chiến thắng biên giới thu đông 1950

Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950
... ? Sau Đông Khê, địch làm ? Hãy thu t lại trận đánh vào Đông Khê - trận đánh mở chiến dịch Đông Khê 16 18 - - 1950 Hình 2: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu đông 1950 Lô cốt Đông Khê - Chiến ... biên giới Việt –Trung + Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Ý nghĩa Chiến dịch Ý nghĩa Nêu điểm khác chủ yếu chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 với chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 + Việt Bắc thu- đông ... chiến giới thu- đông 1950 có ý Ýnghĩa Biên thắng Biên giới thu- đông nghĩa đốitrong kháng chiến ta? 1950 với kháng chiến ta: + Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng + Từ đây, ta nắm quyền chủ động chiến...
 • 34
 • 2,868
 • 5

Chiến thắng biên giới thu - đông 1950

Chiến thắng biên giới thu - đông 1950
... cy Chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950 2.Diễn biến, kết chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 a.Diễn biến -Ngày 1 6- 9- 1950 ta nổ súng công Đông Khê -Sáng 1 8- 1950 quân ta chiếm đư ợc Đông ... Khê Chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950 2.Diễn biến, kết chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 a.Diễn biến -Ngày 1 6- 9- 1950 ta nổ súng công Đông Khê -Sáng 1 8- 1950 quân ta chiếm đư ợc Đông ... 2007 Lịch sử Chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950 Chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950 1.Âm mưu địch nhiệm vụ kháng chiến a.Âm mưu địch: -Khoá chặt biên giới Việt- Trung -Cô lập địa Việt...
 • 12
 • 1,500
 • 13

Lịch sử : Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950

Lịch sử : Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950
... CHIN THNG BIấN GII THU ễNG 1950 Hãy viết, vẽ theo ý tưởng thể ý nghĩa chiến thắng Biên giới thuđông 1950 15 THU ễNG 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên Giới giành thắng lợi Cn c a Vit Bc c cng ... biểu cho chiến Nêu ýcủa ta trongđịa danh nghĩacác chiến dịch tiêu chiến dịch Thu- nêu Hãy thắng đông 1947, quân ta Việt Bắc : đông 1947 ? mô thu- thắng Việt Bắc công quy ta đánh bại chiến biểu ... THNG BIấN GII THU ễNG 1950 Kt qu chiến dịch Biên Giới thu- ông 195 0: * Dit v bt sng hn 8000 tờn ch Nờu kt qu ca chin * Gii phúng mt s th xó ụng trn dch Biờn gii thu - v th 1950? * Lm ch 750 km...
 • 17
 • 1,290
 • 6

Chiên thắng Biên giới Thu Đông 1950

Chiên thắng Biên giới Thu Đông 1950
... BIấN GII THU - ễNG 1950 Vỡ ta m chin dch Biờn gii Thu ụng 1950? Cõu hi tho lun -T nm 1948 n gia nm 1950 ta ó lm gỡ? Kt qu nh th no? - Thc dõn Phỏp ó lm gỡ? - Vỡ ta m chin dch Biờn gii 1950? * ... Biờn gii Thu ụng 1950 Cao Bằng Đông Khê Bắc Cạn Tuyên Quang Vit Bc Thái Nguyên Lạng Sơn Cõu hi tho lun Em hóy thut li din bin trn ỏnh cm c im ụng Khờ? Chú giải Cao Bằng Đông Khê - Ngy 18/9 /1950 ... C? Anh La Vn Cu Anh Trn C Nờu kt qu v ý ngha ca chin thng biờn gii Thu ụng 1950 Kt qu v ý ngha ca chin thng biờn gii Thu ụng 1950 Ta ó dit v bt sng hn 8.000 quõn ch Lm ch 750km trờn di biờn...
 • 24
 • 843
 • 3

Chiến thắng Biên giới Thu đông 1950

Chiến thắng Biên giới Thu đông 1950
... Khờ BC KN LNG SN ng s Chiến thắng biên giới thu- đông năm 1950 3.ý nghĩa chiến thắng Biên giới Thu- Đông 1950 - Quân đội ta lớn mạnh trưởng thành chủ động mở chiến dịch đánh thắng địch -Căn địa ... hng nht Lịch sử Chiến thắng biên giới thu- đông 1950 Thu- đông năm 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Từ ta nắm chủ động chiến trường Trò ... cho chiến dịch trận nào? Hãy thu t lại trận đánh đó? - Sau Đông Khê, địch làm ? Quân ta làm trước hành động địch? b) Kết - Nêu kết chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 ? Chiến thắng biên giới thu- ...
 • 21
 • 437
 • 0

chiến thắng Biên giới thu đông 1950

chiến thắng Biên giới thu đông 1950
... 3 ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 I Thảo luận nhóm Nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu đông 1950 Nêu điểm khác biệt chủ yếu chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 với chiến dịch ... gì? Thu t lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc, thu đông 1947? Nêu ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc, thu đông 1947? Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008 Lịch sử Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 ... chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 Bài học - Thu - đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Từ ta nắm quyền chủ động chiến trường Xin chân...
 • 18
 • 374
 • 1

Chiến thắng biên giới thu đông 1950

Chiến thắng biên giới thu đông 1950
... Trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947 Kiểm tra cũ Nêu ý nghĩa thắng lợi Việt Bắc Thu đông 1947 Đọc phần chữ nhỏ SGK trang 32 cho biết: Sau chiến thắng chiến dịch Việt Bắc ... lợi gì? Chủ trương ta chiến dịch Biên giới gì? ViÖt B¾c Hµ Giang Cao B»ng §­êng sè Tuyªn Quang B¾c K¹n L¹ng S¬n Th¸i Nguyªn Dựa vào lược đồ chiến dịch Biên giới thu đông 1950 đọc SGK trả lời: ... cho chiến dịch trận nào? - Cuộc công diễn ngày? - Nêu kết trận đánh Thảo luận nhóm đôi CAO BẰNG ĐÔNG KHÊ BẮC KẠN LẠNG SƠN Đ ườ ng số Lược đồ chiến dịch biên giới thu đông 1950 CAO BẰNG ĐÔNG...
 • 13
 • 307
 • 0

Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
... Đông Khê - Sáng 1 8-9 -1 950, quân ta chiếm cụm điểm Đông Khê - Sau 29 ngày đêm, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Mục đích chiến dịch Biên giới thu - ... dịch Biên giới Bác Hồ quan sát trận địa Lán Bác chiến dịch Anh hùng La Văn Cầu Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 Mục đích chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Giải phóng phần biên giới - ... Đảng định mở chiến dịch Biên giới Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 Mục đích chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: - Gii phúng mt phn biờn gii - Cng c v m rng cn c a Vit Bc - Khai thụng ng...
 • 14
 • 997
 • 6

CHIEN THANG BIEN GIOI THU DONG 1950

CHIEN THANG BIEN GIOI THU DONG 1950
... cũ ? Em thu t lại tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 Lược đồ chiến dịch Việt Bắc Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 (Trang 32) Mục đích chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 Chủ ... quốc tế Diễn biến Lược đồ chiến dịch Biên giới thu- đông1950 Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 (Tr.32) Mục đích chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 - Giải phóng phần biên giới - Củng cố mở ... thắng lợi Lược đồ chiến dịch Biên giới thu- đông1950 Anh hùng La Văn Cầu Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 (Tr.32) Mục đích chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 - Giải phóng phần biên giới - Củng...
 • 14
 • 299
 • 2

Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950

Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950
... dịch Biên giới Thu đông – năm 1950 Anh hùng La Văn Cầu Nội dung thảo luận: 1/ Nêu kết chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? 2/ Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 có tác động thé đến địch? ... trấn • Làm chủ 750 km giải biên giới Việt – Trung Tù binh Pháp chiến dịch Biên giới Thu đông – năm 1950 IV Ý nghĩa: IV Ý nghĩa: Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Chiến thắng cổ vũ tinh thần đấu ... Sau Đông Khê, địch làm gì? Quân ta làm trước hành động địch? CAO BẰNG Đông Khê BẮC KẠN LẠNG SƠN Đường số CAO BẰNG ĐÔNG KHÊ BẮC KẠN LẠNG SƠN Đường số Bác Hồ quan sát chiến dịch Biên giới Thu đông...
 • 22
 • 290
 • 0

Bai 15. Chien thang Bien gioi thu - dong 1950

Bai 15. Chien thang Bien gioi thu - dong 1950
... GII THU ễNG 1950 Nguyờn nhõn ta m chin dch Biờn gii thu ụng 1950 Din bin ca chin dch Biờn gii thu ụng 1950 Kt qu ca chin dch Biờn gii thu ụng 1950 í ngha ca chin thng Biờn gii thu ụng 1950: ... dch Biờn gii thu ụng 1950 Nờu kt qu ca chin dch Biờn gii thu - ụng 1950? Th ba ngy 30 thỏng 11 nm 2010 LCH S CHIN THNG BIấN GII THU ễNG 1950 Kt qu ca chin dch Biờn gii thu ụng 1950 * Dit v ... Chin thng Biờn gii thu ụng 1950 Th ba ngy 30 thỏng 11 nm 2010 LCH S: CHIN THNG BIấN GII THU - ễNG 1950 Nguyờn nhõn ta m chin dch Biờn gii thu ụng 1950 T nm 1948 n gia nm 1950, ta m mt lot cỏc...
 • 31
 • 666
 • 1

Tài liệu Lịch sử - CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 ppt

Tài liệu Lịch sử - CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 ppt
... Việt Bắc thu ông 1947 điều cho thấy sức mạnh quân dân ta so với ngày đầu kháng chiến? + Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 đem lại kết cho kháng chiến ta? + Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 có ... nghĩa chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời: - HS trao đổi, tìm câu trả lời + Nêu điểm khác chủ yếu chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 chiến ... xét - HS trả lời - GV tổ chức cho nhóm HS thi trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 - GV nhận xét - GV hỏi: em biết ta lại chọn Đông khê trận mở đầu chiến dịch Biên giới thu- đông...
 • 7
 • 1,012
 • 3

LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 potx

LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 potx
... đổi: ta chủ động, địch + Kết chiến dịch Biên Giới thu đông 1950? bị động - Học sinh bốc thăm làm + Nêu ý nghĩa chiến phần câu hỏi tập theo dịch Biên Giới thu đông nhóm 1950?  Đại diện nhóm trình ... điểm khác chủ yếu chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 chiến dịch Biên Giới thu đông 1950? + Em có suy nghĩ gương anh La Văn Cầu? + Hình ảnh Bác Hồ Hoạt động lớp chiến dịch Biên Giới gơi cho em suy ... Việt Bắc thu đông 1’ 1947? - Giáo viên nhận xét 30’ cũ 10’ Giới thiệu mới: Chiến thắng biên giới thu đông 1950 Họat động lớp 4 Phát triển hoạt động: Nguyên nhân địch bao vây Biên giới  Hoạt...
 • 9
 • 371
 • 0

Chiến thắng Biên giới- thu đông 1950

Chiến thắng Biên giới- thu đông 1950
... Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 S¸ng 18 -9 -1950 §«ng Khª L­ỵc ®å chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng1950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Chủ ... – đông 1950 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Ý nghóa cũa chiến thắng Biên giới thu đông 1950 Thảo luận theo cặp - Nêu điểm khác biệt chủ yếu chiến ... Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 CAO BẰNG ĐÔNG KHÊ Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Lòch sử CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 Thảo luận nhóm đôi Câu 1: Nếu m Pháp g chiến lúc...
 • 21
 • 216
 • 0

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU-ĐÔNG 1950 pot

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU-ĐÔNG 1950 pot
... ta có hội tiêu diệt chúng vận động ” Ý nghĩa chiến thắng Biên Giới thu-đông 1 950 Mục tiêu: -HS biết ý nghĩa chiến thắng Biên Giới thu-đông 1 950 kháng chiến dân tộc ta - GV yêu cầu HS thảo luận ... chiến , ta chủ động mở chiến dịch đánh thắng quân địch + Chiến thắng Biên Giới thu-đông 1 950 + Căn địa Việt Bắc củng cố có tác động kháng mở rộng , Chiến thắng cổ vũ tinh thần chiến nhân dân ta? ... mạnh quân đánh lại giành chiến thắng dân ta so với ngày Chiến dịch biên giới thu- đông 1 950 đầu kháng chiến ? cho thấy quân đội ta lớn mạnh trưởng thành nhanh so với ngày đầu kháng chiến , ta...
 • 4
 • 1,920
 • 18

Xem thêm