỷ 18, Adam Smith (phái Cổ điển): -Sản xuất sáng tạo sản phẩm vật chất hữu hình -Sản lượng quốc gia ... Việt Nam sử dụng SNA để đo lường sản lượng quốc gia Tóm lại, ngày hầu hết quốc gia giới Việt Nam sử dụng SNA để đo lường sản lượng quốc gia Tổng quan tiêu SNA • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP – Gross ... I Nhận thức đo lường sản lượng quốc gia Các quan niệm sản xuất * Thế kỷ 16, F.Quesnay (phái Trọng nông): -Sản lượng tăng thêm ( sản lượng thuần”) so với ban đầu -Nông nghiệp ngành sản xuất, ngành...
 • 35
 • 3,647
 • 1

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 3 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy
... 0,6Y 36 C = 40 + 0,6Y I= 0,2Y G = 33 7 X = 60 -M = - 0,03Y AD = 437 + 0,77Y Y = AD Y = 437 + 0,77Y 437 Y  0, 23 (1 – ADm)? Y = 1.900 tỷ 37 C = 40 + 0,75Yd S = -4 0+ 0,25Yd = -4 0+ 0,25(Y-0,2Y) = -4 0+ ... 0,25(Y-0,2Y) = -4 0+ 0,2Y 38 S = - 40 + 0,2Y T = 0,2Y M= 0,03Y = - 40 + 0,43Y I = 0,2Y G = 33 7 X = 60 = 39 7 + 0,2Y S+T+M=I+G+X -4 0 + 0,43Y = 39 7 + 0,2Y 437  Y  , 23 Y = 1.900 tỷ 39 AD S+T+M I+G+X Đường ... I+G+X Đường П/4 AD 1.900 Y 1.900 AD 437 1.900 S+T+M -4 0 777 I+G+X 39 7 777 S+T+M I+G+X 777 437 39 7 -4 0 AD = 437 +0,77Y Y 1.900 S+T+M =-4 0+0,43Y I+G+X= 39 7+0,2Y 40 Bài 11 trang 70 C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y;...
 • 61
 • 1,635
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 3 nguyễn hoài bảo

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 3  nguyễn hoài bảo
... Y Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo 24 Kết Y* = 1700; Sg = 0; Sp = 30 0; S = 30 0 C = 130 0 Thi u 50 Y* = 1620; Sg = 0; Sp = 30 0; S = 30 0 C = 1220 Y* = 1900; Sg = -50; Sp = 35 0; S = 30 0 C = 1450 Y* ... – tăng trưởng dài hạn Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo Giả thuyết khung thời gian lý thuyết kinh tế • • • • • S khác bi t gi a lý thuy t (trư ng phái) kinh t ch ng qua s khác bi t quan m v ... s x y n u t t c m i ngư i đ u t n ti n hơn? Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo Khung thời gian phân tích Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo Hãy hình dung: Hư ng ng l i kêu g i “Ngư i Vi t Nam dùng...
 • 30
 • 585
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế vi mô chương 3 lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùngcách giải bài tập kinh tế vi mô chương 3các dạng bài tập kinh tế vi mô chương 3giải bài tập kinh tế vi mô chương 3bài tập kinh tế vĩ mô chương 3 tổng cầu và chính sách tài khóabài tập kinh tế vĩ mô chương 3 có lời giảibài tập kinh tế vĩ mô chương 3bài tập kinh tế vi mô chương 3 co dap anbai tap kinh tế vi mô chuong 3 huu dung bienbài giảng kinh tế vi mô chương 3bài tập kinh tế vi mô chương 1 2 3bài tập kinh tế vi mô chương 2 3bài tập kinh tế vĩ mô chương 1 2 3tổng hợp bài tập kinh tế vĩ mô chương 1 2 3bài tập và bài giải kinh tế vĩ mô chương 3chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả