Bài giảng kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 2 CÁCH TÍNH sản LƯỢNG QUỐC GIA

slide bài giảng kinh tế chương 2 cách tính sản lượng quốc gia

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2 cách tính sản lượng quốc gia
... nhập quốc gia( GNI) Là giá trò tiền toàn sản phẩm dòch vụ cuối 12/ 25 /20 12 2.000 Thu nhập từYTSX Tổng sản phẩm quốcgia(GNP) 1.Tổng sản phẩm quốc gia( GNP)  12/ 25 /20 12 Chi tiêu SP cuối  41 12/ 25 /20 12 ... nhà kinh tế đưa hình:  Nền kinh tế đơn giản: Không có phủ, không ngoại thương   Chỉ có khu vực:   12/ 25 /20 12 Tran Bich Dung 25 12/ 25 /20 12 2.Các hình kinh tế:   26 Nền kinh tế mở:có ... niệm 2. Các hình kinh tế 3.Sơ đồ chu chuyển kinh tế 4.Các phương pháp tính sản lượng quốc gia 12/ 25 /20 12 Tran Bich Dung 12 1.Tổng sản phẩm quốc nội(GDP): 1.Một số khái niệm   Tổng sản phẩm quốc...
 • 11
 • 2,865
 • 5

bài giảng kinh tế - chương 3 cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế

bài giảng kinh tế vĩ mô - chương 3 cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế
... kinh tế • Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 tính phần trăm gia tăng GDP thực tế năm 2006 so với GDP thực tế năm 2005 06 r 05 r GDP  GDP g 06  100% 05 GDPr 75 Tính toán tăng trưởng kinh tế ... kinh tế • Ở trường hợp 1, ta không chắn việc Q06 > Q05 hay không, kết luận có tăng trưởng kinh tế • Ở trường hợp 2, ta chắn Q06 > Q05 kinh tế tăng trưởng 71 Tính toán tăng trưởng kinh tế • ... toán tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế hàm ý gia tăng mức sống dân cư nói chung (giả định dân số không thay đổi) tức người dân tiêu dùng nhiều hàng hóa dịch vụ 70 Tính toán tăng trưởng kinh...
 • 40
 • 2,875
 • 1

kinh tế chương 2 cách tính sản lượng quốc gia

kinh tế vĩ mô chương 2 cách tính sản lượng quốc gia
... VĨ MÔ CĂN BẢN 1.Trong hình kinh tế đơn giản 2. Trong hình kinh tế đóng có phủ 3.Trong hình kinh tế mở 04/03/14 47 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN  1.Trong kinh tế đơn giản: Gỉa đònh ... trọng nông :Sản xuất phải tạo sản lượng tăng .Sản lượng tăng mức sản lượng tăng thêm trình sản xuất.Như có ngành nông nghiệp tạo sản lượng tăng .Sản phẩm ngành tính vào sản xuất 04/03/14 I.Một số ... hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống tài khoản quốc gia( SNA- System of National Accounts) → 04/03/14 I.Một số vấn đề Hệ thống tài khoản quốc gia( SNA): - GDP : TỔNG SẢN PHẨM NỘI...
 • 61
 • 5,446
 • 11

bài giảng kinh tế chương 2 - nguyễn thị quý

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2 - nguyễn thị quý
... nghĩa/chỉ số giá • Yd = GDP + NIA - De - Ti – Prgiữ lại, nộp - Thuế cá nhân + Tr Hạn chế tính GDP  Số liệu thống kê khó xác Do : - Hoạt động kinh tế ngầm - Hoạt động kinh tế phi thương mại  GDP không ... nhánh Việt Nam Chi nhánh có kết họat động năm 20 10 sau: - Doanh thu tỉ USD - Lợi nhuận 500 triệu USD - Chuyển lợi nhuận Mỹ (theo lệnh từ Cơng ty mẹ) 20 0 triệu USD Câu hỏi: Số tính vào GDP Mỹ? Số ... Yd = C + S Tóm lại -NIA De C GDP Ti I G NX GNP -Pr + Tr NNP Td NI PI Yd Tóm lại • • • • • • GNP = GDP + NIA NNP = GNP - De NI = NNP - Ti PI = NI – Prgiữ lại, nộp + Tr Yd = PI - Thuế cá nhân GDPthực...
 • 35
 • 2,700
 • 4

Bài giảng kinh tế - Chương 2 Tổng cung tổng cầu hình AD - AS

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 2 Tổng cung tổng cầu Mô hình AD - AS
... tổng cung ngắn hạn (SAS) 10 P SAS Yp Y 11 III Hình AS AD • Cân kinh tế trạng thái kinh tế đạt cân Tổng cầu tổng cung (AS =AD) • Tại điểm cân bằng: Tổng khối lượng hàng hóa dịch vụ yêu cầu ... sàng cung ứng thị trường thời kỳ định Tổng cung tổng sản lượng tiền quốc gia khả Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cung Đường Tổng cung dài hạn (LAS Tổng cung ngắn hạn SAS) 3.1 Đường tổng cung dài ... cân P AS1 AS0 Lạm phát P1 P0 E1 E0 AD Y Y1 Y0 Yp Thu hẹp 15 Yp P Ba trường hợp cân kinh tế AS E P0 AD Y0 P P0 Y P E AS P0 AS E AD Y0 Yp AD Y Yp Y0 16 Y Mục tiêu ổn định TTKT Yp P P2 P0 P1...
 • 17
 • 2,495
 • 0

Bài giảng Kinh tế mô: Chương 2 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - TS. Phan Nữ Thanh Thủy
... tăng trưởng kinh tế, nên dùng tiêu nào? Tại sao? 32 Bài trang 42 GDPn (tỷ USD) 20 00 20 01 300 3 12 Hệ số giảm phát (%) 100 106 ,2 a/ Tốc độ tăng GDP danh nghĩa? Tốc độ tăng GDP thực tế? b/ Để đánh ... sx ơtơ làm cơng cụ sản xuất - Ơtơ bán cho hộ gia đình 5tỷ 37 DN GTSX CPTG V.A Thép 4 Lốp 0,5 0,5 0 ,2 0,5 0 ,2 Máy móc 1 2 Ô tô + 0,5 0,3 1,5 2, 7 1,5 2, 7 8 ,2 8 ,2 8 ,2 8 ,2 11,5 4,5 3,3 CTiêu T.nhập ... 20 0 • Bánh mì • Ngun liệu • • Tiền lương 25 • Giá trị sản xuất 100 75 Lợi nhuận Phơ mai 30 60 30 Pizza 50 35 75 20 0 40 VA Chi tiêu 100 50 60 25 115 20 0 27 5 27 5 Thu nhập 100 60 115 27 5 50 25 20 0...
 • 42
 • 877
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 2 nguyễn hoài bảo

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2  nguyễn hoài bảo
... Việt Nam 100% 90% 80% 32. 5 38.0 38.0 38.0 38 .2 28.8 39.5 41.0 41.0 39.7 27 .2 38.6 22 .5 21 .0 21 .0 22 .1 1995 20 00 20 05 20 05 20 08 44.1 70% 60% 50% 27 .4 22 .7 40% 30% 20 % 40 .2 38.7 10% 0% 1985 1990 ... (1. 82- 1)/1×100 = 82% Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo 25 Thực tập: tính CPI, GDPdeflator lạm phát 20 07 20 08 20 09 20 10 Q P Q P Q P Q P 10 $5 12 $6 12 $7 13 $6 Gạo Kg Thị Kg Xăng Lít 20 $3 22 $3 22 ... lượng trung gian Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo Các số liệu khác thu nhập/sản lượng Macroeconomics /Nguyễn Hoài Bảo Nền kinh tế đơn giản: khu vực • Hãy hình dung kinh tế đơn giản, có đại diện cho...
 • 33
 • 605
 • 0

bài giảng kinh tế vi chương 2:lý thuyết về sự lựa chọn của nguwoif tiêu dùng - ts. nguyễn tiến dũng

bài giảng kinh tế vi mô chương 2:lý thuyết về sự lựa chọn của nguwoif tiêu dùng - ts. nguyễn tiến dũng
... Choice Sự lựa chọn tối ưu người tiêu dùng The consumer chooses consumption of the two goods so that the marginal rate of substitution equals the relative price Người tiêu dùng chọn cách tiêu dùng ... limited, by their income  Giới hạn (sự ràng buộc) ngân sách tả khả tiêu dùng mà người tiêu dùng có khả  Mọi người thừơng tiêu dùng so với mức mà họ mong muốn chi tiêu họ bị giới hạn, hay ràng buộc ... curve to bow inward Mọi người thường sẵn sàng vi c từ bỏ loại hàng hoá mà họ tiêu dùng nhiều sẵn sàng vi c từ bỏ loại hàng hoá mà họ tiêu dùng Sự khác tỷ lệ thay cận biên gây cho đường bàng...
 • 73
 • 2,665
 • 3

bài giảng kinh tế - chương 2 những vấn đề trọng tâm của kinh tế

bài giảng kinh tế vĩ mô - chương 2 những vấn đề trọng tâm của kinh tế vĩ mô
... chương tả nguồn gốc Kinh tế • Giới thiệu vấn đề trọng tâm Kinh tế 18 Nguồn gốc Kinh tế Kinh tế đại bắt đầu xuất thời kỳ đại khủng hoảng • Lý thuyết kinh tế vi ... nhân chi tiêu 20 20 Vấn đề trọng tâm • Tăng trưởng Kinh tế • Chu kỳ kinh doanh • Thất nghiệp • Lạm phát 21 21 Vấn đề trọng tâm • Hoạt động ngoại thương đầu tư nước (kinh tế quốc tế) • Chính sách ... tiền tệ phủ 22 22 Tăng trưởng kinh tế • Tăng trưởng kinh tế nâng cao lực sản xuất kinh tế, mức sống người dân • Tăng trưởng kinh tế đo Tổng sản phẩm nước thực tế (GDP thực tế) – GDP thực tế giá trị...
 • 20
 • 1,167
 • 0

Bài giảng Kinh tế Chương 2: Lý thuyết cầu

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 2: Lý thuyết cầu
... 13.8.2013 22 Ước lượng kinh tế lượng     Ước lượng kinh tế lượng sử dụng số liệu thống kê lượng cầu yếu tố ảnh hưởng dùng phương pháp hồi quy để ước lượng hệ số hàm cầu Dạng tổng quát: Qd ... dùng giá tăng (giảm) Các phương án trợ cấp hình lao động-nghỉ ngơi đường cung lao động hình tiêu dùng liên thời gian 13.8.2013 13.8.2013 Kinh tế Vi Đo lường thiệt hại người tiêu dùng giá ... 13.8.2013 Kinh tế Vi Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người vay tiền) Tiêu dùng năm I2+ I1* (1+r2) B2 I2+ I1*(1+r1) B1 A I2 A1 A2 U1 U2 I1 + I2/(1+r1) I1 C/1 C1 Tiêu dùng năm 13.8.2013 19 hình...
 • 8
 • 790
 • 4

Bài Giảng Kinh tế Chương 2- Truong Quang Hung potx

Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 2- Truong Quang Hung potx
... hóa 9/19/2007 QUANG HUNG 37 IV KHU VỰC BÊN NGÒAI 9/19/2007 QUANG HUNG 38 19 CHU CHUYỂN DÒNG TIỀN TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Y T H NFP X G G F R NTR C S I CM ∆NFA CB 9/19/2007 M ∆FR QUANG HUNG 39 CÁN ... nghiệp, viện trợ không hoàn lại 9/19/2007 QUANG HUNG MỐI QUAN HỆ GIỮA SẢN LƯNG, THU NHẬP VÀ CHI TIÊU X Y=W+i+R+Π Td H Te G Tr C F R G M CM Sp 9/19/2007 I QUANG HUNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC Tổng sản ... nước bất chấp sở hữu 9/19/2007 QUANG HUNG CHỈ SỐ ĐỀU CHỈNH GDP Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) Chỉ số điều chỉnh GDP 9/19/2007 = GDP danh nghóa GDP thực QUANG HUNG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG Sử dụng...
 • 24
 • 227
 • 0

bài giảng kinh tế vi chương 2 pptx

bài giảng kinh tế vi mô chương 2 pptx
... mức giá 1 .20 0 USD/ cà phê Quy định khung giá Chính sách dự trữ S1 PC S2 S PF PE S P = 1 .20 0 E Khung giá D D 15 Xuất kho 20 25 Nhập kho 3.- Chính sách thuế hạn ngạch: • Trong kinh tế, nhiều hàng ... trên, nhà kinh tế vận dụng công cụ nhằm phân tích cách thức vận hành thị trường: Cung, cầu, cân bằng, thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dung… Và hiểu ảnh hưởng thương mại quốc tế kinh tế • Thuế ... tư 184 /20 10/TT-BTC thuế suất áp dụng : – Có dung tích xy lanh 25 00cc không 3000cc 77% – Có dung tích xy lanh từ 1800 cc đến 25 00cc 82% Thuế NK = Giá tính thuế x thuế xuất = 18.000 usd x 82% = 14.760...
 • 54
 • 465
 • 2

bài giảng kinh tế chương 2 cung cầu

bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2 cung cầu
... => II Cung Mt s kn Cỏc cụng c X cung Lut cung Cỏc nhõn t nh n cung Phõn bit s ng v s dch chuyn ca ng cung 1.Mt s kn Cung Lng cung Cung cỏ nhõn v cung th trng CUNG LNG CUNG Cung l s lng H2 m ngi ... Lng cung l s lng H2 c cung mt mc giỏ no ú (CeterisParibus) BIU CUNG Giỏ Lng cung (nghỡn ng/ tn) (tn) Cung l hp ca tt c cỏc lng cung mi mc giỏ 13 18 23 28 33 38 So sỏnh cung lng cung Cung ... cũn Lng cung ch l mt giỏ tr ca hm cung ú Vớ d: cú cung mt th trng go: QS = 5P - thỡ lng cung mc giỏ P = 4, => QS = 5.4 = 18 Cung l ng cũn lng cung ch l im Cung cỏ nhõn v cung th trng Cung th...
 • 95
 • 559
 • 0

Bài giảng kinh tế vi chương 2, Ứng dụng hình

Bài giảng kinh tế vi mô chương 2, Ứng dụng mô hình
... Nội dung - Thặng dư người sản xuất, thặng dư người tiêu dùng ứng dụng thương mại quốc tế - Can thiệp Chính phủ thông qua kiểm soát giá thuế I Thặng dư người tiêu dùng thặng ... 10)11x17 = 144,5 PS= ½(10 – 1,5)17 = 72,2 5 Tổng thặng dư = CS + PS = 216,75 (D) 17 Q 11 II Ứng dụng thương mại quốc tế Những mối lợi tổn thất nước xuất 12 Trước có TM CS A + B+E PS A -(B+E) C+D+B+E D+B+E ... trường sản phẩm X 10 P (S) 27 Bài giải 10 1,5 a giải phương trình Ps=Pd ta P* = 10, Q* = 17 b Tính CS, PS mức giá cân CS = 1/2(27 – 10)11x17 = 144,5 PS= ½(10 – 1,5)17 = 72,2 5 Tổng thặng dư = CS +...
 • 45
 • 176
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 2.PDF

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2.PDF
... TRONG NGẮN HẠN Sản lượng thực tế  Sản lượng thực sản xuất kinh tế giai đoạn  Sản lượng thực tế thường dao động ngắn hạn  Những từ mà nhà kinh tế thường sử dụng để tả dao động suy thoái, phục ... thực tế lại dao động ngắn hạn? SẢN LƯỢNG THỰC TẾ TRONG NỀN KINH TẾ MỸ MỘT SỐ GIẢ THIẾT Giá tiền lương cố định Nguồn lực dư thừa Sản lượng định phía cầu  hình suy thoái Keynes Trong chương ... hoạch bảo đảm tiết kiệm thực tế với chi đầu tư thực tế 19 TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM TỔNG CẦU Đường 45o AD0 Giả sử kinh tế ban đầu cân Y0 AD1 Khi tổng cầu giảm xuống AD1 Cân kinh tế Y1 Y1 Y0 Sản lượng Chú...
 • 23
 • 1,126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kinh tế vi mô chương 2bài tập kinh tế vi mô chương 2 cung cầucác dạng bài tập kinh tế vi mô chương 2giải bài tập kinh tế vĩ mô chương 2giải bài tập kinh tế vi mô chương 2bài tập kinh tế vi mô chương 2 3bài tập kinh tế vi mô chương 2 co dap ancách làm bài tập kinh tế vi mô chương 2bài tập kinh tế vi mô chương 2 co loi giaidap an bai tap kinh te vi mo chuong 2 va 3bài tập kinh tế vĩ mô chương 2 co dap ancách giải bài tập kinh tế vĩ mô chương 2 và chương 3 và chương bốnbài giảng kinh tế vi mô chương 2bài giảng kinh tế vĩ mô chương 2slide bài giảng kinh tế vi mô chương 2Tuần 9. Thưa chuyện với mẹNghiên cứu đa dạng di truyền của tập đoàn lúa thơm miền bắc bằng chỉ thị SSRTuần 6. Danh từ chung và danh từ riêngTập tục quả trứng phục sinh phát xuất từ đâu và có ý nghĩa gìPhải lý giải hiện tượng mộ trống như thế nàoĐức giêsu đã viết gì trên cát tội giuđa là thế nào và muốn đi tu thì phải có điều kiện gì100 number theory problemsTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔNđồ án về hiển thị tốc độ động cơHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGHỏi đáp 7 đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhChương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìHỏi đáp 12 amen nghĩa là gìmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoànĐồ án công nghệ chế tạo máy